Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Размер: px
Започни от страница:

Download "Tiger_Combo_manual_ukr.cdr"

Препис

1 SAT INTEGRAL SP1219/1229 HD NORMA/PYXIS Cателитен HD приемник Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA

2 Преден и заден панел Преден панел USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране на софтуера и за възпроизвеждане на носителя и за адаптер WiFi. 2. USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране на софтуера и за възпроизвеждане на носителя и за адаптер WiFi. Заден панел LNB IN Вход за сателитна антена. 4. HD OUT Цифров видео / аудио изход. 5. IR/LED Порт за свързване инфрачервен удължител 6. AV Аналогов видео изход V/1A за свързване на захранването на приемника 2

3 1. POWER : Вкл. / Режим на готовност 2. MUTE: Изключване на звука 3. P.SIZE: Резолюция на екрана 4. AUDIO: Избор на аудио. 5. SAT: Показване на списъ ка на сателити. 6. FAV: Списък на избраните канали 7. PAGE+/-: Превъртете нагоре/надолу списъка. 8. USB MEDIA: Влизане към меню USB. 9. CH+/-: Отворете предишния / следващия канал 10. VOL+/-: Настройте силата на звука 11. OK: Списък на повикванията с приложения. Активирайте менюто 12. MENU: Меню 13. EXIT: Връщане или излизане от менюто 14. EPG : Извикване на функцията на ръководството за програмиране 15. INFO: Подробности за текущия канал / групи на канали IPTV 16. RECALL: Върнете се в предишното меню 17. TV/R: Превключете между режимите на телевизора / радиото / IPTV 18. БУТОНИ (0~9): Номерът на канала и цифровите данни в менюто 19. I<<: Отворете предишния медиен файл. 20. >>I: Отворете следващия медиен файл. 21. <<: Превъртане назад. 22. >>: Превъртете напред. 23. : Запис. 24. >: Пусни / Пауза. 25. II: Пауза / функция Time Shift 26. : Спиране на възпроизвеждане / запис. 27. TXT: Телетекст 28. GOTO: Търсете канали по име. 29. SUB: Списъкът с езиците на субтитрите на канала. 30. TIMER: Функция таймер. 3

4 3. Схема за свързване Разопаковайте опаковката и поставете батериите в дистанционното управление. Свържете приемника с помощта на типичната диаграма на свързване по-горе, внимателно прегледайте информацията в това ръководство: ТV Антена HDMI/DV IN A/V IN Захранване 12V Аналогови видео / аудио сигнали Цифрови видео / аудио сигнали HDMI 4. Монтаж и експлоатация След като свържете приемника към устройството, включете приемника и настройте настройките на канала. Стандартната стойност на паролата е Главно меню За да влезете в главното меню, натиснете бутона "MENU". Главното меню се състои от следните елементи: Редактор на канали, Настройка на системата, Инсталиране, Помощни програми и Медия център. Използвайте бутоните [ ], за да преминете през менюто. За да влезете в подменюто, натиснете бутона "OK". Натиснете EXIT, за да се върнете в предишното меню. 4

5 Ръководство за инсталиране След първото включване на приемника или след възстановяването на фабричните настройки, телевизионният екран показва меню Ръководство за инсталиране. 1. Бутоните [CH / ] се използват за избор на елементите във вертикалното меню. Бутоните [VOL / ] ви позволяват да изберете желаните стойности на елементите от менюто. 2. Изберете Меню Език. 3. Изберете желаната секция и направете желаните настройки. 4. Натиснете бутона [OK] в секцията DVB-T2 или DVB-C до стартирайте автоматично търсенето на канали. 5. След като приключи търсенето на канали, приемникът автоматично преминава в режим на гледане на телевизия. Натиснете бутона [OK], за да извикате избрания списък с канали. Като използвате [CH / ], изберете желания канал и натиснете бутона [OK], за да го видите. Ако не се покаже менюто на Ръководството за инсталиране: 6. Натиснете бутона [MENU] и изберете "Utilities". Като използвате [CH / ], изберете "Възстановяване на фабричните настройки" и натиснете бутона [OK], за да нулирате всички параметри на приемника до фабричните настройки. Стандартната стойност на паролата е "0000". (Тази стъпка трябва да се извърши при първа употреба или след актуализация на софтуера.) 7. След успешното нулиране на фабричните настройки, ще се появи менюто "Наръчник за инсталиране". Следвайте стъпки от 1 до 4 погоре. За повече информация вижте Основни настройки. 5

