СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Иновациите в онлайн продажбите и Как да финансираме и развием проекта си Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика финансово ин

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Иновациите в онлайн продажбите и Как да финансираме и развием проекта си Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика финансово ин"

Препис

1 СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Иновациите в онлайн продажбите и Как да финансираме и развием проекта си Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика финансово инвестиционен консултант и трейдър Съпредседател на СИ при БТПП член на УС на БТПП КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВИЯ гр Пловдив г Международен панаир Пловдив

2 История и приоритети на Съвета по иновации при БТПП СИ е учреден е на г а негови съпредседатели са акад Никола Съботинов експредседател на БАН и доц Йосиф Аврамов доктор по икономика член на УС на БТПП Основни приоритети на Съвета по иновации СИ при БТПП са връзка на те хиляди членове от средите на бизнеса на палатата с представители на науката консултиране на иновативни проекти разработени от научни колективи или от средите на бизнеса съдействие екипите им за финансиране пред банките и пред фондовете за рисково инвестиране в т ч и тези одобрени по инициативата Комисия от представители на бизнеса и на науката както и от Българската банка за развитие и от Министерството на икономиката оцени най добрите проекти в двата конкурса обявени от СИ при БТПП за периода от г в категориите за най успешна иновативна фирма и за най добър иновативен проект СИ разполага с два сайта Платформа Иновационна борса е на сайт и на него са презентирани иновационни проекти търсещи финансиране Информарционият сайт на СИ при БТПП е и на него има раздел за Центъра за трансфер на технологии

3 Какво представляват и Ти си иноватор фрийлансър човек на изкуството Или пък си креативен и имаш страхотна идея за нов иновативен старт ъп за провеждане на фестивал концерт или на изложба Или си открил у теб самия нов талант на иноватор който има нужда от валидиране или финансиране на твоята иновация за да стигне тя до повече хора Ако отговорът е ДА бъди сигурен че е възможно да ползваш Чрез него иноваторите и творците могат да споделят креативните си идеи и да спечелят поддръжници от цял свят да валидират и да съберат необходимите средства за да осъществят своя иновативен бизнес или арт проект Буквално превода на е ФИНАНСИРАНЕ ОТ ТЪЛПАТА Всичко това на пръв поглед изглежда лесно но без необходимите знания и ноу хау е непостижимо и с помощта на опитен коуч ще може да се научи как да се планира всичко от идеята до реализацията й а също и как да се набавят пари за тази цел Това става стъпка по стъпка с и с една кампания може да бъде доведена до успех всяка иновативна идея

4 Какво представляват и Краудсорсинг или т нар отворена ангажираност в буквален смисъл означава използване на ресурса на тълпата Възниква по аналогия с аутсорсинга Тази практика представлява получаване на необходимите услуги идеи или продукти чрез привличане на голяма група от хора като най често тези групи са организирани онлайн Проектите обикновено се обявяват публично и всеки може да се включи като доброволец Краудсорсингът комбинира усилията на множество хора като всеки има своя собствен принос в крайния резултат Фирмата или НПО възложител обикновено обявява някаква награда която е обвързана с резултата от проекта Понякога това е парично заплащане а в други случаи групата от хора може да работи поради морални подбуди лично удовлетворение чест слава За целта обикновено се използва специален сайт когато се търси решение на проблем от самите потребители С други думи в първият случай се търсят безвъзмездно пари а във вторият безвъзмезден труд за реализиране на дадена кауза в конкретния случай иновация

5 ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗННАЧЕНА ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА Виртуалната Платформа Иновационната борса функционира чрез създадените за нейната работа Функционална спесификация и софтуер Предстои надграждане на софтуера в т ч и чрез нови функции на пилотно внедрения виртуален офис Основната задача този вид борса е да служи като посредник между автори и изпълнители на иновативни разработки образци и прототипи и връзката им с други участници от реалния бизнес и от финансовите кръгове в иновационния процес които да ги подпомогнат за тяхната пазарна реализация адаптиране към различни търговски и технологични цели и комерсиализация

6 ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА Платформа Иновационна борса предоставя възможност на Физически и юридически лица Да представят идеи разработки прототипи продукти и др в процеса на осъществяване на тяхна реализация на пазара Да осъществяват контакти по отношение на финансирането и реализацията на иновативните продукти изделия и услуги Да търсят изделия и услуги способстващи за решение на определени проблеми свързани с модернизация и обновяване на дейността им в производството нови патенти изобретения лицензи и т н На Иноватори да търсят Подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно приложна разработка Партньор за довършване на научна разработка Финансиране от инвеститори чрез т нар дялово финансиране Финансиране чрез способите на т нар масово финансиране

7 ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА Потребители БОРСА на Платформа Иновационна борса са Иноватори физически или юридически лица с иновационна идея или продукт или са произвели прототип или т нар нулева серия на съответния продукт В тази група влизат изобретатели които притежават патент полезен модел За неговата реализацията и превръщането му в иновация носеща на изобретателя доход последният търси чрез Платформа Иновационна борса инвеститори Реализацията може да се постигне със средства от донори или инвеститори Изобретатели които е без патентовано изобретение но са подали заявка за патент полезен модел и изчакват одобрението й от Патентното ведомство Това са изобретатели чието бъдещо изобретение е на фаза идея за чиято реализация се търсят финансиране от потенциални инвеститори Дарители предоставящи финансов ресурс за иновации Донор Дарители с интерес към реализиране на иновации Донорите предоставят финансови средства на изобретатели Целта е да се довърши реализацията на представена от изобретател идея Средствата са безвъзмездни или срещу получаване на продукт В текущата версия се предоставят безвъзмездни средства

8 ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА Инвеститори които имат интерес за финансиране реализацията на иновации като търсят съдружие с иноватора като предлага т нар дялово финансиране Това са инвеститори с интерес за реализация на иновации срещу процентно участие в съвместна фирма Търговски дружества и индустриални предприятия които търсят иновации за своята производствена дейност с оглед обновяване на производствената си гама изделия произвеждани от тях Те търсят иновации или решение на определен технически научен производствен или друг технологичен проблем в своята производствена дейност с оглед модернизацията и обновяването ѝ Консултанти които търсят за сметка на свои клиенти за реализация и финансиране на тяхното ноу хау Оценители на предложените идеи Брокери осъществяващи връзките между иноватори и инвеститори

9 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИНОВАЦИОННА БОРСА Инвеститорите които желаят да участват в Иновационната борса следва да си създадат профил и да имат готовност за участие в наддаван като направят своя избор на съшествуващ търг В случай на спечелено наддаване те трябва да имат готовност да осъществят превод на своя инвестирана сума като им се осигурява и директна комуникация с изобретателя По време на тази комуникация инвеститорите се договарят с иноватора дали инвестицията им ще е под формата на дялово финансиране т е те ще станат съсобтвеници на фирмата или тя е с цел реклама на програмата за т нар социална отговорност на дадена фирма фондация или има характер на донорск дейност с изцяло благотворителни мотиви

10 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИНОВАЦИОННА БОРСА Чрез Платформа Иновационна борса се предоставя възможност на индивидуални изобретатели и патентодържатели както и научно изследователски организации да представят идеите си разработки прототипи и продукти предоставя възможност на физически и юридически лица да представят притежаваното от тях ноу хау предоставя възможност на заинтересувани физически и юридически лица да осъществяват контакти за предоставяне на услуги за технологичен трансфер предоставя възможност на заинтересувани физически и юридически лица да получават услуги способстващи за решение на определени проблеми свързани с дейността им осъществява финансиране на иновационни продукти от инвеститори от типа на т нар ангелско финансиране осъществява масово финансиране на иновативни идеи способства за осъществяване на контакти между потенциални партньори за разработване и реализация на иновации продажба на патенти и роялти и др

11 Критерии за оценка Критериите за оценка за патентовани изобретения и предложения за изобретения авторите на които са заявили интерес за участие на Платформа Иновационна борса са В каква степен предложението е насочено към създаване на ново научно приложно знание и какви са съответните възможности за придобиване на ИС т Попада ли проектът на съответния изобретател в тематичния профил на Платформа Иновационна борса т Доколко основните цели на проекта са насочени към създаване на нови процеси продукти или услуги които могат да намерят пазарна реализация и да са иновации т Допълнителни ползи за обществото след постигането на на целите посочени в т например икономия на енергийни ресурси принос за опазване на околната среда степен на оползотворяване на отпадъци въвеждане на екологосъобразни енергийни технологии подобряване на здравния статус на хората насърчаване на използването на ИКТ брой на разкрити нови работни места и др т

12 Критерии за оценка Проектът стимулира ли създаването и укрепването на взаимодействието на науката и бизнеса или на т нар триада Наука внедряване или развойна дейност производство и реализация на новото иновативно изделие от бизнеса т Проектът създава ли основа предпоставки за изготвяне на съвместен проект между научния екип и предприятие с цел участие в конкурсни процедури на Министерството на икономиката управляващ орган УО ОП Иновации и конкурентоспособност ОП Околна среда УО е МОСВ ОП Наука и образование за интелигентен растеж УО е МОН Националният иновационен фонд той се администрира от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия при МИ Националния фонд Научни изследвания който се управлява от МОН Хоризонт програма и др т Проектът ще стимулира ли ускореното повишаване на професионалното ниво на участниците в него т Общо т

13 Перспективи пред проекта ИНОВАЦИОННА БОРСА В създаването на ПЛАТФОРМА Иновационна борса участваше мултидисциплинарен екип с експертно участие на финансисти с богат международен опит в борсовите сделки при търговията с ценни книжа фючърсните сделки с основните борсови стоки онлайн финансирането краудфъндинг както и от водещи софтуерни експерти сред които са и участниците реализирали група от Офиси за технологичен трансфер ОТТ по проекти на ОП Конкурентноспособност Като база за надграждане и доразвиване на първата не само у нас а и в страните от Централна и Източна Европа Платформа Иновационна борса ползва разработката Виртуален Офис за трансфер на технологии на екип от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН Предстоящо е надграждането на Платформа Иновационна борса от водеща софтуерна фирма която ще инкорпорира в него на концепцията за Виртуален иновационен консултант Тя ще изготви и принципно нов модерен софтуер за нея и мобилно приложение Към тази нова разработка на СИ при БТПП вече има заявен интерес за закупуване от Софийска стокова борса и от част от търговско индустриалните и палати от страните на Централна и Източна Европа

14 Ползи и ефекти Дълготрайните ефекти за бизнеса като резултат от работата на ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА и от Центъра за трансфер на технологии към СИ при БТПП се свеждат до установяване на директни контакти между български и чуждестранни фирми университети и научни звена работещи в областта на иновациите технологиите и науката б популяризиране на съвременни върхови български научно технически достижения и иновации в чужбина в създаване на качествено нови възможности за коопериране между български и чуждестранни проиновативни фирми и научни звена от една страна и държавните органи от друга г изпълнение на съвместни проекти в областта на науката иновациите технологиите инженеринговата и развойнната дейности по различни европейски програми в т ч Хоризонт Мария Кюри съвместните предприятия на ЕС Европейския институт по иновации и технологии Еврика и др Работи се и по проекти кандидатстващи в Националния иновационен фонд при МИ и Фонд Научни Изследвания

15 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП ФИНАНСОВО ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ И ТРЕЙДЪР тел моб тел Платформа Иновационна борса при СИ при БТПП Информационен сайт на СИ при БТПП

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ НА НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Проектът на Съвета по иновации при БТПП Платформа «Иновационна борса», изготвен в сътрудничество с ИИКТ при БАН, мост - между науката и бизнеса. Виртуален

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint SME Instrument Д-р инж. Цветелина Йоргова Хоризонт 2020 Наука на най-високо ниво укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения; Конкурентни индустрии укрепване на индустриалното

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

EIF Presentation Template

EIF Presentation Template Програма JEREMIE Европейски Инвестиционен Фонд София, 19 април 2012 Улесняване достъпа на МСП до финансиране 0/ 21 JEREMIE продуктов портфейл Създадени инструменти Нов продукт 300 M EUR 392 M EUR Фаза

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Домашен патронаж Пиа Матер: социалното предприятие е преди всичко предприятие Нина Димитрова Марко Ганчев 15.04.2016 Домашен патронаж Пиа Матер Особености на социалното предприятие Нашият модел на социално

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИНФРОМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ SEEWBAN ОРГАНИЗАТОР: ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ", БТПП 6 ноември София гр. София 06 ноември 2018 Защо хората започват собствен бизнес? 1. Конкретни материални

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно