РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: ПРОТОКОЛ 4-ЕП Пазарджик, г. Днес, г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /РИК/ град Пазарджик, на което присъстваха Председател: Георги Лазаров Добрев, Зам. председател: Васил Стефанов Мезов, Зам-председател: Цветелина Максимова Абаджиева, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Янчо Николов Дрянов, Сашо Асенов Гешев, Иванка Николаева Лумбева-Гявурова, Диана Ангелова Тумбева, Виолета Стефанова Ценова, Атанаска Стоичкова Гочева, Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева, Петър Георгиев Мулешков, Златина Красимирова Мартинова, Стойко Николов Власев, Ивайла Николова Георгиева Заседанието се председателства от Георги Добрев - Председател на комисията, която като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения, докладва следния дневен ред: 1. Вземане на Решение относно поправка относно обхвата на избирателна секция. 2. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 3. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Белово за произвеждане на изборите за членове на 4. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за членове на 5. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за членове на 6. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Лесичово за произвеждане на изборите за членове на 7. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на

2 8. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за членове на 9. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за членове на 10. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Ракитово за произвеждане на изборите за членове на 11. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Септември за произвеждане на изборите за членове на 12. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Стрелча за произвеждане на изборите за членове на 13. Вземане на Решение относно определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Сърница за произвеждане на изборите за членове на Дневният ред се прие с единодушие от комисията. по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 30 ЕП/ г. ОТНОСНО: Поправка на фактическа грешка относно обхвата на избирателна секция На основание чл. 72 от Изборния кодекс, РИК ПАЗАРДЖИК Р Е Ш И: Допуска поправка на фактическа грешка в РЕШЕНИЕ 15 ЕП/ г. на РИК- Пазарджик, т.1, както следва: т.1. Текстът с.равногор да се чете гр.брацигово РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +

3 ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 31 ЕП / г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Батак на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Батак за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 227/ г. на Кмета на Община Батак и във връзка с Решения 11-ЕП/ г. и 14- ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Батак, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г, както следва:

4 гр. Батак - СИК в състав от 7 членове гр. Батак - СИК в състав от 7 членове гр. Батак - СИК в състав от 9 членове гр. Батак - СИК в състав от 9 членове гр. Батак - СИК в състав от 9 членове с. Нова Махала - СИК в състав от 9 членове с. Нова Махала - СИК в състав от 9 членове с. Нова Махала - СИК в състав от 9 членове с. Фотиново - СИК в състав от 9 членове Общ брой на секциите - 9, от които 2 СИК-7 членни и 7 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Батак, както следва : Общ брой на членовете на СИК - 77, от които 27 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Партия Окончателен брой Ръководни места членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева +

5 Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК. по точка 3 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 32 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Белово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Белово на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Белово за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 77/ г. на Кмета на Община Белово и във връзка с Решения 11-ЕП / г. и 23-ЕП / г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Белово, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва: в гр. Белово - СИК в състав от 9 членове в гр. Белово - СИК в състав от 9 членове в гр. Белово - СИК в състав от 9 членове в гр. Белово - СИК в състав от 9 членове в с. Голямо Белово - СИК в състав от 7 членове в с. Мененкьово - СИК в състав от 9 членове в с. Дъбравите - СИК в състав от 7 членове в с. Момина клисура - СИК в състав от 9 членове в с. Сестримо - СИК в състав от 9 членове в с. Сестримо - СИК в състав от 7 членове в с. Габровица - СИК в състав от 7 членове в с. Аканджиево - СИК в състав от 7 членове Общ брой на секциите - 12, от които 5 СИК - 7 членни и 7 СИК-9 членни.

6 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Белово, както следва : Общ брой на членовете на СИК - 98, от които 36 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Партия Окончателен брой Ръководни места членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК. по точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 33 ЕП / г.

