Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на СО район "Младост" Регистрационен номер 1 2 ЕС /

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на СО район "Младост" Регистрационен номер 1 2 ЕС /"

Препис

1 1 2 ЕС / г. ЕС / г. ж.к.младост2 бл.251 " ж.к."младост"1, ул."йерусалим" 51, вх. 1" район Младост, ж.к. Младост- 2, бл.251, вх.1 район Младост, ж.к. Младост- 1, бл.51, вх.1 участие в проект "Енергийна бълг. домове" участие в проект "Енергийна бълг. домове" безсрочен 100% безсрочен 74,31% УС на ЕС: Христо Огнянов Данаилов : ж.к. Младост-2, бл.251, вх.1, ет.2, ап.6, тел: , Член: Аспарух Благоев Делев : ж.к. Младост-2, бл.251, вх.1, ет.2, ап.4, тел: , Член: Германа Красимирова Иванова : ж.к. Младост-2 бл.251, вх.1, ет.3, ап.7, тел: , Контрольор: Любомир Василев Крумов : ж.к. Младост-2, бл.251, вх.1, ет.1, ап.3, тел: , dred УС на ЕС: Румен Михайлов Николов : ж.к. Младост-1, бл.51, вх.1, ап.5, тел: :, Член: Тодор Ангелов Тодоров : ж.к. Младост-1, бл.51, вх.1, ап.4, тел: , Член: Божидарияна Димитрова Грилин : ж.к. Младост-1, бл.51, вх.1, ап.20, тел: e- mail: Контрольор: Любка Трифонова Шуманска : ж.к. Младост-1, бл.51, вх.1, ап.1 тел: shumanova Заедно и поотделно. 1.Христо Огнянов Данаилов 2. Аспарух Благоев Делев Заедно и поотделно. 1. Румен Михайлов Николов 2. Божидарияна Димитрова Грилин Page 1 of 14

2 3 4 ЕС / г. ЕС / г. "гр.софия, ж.к."младост"4, бл.479, вх.1" "гр.софия, ж.к."младост" 1А, бл.520, вх.1" СО район Младост, ж.к. Младост- 4, бл.479, вх.1 гр.софия, СО район Младост, ж.к. Младост-1А, бл.520, вх.1 участие в проект "Енергийна бълг. домове" участие в проект "Енергийна бълг. домове" безсрочен % безсрочен % УС на ЕС: Надежда Илийчова Николова, ж.к. Младост-4, бл.479, вх.1, ап.18, тел: , e- mail: Член: Янка Петракиева Димитрова, ж.к. Младост-4, бл.479, вх.1, ап.16, УС тел: , Член:Илия Христов Николов, ж.к. Младост-4, бл.479, вх.1, ап.24, тел:02/ УС на ЕС: Албена Маринова Тотева, ж.к. Младост-1А, бл.520, вх.1, ап.7, тел: , e- mail: Член: Соня Димитрова Димитрова, ж.к. Младост-1А, бл.520, вх.1, ап.2, тел: Член: Снежана Кирилова Мурева, ж.к. Младост-1А, бл.520, вх.1, ап.1, тел: УС Page 2 of 14

3 5 ЕС / г. СО ж.к. Младост 4, бл. 474 СО ж.к. Младост 4, бл. 474 безсрочен 93,484% УС на ЕС: Рени Димитрова Чавдарска, ж.к. Младост- 4, бл.474, вх. 1, ап. 3, тел: , Член: Желка Костадинова Станева, ж.к. Младост-4, бл.474, вх. 3, ет. 1, ап. 55, тел: Член: Петър Данчев Башев, ж.к. Младост-4, бл.474, вх. 2, ет. 1, ап. 29 тел: УС: Рени Димитрова Чавдарска 6 ЕС / г. СО Младост-3, бл. 366 СО ж.к. Младост-3, бл. 366 безсрочен 75,18% Управител: Стефан Минчев Кереков ж.к. Младост-3, бл.366, вх. 1, ап. 14 тел: Управител: Стефан Минчев Кереков 7 ЕС / г. ж.к. Младост 3, бл. 354, вх.1 район Младост 3, бл. 354, вх.1 безсрочен 76,01% Управител: Тодор Стоянов Стоянов ж.к. Младост-3, бл.354, вх. 1, ет. 3, ап. 8 тел: Управител: Тодор Стоянов Стоянов Page 3 of 14

4 8 ЕС / г. Гр. София, община, район Младост, ж.к. Младост 3, бл.380, вх. 1 /единствен/ ж.к. Младост-3, бл. 380, вх.1 безсрочен 84,94% УС на ЕС: Христо Иванов Калеин ж.к. Младост- 3,бл.380, вх.1, ап. 23 тел: Член: Николай Янков Янков ж.к. Младост- 3,бл.380, вх.1, ап. 68 тел: Член:Мариана Григорова Георгиева ж.к. Младост-3,бл.380, вх.1, ап. 71 тел: Член:Тошка Тодорова Ангелова ж.к. Младост-3,бл.380, вх.1, ап. 67 тел: Член:Александър Христофоров Тзавела ж.к. Младост-3,бл.380, вх.1, ап. 84 тел: УС: Христо Иванов Калеин 9 ЕС / г. Блок 31/8,9/, ж.к. Младост- 1, бл. 31, входове 8 и 9 СО ж.к. Младост-1, бл. 31, входове 8 и 9 безсрочен 90,30% УС на ЕС: Петко Георгиев Петков ж.к. Младост-1, бл.31, вх. 8, ет. 2, ап. 3 тел: 02/ ; Член: Теньо Христов Дерменджиев ж.к. Младост-1, бл. 31, вх. 9, ет. 3, ап. 25 тел: 02/ ; Член: Йордан Иванов Танков ж.к. Младост-1, бл.31, вх. 8, ет. 3, ап. 5 тел: 02/ Заедно и поотделно: 1. Петко Г еоргиев Петков 2. Теньо Христов Дерменджиев Page 4 of 14

5 10 ЕС / г гр.софия, ж.к. Младост-2, бл. 213 ж.к. Младост 2,бл.213 безсрочен 83,60% УС на ЕС: Снежанка Иванова Лакова ж.к. Младост- 2,бл.213, ет. 2, ап. 10 тел: Член: Станка Желязкова Господинова ж.к. Младост-2,бл.213, ет. 7, ап. 49 тел: Член:Георги Петров Гирджев ж.к. Младост-2,бл.213, ет. 12, ап. 87 Заедно и поотделно: 1. Снежанка Иванова Лакова 2. Станка Желязкова Господинова 3. Г еорги Петров Гирджев 11 ЕС / г. гр.софия, ж.к. Младост 2, бл СС Еница ж.к. Младост 2, бл. 201, вх. 1 безсрочен 79,43% УС на ЕС: Светлана Георгиева Аракчийска ж.к. Младост- 2, бл.201, вх.1, ет. 5, ап. 25 тел: gmail.com Член: Слави Валентинов Динев ж.к. Младост-2, бл.201, вх.1, ет.13, ап.71 тел: gmail.com Член: Рени Иванова Симова ж.к. Младост-2, бл.201, вх.1, ет.15, ап.79 тел: Член: Людмила Ненкова Тошкова ж.к. Младост-2,бл.201, вх.1, ет.11, ап.59 тел: Член:Никола Петров Йосифов ж.к. Младост-2, бл.201, вх.5, ет.5, ап.29 УС: Калина Янакиева Ангелова Page 5 of 14

6 12 ЕС / г. гр.софия, община, ул. Филип Аврамов, ж.к. Младост 3, бл. 303, вх. 1 и вх.2 ул. Филип Аврамов,ж.к. Младост 3, бл. 303 безсрочен 89,06% УС на ЕС: Иван Георгиев Кехайов ж.к. Младост-3,бл.303, вх.2, ап. 94 тел: Член: Красимира Райкова Петрова ж.к. Младост-3,бл.303, вх.2, ап. 95 тел: Член: Дончо Георгиев Филипов ж.к. Младост-3,бл.303, вх.2, ап. 93 тел: Член: Лилия Костадинова Георгиева ж.к. Младост-3,бл.303, вх.1, ап. 58 тел: Член: Галина Благовестова Баева ж.к. Младост-3,бл.303, вх.1, ап. 2 тел: УС: Иван Георгиев Кехайов 13 ЕС / г. СО район Младост, ж.к. Младост-1, бл. 43 СО район Младост, ж.к. Младост- 1, бл. 43 безсрочен 74,26% Управител: Крум Христов Крумов, ж.к. Младост-1, бл. 43, вх. 3, ет. 2, ап. 35 тел: , Управител: Крум Христов Крумов 14 ЕС / г. СО район Младост, ж.к. Полигона, бл. 7 СО район Младост,ж.к. Полигона, бл. 7 безсрочен 100% Управител: Михаил Иванов Георгиев ж.к. Полигона, бл. 7, ет. 13, ап. 64 тел: Управител: Михаил Иванов Георгиев Page 6 of 14

7 15 ЕС / г. САНИ-блок 1Б, жк Младост 1, община, гр. София община, район Младост 1, бл.1б, вх. единствен безсрочен 71,27% УС на ЕС: Никола Костадинов Николов ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 20, ап. 123, тел: Член: Камен Милков Заимов ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 19, ап. 122, тел: Член: Атанас Радоев Статев ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 18, ап. 114, тел: Член: Георги Костадинов Гаджев ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 15, ап. 93, тел: Член:Атанас Савов Маргаритов ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 12, ап. 73, тел: 02/ Член:Хрант Берч Сетиян ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 10, ап. 5S, тел: Член:Велика Найденова Джисова ж.к. Младост-1,бл. 1Б, ет. 9, ап. 46, тел: Член:Явор Здравков Чуперков ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 5, ап. 25, тел: Член:Аврам Цветанов Аврамов ж.к. Младост-1, бл. 1Б, ет. 2, ап. 7, тел УС: Никола Костадинов Николов Page 7 of 14

8 16 ЕС / г. Младост 377, гр.софия,со район Младост,ж. к. Младост -3 СО район Младост, ж.к. Младост-3, бл. 377, вх. единствен безсрочен 72,424% Управител: Людмила Евгениевна Петрова ж.к. Младост-3, бл. 377, ет.10, ап. 41, тел: bg Управител: Людмила Евгениевна Петрова 17 ЕС / г. община, р-н Младост 4, бл.451,вх. 1,вх.2,вх.3,в х.4,вх.5 община, р-н Младост 4, бл.451,вх. 1,вх.2,вх.3,вх.4,вх.5 безсрочен 77,294% УС на ЕС: Здравко Спасов Попов ж.к. Младост-4, бл.451, вх. 5, ап. 16, тел: Член: Габриела Милкова Тодорова ж.к. Младост-4, бл.451, вх. 1, ап. 7, тел: Член: Колю Петров Друмев ж.к. Младост-4, бл.451, вх. 2, ап. 14, тел: 02/ Член: Вера Йорданова Янакиева ж.к. Младост-4, бл.451, вх. 2, ап. 6, тел: Член: Валентин Бориславов Костов ж.к. Младост-4, бл.451, вх. 5, ап. 14, тел: УС: Здравко Спасов Попов Page 8 of 14

9 18 ЕС / г. СО - Район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 321А, вх.1 /единствен/ СО - Район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 321А, вх.1 /единствен/ безсрочен 80,752% УС на ЕС: Тотка Стефанова Кожухарова ж.к Младост- 3, бл. 321А, вх. 1, ап. 57, тел: Член: Светла Иванова Димова ж.к Младост-3, бл. 321А, вх. 1, ап. 6, тел: gmail.com Член: Данчо Иванов Г анчев ж.к Младост-3, бл. 321А, вх. 1, ап. 5, тел: Заедно и поотделно: 1. Тотка Стефанова Кожухарова 2. Светла Иванова Димова 19 ЕС / г. Саниране 2015, гр. София, Община, бл.31, вх. 1, 2, 3, 4 ж.к. Младост, бл. 31, вх. 1,2,3 и 4 безсрочен 84,653% УС на ЕС: Димитър Асенов Христов ж.к Младост-1, бл.31, вх. 4, ет. 7, ап. 19, тел: Член: Илонка Петрова Тахчиева ж.к. Младост-1, бл.31, вх. 3, ет. 4, ап. 8, тел: Член: Виктор Антов Петков ж.к. Младост-1, бл.31, вх. 2, ет. 7, ап. 21, тел: УС: Димитър Асенов Христов Page 9 of 14

10 20 ЕС / г. СО Район Младост, ж.к. Младост-3, бл. 371 СО Район-Младост, жк. Младост-3, бл. 371 безсрочен 76,56% УС на ЕС: Петя Вальова Калъчева ж.к. Младост-3, бл. 371, ет. 1, ап. 1, тел: petia Член: Димитър Юлиянов Турбинов ж.к. Младост-3, бл. 371, ет. 18, ап. 107, тел: Член: Валери Иванов Александров ж.к. Младост-3, бл. 371, ет. 20, ап. 116, тел: Член: Димитър Руменов Ангелов ж.к. Младост-3, бл. 371, ет. 19, ап. 109,тел: m Член:Илияна Иванова Пелова ж.к. Младост-3, бл. 371, ет. 8, ап. 47, тел: Заедно и поотделно 21 ЕС / г. ГРАД СОФИЯ, СО РАЙОН МЛАДОСТ, Ж.К.МЛАДОС Т-4, БЛ.432 община, район Младост, жк.младост-4, бл. 432 безсрочен 68,14% УС: Васил Борисов Зочинов ж.к. Младост-4, бл. 432, вх. 2, ап. 55, тел: Член: Радослав Цветанов Клисуров ж.к. Младост-4, бл. 432, вх. 1, ап. 30, тел: Член: Снежанка Г еоргиева Веселинова ж.к. Младост-4, бл. 432, вх. 3, ап. 67, тел: УС: Васил Борисов Зочинов Page 10 of 14

11 22 ЕС / г. СО, ж.к. Младост-2, бл.216 СО ж.к. Младост-2, бл. 216, вх. 1 безсрочен 73,4З6% УС: Г еорги Кирилов Бакалов ж.к. Младост-2, бл. 216, вх. 1, ет. 8, ап. 28, тел: e- mail: Член: Елена Цветкова Г еоргиева ж.к Младост-2, бл. 216, вх. 1, ет. 11, ап. 40, тел: Член: Райко Стоянов Митев ж.к Младост-2, бл. 216, вх. 1, ет. 5, ап. 18, тел: УС: Георги Кирилов Бакалов 23 ЕС / г. СЪГЛАСИЕ 2015, гр. София, район Младост-3, бл.354, вх.2 и вх.з район Младост 3, бл. 354, вх. 3 безсрочен 87,28 % УС: Ташо Колев Г еоргиев ж.к. Младост-3, бл. 354, вх. 3, ет. 5, ап. 14, тел: Член: Христо Паунов Петров ж.к. Младост-3, бл. 354, вх. 3, ет. 4, ап. 11, тел: , e- Член: Ангел Йорданов Георгиев ж.к. Младост-3, бл. 354, вх. 2, ет. 4, ап. 10, тел: , УС Ташо Колев Георгиев Page 11 of 14

12 24 ЕС / г. гр.софия, СО ж.к.младост 2, бл.220а гр.софия, СО ж.к.младост 2, бл.220а безсрочен 72,882% УС: Цончо Петров Джангъров ж.к. Младост 2, бл.220а, вх.2, ет.6,ап.32 тел: e- mail: t.dj Член: Моника Трендафилова Борисова-Ръсовска ж.к. Младост 2, бл.220а, вх.1,ет.8, ап.15 тел: monika Член: Мая Димитрова Велева ж.к. Младост 2, бл.220а, вх.3,ет.2, ап.42 тел: Заедно и поотделно от всеки един от членовете на управителния съвет 25 ЕС / г. гр.софия, община, район Младост, ж.к. Младост- 3, блок 307 община, район Младост, ж.к. Младост-3, блок 307, вх.1, ет.1, ап.1 безсрочен 77,82% УС: Стефан Богданов Стефанов ж.к. Младост-3, бл. 307, вх.1, ет.1, ап. 1, тел: Член: Любомир Бориславов Матеев ж.к. Младост-3, бл. 307, вх.2, ет.1, ап. 33, тел: Член: Стоян Николов Крамарски ж.к. Младост-3, бл. 307, вх.4, ет.5, ап.116, тел: Член: Албена Любомирова Николова ж.к. Младост-3, бл. 307, вх.5, ет.5, ап.145, тел: Член: Красимир Николов Зотев ж.к. Младост-3, бл. 307, вх.6, ет.3, ап.6, тел: УС -Стефан Богданов Стефанов Page 12 of 14

13 26 ЕС / г. "Саниране гр.софия,общи на,райо н Младост,ж.к. Младост- 3,бл.354,вх.5" община, район Младост 3, бл.354, вх.5 безсрочен 76,0883% Управител: Пламен Кирилов Пенев,ж.к. Младост-3, бл.354,вх.5,ет.3,ап.21 Управител: Пламен Кирилов Пенев 27 ЕС / г. " община, район Младост 4, бл.457" " община, район Младост, ж.к.младост 4, бл.457" безсрочен 93,085% Председател: Албена Иванова Илчева, ж.к. Младост - 4,бл.457,вх.1,ап.43 Член: Христо Генчев Маринов, ж.к. Младост -4,бл.457, вх.1, ап.19 Член: Огнян Любомиров Пирински, ж.к. Младост -4,бл.457, вх.1, ап.33 Член: Веселин Велков Баров, ж.к. Младост -4, бл.457, вх.1, ап.20 Член: Свилен Красимиров Георгиев, ж.к. Младост -4,бл.457,вх.1,ап.48, e- mail: Председател: Албена Иванова Илчева 28 ЕС / г. " СОрайон "Младост", ж.к. Младост 1, бл.52, вх 2 и 3" " СОрайон "Младост", ж.к. Младост 1, бл.52, вх 2 и 3" безсрочен 95,305% Председател: Ева Христовова, ж.к. Младост -1,бл.52,вх.2,ап.26 Член: Тихомир Иванов Кушев, ж.к. Младост -1,бл.52, вх.2, ап.23 Член: Петя Стефанова Точева, ж.к. Младост -1,бл.457, вх.1, ап.33 Председател: Ева Христовова Page 13 of 14

14 29 ЕС / г. " община, район "Младост", ж.к. Младост 3, бл.330" община, район Младост", ж.к. Младост 3, бл.330, вх.а и Б" безсрочен 70,520% Председател: Георги Димитров Дакашев, ж.к. Младост -3, бл.330, вх.а, ап.7, Председател: Георги Димитров Дакашев Page 14 of 14

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД / по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД-02-20-8/11.05.2012 г. Наименование 1 Адрес 1. 1528/25.02.2015 СВЕЖЕСТ

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Microsoft Word - protokol_izpiti_Plovdiv_11.docx

Microsoft Word - protokol_izpiti_Plovdiv_11.docx 1/05.11.2011г ОТ ИЗПИТ ЗА СЪДИИ ПО СКИ АЛПИЙСКИ Д-НИ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ Днес, 05.11.2011 в гр. Пловдивв се проведе изпит за съдии към БФСки по ски алпийски д-ни с изпитна комисия в състав: 2.

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците по ред регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части час

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците по ред регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части час ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците по ред регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части части в % от етажната Членове на управителния съвет (имена,

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-25.07.2013 г / 10.00 ч 1 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЦЕВ 2 ЛАЗАР ЕМИЛОВ КИРОВ 3 ЕМИЛ ИВОВ ПЕВ 4 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 5 СОНЯ ФИЛИПОВА ДУЕВА 6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЙОРНОВ се явил 7 МАНЧО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №4 от

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №4 от До Маргарит Николов Папардов ЕГН /ЛНЧ/ Служебен от регистъра НАП 500902**** Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. Коста Аврамиков 62. Адрес по чл.8 от ДОПК : Представлявано от : 1. АУЗД 425/23.09.2015

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

Start list by classes

Start list by classes Page 1 M21E (8) W21E (5) M12 (16) M14 (24) 1 412721 Християн Маринов Север Плевен 14:00 2 2008631 Иван Банов Ловеч Ловеч 14:02 3 9999666 Ивайло Иванов Бегун Варна 14:04 4 9992222 Иван Сираков Вариант 5

Подробно

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx П Р О Т О К О Л 1-11.07.2013 г / 09.00 ч 1 ВЛАДИМИР ЙОРНОВ СТАВРЕВ 2 ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА ЧЕВА 3 АЛЕКСАНДРА САРАМАНДОВА 4 СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ТАНЧОВСКА 5 ДИНКО КРАСИМИРОВ КЮЧУКОВ 6 СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г Приложение 1 Рег. Р-96/15.07.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен в затвора

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г.

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г. РЕШЕНИЕ на Избирателна комисия за избори за излъчване на делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, проведени на 03.02.2013 г. Днес, 3.02.2013 г., в 20.55 часа

Подробно

<4D F736F F D20D0E5E3E8F1F2FAF020EDE020E4E5EAEBE0F0E0F6E8E8F2E520EFEE20F7EB2E E646F63>

<4D F736F F D20D0E5E3E8F1F2FAF020EDE020E4E5EAEBE0F0E0F6E8E8F2E520EFEE20F7EB2E E646F63> по ред Входящ /та Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ Регистър на декларациите по чл. 12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Име,

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

С П И С Ъ К С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-ми МАРТ по ред Вх. Заявител Адрес 1 РМЛ19-ГР94-608/ Христо Георгиев Георгиев ж

С П И С Ъ К С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-ми МАРТ по ред Вх. Заявител Адрес 1 РМЛ19-ГР94-608/ Христо Георгиев Георгиев ж С П И С Ъ К С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-ми МАРТ по ред Вх. Заявител Адрес 1 608/21.02.2019 Христо Георгиев Георгиев 2 606/21.02.2019 Галя Христова Калчева 3 605/21.02.2019 Александър

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров Пневматичен пистолет МЪЖЕ 25.09.2009 г 1 2 3 4 5 6 общо 1 Радослав Димитров Светкав. 98 95 93 96 95 100 577 9,5 9,5 9,1 9,6 9,7 10,0 9,8 10,6 9,4 10,3 97,5 674,5 2 Николай Колев ЦСКА 94 95 94 94 97 93

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землище с. Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, община Калояново,

Подробно

Splits-DP_Masters-2015_Long

Splits-DP_Masters-2015_Long Page 1 М35 (7) 5.9 km 210 m 16 C 1 6 Румен Котков 1:03:23 5:49 7:51 10:21 13:56 17:22 29:42 30:58 33:47 35:13 39:46 44:16 49:12 51:53 58:58 Валди София 5:49 2:02 2:30 3:35 3:26 12:20 1:16 2:49 1:26 4:33

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

Купа "Русе 2012" Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа "Русе 2

Купа Русе 2012 Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа Русе 2 Page 1 of 10 Купа "Русе 2012" Щафета вторник 18:53 Results created by OS2003 Stephan Krдmer 2007 Pl Stno Team Time Name YB Time М21,35E (12) 1 7 КомпасКрос Русе 1:39:52 Хюсеин Кехайов 16:13 Павел Георгиев

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8,

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, секция 001 Адрес на избир. секция: НУ Цани Гинчев, ул. Петър Оджаков 1 1. ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ 2. КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА 3. СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4. СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 5. СТОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

Microsoft Word - КЛАСИРАНЕ-СЦЕНА г.

Microsoft Word - КЛАСИРАНЕ-СЦЕНА г. 29.04.2018 година СЦЕНА 3 Камерни състави, групи и хорове за народно пеене и вокално-инструментални ансамбли ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ Организация, населено място Име на колектива ръководител Репертоар Възр. гр.

Подробно

Microsoft Word - ДППНММ16

Microsoft Word - ДППНММ16 Пневматична пушка 10 м. Момчета 40 изстрела Индивидуално класиране Кл. N: Състезател Отбор С Е Р И И Резултат 1 2 Пламен Емилов Тракия 103.9 100.7 101 100.5 406.1 2 12 Георги Канев Тракия 102.5 100 101.3

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-291/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно