DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

Размер: px
Започни от страница:

Download "DCP330C_540CN_QSG_BUL.book"

Препис

1 DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се съдържат в това Ръководство за бързо инсталиране. Стъпка 1 Инсталация на устройството Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Инсталацията завърши! Съхранявайте Ръководството за бързо инсталиране, Ръководството на потребителя и приложения компакт диск на подходящо място за бърза и лесна справка по всяко време.

2 Стъпка 1 Инсталация на устройството 1 1 Отстраняване на предпазните елементи 2 Зареждане на хартия 1 Отстранете защитната лента и филма покриващ стъклото на скенера. 2 Отстранете защитната опаковка на касетите с мастило, намираща се в горната част на тавата с хартия. 1 Издърпайте напълно тавата за хартия от устройството и отстранете капака на изходящата тава (1). Неправилна инсталация НЕ свързвайте интерфейсния кабел. Свързването на интерфейсния кабел става по време на инсталацията на софтуера. 2 1

3 Стъпка 1 Инсталация на устройството Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата. 7 Бавно избутайте тавата за хартия така, че напълно да влезе в устройството. 5 Внимателно с две ръце регулирайте водачите на широчината и дължината на хартията. 8 Държайки тавата за хартия, издърпайте подложката ( ) докато не щракне и след това разгънете удължителя на подложката за документи ( ). Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре; тя може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването. 2

4 Инсталация на устройството 3 Свързване на захранващия кабел 5 Поставяне на касетите с мастило 1 Свържете захранващия кабел. Неправилна инсталация НЕ свързвайте интерфейсния кабел. Свързването на интерфейсния кабел става по време на инсталацията на софтуера. ВНИМАНИЕ Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт. Предупреждаващият индикатор на контролния панел ще продължи да свети докато не поставите касетите с мастило. ВНИМАНИЕ Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги измийте с вода, а ако се появи дразнене, консултирайте се с лекар. 1 Дисплеят показва: 2 No Cartridge Black Yellow Cyan Magenta Уверете се, че устройството е включено. 4 Избиране на език 1 След свързване на захранващия кабел дисплеят показва: Select Language English Cesky Magyar POLSKI 3 Натиснете a или b за да изберете езика си и натиснете OK. 2 Изберете Yes (Да) или No (Не) и натиснете OK. English Yes No 3 Ако езикът е избран, натиснете OK. 3

5 Стъпка 1 Инсталация на устройството 6 4 Не изхвърляйте жълтия предпазен елемент. Ще ви бъде необходим при транспортиране на устройството. M brother XXXX 7 5 Cleaning i i i i i Preparing System Approx 4 Minutes 4

6 Инсталация на устройството 6 Проверка на качеството на печат 1 Set Paper and Press 6 Дисплеят пита дали качеството на разпечатване е ОК за черното и цветното. Натиснете (Да) или (Не). Black OK? Yes ipress No ipress Color OK? 2 Уверете се, че тавата за хартия е заредена. Натиснете Colour Start (Старт Цветно). 3 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата. (черно/жълто/циан/магента) Yes ipress No ipress След натискане на (Да) (Не) и за черното и зацветното дисплеят показва: Start Cleaning? Yes ipress No ipress 4 Is Quality OK? 7 Натиснете (Да), устройството ще започне да изчиства цветовете. 8 След като почистването приключи, натиснете Colour Start (Старт Цветно). Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството и се връща към стъпка 3. Yes ipress No ipress 5 Направете следното: Ако всички редове са ясни и видими, натиснете (Да) за да приключите проверката на качеството. Ако видите, че някои от късите линии липсват, натиснете (Не) и отидете на стъпка 6. OK Лошо 5

7 Стъпка 1 Инсталация на устройството 7 Настройка на контраста на дисплея 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b за да изберете General Setup (Общи настройки). Натиснете OK. 3 Натиснете a или b за да изберете LCD Settings (LCD настройки). Натиснете OK. 4 Натиснете a или b за да изберете LCD Contrast (LCD Контраст). Натиснете OK. 5 Натиснете a или b за да изберете Light (Светло), Med (Средно) или Dark (Тъмно). Натиснете OK. 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Също така можете да регулирате ъгъла на дисплея като го повдигнете. 5 Натискайте a за да въведете последните две цифри на месеца, и след това натиснете OK. Date/Time Month: 01 (например въведете 0 1 за януари.) 6 Натискайте a за да въведете последните две цифри на деня, и след това натиснете OK. Date/Time Day: 01 (например въведете 0 1 за първия ден на месеца.) 7 Натискайте a за да въведете последните две цифри за часа в 24-часов формат и след това натиснете c за следващите. 8 Настройка на датата и часа 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b за да изберете Initial Setup (Инициал. Настр), и след това натиснете OK. 3 Натиснете a или b за да изберете Date/Time (Дата/час) и след това натиснете OK. 4 Натискайте a за да въведете последните две цифри за годината, и след това натиснете OK. Date/Time Year:20 07 (например въведете 0 7 за 2007 г.) Date/Time Time: 15:XX (например въведете 1 5 за 3:00 следобед.) 8 Натискайте a за да въведете последните две цифри на минутите, и след това натиснете OK. Date/Time Time: 15:25 (например въведете 1 5, 2 5 за 3:25 следобед.) 9 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Сега отидете 6

8 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Следвайте инструкциите на тази страница за вашата операционна система и интерфейс. За най-новите драйвери и за най-доброто решение на вашия проблем или въпрос посетете Brother Solutions Center директно от драйвера или на адрес Windows Потребители с USB интерфейсен кабел (За Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)... 8 За потребители в мрежа (DCP-540CN само) (За Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) Macintosh За потребители на USB (За Mac OS X или по-висока) За потребители в мрежа (DCP-540CN само) (За Mac OS X или по-висока) Екраните за Windows в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Windows XP. Екраните за Mac OS X в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Mac OS X

9 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows Windows USB 1 1 Потребители с USB интерфейсен кабел (За Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от ел. гнездо и от компютъра ви. 2 Включете компютъра си. (Под Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.) 3 Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашия. Като се появи екранът с езици, изберете вашия Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете Инсталиране MFL-Pro Suite. 5 След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft PaperPort SE, натиснете Да. 6 Инсталацията на PaperPort SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite. 7 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, натиснете Да ако сте съгласни с него. 8 Изберете Стандартен (DCP-330C) или Локална връзка (DCP-540CN) и след това щракнете Напред. Инсталирането продължава. 9 Когато се появи този екран отидете на следващата стъпка. 12 Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка. 8

10 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 13 Windows USB 14 Включете устройството, като свържете захранващия кабел. Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се появят всички екрани. 15 Когато се появи екранът за онлайн регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. 16 Натиснете Край за да рестартирате компютъра. (След рестартиране на компютъра, под Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.) MFL-ProSuite е инсталиран и инсталацията приключи. 9

11 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 2 За потребители в мрежа (DCP-540CN само) (За Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 1 Извадете кабела за ел. захранване от ел. гнездо. 2 5 Windows мрежа 3 6 Включете устройството, като свържете захранващия кабел. 7 Включете компютъра си. (Под Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.) Преди да инсталирате MFL-Pro Suite, затворете всички отворени програми. Ако ползвате софтуера Personal Firewall, деактивирайте го преди инсталацията. След като се уверите, че може да разпечатвате, активирайте отново софтуера Personal Firewall. 4 8 Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашия. Като се появи екранът с езици, изберете вашия. Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка. 9 Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете Инсталиране MFL-Pro Suite. 10 След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft PaperPort SE, натиснете Да. 11 Инсталацията на PaperPort SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite. 10

12 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 12 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, натиснете Да ако сте съгласни с него. 13 Изберете Мрежа и след това щракнете Напред. 14 Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се появят всички екрани. 15 Ако устройството е настроено за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете Напред. Windows мрежа Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично. 16 Ако устройството още не конфигурирано да се използва в мрежа, то екранът ще ви помоли да натиснете OK и тогава ще се появи прозорец Конфигуриране на IP адрес. Въведете IP адрес за устройството, съгласно мрежовите ви настройки следвайки инструкциите на екрана. 17 Когато се появят екраните за онлайн регистрация на Brother и ScanSoft, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. 18 Натиснете Край за да рестартирате компютъра. (Под Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.) MFL-ProSuite е инсталиран и инсталацията приключи. 11

13 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 3 За потребители на USB (За Mac OS X или по-висока) 1 За потребители на Mac OS X до , осъвременете към Mac OS X или по-нова версия. (За най-новата информация за Mac OS X, посетете 4 Macintosh USB Уверете се дали устройството е включено в ел. гнездо. 2 5 Включете своя Macintosh. 6 Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. 7 За да инсталирате щракнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се инсталира софтуера. След инсталацията, щракнете Restart (Рестартирай) за да приключите инсталацията на софтуера. 3 8 Софтуерът на Brother ще потърси управляващото устройство на Brother. 9 Когато се появи екрана, щракнете OK. Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка. За потребители на Mac OS X 10.3.х или по-висока версия: MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи. Отидете на стъпка

14 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 10 За потребители на Mac OS X to : Натиснете Add (Добавяне). 11 Изберете USB. 12 Изберете DCP-XXXX (където XXXX е името на модела) и натиснете Add (Добавяне). 13 Щракнете Print Center (Центьp за печат) и след това Quit Print Center (Изxoд oт центьp за печат). Macintosh USB MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи. 13

15 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 4 За 1 потребители в мрежа (DCP-540CN само) (За Mac OS X или по-висока) 4 2 Уверете се дали устройството е включено в ел. гнездо. Macintosh мрежа 5 Включете своя Macintosh. 6 Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. 3 7 За да инсталирате щракнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се инсталира софтуера. След инсталацията, щракнете Restart (Рестартирай) за да приключите инсталацията на софтуера. 8 Софтуерът на Brother ще потърси управляващото устройство на Brother. Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка. Ако устройството е настроено за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете OK. Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично. Отидете на стъпка 9. Когато се появи този екран, щракнете OK. 14

16 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh Въведете име на своя Macintosh в Display Name (Показваненаиме) до 15 символа и натиснете OK. Отидете на стъпка Щракнете Printer Setup Utility (Помощна програма за инсталация напринтер) и след това Quit Printer Setup Utility (Изход от помощната програмаза инсталация на принтер). За потребители на Mac OS X 10.2.x шракнете Print Center (Центьp за печат) и след това Quit Print Center (Изxoд oт центьp за печат). Ако искате да използвате клавиша за сканиране за да сканирате в мрежа то трябва да маркирате кутийката Register your computer with the Scan To functions at the machine (Регистрирайте в устройството компютъра си с функции Сканирай към ). Името, което ще въведете ще се появява на дисплея на устройството когато натиснете бутона Scan (Сканиране) и избирате опция сканиране. (За повече информация вижте Сканиране в мрежа в Ръководството за употреба на програма на компактдиска.) MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи. Macintosh мрежа 9 Натиснете Add (Добавяне). За потребители на Mac OS X 10.4 отидете на стъпка За потребители на Mac OS X до : Изберете, както е показано по-долу. 11 Изберете DCP-XXXX (където XXXX е името на модела) и натиснете Add (Добавяне). 12 За потребители на Mac OS X 10.4: Изберете DCP-XXXX (където XXXX е името на модела) и натиснете Add (Добавяне). 15

17 Търговски марки Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link e регистрирана търговска марка на Brother International Corporation. Windows и Microsoft са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни. Macintosh и True Type са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc. PaperPort е регистрирана търговска марка на ScanSoft, Inc. Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation. PictBridge търговска марка. Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените й програми. Всички марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт може да бъдат променяни без предизвестие. Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията. Този продукт е предназначен за професионална употреба. Авторски права и Лиценз 2006 Brother Industries, Ltd. Този продукт съдържа софтуер разработен от следните доставчици TROY Group, Inc PACIFIC SOFTWORKS, INC.

18 BUL

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

DCP-130C_UG_BUL.book

DCP-130C_UG_BUL.book РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ DCP-130C Директивата за Радио- и телекомуникационни крайни устройства i Декларация за съответствие на Европейската комисия0 Производител Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho,

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Използване на документацията Благодарим ви за покупката на устройство на Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

PT9700PC9800PCN_UK.book

PT9700PC9800PCN_UK.book 97OOPC/98OOPCN Ръководство за потребителя STATUS STATUS Ако имате проблеми с устройството, посетете нашия уеб сайт: http://solutions.brother.com/ Версия A Â ÂÌËÂ Благодарим ви, че закупихте PT-9700PC/PT-9800PCN.

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно