Протокол г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол г."

Препис

1 ПРОТОКОЛ Днес, г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 от членове на РИК 16 Пловдив, отсъства 1 от членовете на РИК 16. Заседанието се откри в 17:10 часа от председателя Тодор Тодоров. Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: Проект за Дневен ред ИЗБОРИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА Г. 1. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП БСП Лява България за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция Нова Република ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност. Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Обединение ДОСТ - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. TT 7. Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ДПС - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 8. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в район Тракия за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 9. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция Реформаторски блок-глас народен. 10. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в райони Източен и Южен за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 11. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ГЕРБ. 12. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция Нова Република ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична 1

2 общност. 13. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 14. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП България без цензура. 15. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО Назначаване съставите на СИК в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на Шестнадесети изборен район. Вземане на решение за Регистриране на застъпници за кандидатската листа на КП АБВ Движение 21 - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Разни. Така предложеният Дневен ред бе приет с 16 гласа. По т.1 Проект на решение относно Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП БСП Лява България за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., докладва председателят Тодор Тодоров. 2

3 Предвид горното, с 16 гласа както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, УТВЪРЖДАВА предложените от КП БСП Лява България замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. 137/ г., подписано от представителя на коалицията Петя Георгиева Манева. СЕКЦИЯ ДЛЪЖНОСТ МЕСТВАН МЕСТНИК ЧЛЕН Найден Маринов Ранчев Лина Йорданова Петрова ЧЛЕН Тодор Анастасов Янков Таня Петрова СЕКРЕТАР Таня Богданова Балканджиева Виолета Бойчева Коева ЧЛЕН Иван Ангелов Кандалджиев Найден Маринов Ранчев ПРЕДСЕДАТЕЛ Кирил Илиев Гузгунов Филип Валентинов Трончев ЧЛЕН Генка Мандаджиева Татяна Ивановна Василева ЧЛЕН Филип Валентинов Трончев Виолина Николова Милева ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Петров Чераджийски Таня Богданова Балканджиева ЧЛЕН Христо Добрев Христов Анна Георгиева Стоянова ЧЛЕН Анна Георгиева Стоянова Тотка Цветкова Каранешева ЧЛЕН Андрея Николов Бонев Петър Йосифов Пашкулов ЧЛЕН Тодор Василев Ангелов Емилия Христова ЧЛЕН Петър Йосифов Пашкулов Андря Николов Бонев ЧЛЕН Таня Петрова Петрова Стоян Костадинов Радев СЕКРЕТАР Стоян Костадинов Радев Таня Петрова Петрова ЧЛЕН Елена Георгиева Запрянова Димитрия Статева Паскалева ЧЛЕН Елена Желева Чалъмова Саша Петрова Итова СЕКРЕТАР Христина Славова Илиева Найден Иванов Гевезов СЕКРЕТАР Мильо Сотиров Митков Рангел Илиев Пенов 3

4 СЕКЦИЯ ДЛЪЖНОСТ МЕСТВАН МЕСТНИК ЧЛЕН Рангел Илиев Пенов Слави Ростиславов Иванов СЕКРЕТАР Мария Христова Спилкова Любов Петрова Вълкова ЧЛЕН Милко Стоянов Милев Иванка Бориславова Паякова М.ПРЕДСЕД. Илия Крумов Куков Ивайло Димов Димов М.ПРЕДСЕД. Гергана Димчева Георгиева Светла Николова Дойнова ЧЛЕН Светла Николова Дойнова Милко Стоянов Милев ЧЛЕН Екатерина Славчева Видоловска Станка Николова Узунова ЧЛЕН Карамфила Лулчева Шопова Василка Кузманова Кочандонова- Паскалева СЕКРЕТАР Коста Николов Дачев Елена Веселинова Стефанова ЧЛЕН Радослава Веселинова Димитрова Славка Йорданова Илчева ЧЛЕН Ганка Бонева Ралева Йорданка Георгиева Атанасова ЧЛЕН Ангел Огнянов Мичев Ганка Благоева Назлъмова ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Атанасов Ралев Цанко Делчев Атанасов СЕКРЕТАР Михаела Георгиева Гергова- Кожухарова Тинка Попова М.ПРЕДСЕД. Миглена Вельо Дончев Дончев ЧЛЕН Мария Петкова Митева Велислава Добрева Митева ЧЛЕН Николета Георгиева Качулева Елеонора Филипова Михайлова ЧЛЕН Иван Тошев Христозов Силвия Делчева Митева СЕКРЕТАР Велислава Добрева Митева Мария Петкова Митева ЧЛЕН Елена Тодорова Христозова Ваня Любомирова Коева ЧЛЕН Тошо Иванов Христозов Христина Танева Жекова По т.2 Проект на Решение относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция Нова Република ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност, докладва председателят Тодор Тодоров. 4

5 След направеното предложение, същото беше прието с 16 гласа. С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с Решение 4173-НС от год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 135 от год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Йордан Яворов Иванов списък на упълномощени представители на коалиция Нова Република ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 1 към настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. По т.3 от Дневния ред относно: Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Докладва председателят Тодор Тодоров. В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 4172-НС/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление в регистъра на застъпници с вх. 3/ г. (Приложение 40-НС от изборните 5

6 книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1.РЕГИСТРИРА 99 броя застъпници за кандидатската листа на КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 46-НС от изборните книжа. 3.ОКАЗВА регистрация на 7 лица, за които има констатирани грешки/несъответствия, след направената проверка - съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение. По т.4 Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.докладва председателят Тодор Тодоров. В резултат от гласуването с мнозинство от 12 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 4172-НС/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление в регистъра на застъпници с вх. 4/ г. (Приложение 40-НС от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 6

7 1.РЕГИСТРИРА 40 броя застъпници за кандидатската листа на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 46-НС от изборните книжа. 3.ОКАЗВА регистрация на 1 лице, за което има констатирано несъответствие, след направената проверка - съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение. По т.5 Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Докладва председателят Тодор Тодоров. В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 4172-НС/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление в регистъра на застъпници с вх. 5/ г. (Приложение 40-НС от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1. РЕГИСТРИРА 459 броя застъпници за кандидатската листа на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 7

8 2.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 46-НС от изборните книжа. По т.6 Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Обединение ДОСТ - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Докладва председателят Тодор Тодоров. Проектът беше подложен на поименно гласуване: В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 4172-НС/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 7/ г. (Приложение 40-НС от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1.РЕГИСТРИРА 88 броя застъпници за кандидатската листа на Обединение ДОСТ за участие в изборите за народни представители на дата год., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 46-НС от изборните книжа. 3.ОКАЗВА регистрация на 15 лица, за които има констатирани грешки/несъответствия, след направената проверка - съгласно списъка - Приложение 2 към настоящото решение. 8

9 По т.7 Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ДПС - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.докладва председателят Тодор Тодоров. В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 4172-НС/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 7/ г. (Приложение 40-НС от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16- Пловдив, 1. РЕГИСТРИРА 455 броя застъпници за кандидатската листа на ПП ДПС за участие в изборите за народни представители на дата год., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 46-НС от изборните книжа. По т.8 Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в район Тракия за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Докладва председателят на комисията - Тодор Тодоров. 9

10 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. 145 от дата , подписани от представителя на партията Георги Еникомшиев, както следва: СЕКЦИЯ ДЛЪЖНОСТ МЕСТВАН МЕСТНИК СЕКРЕТАР Милена Николова Чакалова ИВО ВЕНЕЛИНОВ ИЛИЕВ ЧЛЕН Фани Евелинова Чакалова АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ГАТЕВ ЧЛЕН Десислава Андонова Найденова ПЕНКА СТОИМЕНОВА КЕХАЙОВА ЧЛЕН Атанас Стоянов Джаферов МАРИН ИВАНОВ АЛИБЕЙСКИ По точка 9. От Дневния ред Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция Реформаторски блок-глас народен.докладва председателят на РИК Тодор Тодоров. 10

11 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с Решение 4173-НС от год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 114 от год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложените от Савина Давидова Петкова списъци на упълномощени представители на коалиция Реформаторски блок-глас народен - за изборите за народни представители на год. съгласно Приложения 1 и 2 към настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. 2.ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Савина Давидова Петкова списък на упълномощени представители на коалиция Реформаторски блок-глас народен - за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 3 към настоящото решение - списък на лицата, за които не са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. По точка 10. от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16 Пловдив относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в райони Източен и Южен за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г 11

12 Предвид горното, с 16 гласа както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, УТВЪРЖДАВА предложените замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ в райони Източен и Южен за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г По точка 11. от Дневния ред Тодор Тодоров докладва проект на решение относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ГЕРБ. 12

13 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с Решение 4173-НС от год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 114 от год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Диана Алексиева списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ - за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 1 към настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. 2.ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Диана Алексиева списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ - за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 2 към настоящото решение - списък на лицата, за които не са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. По точка 12. От Дневния ред се докладва проект на Решение относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция Нова Република ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност. Докладва Тодор Тодоров председател на комисията. 13

14 В резултат на гореизложеното с 16 гласа, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с Решение 4173-НС от год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 114 от год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Йордан Яворов Иванов списък на упълномощени представители на коалиция Нова Република ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 1 към настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. По точка 13. От Дневния ред се докладва проект на решение относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16 Пловдив. 14

15 В резултат на гореизложеното с 16 гласа, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, УТВЪРЖДАВА предложените от КП Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. 154/ г. подписани от представителя на КП Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО. По точка 14. От Дневния ред се докладва проект на Решение относно Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП България без цензура. Докладва председателят на РИК 16 Пловдив Тодор Тодоров. Проектът бе подложен на поименно гласуване 15

16 В резултат на гореизложеното с 16 гласа, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, УТВЪРЖДАВА предложените от КП България без цензура замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. 155/ г., подписани от представителя на КП България без цензура. По точка 15. От Дневния ред се докладва Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО. Докладва председателят Тодор Тодоров Проектът бе подложен на поименно гласуване: С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с Решение 4173-НС от год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. 153 от год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Костадин Гаров списък на упълномощени представители на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 1 към настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. 16

17 2.ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив, предложения от Костадин Гаров списък на упълномощени представители на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО за изборите за народни представители на год. съгласно Приложение 2 към настоящото решение - списък на лицата, за които не са спазени изискванията съгласно Решение 4173-НС от г. на ЦИК. По точка 16 от дневния ред се докладва проект на Решение относно Назначаване съставите на СИК в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на Шестнадесети изборен район - Пловдив за произвеждането на изборите за народни представители на година. Докладва председателят на РИК 16 Пловдив Тодор Тодоров. Проектът бе подложен на поименно гласуване: В резултат на докладваното от председателя на РИК 16 Пловдив с мнозинство от 16 гласа и като взе предвид постъпило предложение от кмета на Община Пловдив с вх. 156/ г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по съставите на СИК в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, включително и за техните ръководства, както и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.4 от Изборния кодекс и съгласно Решения 4182-НС/ год., и 4301-НС от г. на ЦИК, РИК 16 Пловдив, 17

18 Назначава съставите на СИК в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на Шестнадесети изборен район-пловдив. По т. 17 от Дневния ред относно: Вземане на решение за Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП АБВ Движение 21 - за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Докладва председателят на РИК 16 Пловдив Тодор Тодоров. Проектът бе подложен на поименно гласуване: В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 4172-НС/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление в регистъра на застъпници с вх. 5/ г. (Приложение 40-НС от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 18 1.РЕГИСТРИРА 47 броя застъпници за кандидатската листа на коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на дата год., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2.ОТКАЗВА регистрация на 7 (седем) от лицата-във връзка с допуснати грешки и несъответствия, констатирани при извършената проверка. 3.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 46-НС от изборните книжа.

19 По т.18 от Дневния ред - Разни докладва секретарят на РИК 16 Десислава Чергарова. Същата докладва Решение НС от г. на ЦИК относно жалба от Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова срещу решение 76-НС от г. на Районната избирателна комисия (РИК) 16 Пловдив. Докладчикът предложи, Атанас Петров да изготви проект на решение относно жалбата на Нина Ангелова Чавдарова и Александра Константинова Берданкова и съобразно мотивната част от решение 4583-НС/ год., на ЦИК.Проектът на решение, докладчикът следва да предложи на следващо заседание на Комисията след влизане в сила на описаното горе решение на ЦИК. След направените разисквания предложението на Десислава Чергарова бе прието. По т. 18 не постъпиха други предложения. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17:45 часа. Председател: Тодор Тодоров Секретар: Десислава Чергарова 19

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16 ПРОТОКОЛ 14 Днес, 23.05.2014г. в гр. се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16, отсъстваха Наум Китанов. Заседанието се откри в 18:20 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

протокол

протокол ПРОТОКОЛ Днес, 11.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 4 от членовете. Заседанието се откри в 18.00 часа

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

протокол 27

протокол 27 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 27 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 25.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

Microsoft Word - 15-Заседание

Microsoft Word - 15-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 15/29.09.2014 г. Днес,

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 26/30.09.2014 г. Днес, 30.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 09.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъства 1 от членовете- Радина Петрова. Заседанието се откри

Подробно

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 19 София, 03.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно