Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]"

Препис

1 ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г.

2 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване t = 0,4 0,6 - почва A 1 t = max H сгр. ;0, t = max H сгр. ;0, почва B и C - почва D и E

3 1.2. План фундаменти

4 1.3. Бетонно покритие cnom = cmin + cdev c = max c ;c ;10mm { } min min,b min,dur cnom = 45mm - фунд. с подл. бетон

5 1.4. Материали Бетон min C20 / 25 Приет C25 / 30 f cd f 25 1,5 1,5 ck = = = 16, 67MPa Армировка B500B f yd fyk 500 = = = 1,15 1,15 435MPa

6 2. Въздействия 2.1. Вертикални товари ΣG k ΣQ k - постоянни - експлоатационни ψ 2i = 0,3 - офиси (категория В) ψ 2i = 0 - необитаем покрив; сняг при многоетажни сграда ψ 2i = 0,8 - складове (категория Е)

7 2. Въздействия 2.2. Характеристични върху фунд. плоча Постоянни равномерно разпределени - фунд. плоча отчита се автоматично - настилка - обратна засипка - леки прегр. стени 0, , ,8[kN / m ] 2 g k [kn / m ] Експлоатац. равномерно разпред. 2 qk 7,5[kN / m ] = - категория Е1 (склад)

8 2. Въздействия 2.3. Комбинации Характеристична Σ G k,i " + " ΣQ Изчислителна (основна) k,i 1,35. Σ G " + "1,5. ΣQ k,i k,i Особена (сеизмична) Σ G k,i " + " γrd. Ω.A Ed " + " Σψ2i.Q k,i Възможно приемане: γ Rd = 1,4 Ω = 1,0

9 2. Въздействия Особена (сеизмична) Σ G k,i " + " γrd. Ω.A Ed " + " Σψ2i.Q k,i 1, 0 при q 3 - коеф. на завишена γ Rd = 1,2 носимоспосбност Ω = R E di di q R di Edi - носимоспосбност - въздейсттвие

10 3. Статическо изчисление D модели

11 3.2. Винклерова константа

12 3.3. Земен натиск [7]

13 3.4. Мx от изчислителна комбинация

14 3.5. Положителни Мx от изчисл. комб.

15 3.6. Отрицателни Мx от изчисл. комб.

16 3.7. Мy от изчислителна комбинация

17 3.8. Положителни Мy от изчисл. комб.

18 3.9. Отрицателни Мy от изчисл. комб.

19 3.10. Усукващи Мxy от изчисл. комбинация Прието да не се отчитат с усреднена стойност при оразмеряването на огъване. M ср. xy 115kNm / m

20 3.11. Полож. Мx-max от особена комб.

21 3.12. Отриц. Мx-min от особена комб.

22 3.13. Полож. Мy-max от особена комб.

23 3.14. Отриц. Мy-min от особена комб.

24 3.15. Усукващи Мxy-max от особена комбинация Прието да не се отчитат с усреднена стойност при оразмеряването на огъване. M ср. xy 110kNm / m

25 3.16. Усукващи Мxy-min от особена комбинация Прието да не се отчитат с усреднена стойност при оразмеряването на огъване. M ср. xy 110kNm / m

26 4. Оразмеряване на огъване 4.1. Основна мрежа ρmin A = b.d. ρ Избор мрежа с A = A Избор на основна мрежа на база s,min 1 min s,осн.мрежа s,1 Определяне на момент, поеман от основната мрежа x = f ( ) yda s,1 / 0,8fcdb ξ = x / d 0,45 2 z = d 0, 4x 2 M = A.f d 0, 4x Rd s,1 yd 2 ( ) M Rd,i

27 4. Оразмеряване на огъване 4.2. Процедура и ограничения M Ed,i Ed,i m Ed,s = ζ, ξ As,req = Избор 2 bdi fcd ζdifyd ξ 0,45 f 3 2 fctm = 0,3 f A = max A s,min s,max = 0, 04.b.d ctm 0, 26 b.d i fyk 0, 0013.b.d i i M ck

28 4. Оразмеряване на огъване 4.2. Процедура и ограничения M Ed,i Ed,i m Ed,s = ζ, ξ As,req = Избор 2 bdi fcd ζdifyd s max,slab 2h f min 250mm = M ρ = A s,req b.d i ρ = l A s,prov b.d i

29 4. Оразмеряване на огъване 4.3. Таблица за оразмеряване на огъване max M = M + M x(y) x(y) ср. xy

30 4. Оразмеряване на огъване 4.4. Зони за допокриване с долна армировка по x от меродавната комб. M M M Ed,i Rd,i ср. xy

31 4. Оразмеряване на огъване 4.5. Зони за допокриване с долна армировка по y от меродавната комб. M M M Ed,i Rd,i ср. xy

32 4. Оразмеряване на огъване 4.6. Зони за допокриване с горна армировка по x от меродавната комб. M M M Ed,i Rd,i ср. xy

33 4. Оразмеряване на огъване 4.7. Зони за допокриване с горна армировка по y от меродавната комб. M M M Ed,i Rd,i ср. xy

34 5. Проверка на продънване d = d + d Натисков диагонал: β0.ved VRd,max 0, 25.f cd.u o.d Ненужно напречно армиране: β(a).ved,red V Rd,c(a) = νrd,c(a).d.u(a) 1/3 0,12.k.(100 ρlf ck ).(2d / a) Rd,c(a) max 3/2 1/2 0,035k f ck.(2d / a) ν =

35 5. Проверка на продънване 5.1. При колони (основна комбинация) β = 1, 05 1,10 VEd,red = VEd A cont(a). σm σm - за ненатоварена безтегловна фунд. плоча

36 5. Проверка на продънване 5.2. При стена (сеизмична комбинация) VEd,red = VEd A cont(a). σm MEd,red = k.m Ed MEd k = 0,4 0,6 β (a) = 1+ M V Ed,red Ed,red u(a) W(a)

37 5. Проверка на продънване 5.2. При стена (сеизмична комбинация) u(a) = 2( π.a + 3d + b ) + 0,5(l 3d)(2 + a / d) w w 2 w w w w W(a) = (l 3d) / 3+ b (l + 2a) + π.a(1, 26a + l ) + + 3d(l 1,5a) w

38 5. Проверка на продънване 5.2. При стена (сеизмична комбинация) u0 = 2(lw + b w ) W0 = l w (bw + l w / 2) β 0 = 1+ 0,8M u V Ed 0 W Ed 0

39 6. Проверка на напрежения в осн. плоскост 6.1. Особена комбинация L f L f 6, f k f L e. i z s σ = d K 6.2. Основна комбинация 3,6 6, f k f f e 6, f k f L e 4 6, f k f f L e L

40 Армировъчен план долна армировка

41 Армировъчен план горна армировка

42 Литература 1. БДС ЕN 1991 Еврокод 1. Въздействия върху строителните конструкции. 2. БДС ЕN Еврокод 2. Проектиране на бетонни и стомано-бетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. 3. БДС ЕN 1998 Еврокод 8. Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. 4. Велинов, К., Ангелов, Н., Георгиев, Ат., БДС EN : Указания, София, 2014г. 5. Георгиев, Ат., Продънване, София, 2011г. 6. Георгиев, Ат., Срязване на стоманобетонни стени на сгради модел и носимоспособност при сеизмични въздействия, Международна конференция, Варна, 2012г. 7. Кърджиев, В., Изчисляване на гладка фундаментна плоча, електронно указания 8. Милев, Й. Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа. Практическо ръководство, София, 2012г. 9. Милев, Й., Кърджиев, В., Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа. Многоетажна офис сграда., София, 2012г. 10. Русев, К. Еврокод 2. Ръководство по стоманобетон, София, 2012г.

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 -

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - NB 2144 за оценяване и проверка на постоянството на

Подробно

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способност на стените съгласно EN 1995-1-1 Съдържание Предназначение,

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63> РЕЦЕНЗИЯ Относно: Конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение 11.05.2018г. Номер на документа БИС/ТK 56 548 Предложител ЦРГ в състав: проф Димитров УАСГ, проф. Иванчев, проф

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно