Защитни средства и дезинфекция Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и. дезинфекция на инс

Размер: px
Започни от страница:

Download "Защитни средства и дезинфекция Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и. дезинфекция на инс"

Препис

1

2 Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и. дезинфекция на инструменти, анестезиологична екипировка и. лабораторна стъклария. Подходящ за високостепенна дезинфекция на термолабилни материали, гъвкави и твърди ендоскопи. Лесен за дозиране, напълно и бързо разтворим гранулат с. активен кислород. Новосъздадената съвременна формула не. съдържа алдехиди и съчетава отличната съвместимост с материалите и способства за дълготрайното запазване на качествата на. инструментариума. Спектър на действие: срещу бактерии (вкл. Tbc), гъбички,. вируси: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Polio. Спороциден ефект при ниски. работни концентрации и кратко експозиционно време Sekusept Aktiv 1,5 кг (150 л раб. р-р) 66, Sekusept Aktiv 6 кг (600 л раб. р-р) 240,00 Дезинфектант за повърхности Incidin Liquid Готов за употреба препарат на алкохолна основа, без алдехиди, за бърза и сигурна дезинфекция на повърхности и предмети от болничното обзавеждане. Прилага се чрез забърсване или разпръскване при трудно достъпни места. Спектър на действие: срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби, вируси (HBV, HIV, Papova, Rota, Adeno, Vaccinia). Кратка експозиция 60 сек Incidin Liquid 1 л 22, Incidin Liquid 5 л 84, Дозатор за Incidin Liquid 1 л 25,50 Дезинфектанти за повърхности Incidin Incidin OxyFoam S е готова за употреба пяна, а Incidin Oxywipe са готови за употреба кърпички, несъдържаща. алкохоли, за почистване и дезинфекция на повърхности в здравни заведения, медицинска апаратура, ехографски сонди, вътрешни и външни повърхности на кувьози и др. Спектър на действие: Срещу. бактерии (вкл., Tbc и микобактерии), фунги (C. albicans), вируси: HBV, HCV, HIV, H5N1, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio, срещу спори: Clostridium difficile, Bacillus subtillis; АДВ: Водороден. пероксид Incidin Oxyfoam S 750 мл 16, Incidin Oxywipes 100 бр./оп. 18,00 Дезинфектант за ръце Skinman Soft Protect Дезинфектант за ръце с пълен вирусоциден спектър. Изключително щадящ за кожата: съдържа Витамин Е (предпазва клетките от формиране на свободни радикали), Глицерин (овлажнява кожата) и Пантенол (омекотява и регенерира кожата), което го прави сигурен и подходящ за честа употреба. Спектър на действие: Срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби (C. Albicans), вируси: HBV/HCV/HIV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia, BVDV. Хигиенна дезинфекция: 20 сек. Хирургична дезинфекция: 90 сек Skinman Soft Protect 0,5 л 13, Skinman Soft Protect 5 л 110,00 Дезинфектант за ръце и кожа Hydrex Surgical Scrub Kомбиниран препарат несъдържащ алкохол, за едновременно миене, хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце, съдържащ хлорхексидинглюконат. Подходящ за предоперативно къпане на пациенти. Дерматологично тестван, с много. добра кожна поносимост, дори и след. многократна и продължителна употреба. Спектър на действие: Бактерицидно, фунгицидно. Хигиенна дезинфекция: 60 сек. Хурургична дезинфекция: 2 мин Hydrex Surgical Scrub 500 мл 13, /

3 Дезинфектант за инструменти Oxisept Концентриран гранулат с мощно бактерицидно, микробактерицидно (включително туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие. Високо екологичен, бързо действие (10 мин.),. съчетава високостепенна дезинфекция с почистващ ефект. Не се инактивира от органични материали. Подходящ за дезинфекция на. инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и високостепенна студена дезинфекция на термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи, бронхоскопи и др Oxisept 1 кг (50 л раб. р-р) 16, Oxisept 3 кг (150 л раб. р-р) 51,60 Дезинфектант за повърхности Zhivahex spray Готов разтвор на база на алкохол и хлорхексидин с бактерицидно и фунгицидно действие. За бърза дезинфекция на всякакви устойчиви на алкохол повърхности като работни плотове, мебели, предмети за обслужване на болни, кухненско обзавеждане, повърхности на медицинско оборудване и апаратура. Експозиционно време: 1-5 мин. Дезинфектант за повърхности Septoquat Septoquat 1 л 16, Septoquat 3 л 46, Septoquat 5 л 68,00 Дезинфектант за ръце и кожа Zhivasept Концентрат на база на четвъртични амониеви съединения, подходящ за дезинфекция на водоустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения. Особено ефективен срещу плесени и дрожди, не уврежда пластмасови, метални, гумени и дървени повърхности, Съчетава дезинфекциращо с почистващо действие. Спектър на действие: бактерии (вкл. MRSA), микробактерии (вкл. Tbc.) и вируси (HIV/HBV/HCV/ Vazzinia Influenza, Herpes simplex). Готов за употреба разтвор, мощен антисептик на алкохолна основа, предназначен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, дезинфекция на интактна кожа преди медицински манипулации и оперативни интервенции. Не се изисква отмиване с вода. Има бактерицидно (вкл. MRSA), микробактерицидно (вкл. Tbc.) вирусоцидно (HIV/HBV/HCV/Vazzinia Influenza, Rota) и фунгицидно (C.albicans, A.niger) действие. Специално разработеният вариант с оцветяващ агент се използва за маркиране на оперативното поле при дезинфекция на коæа преди операции Zhivahex spray 750 мл 9, Zhivahex spray 1 л 12, Zhivahex spray, пълнител 5 л 59, Zhivasept 1 л 12, Zhivasept 5 л 60, Zhivasept, оцветен 1 л 13,60 Крем Zhivahex Крем Zhivahex 200 мл 5,80 Кремообразен антисептик, дезинфектант и лубрикант за кожа и лигавици, предназначен главно за приложение в акушерството, гинекологията и андрологията при медицински прегледи, катетеризация и канюлиране. Прилага се и за дезинфекция на ръце като едновременно омекотява и подхранва кожата. Бърз дезинфекционен ефект - до 30 сек. с продължително действие - до 2 часа. Бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие

4 Дезинфектант Deconex 50 FF Дезинфектант за ръце Decosept Дезинфектант за дезинфекция на инструменти и повърхности с бързо и ефективно действие. Работен разтвор: За инструменти: 0,5% за 60 мин. 1% за 30 мин. За повърхности: 0,25% за 60 мин. 0,5% за 30 мин Deconex 50 FF 1 л 23, Deconex 50 FF 5 л 107, Deconex 50 FF 10 л 159,50 Препарат на алкохолна основа с бърз микробициден ефект, предназначен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Цялостната грижа за кожата е допълнена от предпазващи и омекотяващи кожата съставки дори при честа употреба. Спектър на действие: Бактерицидно; фунгицидно (C.albicans); туберкулоцидно; вируси: HBV/HCV/HIV, FCV, BVDV, Rota, Noro, Vaccinia Decosept 0,5 л 12, Decosept 5 л 57,10 Дезинфектант за повърхности Isorapid Floor Кърпички за бърза дезинфекция Dentiro Икономичен дезинфектант с големи почистващи способности, подходящ за повърхности, подове и медицински апарати. Изключително кратка експозиция - само 15 мин. при 0,25% разтвор. Не съдържа алдехиди, феноли, сода каустик и летливи органични съставки. Спектър на действие: бактерии (вкл. Tbc), фунги, HCV, HIV, HBV. По.чис.т.ва.щи и де.зин.фек.ци.ра.щи кър.пич.ки за мал.ки по.вър.х.нос.ти, ме.ди.цин.с.ка апа.ра.ту.ра и ин.с.т.румен.ти. Не съ.дър.жат ал.де.хи.ди. Спектър на действие: Бактерицидно, фунгицидно, MRSA, туберколoцидно, хепатит В, HIV, хепатит С, короновирус (SARS). Експозиция: дезинфекция за. 2 минути Isorapid Floor 1 л (400 л. раб. р-р) 42, Dentiro, 120 бр./кутия 15, Dentiro, 120 бр./пълнител 12,50 Дезинфектант за ръце Aniosgel Дезинфектант за кожа и рани Octenilin Гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Готов за употреба разтвор с дозаторна помпа. Две изпомпвания са равни на 3 мл. Състав: Етанол, Пропан диол, омекотяващи кожата съставки. Çà õигиенна дезинфекция на ръце: 3 мл. се втриват в кожата на ръцете в продължение на 30 сек. Çà õирургична дезинфекция на ръце: 2 х 3 мл. се втриват 2 х 45 сек Aniosgel 0,5 л 9, Aniosgel 1 л 13, Aniosgel 5 л 58,20 Разтвор за почистване и овлажняване на хронични рани, без цвят и мирис. Помага на естествения заздравителен процес на раната, дори при трудно достъпни повърхности. Състав: Aqua valde purificata, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCI Octenilin 350 мл 28, /

5 Стерилизационни пликове и рула Предпазни очила Polysafe Класически модел предпазни очила, снабдени с уширения отгоре и отстрани, за да защитават очите от всеки ъгъл. Осигуряват широко зрително поле и са удобни за всякакви размери на главата. Могат да се автоклавират Предпазни очила Polysafe 9, Плик 75 мм х 250 мм 0, Плик 90 мм х 230 мм 0, Плик 140 мм х 250 мм 0, Плик 190 мм x 330 мм 0, Руло 50 мм х 200 м 24, Руло 75 мм х 200 м 34, Руло 100 мм х 200 м 44, Руло 150 мм х 200 м 67, Руло 200 мм х 200 м 90, Руло 250 мм х 200 м 114,00 Контейнер за отпадъци Химически индикатори Индикатор за сух стерилизатор, 135 бр./оп. 19, Индикатор за автоклав 121 С, 270 бр./оп. 12, Индикатор за автоклав 134 С, 270 бр./оп. 12,60 Професионална почистваща количка Контейнер 1,5 л Ø 140 х 165 2, Контейнер 2 л Ø 140 х 220 3, Контейнер 5 л Ø 210 х 175 7, Контейнер 3 л 120 х 120 х 200 4,80 Професионална почистваща количка с две кофи с вместимост на всяка от тях 25 л. Снабдена с 4 колела с Ø80 мм и хромирана основа. Размери: 780 x 410 x h890 мм; òегло: 9 кг Професионална почистваща количка 294, Кошница 60,00 Многослойна антибактериална стелка Стелката се препоръчва за използване във всякакви среди, които изискват запазване на високи хигиенни нива и пълна липса на замърсителни агенти. Стелката е изработена от специален материал с антибактериално лепило, което улавя и задържа. бактерии, намалява тяхното развитие и разпространение. Удобна и лесна за захващане за под посредством адхезив със свойството без залепваща следа. Всяка стелка съдържа 30 броя номерирани полиетиленови листа и незалепваща. ивица, което позволява лесното отстраняване на всеки употребен слой. Обща дебелина на стелката: 1,5 мм. Стандартен цвят: син. Кат. Продукт Размер Цена Многослойна антибактериална стелка 45 см х 90 см 26, Многослойна антибактериална стелка 45 см х 115 см 33, Многослойна антибактериална стелка 60 см х 115 см 50, Многослойна антибактериална стелка 90 см х 115 см 67,