7 ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Брацигово на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Брацигово за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 119/ г. на Кмета на Община Брацигово и във връзка с Решения 11-ЕП / г., 15- ЕП / г. и 30-ЕП / г. на РИК ПАЗАРДЖИК, Решение 150- ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Брацигово, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва: гр. Брацигово - СИК в състав от 9 членове гр. Брацигово - СИК в състав от 9 членове гр. Брацигово - СИК в състав от 7 членове гр. Брацигово - СИК в състав от 9 членове гр. Брацигово - СИК в състав от 9 членове гр.брацигово СИК в състав от 7 членове с. Равногор - СИК в състав от 7 членове с. Розово - СИК в състав от 7 членове с. Бяга - СИК в състав от 9 членове с. Бяга - СИК в състав от 9 членове с. Исперихово - СИК в състав от 7 членове с. Исперихово - СИК в състав от 9 членове с. Исперихово - СИК в състав от 9 членове с. Козарско - СИК в състав от 7 членове с. Козарско - СИК в състав от 7 членове с. Жребичко СИК в състав от 7 членове Общ брой на секциите - 16, от които 8 СИК -7 членни и 8 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Брацигово, както следва : Общ брой на членовете на СИК 128 души, от които 48 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Партия Окончателен Ръководни Членове

8 брой места членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 5 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 34 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

9 Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Велинград на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Велинград за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 510/ г. на Кмета на Община Велинград и във връзка с Решения 11-ЕП / г., 16- ЕП / г., 27-ЕП / г. и 28-ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Велинград, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва: гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове гр.велинград - СИК в състав от 9 членове с.абланица - СИК в състав от 7 членове с. Алендарова - СИК в състав от 7 членове с.биркова - СИК в състав от 7 членове с.бутрева - СИК в състав от 7 членове с.всемирци - СИК в състав от 7 членове с.враненци - СИК в състав от 7 членове с.грашево - СИК в състав от 9 членове с.грашево - СИК в състав от 7 членове

10 с.горна Биркова - СИК в състав от 7 членове с.горна Дъбева - СИК в състав от 7 членове с.драгиново - СИК в състав от 9 членове с.драгиново - СИК в състав от 9 членове с.драгиново - СИК в състав от 9 членове с.драгиново- СИК в състав от 9 членове с.долна Дъбева - СИК в състав от 7 членове с.кандови - СИК в състав от 7 членове с.кръстава - СИК в състав от 9 членове с.пашови - СИК в състав от 9 членове с.рохлева - СИК в състав от 7 членове с.света Петка - СИК в състав от 9 членове с.света Петка - СИК в състав от 9 членове с.цветино - СИК в състав от 7 членове с.чолакова - СИК в състав от 7 членове с.юндола - СИК в състав от 7 членове с.бозьова - СИК в състав от 7 членове СБПЛРПФЗ Св. Петка Българска ЕООД - СИК в състав от 7 членове Дом за стари хора Ела към ОССУ- СИК в състав от 7 членове СБР-НК ЕАД - СИК в състав от 7 членове МБДПЛР- ВИТА ЕООД гр.велинград- СИК в състав от 7 членове МБАЛ Велинград - ЕООД гр.велинград- СИК в състав от 7 членове Общ брой на секциите - 52, от които 21 СИК -7 членни и 31 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Велинград, както следва : Общ брой на членовете на СИК 426, от които ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Партия Окончателен брой места Ръководни членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +

11 Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 6 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 35 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Лесичово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Лесичово на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Лесичово за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 69/ г. на Кмета на Община Лесичово и във връзка с Решения 11-ЕП/ г. и 22- ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Лесичово, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва:

12 с.лесичово - СИК в състав от 9 членове с.боримечково - СИК в състав от 7 членове с.динката - СИК в състав от 7 членове с.калугерово - СИК в състав от 7 членове с.калугерово - СИК в състав от 7 членове с.памидово - СИК в състав от 7 членове с.церово - СИК в състав от 9 членове с.щърково - СИК в състав от 7 членове с.щърково - СИК в състав от 7 членове с.динката - СИК в състав от 9 членове Общ брой на секциите - 10, от които 7 СИК -7 членни и 3 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Лесичово, както следва : Общ брой на членовете на СИК 76, от които 30 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Партия Окончателен брой места Ръководни членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова +

13 Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК. по точка 7 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 36 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Пазарджик на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 644/ г. на Кмета на Община Пазарджик и във връзка с Решения 11-ЕП/ г. и 13- ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Пазарджик, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва: гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове

14 гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 7 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове

15 гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 7 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове гр. Пазарджик - СИК в състав от 9 членове МБАЛ Пазарджик АД - СИК в състав от 7 членове ДПБ Пазарджик - СИК в състав от 7 членове Затвор Пазарджик - СИК в състав от 7 членове с. Алеко Константиново - СИК в състав от 9 членове с. Алеко Константиново - СИК в състав от 9 членове с. Алеко Константиново - СИК в състав от 9 членове с. Априлци - СИК в състав от 7 членове с. Братаница - СИК в състав от 9 членове с. Братаница - СИК в състав от 9 членове с. Величково - СИК в състав от 9 членове с. Гелеменово - СИК в състав от 9 членове с. Главиница - СИК в състав от 9 членове с. Главиница - СИК в състав от 9 членове с. Говедаре - СИК в състав от 9 членове с. Говедаре - СИК в състав от 9 членове с. Дебръщица - СИК в състав от 9 членове с. Добровница - СИК в състав от 9 членове с. Драгор - СИК в състав от 9 членове с. Звъничево - СИК в състав от 9 членове с. Звъничево - СИК в състав от 9 членове с. Ивайло - СИК в състав от 9 членове

16 с. Ивайло - СИК в състав от 9 членове с. Ивайло - СИК в състав от 9 членове с. Ляхово - СИК в състав от 7 членове с. Мало Конаре - СИК в състав от 9 членове с. Мало Конаре - СИК в състав от 9 членове с. Мало Конаре - СИК в състав от 9 членове с. Мало Конаре - СИК в състав от 9 членове с. Мирянци - СИК в състав от 7 членове с. Мокрище - СИК в състав от 9 членове с. Мокрище - СИК в състав от 9 членове с. Огняново - СИК в състав от 9 членове с. Огняново - СИК в състав от 9 членове с. Паталеница - СИК в състав от 9 членове с. Паталеница - СИК в състав от 7 членове с. Сарая - СИК в състав от 7 членове с. Сбор - СИК в състав от 7 членове с. Синитово - СИК в състав от 9 членове с. Синитово - СИК в състав от 9 членове с. Хаджиево - СИК в състав от 9 членове с. Црънча - СИК в състав от 7 членове с. Юнаците - СИК в състав от 9 членове с. Юнаците - СИК в състав от 9 членове с. Черногорово - СИК в състав от 9 членове с. Черногорово - СИК в състав от 9 членове с. Овчеполци - СИК в състав от 9 членове с. Тополи дол - СИК в състав от 7 членове с. Росен - СИК в състав от 7 членове с.цар Асен - СИК в състав от 7 членове с. Пищигово - СИК в състав от 9 членове с. Крали Марко - СИК в състав от 7 членове с.добровница - СИК в състав от 9 членове с. Сарая - СИК в състав от 9 членове с. Црънча - СИК в състав от 7 членове с. Огняново - СИК в състав от 9 членове с. Главиница - СИК в състав от 9 членове с. Драгор - СИК в състав от 9 членове Общ брой на секциите - 148, от които 17 СИК -7 членни и 131 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Пазарджик, както следва : Общ брой на членовете на СИК 1298, от които ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Партия Окончателен брой места Ръководни членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ

17 ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 8 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 37 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Пещера на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от

18 утвърдените СИК в Община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 175/ г. на Кмета на Община Пещера и във връзка с Решения 11-ЕП/ г., 20- ЕП/ г. и 37-ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150- ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Пещера, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва: гр. Пещера - СИК в състав от 9 членове гр. Пещера - СИК в състав от 9 членове гр. Пещера - СИК в състав от 7 членове гр. Пещера - СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 7 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 7 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове гр. Пещера- СИК в състав от 7 членове гр. Пещера- СИК в състав от 9 членове МБАЛ- СИК в състав от 7 членове с. Радилово- СИК в състав от 9 членове с. Радилово- СИК в състав от 9 членове с. Капитан Димитриево- СИК в състав от 9 членове Общ брой на секциите - 27, от които 5 СИК -7 членни и 22 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Пещера, както следва :

19 Общ брой на членовете на СИК 233, от които 81 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Окончателен Ръководни Партия брой места членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 9 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 38 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община

20 Панагюрище за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Панагюрище на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Панагюрище за произвеждане на изборите за членове на На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 192/ г. на Кмета на Община Панагюрище и във връзка с Решения 11-ЕП/ г. и 29- ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Панагюрище, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г, както следва: в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в гр.панагюрище - СИК в състав от 9 членове в с. Баня - СИК в състав от 9 членове в с. Бъта - СИК в състав от 9 членове в с. Елшица - СИК в състав от 9 членове в с. Левски - СИК в състав от 9 членове в с. Оборище - СИК в състав от 7 членове в с. Оборище - СИК в състав от 7 членове в с. Панагюрски Колони - СИК в състав от 7 членове в с. Поибрене - СИК в състав от 9 членове в с.попинци - СИК в състав от 9 членове в с. Попинци - СИК в състав от 9 членове в МБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище - СИК в състав от 7 членове

21 Общ брой на секциите - 28, от които 4 СИК -7 членни и 24 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Панагюрище, както следва : Общ брой на членовете на СИК 244, от които 84 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Окончателен Ръководни Партия брой места членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

22 по точка 10 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 39 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Ракитово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Ракитово на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Ракитово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед РД / г. на Кмета на Община Ракитово и във връзка с Решения 11- ЕП/ г. и 18-ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150- ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Ракитово, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на, както следва: в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове в гр. Костандово - СИК в състав от 9 членове в гр. Костандово - СИК в състав от 9 членове в гр. Костандово - СИК в състав от 9 членове в гр. Костандово - СИК в състав от 9 членове в с. Дорково - СИК в състав от 9 членове в с. Дорково - СИК в състав от 9 членове в с. Дорково - СИК в състав от 9 членове в гр. Ракитово - СИК в състав от 9 членове Общ брой на секциите - 16, от които всичките 16 СИК-9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Ракитово, както следва :

23 Общ брой на членовете на СИК 144, от които 48 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Окончателен Ръководни Партия брой места членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 11 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 40 ЕП/ г.

24 ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Септември за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Септември на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Септември за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 488/ г. на Кмета на Община Септември и във връзка с Решения 11-ЕП/ г. и 18- ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150-ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Септември, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г, както следва: гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове гр. Септември- СИК в състав от 9 членове с. Бошуля- СИК в състав от 9 членове с. Варвара- СИК в състав от 9 членове с. Варвара- СИК в състав от 9 членове с. Ветрен дол- СИК в състав от 9 членове с. Ветрен дол- СИК в състав от 9 членове гр. Ветрен- СИК в състав от 9 членове гр. Ветрен- СИК в състав от 9 членове гр. Ветрен- СИК в състав от 9 членове гр. Ветрен- СИК в състав от 9 членове с. Виноградец- СИК в състав от 9 членове с. Виноградец- СИК в състав от 9 членове с. Горно Вършило и с. Долно Вършило- СИК в състав от 7 членове с. Злокучене- СИК в състав от 9 членове с. Ковачево- СИК в състав от 9 членове с. Ковачево- СИК в състав от 9 членове с. Карабунар- СИК в състав от 7 членове с. Карабунар- СИК в състав от 9 членове с. Лозен- СИК в състав от 9 членове с. Семчиново- СИК в състав от 9 членове

25 с. Семчиново- СИК в състав от 9 членове с. Симеоновец- СИК в състав от 9 членове с. Славовица- СИК в състав от 7 членове Общ брой на секциите - 30, от които 3 СИК 7 членни и 27 СИК - 9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Септември, както следва : Общ брой на членовете на СИК 264, от които 90 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции: Окончателен Ръководни Партия брой места членове Членове ГЕРБ БСП-ЛБ ДПС РБ ОП ББЦ ВОЛЯ РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: Длъжност Име ЗА ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов + ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева + СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова + ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов + Гласували 15 ЗА 15 ПРОТИВ 0 Отсъстващ - 0 Сашо Асенов Гешев + Иванка Николаева Лумбева-Гявурова + Диана Ангелова Тумбева + Виолета Стефанова Ценова + Атанаска Стоичкова Гочева + Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева + Петър Георгиев Мулешков + Златина Красимирова Мартинова + Стойко Николов Власев + Ивайла Николова Георгиева +

26 И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК по точка 12 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 41 ЕП/ г. ОТНОСНО: Определяне съответния брой членове на всяка от секционните избирателни комисии, разпределение на местата и техните ръководства на територията на Община Стрелча за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Постъпила е информация от служба ГРАО към Община Стрелча на територията на Избирателен район 13 - Пазарджишки за брой избиратели във всяка една от утвърдените СИК в Община Стрелча за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК, Заповед 215/ г. на Кмета на Община Стрелча и във връзка с Решения 11- ЕП/ г. и 19-ЕП/ г. на РИК Пазарджик, Решение 150- ЕП/ г. на ЦИК т.2, т.16, РИК ПАЗАРДЖИК РЕШИ: 1.Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Стрелча, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г, както следва: в гр.стрелча - СИК в състав от 9 членове в гр.стрелча - СИК в състав от 9 членове в гр.стрелча - СИК в състав от 9 членове в гр.стрелча - СИК в състав от 9 членове в гр.стрелча - СИК в състав от 9 членове в с.дюлево - СИК в състав от 7 членове в с.смилец - СИК в състав от 7 членове в с.свобода - СИК в състав от 7 членове в с.блатница - СИК в състав от 7 членове Общ брой на секциите - 9, от които 4 СИК 7 членни и 5 СИК -9 членни. 2.Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партии и коалиции в Община Стрелча, както следва : Общ брой на членовете на СИК 73, от които 27 - ръководни и са разпределени между парламентарно представените партии и коалиции:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 3-ЕП Пазарджик, 10.04.2019 г. Днес, 10.04.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg Протокол 5 - ЕП/ 22.04.2019 г. Днес, 22.04.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 37 НС/27.03.2017г. Днес, 27.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 18 НС/08.03.2017г. Днес, 08.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 ПВР/НР 24.10.2016г. Днес, 24.10.2016

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 ПВР/НР 29.10.2016г. Днес, 29.10.2016г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 25.05.2019 г. Днес, 25.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

ПРОТОКОЛ 5 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0

ПРОТОКОЛ 5 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0 ПРОТОКОЛ 5 / 24.04.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.04.2019 г. от 17,20

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

ПРОТОКОЛ 7 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0

ПРОТОКОЛ 7 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0 ПРОТОКОЛ 7 / 30.04.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 30.04.2019 г. от 17,30

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 57 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 57 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 57 - МИ 28.10.2015г. Днес, 28.10.2015 г., в 13.00 часа започна заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 10 Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 25.04.2019 г. Днес, 25.04.2019 г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 15.05.2019 г. Днес, 15.05.2019г., се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0

ПРОТОКОЛ 3 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0 ПРОТОКОЛ 3 / 16.04.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 16.04.2019 г. от 17,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 05 / 20.08.2014 г. Днес 20.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 12 15.05.2019г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК. На

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

Решение 083 техническа грешка

Решение 083 техническа грешка Р Е Ш Е Н И Е 83 МИ/НР Пловдив, 14.09.2015 г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение 60 МИ/НР на ОИК Пловдив от 13.09.2015 г. относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 53 - МИ /НР 25.10.2015г. Днес, 25.10.2015 г., в 06.00 часа започна заседание

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 26 НС/17.03.2017г. Днес, 17.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019г., се проведе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 2/21.08.2014 г. Днес, 21.08.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство Р Е Ш Е Н И Е 60 -МИ/НР Пловдив, 13.09.2015 г. ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, определяне номерацията и броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно