УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

Размер: px
Започни от страница:

Download "УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П"
  • Ilko Minev
  • преди 3 години
  • Прегледи:

Препис

1 УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ В СИЛА ОТ Бронхоскопски процедури с неголям обем и в пулмологията ГРХ Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията ГРХ 044 УНГза код и Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза НВО Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболизанад 51.1 НВО Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив- над НВО Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив- НВО Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви 56.1 /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси,полиневропатия и НВО вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви 56.2 /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси,полиневропатия и НВО вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания 059 на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната НВО нервна система и моторния неврон/лас/ Диагностика и лечение на невро мускулни заболявания и болести на 060 предните рога на гръбначния мозък НВО Диагностика и лечение на мултипленна склероза - НВО Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи над НВО Лечение на епилептичен статус НВО Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни сидроми при лица на възраст НВО Диагностика и лечение на Паркинсонова болест НВО Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален 06.1 тракт- ГЕО Високоспециализирани интервенционални процедури при ГЕО заболявания на гастроинтестиналния тракт Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит-над ГЕО Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво ГЕО Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от ГЕО

2 гастроинтестиналния тракт- Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума- ГЕО Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, ГЕО панкреаса и перитонеума Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) - ГЕО Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания- над ГЕО Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица ЕО Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза-над ЕО Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над ЕО Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица ЕО Диагностика на лица с метаболитни нарушения ЕО Лечение на лица с метаболитни нарушения ЕО Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит НФО Диагностика и лечение на гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания новооткрити-над 18 НФО Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания-при лица НФО без код и код Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица НФО Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица НФО Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица РО Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица РО Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни 091 заболявания РО Диагностика и чечение на токсоалергични реакции при лица над ОАИЛ Диагностика и лечение на муковисцидоза ГЕО Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в НВО равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен УНГ

3 престой 48 часа Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в НВО равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен УНГ престой 4 дни Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от 114 травма ОАИЛ Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми ОАИЛ Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и 136 гърлото с много голям обем и без поставяне на кохлеарен УНГ имплант Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и 137 гърлото с голям обем и УНГ Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и 138 гърлото със среден обем и УНГ Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести УНГ Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години УНГ Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години УНГ Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на 141 пикочния мехур УРО Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур УРО Трансуретрална простатектомия УРО Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия 144 на простатната жлеза и нейните усложнения УРО Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища УРО Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата 146 система УРО Оперативни процедури върху мъжка полова система УРО Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и 148 УРО Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и 149 УРО Оперативни процедури при инконтиненция на урината УРО Реконструктивни операции в урологията УРО Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища УРО Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища УРО Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям 154 обем и УРО Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и 155 УРО Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия УРО

4 157 Радикална простатектомия УРО Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани -само над Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и 171 много голям обем и, при лица над 18 години ГРХ Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със 173 среден обем и, при лица над 18 години ГРХ Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при 175 заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и, при лица над 18 години Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и 177, при лица над 18 години Оперативни процедури върху апендикс - без планови операции до годишна възраст Хирургични интервенции за затваряне на стома Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- без 181 планови операции до 9 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 години 182 Оперативни процедури при хернии Оперативни процедури при хернии с инкарцерация Конвенционална холецистектомия Лапароскопска холецистектомия Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища- над Оперативни процедури върху черен дроб Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест- над Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и 189 много голям обем и Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със 190 среден обем и Оперативни процедури върху далака при лица Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдовореконструктивни операции Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии 193 Tis 1-4 N 0-2 M0-1- без кодове и Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия Оперативно лечение при остър перитонит Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси Консервативно лечение при остри коремни заболявания

5 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и 198 костни тъкани- Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след 200 доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния- Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с 201 голям и много голям обем и - от 9 до хирург с 10 стаж Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със 202 среден обем и - от 9 до хирург с 10 стаж Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - от 9 до 203 хирург с 10 стаж Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 208 НФО за код К НВО -за опр.кодове Хирургично лечение при травма на главата Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) оперативно лечение само за процедури с кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29) / ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; /; Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много 211 голям обем и Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден 212 обем и Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и 213 гръдна стена ГРХ Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален 214 тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация ГРХ Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и ГРХ 215 гръдна стена, без онкологични заболявания Спешни състояния в гръдната хирургия ГРХ

6 -над 18 Оперативни процедури с голям обем и на таза и долния крайник Оперативни процедури с много голям обем и на таза, тазо бедрената и колянната става - без кодове и Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници - без кодове и Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 220 с голям обем и Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 221 с много голям обем и Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния 222 крайник Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош ГРХ 223 -над Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под години Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем 225 и УНГ Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и само за процедури с кодове *21.84,*21.85; 21.87; 226 *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, УНГ *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем 227 и УНГ Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и 228 шията УНГ Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната 229 област УНГ Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната 230 област само за процедури с кодове *18.21; *18.5, *18.6; *27.69, УНГ *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89) Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни 232 и до 3% при деца Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски 235 температури (измръзване)-без деца до 5 възраст Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, 237 налагащи пластично възстановяване - при лица под 18 години само УНГ

7 999 кодове *08.6 ( , ), 08.62( , ), 08.70( ), 18.72( ), 21.83( ), 21.86( ), 27.55( ), 27.56( ), 86.4( ), 86.60( ), 86.63( ) 86.70( ), 86.71( ), 86.74( , ), 86.91( ) 21.89( , ) Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура ВСИЧКИ Забележка: 1.Цените подлежат на отстъпка от посочените стойности след разрешение от Управителя на УМБАЛ Каспела за всеки конкретен случай.

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД Бургас Управител: 056/86-64-02 бул. Демокрация 86 056/85-98-02 факс: 056/85-98-30 З А П О В Е Д 47/04.02.2019 г. На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3,

Подробно

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 1 Ставна ехография 50,00 2 Ставна пункция 50,00 3 Ставна

Подробно

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

Microsoft Word - Hirurgiq

Microsoft Word - Hirurgiq І. Общи положения. Наименование на специалността Хирургия. Продължителност на обучението - години. Изисквано базово образование за допускане за обучение по специалност Хирургия завършено висше образование

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3 З А П О В Е Д РД-10-143 / 27.03.2017г. Изменена със Заповед РД-10-317/27.07.2017г., изменена със Заповед РД-10-459/03.10.2017г., изменена със Заповед РД-10-538/20.11.2017г., изменена със Заповед РД-08-100/06.03.2018г.,

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Приложение №13-посл.

Приложение №13-посл. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИ ЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАП ЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.1 ОТ ЗЗО СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПО ЧЛ.37, АЛ.4 ОТ ЗЗО, ПРИ КОИТО

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В.

Подробно

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в лечебните заведения по вид на заболяване през 2014 г. Лечебно заведение: НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в лечебните заведения по вид на заболяване през 2014 г. Лечебно заведение: НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в лечебните заведения по вид на заболяване през 2014 г. Лечебно заведение: Брагоевград Бургас Варна В. Търново Видин Враца Габрово Добрич ОБЩО I-XIX клас 001

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м. Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, МФ, СУ 1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална унилатерална слепота? 2. В района на лумбарната

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви поканя на XIII Национален конгрес по оториноларингология.

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗА

Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗА Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В АМБУЛАТОРИИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО

Подробно

New product information wording - Jan BG

New product information wording - Jan BG 25 January 2018 EMA/PRAC/35613/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приети от PRAC на 8 11 януари 2018

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. РЕКТОР на Медицински Университет Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна ОТНОСНО Обявен конкурс за

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. РЕКТОР на Медицински Университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна ОТНОСНО Обявен конкурс за РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. РЕКТОР на Медицински Университет Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна ОТНОСНО Обявен конкурс за заемане на академична длъжност: ДОЦЕНТ" в област на

Подробно

Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД

Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД Address Contact Person Mobile Number Email ул. Атанас Буров 2 Рудозем 4960 Област Смолян, Bulgaria 0895 550 014, 0895 550 012 sbr_rodopi@abv.bg Специализирана

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно