МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна хирургия. Предмет и задачи. Орална хирургия в България. 2. Асептика и антисептика в оралната хирургия. Подготовка на болния и оперативния екип. 3. Изследване на болните в оралната хирургия. Анамнеза и статус. 4. Параклинични изследвания в оралната хирургия. Лабораторни, микробиологични, хистологични и цитологични. Рентгенологични изследвания в Оралната хирургия. 5. Болка определение, етиология, класификация. Път на болката за повърхностна и дълбока сетивност. 6. Общи хирургични принципи: рани, хемостаза. заздравяване на раните и нарушения в заздравителния процес. тъканно и зъбно заместване. 7. Обезболяване в оралната хирургия. Общи сведения. Видове обезболяване. Подготовка на болния за обезболяване /премедикация/. 8. Анестетични средства за местно обезболяване. Фармакологично действие. 9. Коригенти. Фармакодинамия. Показания и противопоказания за приложение в оралната хирургия. 10. Анатомотопографски и физиологични особености на лицево-челюстната област. Терминална местна анестезия контактна, инфилтративна, интралигаментарна. Техника. 11. Проводни анестезии на горна челюст /интра и екстраорални/. Анатомотопографски предпоставки, техника. 12. Проводни анестезии на долна челюст /интра и екстраорални/. Анатомотопографски предпоставки, техника. 13. Особености на обезболяването в детска възраст. Особености на местното обезболяване при възпалителни процеси в лицево-челюстната област. 14. Усложнения при местно обезболяване от локален характер Клиника, диагностика, поведение. 15. Усложнения при местно обезболяване от общ характер. Клиника, диагностика, поведение. 16. Общо обезболяване в оралната хирургия. Видове медикаментозни средства. Водене на анестезията. Усложнения, 17. Средства за повлияване на болката централно и периферно действащи медикаменти. Видове, действие. 18. Общохирургичен инструментариум видове, устройство и начин на работа. 19. Високочестотна електрохирургия, пиезохирургия и лазери в оралната хирургия. 20. Хирургичен шев- инструменти и материали. Видове шевове и възли. Техника. 21. Екстракция на зъби. Показания и противопоказания. Подготовка на болния. 22. Инструментариум за екстракция на зъби видове, устройство и начин на работа. 23. Анатомомеханични предпоставки за екстракция на зъби. Етапи и методи. Грижи за екстракционната рана. Характеристика на заздравителния процес след екстракция на зъби. 24. Усложнена/атипична/ екстракция. Показания, техника. 25. Екстракция на полуретинирани и ретинирани зъби. Показания и противопоказания, техника, усложнения. Гермектомия. 26. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания /болести на сърдечно-съдовата и дихателна системи /. Поведение. 1

2 27. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания /болести на кръвта и кръвотворната система/. Поведение. 28. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания /ендокринни и бъбречни заболявания/. Поведение. 29. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания /болести на черния дроб, пациенти приемащи кортикостероиди, на радиотерапия и бременни /. 30. Усложнения при екстракция на зъби. Местни усложнения. Клиника, диагностика и 31. Усложнения при екстракция на зъби. Усложнения от общ характер. Клиника, диагностика и 32. Усложнения след екстракция на зъби. Клиника, диагностика и 33. Възпалителни процеси в устната кухина и лицево-челюстната област. Честота, етиология и патогенеза. Пътища на разпространение на инфекцията. Обща характеристика на възпалителните процеси в устната кухина и лицево-челюстната област. Изследване на болните. 34. Болести на прорязването на зъбите. Класификация. Задържано прорязване. Етиология и патогенеза. Клиника. Основни методи на диагностика и 35. Болести на прорязването на зъбите. Класификация. Затруднено прорязване. Етиология и патогенеза. Клиника. Основни методи на диагностика и 36. Периодонтити. Етиология и патогенеза. Класификация. Остри периодонтити. Клинична характеристика. Основни методи на диагностика и 37. Хронични периодонтити. Клинична характеристика. Основни методи на диагностика и лечение /хемисекция, реплантация, ампутация/. 38. Апикална остеотомия. Показания противопоказания. Предоперативна подготовка. Техника, усложнения, 39. Абсцеси и целулити на лицето. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 40. Абсцеси и целулити около горна челюст. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 41. Абсцеси и целулити около долна челюст. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 42. Абсцеси и целулити на езика, пода на устната кухина, птеригомандибуларно и парафарингеално пространство. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 43. Остър остеомиелит на челюстните кости. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 44. Хроничен остеомиелит на челюстните кости. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 45. Острите неспецифични лимфаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 46. Хроничните неспецифични лимфаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 47. Остри одонтогенни синуити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 48. Хронични одонтогенни синуити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 49. Сифилис. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика, лечение, 50. Туберкулоза. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика, лечение, 51. Актиномикоза. Класификация Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 52. Спин. Изяви в устната кухина и лицево-челюстната област. Клиника, диагностика, лечение, 53. Застрашаващи живота състояния при абсцеси и целулити /тромбоза на синус кавернозус, медиастенит, абсцес на мозъка и др./. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 54. Одонтогенен сепсис. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 2

3 55. Основни принципи на хирургично лечение при остра одонтогенна инфекция. Видове разрези и дренажни системи в лицево-челюстната област. 56. Основни принципи на медикаментозно лечение при остра одонтогенна инфекция. Антибактериални средства. Рецептури. 57. Основни принципи на медикаментозно лечение при остра одонтогенна инфекция. Нестероидни противовъзпалителни средства, антихистаминни, имунотерапия и др. Рецептури. 58. Кисти на меките тъкани в устната кухина и лицево-челюстната област. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 59. Кисти на челюстните кости. Класификация. Етиология и патогенеза. Клинична характеристика, основни методи на диагностика. 60. Кисти на челюстните кости. Диференциална диагностика и методи на 61. Заболявания на слюнчените жлези. Основни методи на диагностика. 62. Остри сиалоаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 63. Хронични сиалоаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 64. Реактивно-дистрофични заболявания на слюнчените жлези /сиалози/. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 65. Сиалолитиаза. Класификация, клиника, диагностика, диференциална диагностика и методи на 66. Заболявания на темпоро-мандибуларната става: възпалителни и реактивно-дистрофични. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 67. Заболявания на темпоро-мандибуларната става: луксация, сублуксация, анкилоза и контрактура. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 68. Невралгия на троичния нерв. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 69. Пареза и парализа на лицевия и подезичния нерв. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 70. Травми на меките тъкани в устната кухина и лицево-челюстната област. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 71. Травми на зъбите. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 72. Фрактури на горна челюст. Класификация. Клиника, диагностика, диференциал на диагностика. 73. Фрактури на горна челюст. Методи на 74. Фрактури на долна челюст. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика. 75. Фрактури на долна челюст. Ортопедични методи на лечение - показания, техника. 76. Фрактури на долна челюст. Ортопедично-хирургични и хирургични методи на лечениепоказания, техника. 77. Фрактури на зигоматичния комплекс. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и методи на 78. Животозастрашаващи състояния при травми в лицево-челюстната област /асфиксия, кръвотечение, шок/. Клиника, диагностика и 79. Животозастрашаващи състояния при травми в лицево-челюстната област /комоцио, компресио, контузио/. Клиника, диагностика и 80. Тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. Етиология и патогенеза. Обща характеристика. Класификации- по локализация и по TNM-система. 81. Пренеоплазии в устната кухина и лицево-челюстната област. Класификация. Етиология и патогенеза. Еритроплакия и левкоплакия клиника, диагностика, диференциална диагностика и методи на 82. Пренеоплазии в устната кухина и лицево-челюстната област: лихен рубер планус, хейлити, меланоплакия, корну кутанеум, акантом. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 83. Доброкачествени тумори на меките тъкани на кожата на лицето и органите на устната кухина. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 84. Доброкачествени одонтогенни тумори на челюстните кости. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 3

4 85. Доброкачествени неодонтогенни тумори на челюстните кости. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 86. Злокачествени тумори на меките тъкани и органите на устната кухина - устни, бузи, език, гингива, под на устната кухина, твърдо небце. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 87. Злокачествени епителни тумори на горна челюст. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 88. Злокачествени съединителнотъканни тумори на горна челюст. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 89. Злокачествени епителни тумори на долна челюст. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 90. Злокачествени тумори на долна челюст от съединително-тъканен произход. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и методи на 91. Доброкачествени тумори на слюнчените жлези. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 92. Злокачествени тумори на слюнчените жлези. Класификация. клиника, диагностика, диференциална диагностика и 93. Тумори на лимфо-ретикуларния апарат. Класификация. Неходжкинови лимфоми-клиника, диагностика, диференциална диагностика и 94. Тумори на лимфо-ретикуларния апарат. Класификация. Ходжкинови лимфоми-клиника, диагностика, диференциална диагностика и 95. Основни принципи и методи на лечение на злокачествените тумори в устната кухина и лицевочелюстната област. 96. Профилактика и ранна диагностика на оралния карцином. 97. Хирургично лечение на пародонталните заболявания. Резективни методи. Показания. Техника. 98. Хирургично лечение на пародонталните заболявания. Регенеративни методи. Показания. Техника. 99. Пластична пародонтална (мукогингивална) хирургия. Методи на вестибулопластика. Показания, техника Пластична пародонтална (мукогингивална) хирургия. Гингивални рецесии. Класификация. Методи на Показания, техника Предпротетична подготовка на челюстите. Показания и методи. Техника на изпълнение Основни принципи на пластично-възстановителната хирургия. Свободна кожна пластика. Показания и техника на изпълнение Основни принципи на пластично-възстановителната хирургия. Кожна пластика с тъкани по съседство - показания, техника на изпълнение Вродени цепковидни дефекти в лицево-челюстната област. Класификация. Етиология и патогенеза. Цепковидни дефекти на устните-клиника, срокове и основни принципи на 105. Вродени цепковидни дефекти в лицево-челюстната област. Класификация. Етиология и патогенеза. Цепковидни дефекти на небце-клиника, срокове и основни принципи на 106. Челюстни деформации и придобити дефекти в лицево-челюстната област. Методи на хирургично ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Орална хирургия, Учебник за студенти по специалността Дентална медицина, под редакцията на Д. Атанасов, Медицински Университет, Пловдив, Пропедевтика на стоматологичната и лицево-челюстна хирургия. Учебник за студенти по стоматология под редакцията на Н. Полихронов, Полихронос, София, Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичната стоматология. Под редакцията на Ст. Иванов, Мед.и физк.,софия, Клиника на стоматологичната и лицево-челюстна хирургия- учебник за студенти по стоматология, под ред на Н. Полихронов. Полихронос, София,

5 5. Ръководство за практически упражнения по клиника на хирургичната стоматология, под ред. на Н. Полихронов, Мед. и физк., София, ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лекарствени средства при неотложни и спешни състояния в стоматологичната практика, Атанасов Д., Ormed Press, София, Неотложна и спешна стоматология. Атанасов Д., Ormed Press, София, Пародонтална хирургия. Атанасов Д., Quintessense, София, Тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. Атанасов Д., З. Запрянов, Пловдив, г. РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: ПРОФ.Д-Р Д. АТАНАСОВ, ДМ 5

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Дата: г. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. 1

УТВЪРДИЛ: /П/ КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Дата: г. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. 1 УТВЪРДИЛ: /П/ КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Дата: 03.12.2018г. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. 1 1. ВЪВЕДЕНИЕ 1.1. Наименование на специалността Обща дентална

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

Oral surgery- I

Oral surgery- I ОРАЛНА ХИРУРГИЯ редактор проф. д-р Димитър Атанасов Учебник за студенти по специалността Дентална Медицина Пловдив, 2011 1 Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов Ръководител катедра Орална хирургия, Медицински

Подробно

Microsoft Word - Hirurgiq

Microsoft Word - Hirurgiq І. Общи положения. Наименование на специалността Хирургия. Продължителност на обучението - години. Изисквано базово образование за допускане за обучение по специалност Хирургия завършено висше образование

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Сканирано изображение

Сканирано изображение МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ОДОБРЯВАМ - ДИРЕКТОР: За учебната 2017/2018 г. " /Доц. ПРОГРАМА, ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ и КОЗМЕТИЧНА БЕЗОПАСНОСТ за придобиване на образователно-квалификационна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

ТЕМА 1 Цел и предмет на оперативното зъболечение. Структура на твърдите зъбни тъкани. Групи зъби. Зъбна анатомия. Дъвкателни сили. Номерация на зъбите

ТЕМА 1 Цел и предмет на оперативното зъболечение. Структура на твърдите зъбни тъкани. Групи зъби. Зъбна анатомия. Дъвкателни сили. Номерация на зъбите ТЕМА 1 Цел и предмет на оперативното зъболечение. Структура на твърдите зъбни тъкани. Групи зъби. Зъбна анатомия. Дъвкателни сили. Номерация на зъбите системи. Класификации на кариозните лезии. Класификация

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви поканя на XIII Национален конгрес по оториноларингология.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Концепция за терапия и регенериране на кожата www..com 1 SQOOM clinical е първото устройство от типа си, което комбинира магнитно поле с ултразвук. С това ново и уникално взаимодействие, той се бори със

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

Slide 1

Slide 1 За родоначалниците на медицинската физика в България Костантина Маламова 199 ОУ Св. Апостол Йоан Богослов гр. София Медицината и физиката са неразривно свързани от дълбока древност Медицинската физика

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

My present PE ESC 2014 copy.key

My present PE ESC 2014 copy.key БТЕ Какво ново в диагностиката и лечението? Явор Иванов Медицински Университет Плевен Нови аспекти 2014 Рискови фактори Правила за предикция D-dimer - гранични стойности според възрастта Субсегментна

Подробно