6 5. Инсталации Изберете елемента от менюто "Настройка". В това меню можете да настроите антената, мотора, спътниковия списък и транспондерите. 5.1 Инсталация на антената Кликнете върху "OK", за да влезете в менюто В това меню можете да изберете желания от вас сателит, да настроите параметрите му и да започнете да търсите (автоматичен или сляп) и да отидете в сателитния списък. (червен бутон) и транспондери (зелен бутон). 5.2 Настройки на двигателя Ако антената ви има моторизирано окачване, в това меню можете да направите необходимите настройки. 5.3 Списък на сателитите Можете да добавите това меню (зелен бутон), изтриване (червено), промяна на имената на сателитите (жълто) и търсене на канали (синьо). За да направите това, изберете сателита и натиснете съответния цветен бутон на дистанционното управление. 5.4 Списък на транспондерите Можете да добавите това меню (зелен бутон), изтриване (червено), промяна на транспондерите (жълто) и търсене на канали (синьо). Операциите са подобни на горните: можете да добавите честота на транспондерите, символична скорост, изберете поляризация (хоризонтална, вертикална) и FEC (1/2, 2/3... Auto) 6

7 6. Редактор на канали 6.1 TV канали С помощта на това меню можете да: 1. Изтрийте 2. Преместване 3. Пропуснете 4. Блокиране 5. Редактирайте списъка с избраните канали Също така сортирайте (червен бутон), променете името (зелен бутон), задайте PID (жълт бутон). За да редактирате, изберете желаната операция, като натискате цифровия клавиш за отговор (1, 2,... 5) на дистанционното управление. След това използвайте бутона "OK", за да изберете желаните канали и натиснете бутона EXIT за потвърждение. 6.2 Радио програми Транзакциите с радиопрограми са подобни на телевизията. 6.3 Изтриване на канали Използвайки това меню, можете да изтриете всички персонализирани канали. 7

8 7. Настройка на системата С помощта на това меню можете да персонализирате видео изхода, менюто на екрана, зададения език, таймера, родителския контрол и др. 7.1 Настройване на часа С помощта на това меню можете да промените настройките за време. По подразбиране настройките на часа са в автоматичен режим. Можете да изберете ръчни настройки и да изберете часовата зона на вашата страна. Приемникът показва текущото време с технологията TDT (Таблица за време и дата) 7.2 Таймер С помощта на това меню можете да настроите таймера, за да започнете да възпроизвеждате или записвате канала, който искате. Зелен бутон - Добавяне на ново събитие с таймер. Жълт бутон - Редактиране на събитие с таймер. Червен бутон - Изтриване на събитие с таймер. 7.3 Език С помощта на това меню можете да зададете езика на менюто, аудиото, субтитрите, EPG и телетекста. 7.4 AV настройка С помощта на това меню можете да зададете разделителната способност на изображението, типа на телевизора, формата на кадъра и аудиото. 8

9 7.5 Родителски контрол С помощта на това меню можете да зададете парола за достъп до системните настройки, редактиране и преглед на отделни канали и промяна на потребителската парола. Стандартната стойност на паролата е OSD настройки С помощта на това меню можете да зададете прозрачността на менюто и телетекста, да зададете екранното време (OSD) на екрана и да изберете типа превключвател на канала (стоп или черен екран). 7.7 Цветно прехвърляне С помощта на това меню можете да регулирате яркостта, контраста и наситеността на изображението, за да постигнете желания ефект, когато гледате телевизионни програми. 9

10 8. Utilities 8.1 Системна информация С помощта на това меню можете да намерите серийния номер на приемника, версията на инсталирания софтуер 8.2 Фабрични настройки Използвайки това меню, можете да изтриете всички канали и настройки. Кликнете върху бутона "OK" и въведете паролата (стойността по подразбиране за паролата е 0000.). ВНИМАНИЕ: при активиране на функцията "Фабрични настройки" ще изтрият всички канали, списъци с любими канали, настройки и други редактирани и въведени данни. 8.3 Софтуерни актуализации (само ако USB устройството е инсталирано) С външното USB устройство можете да актуализирате софтуера на приемника и да архивирате всички настройки (сателити, канали, опции). Налице са следните интернет приложения: Времето Youtube IPTV телевизия Megogo 10

11 9. Медиен център Менюто Media Center е активно само ако е инсталирано USB устройство. 9.1 Медия плейър Като използвате клавишите [ ], изберете режима на преглед и натиснете «OK»: ФАЙЛ - В този режим можете да възпроизвеждате всеки формат на медиен файл. (Музика / видео / снимка) VIDEO - В този режим ще се появи списък с видео файлове на екрана. Изберете желания файл и натиснете бутона OK, за да го видите. MUSIC - В този режим ще видите списък само с аудио файлове. Изберете желания файл и натиснете бутона "OK", за да започнете да слушате. PHOTO - В този режим всички изображения от USB устройството ще се появят на екрана. Можете да преглеждате изображенията един по един или да включите автоматичния режим "Слайдшоу". 9.2 Управление на PVR Използвайте това меню, за да активирате и настроите функцията "TimeShift" (размер и дължина на записа). 9.3 Записани файлове За да се покаже списък на всички записани програми, преместете курсора до елемента "Записани файлове" и натиснете бутона "OK". 11

12 10. Допълнителна информация отстраняване на неизправности Преди да се свържете с сервизен център, моля, прочетете следните съвети. Ако проблемът продължава, свържете се с местния дистрибутор или сервизен център. 1. Информацията на предния панел не се показва. (Устройството не се включва) Проверете връзката към електрозахранването. Свържете захранващия кабел към друг извод. Проверете бутона за захранване на гърба на уреда. 2. Няма изображение Уверете се, че устройството е включено. Уверете се, че AV / HDMI кабелът е свързан към телевизора. Уверете се, че антената е правилно свързана към устройството. Проверете нивото на яркост на телевизора. Уверете се, че каналът понастоящем стрийминг. 3. Лошо качество на изображението / звука Уверете се, че няма близък мобилен телефон и микровълнова фурна. Проверете нивото на сигнала, свързването на антената, състоянието и посоката. Ако е необходимо, сменете дефектния преобразувател. За да подобрите нивото на сигнала, сменете сателитната антена с по-голяма антена или сменете конвертора към конвертор с по-малък шум. Силата на сигнала може да зависи и от климатичните условия. 4. Липса на звук или лошо качество Проверете дали вашият AV / HDMI кабел е правилно свързан. Проверете нивото на звука на телевизора и приемника. Уверете се, че приемникът или телевизорът не са в режим на изключване (MUTE). Проверете вида аудио (ако има такъв). 5. Дистанционното управление не работи. Променете позицията на дистанционното управление директно в страната на приемника и се приближете до устройството. Сменете батериите на дистанционното управление. 12

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr TIGER COMBO Цифров комбиниран ефирен/кабелен/сателитен HD приемник Digital Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA Правила за безопасност Уважаеми клиенти! Благодарим Ви, че закупихте Tiger T2 iptv цифров

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

max_t105hd_maunal_BG

max_t105hd_maunal_BG Ефирен цифров приемник Mpeg-4 Ръководство за експлоатация Инструкции за безопасност...17 Преден панел......18 Заден панел......18 Дистанционно управление...19 Поставяне на батерии...19 Работа с дистанционното

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at LED TV series www.philips.com/welcome Ръководство 22PFK4000 24PHK4000 Съдържание 10.1 Таймер за заспиване 34 10.2 Часовник 34 10.3 Автоматично изключване 34 1 Новият

Подробно

E-MANUAL Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, р егистрирайте продукта на Мод

E-MANUAL Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, р егистрирайте продукта на   Мод E-MANUAL Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, р егистрирайте продукта на www.samsung.com/register Модел Сериен. Съдържание 29 Свързване - Samsung Link Кратко

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at OLED903 series www.philips.com/tvsupport Ръководство 55OLED903 65OLED903 Съдържание 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Какво ново има 4 1.1 Начало и канали 4 1.2 Приложения

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5242 series www.philips.com/welcome Ръководство 24PFS5242 Съдържание 10.1 Запис 28 10.2 Pause TV 29 1 ТВ инфо. 4 1.1 Поставяне на телевизора на пауза и записи 4

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/welcome Ръководство 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Съдържание 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Какво ново има 4 1.1 Меню "Източник" всичко в

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/welcome Ръководство 75PUS7101 Съдържание 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Какво ново има 4 1.1 Нова система за браузър 4 2 Монтаж 5 2.1 2.2 2.3

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/tvsupport Ръководство 43PUS6412 49PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Съдържание 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Какво ново има 4 1.1 Начало и канали

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5211 series www.philips.com/welcome Ръководство 24PFK5211 24PFT5211 24PFT5211 Съдържание 1 Запознаване с телевизора 3 10 Запис и поставяне на пауза на телевизора

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6432 series www.philips.com/welcome Ръководство 43PUS6432 49PUS6432 55PUS6432 Съдържание 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Какво ново има 4 1.1 Меню "Източник" всичко в едно 4

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4201 series www.philips.com/welcome Ръководство 32PHH4201 32PHT4201 32PHT4201 40PFH4201 40PFT4201 Съдържание 10.3 EasyLink 30 1 Запознаване с телевизора 3 11 Таймери

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/tvsupport Ръководство 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Съдържание 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Какво ново има 4 1.1 Начало и канали 4 1.2

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6262 series www.philips.com/tvsupport Ръководство 43PUT6262 49PUT6262 50PUT6262 55PUT6262 65PUT6262 Съдържание 12.1 Домашна мрежа 42 12.2 Свързване с мрежа 42 12.3

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6262 series www.philips.com/welcome Ръководство 43PUS6262 49PUS6262 50PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 Съдържание 12.1 Домашна мрежа 44 12.2 Свързване с мрежа

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Ръководство 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Съдържание 11.4 Всички настройки 38 1 Получаване на поддръжка 3 1.1 1.2

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Ръководство 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Съдържание 12.3 Мрежови настройки 43 1 Получаване на поддръжка 3 1.1 1.2 1.3 1.4

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4031 series www.philips.com/welcome Ръководство 22PFS4031 24PHS4031 Съдържание 10.1 Запис 27 10.2 Pause TV 28 1 ТВ инфо. 4 1.1 Поставяне на телевизора на пауза

Подробно

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7303 series www.philips.com/tvsupport Ръководство 43PUS7303 50PUS7303 55PUS7303 65PUS7303 Съдържание 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Какво ново има 4 1.1 Начало и канали

Подробно