6 Легенче бъбрековидно Легенче бъбрековидно с капак Легенче 162 х 77 х 31 9, Легенче 207 х 98 х 39 12, Легенче 247 х 122 х 43 16, Легенче 309 х 149 х 59 28, Легенче бъбрековидно с капак 200 х 95 х 35 22, Легенче бъбрековидно с капак 247 х 122 х 43 32, Легенче бъбрековидно с капак 309 х 149 х 59 51,00 Стерилизационна кутия Метална вана с капак Кутия 200 х , Кутия 300 х , Вана с капак 200 х 150 х h40 36, Вана с капак 300 х 250 х h40 64, Вана с капак 250 x 200 x h40 52, Вана с капак 350 x 250 x h40 65,90 Стерилизационни барабани Барабан Ø 150 х h150 57, Барабан Ø 160 х h120 72, Барабан Ø 180 х h180 81, Барабан Ø 190 х h160 81, Барабан Ø 240 х h , Барабан Ø 240 х h , Барабан Ø 290 х h , Барабан Ø 290 х h ,20 Контейнери за стерилизация Контейнери за стерилизация на инструменти, превързочни материали и текстил с удобна заключваща система. Изработени от алуминий Контейнер с 1 филтър 285 х 280 х h , Контейнер с 2 филтъра 285 х 280 х h , Контейнер с 1 филтър 465 х 280 х h , Контейнер с 2 филтъра 465 х 280 х h , Контейнер с 4 филтъра 580 х 280 х h , Контейнер с 2 филтъра 580 х 280 х h , Контейнер с клапан 580 х 280 х h , /

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ 1 2 3 4 5 6 7 Белина - обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 гр. хлор/л., пластмасова бутилка, 1 л. Кислол обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки,

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Болнично обзавеждане Реанимационно легло VIVO Произведено В И Т А Л И Я Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири сек

Болнично обзавеждане Реанимационно легло VIVO Произведено В И Т А Л И Я Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири сек Реанимационно легло VIVO Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири секции, задвижвано от носещи телескопични колони. Матрачна платформа с иновативна PAS (Patient Anti Slipping)

Подробно

covers_10'14.indd

covers_10'14.indd Множество патологични състояния......едно решение!! magnerot МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ 500 мг таблетки По лекарско предписание! КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008, рег. 20020502.

Подробно

KUNGSFORS_buying_guide_A4_BG_1

KUNGSFORS_buying_guide_A4_BG_1 РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ KUNGSFORS Серия Интелигентното съхранение осигурява повече свободнопространство в кухнята. Серията KUNGSFORS предлага открити рафтове и решения за съхранение на съдове за готвене,

Подробно

4

4 Производство и съхранение на мляко във фермата Рискове от замърсяване на млякото от патогенни бактерии, микотоксини, химикали, остатъци от ветеринарни лекарства, вкл. антибиотици Това произведение е лицензирано

Подробно

ЛАБКО ЕООД ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул."стрешер"7, Со

ЛАБКО ЕООД   ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул.стрешер7, Со ЛАБКО ЕООД dtodorov@labko.org, www.labko.org Лабораторно оборудване и консумативи ул."стрешер"7, София т/ф:02-9525242 Тампон от памук на дървена дръжка, стерилен, И/О 73 5100/SG/CS 1000 1000 0,0740 74,00

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно.

МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно. МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ Защо кожата ме сърби? Колкото повече

Подробно

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 ФЕРАК Безкомпромисна, абсолютна надеждност Изключителни експлоатационни качества Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са

Подробно

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О Еднократни остриета Еднократни скалпели 10 11 12 15 20 21 22 23 24 403010 Острие 10 0,28 403011 Острие 11 0,28 403012 Острие 12 0,28 403013 Острие 15 0,28 403014 Острие 20 0,28 403015 Острие 21 0,28 403016

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуж

Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуж Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара

Подробно

Microsoft Word - Forster1

Microsoft Word - Forster1 ЛЕТЯЩ СТАРТ С ХРАНИЛКАТА ECO Автоматичните хранилки на Förster Technik са се доказали в много страни по света като най-доброто решение за отглеждане на агнета и ярета. Те осигуряват бърз растеж и отлично

Подробно

ПОДДРЪЖКА НА ШПРИЦ ФОРМИ, ИНЖЕКЦИОННИ МАТРИЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА И СИСТЕМИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ START IT CLEAN

ПОДДРЪЖКА НА ШПРИЦ ФОРМИ, ИНЖЕКЦИОННИ МАТРИЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА И СИСТЕМИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ   START IT CLEAN ПОДДРЪЖКА НА ШПРИЦ ФОРМИ, ИНЖЕКЦИОННИ МАТРИЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА И СИСТЕМИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ www.techindustrybg.com START IT CLEAN КОИ СМЕ НИЕ? Тех Индустри България ЕООД е инженерно-търговска

Подробно

Gatcheva_Seminar BulNoso 2019

Gatcheva_Seminar BulNoso 2019 Риск от заразяване с кръвнопреносими вируси: хепатит В, хепатит С и HIV; Стандартни предпазни мерки Риск от заразяване с кръвнопреносими вируси: хепатит В, хепатит С и HIV. Стандартни предпазни мерки.

Подробно

8-9.cdr

8-9.cdr ПЛАЗМЕН (24) (12/1/24) (9/12/1) (9) Жично дистанционно SHB9/12/1LD 2./,9BTU/h./12,BTU/h SHB12LD SHB9LD SHB24LD SHB24LD SHB1LD./11,9BTU/h 6.2/21,BTU/h 7.1/24,2BTU/h.1/27,BTU/h За SHB9/12LD За SHB1/24LD

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

Баумит Баумакол

Баумит Баумакол Баумит Течовете остават в миналото... От Баумит компетентни решения за полагане на керамични покрития За красива кухня и фоайе За суха баня и перфектна тераса За реновиране При подово отопление Баумит.

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно

Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие üü Автоматично и ръчно хранене üü Сигурно и лесно отглеждане üü Млечно съдържание 80% the

Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие üü Автоматично и ръчно хранене üü Сигурно и лесно отглеждане üü Млечно съдържание 80% the Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие Автоматично и ръчно хранене Сигурно и лесно отглеждане Млечно съдържание 80% the (st)art of growing (t) +32(0)14 24 85 10 (f) +32(0)14 21 39

Подробно

BR 30/4 C Bp Pack Много компактната и тежаща само 14 kg лека подопочистваща машина на батерии BR 30/4 C Bp Pack е иновативната и мощна алтернатива на

BR 30/4 C Bp Pack Много компактната и тежаща само 14 kg лека подопочистваща машина на батерии BR 30/4 C Bp Pack е иновативната и мощна алтернатива на Много компактната и тежаща само 14 kg лека подопочистваща машина на батерии е иновативната и мощна алтернатива на ръчното почистване на твърди подови настилки на площи от 20 до 200 m². Подът е сух веднага

Подробно

С на открито

С на открито С на открито Разказват, че във всяко лято се крие нещо ново, непознато. А то започва винаги тогава, когато Слънчо от леглото става. Протяга се, завивката отмята и от съня лъчите му пораснали са до земята!

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc GLOBAL REFINISH SYSTEM януари 2009 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА Бърз безцветен лак GRS Deltron UHS UHS Бърз безцветен лак ПРОДУКТИ Deltron UHS Бърз безцветен лак Deltron UHS втвърдител Deltron разредител Deltron

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

Какво представлява? GinGira Alba Bebe е нов продукт от серията медицинска козметика GinGira. Съдържа цинков оксид в модерна фармацевтична форма специа

Какво представлява? GinGira Alba Bebe е нов продукт от серията медицинска козметика GinGira. Съдържа цинков оксид в модерна фармацевтична форма специа Какво представлява? GinGira Alba Bebe е нов продукт от серията медицинска козметика GinGira. Съдържа цинков оксид в модерна фармацевтична форма специално дерматологично мляко във вид на спрей. През 2009

Подробно