tablici_insp2008_1_14.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "tablici_insp2008_1_14.xls"

Препис

1 Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през 8 г - 44 бр. 34 8% 4 % 37 % 86 9% 9 7% 3 % 69 4% 6 46% Министерства и други разпоредители с Републикански бюджет Общини и други разпоредители с общински бюджети Търговски дружества с държавно и общинско участие Други обекти

2 Разпределение по области на постъпилите към 3..8 г. в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции София-обл. Бургас Видин Варна Пазарджик Пловдив Габрово Русе Дир. "ВФИ" Монтана Ст. Загора Шумен Благоевград Плевен Смолян Хасково Кюстендил Ловеч Разград Сливен Силистра Добрич Перник Търговище Ямбол Кърджали Област В. Търново 44 Приложение Постъпили искания през 8 г - 44 броя Остатък от постъпили до..8 г. искания - 6 бр. София-гр. Враца

3 Разпределение на постъпилите до 3..8 година 6 искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение 3 8 % 6 6% % 7 44% Министерства и други разпоредители с Републикански бюджет Общини и други разпоредители с общински бюджети Търговски дружества с държавно и общинско участие Други обекти

4 Разпределение по податели на постъпилите до 3..8г. 6 искания за извършване на финансови инспекции Приложение 4 Разпределение на 6 искания по чл. от ЗДФИ "Разпределение на 8 броя искания по чл. т. от ЗДФИ 39 6% 8 3% 6 9% от Сметната палата % % от Агенцията за ОП - по чл., т. от ЗДФИ молби, жалби сигнали - по чл., т. от ЗДФИ от Сметна палата, Агенцията за обществени поръчки - по чл., т.3 от ЗДФИ писма за проверка на предоставени помощи и субсидии - по чл., т.4 от ЗДФИ от Министерски съвет или министъра на финансите - по чл., т. от ЗДФИ от прокуратурата

5 Постъпили са 389 молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетна, финансово-стопанска и отчетна дейност в организации и лица, подлежащи на финансова инспекция. По 9 от тях са възложени фин. инспекции 98 Приложение Първи отдел "Северозападен и Югоизточен райони" Втори отдел "Северен централен Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ" получени 389 сигнали, молби, жалби възложени ФИ по 9 сигнали, молби, жалби

6 Получени са 8 искания от Агенцията по обществени поръчки и Сметната палата за проверка на процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки По 88 от тях са възложени финансови инспекции Приложение Първи отдел "Северозападен и Югоизточен райони" Втори отдел "Северен централен Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ" получени 93 искания от Сметна палата възложени ФИ по 76 искания от Сметна палата получени искания от АОП възложени ФИ по искания от АОП

7 Получени са 39 искания за проверка на разходването на държавни помощи и целеви субсидии и по 3 от тях са възложени финансови инспекции. Приложение Първи отдел "Северозападен и Югоизточен райони" Втори отдел "Северен централен Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ" получени писма с искания за проверка на разходването на целеви субсидии възложени ФИ по искания за проверка на разходването на целеви субсидии

8 Получени са 8 нареждания за възлагане на инспекции от Министерския съвет или министъра на финансите. По 6 от тях са възложени финансови инспекции 7 7 Приложение Първи отдел Втори отдел "Северозападен и "Северен Югоизточен централен райони" Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ" Получени нареждания за възлагане на инспекции от Министерския съвет или министъра на финансите възложени ФИ по нареждания за възлагане на инспекции от Министерския съвет или министъра на финансите

9 Получени са 6 постановления на органите на прокуратурата по реда на чл. 4, ал., т. 3 от Закона за съдебната власт По 48 от тях са възложени финансови инспекции Приложение Първи отдел Втори отдел "Северозападен и "Северен Югоизточен централен райони" Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ" Получени постановления на органите на прокуратурата Bъзложени ФИ по искания от Прокуратурата

10 Разпределение по податели на получени до 3..8 година и на отказаните за инспекция 8 сигнали и искания Приложение Получени и разгледани 6 броя Отказани 8 броя по чл., т. от ЗДФИ молби, жалби сигнали - по чл., т. от ЗДФИ от Сметна палата, Агенцията за обществени поръчки - по чл., т.3 от ЗДФИ писма за проверка на предоставени помощи и субсидии - по чл., т.4 от ЗДФИ от Министерски съвет или министъра на финансите - по чл., т. от ЗДФИ от прокуратурата

11 8 Разпределение по области на отказаните за инспекция през 8 година 8 сигнали и искания Приложение Ловеч Пазарджик Дир. "ВФИ" София-обл. Видин Хасково Плевен Монтана Добрич Търговище Варна Русе Смолян Габрово Пловдив Ямбол Сливен Шумен Перник Благоевград Кюстендил Ст. Загора Кърджали Силистра Разград Бургас В. Търново Враца София-град

12 Разпределение по обекти и по отдели на 34 искания, по които са възложени финансови инспекции Приложение По обекти По отдели Министерства и други разпоредители с Републикански бюджет Общини и други разпоредители с общински бюджети Търговски дружества с държавно и общинско участие Други обекти Първи отдел "Северозападен и Югоизточен райони" Втори отдел "Северен централен Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ"

13 Разпределение по податели на 34 искания, по които са възложени финансови инспекции Приложение a по чл., т. от ЗДФИ молби, жалби сигнали - по чл., т. от ЗДФИ от Сметна палата, Агенцията за обществени поръчки - по чл., т.3 от ЗДФИ писма за проверка на предоставени помощи и субсидии - по чл., т.4 от ЗДФИ от Министерски съвет или министъра на финансите - по чл., т. от ЗДФИ от прокуратурата

14 Разпределение по области на 34 искания, по които са възложени финансови инспекции Приложение б Търговище Кърджали София-град Враца София-обл. Варна Пловдив Видин В. Търново Шумен Смолян Хасково Плевен Дир. "ВФИ" Бургас Ст. Загора Габрово Кюстендил Сливен Силистра Русе Разград Монтана Благоевград Пазарджик Перник Ловеч Добрич Ямбол

15 Разпределение по податели на останалите 8 искания към 3..8г., по които не са възложени финансови инспекции Приложение по чл., т. от ЗДФИ молби, жалби сигнали - по чл., т. от ЗДФИ от Сметна палата, Агенцията за обществени поръчки - по чл., т.3 от ЗДФИ писма за проверка на предоставени помощи и субсидии - по чл., т.4 от ЗДФИ от Министерски съвет или министъра на финансите - по чл., т. от ЗДФИ от прокуратурата

16 Разпределение по области на останалите 8 искания към 3..8г., по които не са възложени финансови инспекции Приложение 3а Ловеч Сливен Варна Разград Шумен Пазарджик Видин Ст. Загора Русе Враца Смолян Хасково Плевен Габрово Бургас Монтана Кърджали Дир. "ВФИ" Пловдив Добрич Ямбол Силистра Търговище Кюстендил В. Търново Перник София-обл. Благоевград София-град

17 Разпределение по обекти и по отдели на самосезирането от Регистъра за обществени поръчки - 4 броя Приложение 4 По обекти По отдели Министерства и други разпоредители с Републикански бюджет Общини и други разпоредители с общински бюджети Търговски дружества с държавно и общинско участие Други обекти Първи отдел "Северозападен и Югоизточен райони" Втори отдел "Северен централен Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ"

18 Разпределение по области на самосезирането от Регистъра за обществени поръчки - 4 броя Приложение 4а Враца Кърджали Благоевград Кюстендил Перник Смолян София-обл. Хасково Дир. "ВФИ" Добрич Ямбол Габрово Пазарджик Разград Бургас Русе Силистра Монтана София-град Шумен Видин Варна Ловеч Сливен Търговище Пловдив Плевен Ст. Загора В. Търново

19 По обекти Разпределение по обекти и по отдели на проверените 4 броя разпоредители, получили целеви субсидии Приложение 4б По отдели Министерства и други разпоредители с Републикански бюджет Общини и други разпоредители с общински бюджети Търговски дружества с държавно и общинско участие Други обекти Първи отдел "Северозападен и Югоизточен райони" Втори отдел "Северен централен Трети отдел "Североизточен Четвърти отдел "Южен централен Пети отдел "Югозападен Дирекция "ВФИ"

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда 18.12.2012 г. Пловдивски университет Филологически факултет В чужбина, 1 Благоевград, 93 Велико Търново,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

проект

проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2014 г. за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни

Подробно

Oбщина Девня USW Име на възел Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Агенция за социално

Oбщина Девня USW Име на възел Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Агенция за социално Oбщина Девня USW Име на възел Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Агенция за социално подпомагане Агенция за устойчиво енергийно развитие

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Решения.xlsx

Решения.xlsx Протоколи за провеждане на парламентарни избори с несъответствия, които се предоставят за решение на ЦИК Номер на протокол Позиция Въведено в РИК Въведено в ЦИК Приема се 010100008 010200003 010200012

Подробно