Обобщена информация за образувани дела за корупционни престъпления за съдилищата от съдебния район на Апелативен съд Пловдив за периода от

Размер: px
Започни от страница:

Download "Обобщена информация за образувани дела за корупционни престъпления за съдилищата от съдебния район на Апелативен съд Пловдив за периода от"

Препис

1 Обобщена информация за образувани дела за корупционни престъпления за съдилищата от съдебния район на Апелативен съд за периода от г. до г. по ред ОСВ Дело Дата на образуване 1 Окръжен съд- 2 Районен Няма образувани дела за корупционни престъпления за периода 137/2017 г. Правна квалификация чл. 311, ал.1 от Данни за лицата Нина Добчева - Калчева Качество на лицата Нотариус с рег. 036 от регистъра на Нотариалната камара на Република България, с район на действие района на Районен съд Резултат Отложено за г. от 10.00

2 3 Районен 4 Районен 5 Районен 6 Районен 7 Районен 2980/2017 г. 3047/2017 г. 3217/2017 г. 3063/2017 г. 4502/2017 г чл. 307г, ал.1, т. 1, т. 2, вр. чл.307в, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от Иван Стоянов чл. 201 от Росица Найденова чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от чл. 311, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от чл. 284, ал. 1 от Алдомир Ангелов Радньо Манолов Славчо Тотков Футболен състезател през 2015 г. в отбор ФК ГИГАНТ гр.съединение Работник химическо чистене в ателие за химическо чистене при ЮНИ КЛИЙН ЕООД с. Казичене, обл. Шофьор на товарен автомобил /международни превози/ в ПИМК ООД гр. Кмет на Община Брезово Началник на полицейски Споразумение 682 от г г. от г. от г. от Споразумение 632 от г. 2

3 участък с. Калояново при РУП Хисаря 8 Районен 9 Районен Асеновград 10 Окръжен съд 11 Окръжен съд 12 Окръжен съд 4909/2017 г. 99/2017 г. 408/2016 г. 875/2016 г. 446/2017 г чл. 235, ал. 3, т. 4, 5, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 2 от чл.202, ал.2, т.1 вр. чл. 201 вр. чл.26, ал.1 от г. чл. 278Б, ал. 3, вр.ал. 2, вр. чл. 93, т. 1, б Б от г. чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1 от г. чл. 302, т.1, вр. чл..301, ал.1, предл.1 и 2, вр.чл.26, ал.1 от и по чл.283 от Иван Пешев Иван Гологанов Георги Иванов Петър Василев Тодор Караиванов Продавачконсултант в Технотрейд ЕООД - Благоевград Управител на Цифрова кабелна корпорация Бивш Кмет на Община Хасково Инспектор в РД Автомобилна администрация - Хасково г. от г г. от 10,00 часа г. от 10,00 часа Началник Митница Свиленград г. от 09,30 часа 3

4 13 Окръжен съд 14 Окръжен съд 15 Районен съд 16 Районен съд Харманли 17 РС КЪРДЖАЛИ 497/2017 г. 510/2017 г. 864/2017 г. 131/2017 г г. чл.304а, вр.чл.304, ал.1, вр.чл.18 ал г. Чл. 304А, вр. чл. 304, ал.1 и по чл.343б ал.1 от г. чл. 202 ал. 2 т. 1, вр. ал.1, вр. чл. 201, вр. чл.26 ал.1 от и чл. 310 ал. 1, вр. чл. 309 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от г. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2 от 920/2017 г чл.202, ал.2, т.1 Ерсин Акиф направил опит да подкупи длъжностно лице, имащо качеството на полицейски орган Драган Величкович направил опит да подкупи длъжностно лице, имащо качеството на полицейски орган Гергана Расокова Павел Капитански и Румен Илиев Нермин Исмаил Старши банков служител Връзки със значими клиенти, ниво 6 към ТБ ОББ АД - Хасково Длъжностни лица служители на БДЖ Н-к ПТТС с.глухар г. от 09,30 часа Към датата на изготвяне на справката няма насрочване г г. от 13,30 часа Приключило на г. Върнато на Районна прокуратура Кърджали, за изпълнение на 4

5 18 РС - КЪРДЖАЛИ 19 ОС Стара 20 ОС Стара 921/2017 г чл.310, ал.1 372/ /2017 чл.310, ал г. чл.203 ал.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.26 ал.1 от г. Чл.225б Мария Митева Александър Михайлов Стефан Георгиев Димитър Дамянов Супервайзор в Мобилтел Кърджали Сътрудник Продажби в Мобилтел - Кърджали управител на ВИК ЕООД Стара Лекар дадените указания Приключило на г. Върнато на Районна прокуратура Кърджали, за изпълнение на дадените указания г. спряно чл.290 ал.1, вр. чл.25 т.1 предл. 2 от НПК спряно з.з г. насрочва за г г. - насрочено 21 ОС Стара 401/ г. Чл. 304а чл.131 ал.1 т.12, предл. първо, вр. с чл.129 ал.2 вр. с чл.129 ал.1 от. Михайло Вайнагии Шофьор на товарен автомобил з.з г. насрочва за г г. - отложено г. Присъда 2 години лишаване от свобода, на основание чл.66 отлага за срок от три години и глоба в размер на 500 лв. 5

6 22 ОС Стара 23 ОС Стара 407/ / г. Чл. 304а г. Чл. 304а Илия Георгиев Даниел Кирчев Безработен Безработен з.з г. насрочва за г г. Присъда 3 месеца лишаване от свобода, на основание чл.66 отлага за срок от три години и глоба в размер на 100 лв. Не е насрочено 24 РС Стара Згора 25 ОС - 26 ОС - 27 ОС - 28 ОС / / / / / г. Чл. 294, ал.4, вр.ал.2, вр.ал Чл.282, ал Чл.206, ал.4 Чл.217, ал Чл.219, ал чл.309,чл.282 Марин Николов Христо Иванов Емилия Еленкова Лука Бельов Момчил Арнаудов Гено Пеев- Карапеев Любомир Гелов Стоянка Полицаи в Пътна полиция Кмет на Община Ракитово Адвокат в АК - Зам.- председател на ОбС- Ракитово Директор на ТП ДГС Алабак Началник г.-отложено за събиране на доказателства г. - насрочено Насрочено Насрочено Насрочено Новообразувано 6

7 29 РС - 30 РС - 31 ОС Смолян 315/ / / Чл.202 ал.2 т.1 ал.1 от вр. с чл. 26 ал. 1 от,във вр. с чл. 282 ал. 1 от във вр. с чл. 26,ал.1 от,вр. с чл. 316 от, във вр. с чл. 309 ал. 1 от Чл.201 от Поля Стойнова чл.219, ал. 3, във вр. с ал. 1 и чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 Гинчева Общинска служба "Земеделие" Велинград Георги Цанков Кмет на с. Лозен, обл. Стефан Кехайов, Библиотекарсекретар при Народно читалище "Св. Св. Кирил и методий" с. Мененкьово длъжностно лице по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. б от управител на СТОЙИМПЕКС НЕДЕЛИНО 98 ООД гр. Неделино Насрочено Насрочено Отсрочено за разпит на свидетели и други доказателства 7

8 32 ОС - Смолян 88/ чл. 203, във вр. с чл. 201, във вр. с чл. 20, ал. 2 и ал. 4, във вр. с чл. 26, ал Стоян Беширов 2. Румяна Караиванова 3. Митко Петров 4. Николай Симеонов 5. Ружо Младенов 6. Огнян Годумов 7. Бойко Симеонов 8. Младен Панаов 9. Младен Скечелиев длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. б, пр. 1 от кмет на Община Неделино длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. б от секретар на Община Неделино лице - помагач Образувано, за насрочване 8

Обобщена информация за образувани дела за корупционни престъпления за съдилищата от съдебния район на Апелативен съд Пловдив за периода от

Обобщена информация за образувани дела за корупционни престъпления за съдилищата от съдебния район на Апелативен съд Пловдив за периода от Обобщена информация за образувани дела за корупционни престъпления за съдилищата от съдебния район на Апелативен съд за периода от 26.08.2018 г. до 26.09.2018 г. по ред ОСВ Дело Дата на образуване 1 Окръжен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища от съдебния район на САС към година по ред

Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища от съдебния район на САС към година по ред Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища от съдебния район на САС към 07.08.2018 година по ред Съд на дело Дата на образуване Име на подсъдим Длъжност

Подробно

Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища от съдебния район на САС към година. по ре

Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища от съдебния район на САС към година. по ре Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища от съдебния район на САС към 04.09.2018 година. по ред Съд на дело Дата на образуване Име на подсъдим Длъжност

Подробно

1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОД

1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОД 1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 31.01.2018 Г. ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ КОЕТО СЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и я о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-411

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-208/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-338/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-194/01.10.2018г.

Подробно

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ 3211/19.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА за длъжността : вид на длъжността : в Надзирател ІІ-І степен

Подробно

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-211/ 12.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно