COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме

Размер: px
Започни от страница:

Download "COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме"

Препис

1 COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018

2 СЪДЪРЖАНИЕ Стр I. ПРЕИМУЩЕСТВА 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА 3 III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 4 IV. ОСОБЕНОСТИ 5 V. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 6 VI. КЛЕМОРЕД И СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 8 VII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ 9 I. ПРЕИМУЩЕСТВА Висока чувствителност и надеждност за непрекъснати измервания Три вида корпус за различни приложения с лесен начин на монтаж Възможност за вграждане в метални или неметални съдове Приложим при измерване на проводими и непроводими течности Вграден сензор за температура опция 2

3 II. КОД ЗА ЗАЯВКА Име Дължина на сонда LC- По заявка до 3000 mm Присъединяване Резба за присъединяване MS9015LC - х.х.x.x.x.x.x.x.x.x Без обсадна тръба* С обсадна тръба** Отстояние на резбата от корпуса n1 - до корпуса за работна температура до 80 С n2 - на отстояние от корпуса (90 mm-текаформ) за работна температура над 80 С nz - друго по заявка Oбхват на работната част съответстващ на изходния сигнал*** R0- фабрична настройка RX- по заявка Lmax = XXmm + 50mm Lmin = XХmm + 30mm Флуид Fz- посочва се вида на флуида Преливен oтвор L0-няма(без обсадна тръба) Lz-отвор за обсадна тръбауточнява се отстоянието на отвора от края на резбовото присъединяване Сензор за температура 0- Не 1-Pt100 Cl B 2-Pt1000 Cl B z- по-заявка Защитна глава H1 - KNN защитна глава IP68 H2 - KPP защитна глава IP68 H3- Защитна кутия IP65 Трансмитер H4- AISI 316/EN Т1 - за проводими течности L 2000 mm Аналогов изход Т2 - за проводими течности L 2000 mm A ma DC/2W Т3 - за непроводими течности L 2000 mm A V DC/3W Т4 - за непроводими течности L 2000 mm A ma DC/3W Az- По заявка ЗАБЕЛЕЖКИ: * без обсадна тръба - за проводими течности ** с обсадна тръба - за непроводими течности *** Работната част (n) се формира от разликата между дължината на сондата(m) и сбора на металните части 50mm отгоре и 30mm отдолу. Lmax се избира от клиента при заявка и определя точката на горно ниво от работната част на сондата която, съответства на максималната стойност от обхвата на аналиговия изход - 20mA/10V. Изчислява се спрямо горния край на сондата прибавяйки дължината на металната част (50mm). Lmin се избира от клиента при заявка и определя точката на долно ниво от работната част на сондата която, съответства на минималната стойност от обхвата на аналиговия изход - 0mA/4mA/0V. Изчислява се спрямо долния край на сондата прибавяйки дължината на металната част (30мм). Пример MS9015LC mm.G3.n1.T1.A1.H1.2.L0.Бира.150/130mm 1/2 - без обсадна тръба до корпуса за работна температура до 70 С за проводими течности L 2000 mm Аналогов изход ma DC Защитна глава... KNN защитна глава IP68 Сензор за температура... Pt1000 Cl B Преливен отвор... Без отвор Флуид... Бира Измервателен обхват..lmax=150mm-горно ниво 850mm, Lmin=130мм-Долно ниво 130mm 3

4 III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ Сензор-трансмитерът MS 9015LC е предназначен за непрекъснато и прецизно измерване на ниво на различни видове течности. Сензорът представлява кондензатор, чийто капацитет се изменя в зависимост от промяната на нивото на течността. Измерената входна величина се препредава от трансмитера, като аналогов изходен сигнал, най-често в унифициран формат: 0 20 ma DC; 4 20 ma DC; 0 10V DC, който се оказва в кода на заявката. С опцията за вграждане на сензор за температура се дава възможност за измерване на втора технологична величина. MS 9015LC намира приложение в измерването на различни видове течности: Проводими - вода, мляко, вино,бира и др. Непроводими - олио,масла и др. При измерване нивото на непроводими течности MS9015LC се изпълнява с външна обсадна тръба. MS9015LC винаги се изпълнява с резбово присъединяване. При монтажа, работната среда във всички случаи трябва да има електрически контакт с металната скрепителна резбова част. 1.ИЗМЕРВАНЕ ПРИ ПРОВОДИМИ ТЕЧНОСТИ електрод При метални съдове измервана течност метален съд електрод метален проводник измервана течност При неметални съдове се добавя метален проводник, достигащ до дъното. неметален съд 2.ИЗМЕРВАНЕ ПРИ НЕПРОВОДИМИ ТЕЧНОСТИ електрод обсадна тръба фиксатор измервана течност съд При непроводими течности се добавя обсадна тръба, независимо от мат. на съда. 4

5 IV. ОСОБЕНОСТИ При измерване на проводими течности в неметални съдове, се добавя метален проводник При измерване на непроводими течности се добавя обсадна тръба. При избор на дължина на сондата(m) и обхвата на работната част (n) съответстващ на обхвата на изходния сигнал, трябва да се вземе под внимание, че работната част се формира като разликата между дължина на сондата(m) и сбора от дължините на металните части (80mm) 30mm от долу и 50mm отгоре(фиг.1). Lmax и Lmin се избират от клиента при поръчка и определят точките А (долно ниво) и В (горно ниво) от работната част на сондата съответстващи на минималната и максималната стойност от обхвата на избрания аналогов изходен сигнал виж(фиг. 1) и кода за заявка. m n G Lmax A Lmin B m дължина на сондата n работна дължина Lmax разтояние в mm от горния край включително металната част(50mm) Lmin разтояние в mm от долния край включително металната част(30mm) А долно ниво на измерване съответстващо на минималната стойност от избрания обхват на аналоговия изход (0mA,4mA,0V) B горно ниво на измерване съответстващо на максималната стойност от избрания обхват на аналоговия изход (20mA,10V) ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ : При избрани от потребителя дължина на сонда m=1000mm; Lmax = 150mm; Lmin=130mm; Изход токов 4-20 ma 2W Сензор-трансмитера ще измери в: Горно ниво В = = 850mm/20mA Долно ниво А = 130 mm/4ma на изхода Фиг.1 ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ СЕ ПОСОЧВАТ В КОДА ЗА ЗАЯВКА!!! 5

6 V. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Аналогов вход 2 Чувствителен елемент капацитивен Pt100, Pt1000, или друг по заявка Точност на измерването 0,15 % от обхвата Клас В друг по заявка Обхват на измерването По заявка в границите По заявка в в границите до 3000 mm C Максимално допустимо налягане до 6 bar Аналогови изходи 1 Двупроводен токов Трипроводен токов (опция) Трипроводен напреженов Друг 4 20 ma 0 20 ma 0 10 V по заявка Нестабилност от температура 0.01% / С от обхвата стандартно изпълнение % / С от обхвата специално изпълнение Време закъснение 95% установена стойност 1 s (без филтър на входа) Захранване Захранващо напрежение Съхранение Температура на съхранение Относителна влажност при съхранение Корпус Работна температура на сензора Работна температура на трансмитера Работно налягане Тегло SEG * KPP * Неръждаема стомана силно полирана EN / AISI 316 Полипропилен бял C C До 6 bar min 100 g V DC C до 100 % rh Защитна кутия с присъединителна резба ABS IP65 Приложения Изцяло подходящи за хранителни и фармацевтични приложения 6

7 m n KPP- ЗАЩИТНА ГЛАВА m 83 n 15 SEG - ЗАЩИТНА ГЛАВА G 12 G ЗАЩИТНА КУТИЯ С РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ PG7 m 15 n G

8 VI.КЛЕМОРЕД И СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ Клеми 1 и 2 се използват за свързване на сензора за температура. Клеми 3 и 4 са за капацитивния елемент. Клема 3 (GND) се свързва към металния проводник (металния съд) или към обсадната тръба. Клема 4 се свързва към потопения в течността електрод. Клеми 5, 6 и 7 се използват за свързване на аналоговия изход по дадените по-долу схеми Да не се пипат клеми 3,4 и двата бутона над тях. При неправилна експлоатация, би довело до некоректна работа на трансмитера. Схема за свързване на аналоговия изход при MS 9015LC 1.1 Трансмитерът се захранва от вторичен пробор (двупроводно токово свързване 4-20mA) 1. Токов аналогов изход *1.2 Трансмитерът се захранва от външен източник (трипроводно токово свързване) _ +_ 2. Напреженов аналогов изход 2.1 Трансмитерът се захранва от вторичен пробор 2.2 Трансмитерът се захранва от външен източник + _ + _ 8

9 При трипроводен токов изход, свързването е нестандартно. Необходимо е допълнително уточнение със специалисти от производителя. Изходният ток е спрямо положителния потенциал на захранващия източник. Трансмитерът MS9015LC допуска промяна на фабричните настройки, за целта се свържете със специалисти от производителя. VII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ Препоръки за използване на свързващи проводници При по-дълги разстояния за линии подложени на електромагнитни смущения е желателно да се използват проводник тип усукана двойка. За по-добра шумозащитеност може да се използва екраниран кабел, който трябва да бъде заземен само в единия си край. Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от електромагнитно взаимодействие. Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва да се прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние. Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори, радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове. 9

10 ГАРАНЦИОННА КАРТА Гаранционна карта :... Гаранционен срок :... месеца Фабричен номер :... Стоката е закупена от :... с фактура :.../ г. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и в случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане. Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно действащото Законодателство. ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА Сервиз Дата на постъпван е Поръчка номер Вид на извършения ремонт Дата на предаван е Извърши л ремонта Продавач:... Купувач:... България, 4000 гр. Пловдив, ул. Мургаш 4 Тел.: ( ) , факс: ( )

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 СЪДЪРЖАНИЕ I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ... 3 II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен изход MS8104k5 & MS8104k3 v2.01 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Входове - оптоизолирани 1 От датчик

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2 COMPETEE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2017 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 1 Разлика спрямо предходната

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА С MODBUS RTU КОМУНИКАЦИЯ MS9045/MS9055 СЕРВИЗНО ОПИСАНИЕ

COMPETENCE IN MEASUREMENT СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА С MODBUS RTU КОМУНИКАЦИЯ MS9045/MS9055 СЕРВИЗНО ОПИСАНИЕ COMPETENCE IN MEASUREMENT СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА С MODBUS RTU КОМУНИКАЦИЯ MS905/MS9055 СЕРВИЗНО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 08 Заменя Редакция

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно