П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в"

Препис

1 П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни заседатели: 1.И.В. 2.В.С. Секретар: Д.В., Прокурор: Валентин Цанев, като разгледа докладваното от председателя НОХД 354 по описа за 2016 година и П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Т.А.: роден на ***г*** бълг.гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на г. в с.д., обл.разград, ул. Н.Й.Вапцаров 46, е отнел чужди движими вещи 1бр.мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, на стойност лв., собственост на Д.Н.Х. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата представлява опасен рецидив престъпление по чл.196 ал.1 т.2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29 ал.1 б. б от НК, като на посоченото правно основание го осъжда на наказание Лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ години и 6/шест/ месеца, което при условията на чл.373, ал.2 във вр. с чл.372, ал.4 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ Лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Т.А.: роден на ***г*** бълг.гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на г. в землището на с.духовец, обл.разград, е повредил противозаконно чужда движим вещ 1бр.мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, на стойност лв., собственост на Д.Н.Х. ***, като е унищожил лост ръчен ляв на спирачка, огледало странично ляво, стикери за облепване, регистрационни табели и охлузил лява страна на преден фар повреди на стойност /двеста и девет лв. и 40ст./лв. престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК, като на посоченото правно основание го осъжда на наказание Лишаване от свобода за срок от 2 /две/ години и 6/шест/ месеца, което при условията на чл.373, ал.2 във вр. с чл.372, ал.4 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ Лишаване от свобода за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 8/ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Т.А.: роден на ***г*** бълг.гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на г. в землището на с.духовец, обл.разград, е унищожил чужди документи 1бр.талон за регистрация част 1, 1бр.талон за регистрация част 2, застрахователна годишна полица Гражданска отговорност за мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, и квитанция за платен данък за МПС, мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С на Д.Н.Х. ***, с цел да му причини вреда престъпление по чл. 319 от НК, като на посоченото правно основание го осъжда на наказание Лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година и 6/шест/ месеца, което при условията на

2 чл.373, ал.2 във вр. с чл.372, ал.4 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ Лишаване от свобода за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА. На основание чл. 23 ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ на подс.т.т.а. едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от трите, а именно - Лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. б от ЗИНЗС, така определеното общо наказание подсъдимият А. да изтърпи при първоначален СТРОГ режим. ОСЪЖДА, на основание чл. 45 от ЗЗД, подс.т.т.а. да заплати на гражданския ищец Д.Н.Х. ***, ЕГН:**********, за причинени имуществени вреди от деянието по чл.216 ал.1 от НК сума в размер на /двеста и девет лв. и 40ст./ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3, във вр. с ал.1 от НПК Т.Т.А. да заплати по сметка на ОД на МВР Разград за разноски в хода на досъдебното производство сумата от /двеста и дванадесет лв. и 55./ лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Разградски окръжен съд в 15- дневен срок от днес. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.

3 МОТИВИ към Присъда 12/ г. по НОХД 354/2016г. по описа на РС-Исперих Районна прокуратура Исперих е обвинила: Т.Т.А. ***, ЕГН **********, за това, че на г. в с.д., обл.разград, ул. Н.Й.Вапцаров 46, е отнел чужди движими вещи 1бр.мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, на стойност лв., собственост на Д.Н.Х. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата представлява опасен рецидив престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29 ал. 1 б. б от НК, в това, че на г. в землището на с.д., обл.разград, е повредил противозаконно чужда движим вещ 1бр.мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, на стойност лв., собственост на Д.Н.Х. ***, като е унищожил лост ръчен ляв на спирачка, огледало странично ляво, стикери за облепване, регистрационни табели и охлузил лява страна на преден фар повреди на стойност /двеста и девет лв. и 40ст./лв. престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК и в това, че на г. в землището на с.д., обл.разград, е унищожил чужди документи 1бр.талон за регистрация част 1, 1бр.талон за регистрация част 2, застрахователна годишна полица Гражданска отговорност за мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, и квитанция за платен данък за МПС, мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С на Д.Н.Х. ***, с цел да му причини вреда престъпление по чл. 319 от НК Подсъдимият в производство за предварително изслушване на страните по реда на чл.370 във вр. с чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти при водене на съкратено съдебно следствие. Съжалява за постъпката си. Представителят на РП-Исперих поддържа обвинението от фактическа и правна страна. Пледира за осъдителна присъда с налагане на наказание лишаване от свобода около средния размер и за трите деяния. Счита, че са налице условия за определяне на едно общо наказание по отношение на наложените с тази присъда наказания, в размер на най-тежкото от тях, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим. По отношение на гражданския иск пледира да бъде уважен изцяло. Защитата в лицето на служебния защитник адв.д.в. от АК - Разград не оспорва фактическата и правна страна на обвинението. Пледира да бъде наложено наказание Лишаване от свобода в минимума при приложението на чл.58а от НК и за трите деяния. Не възразява да бъде извършена исканата от прокурора комулация на наказанията, както и да бъде уважен гражданския иск. При водено съкратено съдебно следствие, в условията на чл.372, ал.4 във вр. с чл.371, т.2 от НПК, съдът ползвайки самопризнанията на подсъдимия, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствена част на обвинителния акт, изцяло възприема същите. Подсъдимият Т.т.А. е роден на ***г*** бълг.гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, осъждан. Св.Д.Х. *** и притежавал мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, закупен през 2009г. Моторът бил технически изправен и свидетелят го ползвал. Обичайно го паркирал в двора на къщата, където живеел, без да го заключва. Подс.Т.А. през месец септември 2016г. живеел в дома на родителите си в с.средковец. На г. той отишъл да се разходи в съседното с.д. Около 18ч. забелязал, че св.д.х. вкарва мотора си в двора на къщата, където живеел, като оставил ключа на мотора, а дворната врата не заключил. Подсъдимият решил да открадне мотора, скрил се в края на селото и изчакал да се стъмни. След полунощ отишъл до дома на св.д.х., влязъл в двора, избутал мотора на улицата, а след това и до края на селото. Там подсъдимият привел мотора в движение и го укрил в близката гора. Около 16.00ч. на същия ден подс.т.а. се върнал в гората, извадил документите на мотора, които се намирали в багажника под седалката, демонтирал регистрационните табели и ги унищожил с документите. Демонтирал багажника и го хвърлил в гората. Отлепил и

4 стикерите, които били залепени на мотора, счупил левия лост на спирачката и страничното огледало, повредил панела отляво на предния фар. След това подс.т.а. откарал мотора в дома си в с.средковец и го укрил в гаража. Докато преминавал през селото с мотора, подсъдимият бил видян от св.с. С. На сутринта на г. св.д.х. установил, че моторът му го няма. Заедно с баща си е опитал да проследи следата, оставена от подс.т.а., когато извеждал мотора от двора, но след като не успял, сигнализирал в полицията. По късно същия ден св.д.х. отново тръгнал да търси мотора си в съседните села и с помощта на свои близки и св.с.салиев, успял да го открие в гаража на дома на подс.т.а.. Било образувано досъдебно производство, като били извършени процесуално-следствени действия претърсване и изземване, оглед на местопроизшествие, разпит на свидетели. Стойността на отнетото и повредено имущество според заключението на вещото лице по назначената съдебно-оценъчна експертиза възлиза на общо на лв лв. е стойността на мотора и лв. е стойността на нанесените повреди на мотора. Данните относно личността на подсъдимите съдът прие за установени от писмения доказателствен материал Биографични справки, Декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, справки за съдимост. От правна страна съдът приема обвинението за ДОКАЗАНО. Авторството на престъплението се установява категорично от самопризнанията на подсъдимия, които кореспондират и се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства писмени доказателства /протоколи за претърсване и изземване, оглед на местопроишествие, дактилоскопни следи, фотоалбуми, експертни справки, постановления за назначаване на експертизи, съдебно-оценъчна експертиза, криминалистическа дактилоскопна експертиза/ и гласни такива показанията на свидетелите Д.Х. и С. С., които установяват предмета на посегателство. Категорично се доказа, че именно подсъдимият е влязъл в двора на св.д.х. през нощта и е изтикал мотора до близката гора, в последствие е нанесъл повреди на мотора и е унищожил документите, след което го е закарал в гаража на дома на баща си. В тази насока са събрани предимно косвени доказателства показанията на св.д.х., св.с.с., намирането на мотора именно в дома, в който живеел подсъдимия, отразено в протокол за претърсване и изземване, дактилоскопната следа от дясното огледало на мотора, намерените части от мотора в гориста местност до с.средковец, отразено в протокол за оглед на местопроизшествие. Всички те обаче в своята съвкупност водят до единствения възможен извод, че именно подс.т.а. е извършител на инкриминираните деяния. В тази насока са и обясненията на самия подсъдим. От обективна страна подс.т.а. е осъществил изпълнителното деяние на кражба по чл. 196 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29 ал. 1 б. б от НК отнел е чужда движима вещ от владението на другиго, с намерение противозаконно да я присвои проследил е предварително св.д.х., видял е, че входната врата на двора не се заключва, както и мотора и е решил да го открадне. Изчакал е да се стъмни и след полунощ е влязъл в двора на Д.Х., изнесъл е мотора с бутане и в края на селото го е привел в движение. След това го е скрил в близката гора, а на сутринта го е прибрал в гаража на дома на баща си в с.средковец. Подс.Т.А. е осъден три пъти, както следва: - с влязла в сила на г. присъда 52/ г. по НОХД 315/2014г. на РС Нови Пазар, за извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, изтърпяването на което е било отложено за изпитателен срок от 3 години, - с влязла в сила на г. присъда 65/ г. по НОХД 485/2014г. на РС Нови Пазар, за извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 4, във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца, изтърпяването на което е било отложено за изпитателен срок от 3 години,

5 - с влязло в сила на г. Споразумение 29/ г. по НОХД 163/2015г. на РС Нови Пазар, за извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 и т. 7, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1, във вр. с чл. 28 ал. 1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца ефективно. Горните присъди обуславят квалификацията на процесното деяние като извършено в условията на опасен рецидив. От обективна страна подс.т.а. е осъществил и изпълнителното деяние по чл.216 ал.1 от НК след като е занесъл мотора в гористата местност, с цел да не бъде разпознат в последствие от собственика му, е повредил противозаконно чужда вещ 1бр.мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, на стойност лв., собственост на Д.Н.Х. ***, като е унищожил лост ръчен ляв на спирачка, огледало странично ляво, стикери за облепване, регистрационни табели и охлузил лява страна на преден фар повреди на стойност лв. От обективна страна подс.т.а. е осъществил и изпълнителното деяние по чл. 319 от НК - след като е занесъл мотора в гористата местност, с цел да не бъде разпознат в последствие от собственика му, е унищожил чужди документи 1бр.талон за регистрация част 1, 1бр.талон за регистрация част 2, застрахователна годишна полица Гражданска отговорност за мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С, и квитанция за платен данък за МПС, мотор марка Ибен с рег. РР 0910 С на Д.Н.Х. ***. Всички събрани доказателства в своята съвкупност установяват времето, мястото и начина на извършване на инкриминираните деяния и причинените от тях вредоносни последици. Доказателствата са непротиворечиви, взаимно се допълват и в цялост разкриват възприетата от обвинението и от съда фактическа обстановка. По несъмнен начин доказват деянието, извършителите и тяхната вина. От субективна страна, подсъдимият е действал и при трите деяния със знание за общественоопасния характер на извършеното от него и желание за настъпване на неблагоприятните последици, с оглед на което съдът възприема виновно неговото поведение, при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Субективният елемент на престъпленията се обективира в изпълнителните деяния на престъпната проява, в предшестващите и последващите същата събития и действия на подсъдимия. Същият е съзнавал, че извършва посегателство върху имущество, което не му принадлежи, но въпреки това е отнел мотора без съгласието на собственика и с явното намерение за своене. Фактът, че е извършил деянията в тъмната част на денонощието и в пуста местност - гора, говори за че той е бил наясно с противообществения характер на деянията, стремял се е да не бъде видян от други хора и е направил всичко възможно, за да заличи следите от извършеното. Действайки по описания по-горе начин, от обективна и субективна страна подсъдимият ангажира наказателна отговорност и следва да понесе съответно на общественоопасния характер на деянието и степента на обществена опасност на личността му наказание. При определяне на същото съдът отчете като отегчаващи вината обстоятелства висока обществена опасност на деянията, предвид техния обект засягат обществените отношения, свързани със защита собствеността на гражданите, както и наличието на множество осъждания на подсъдимия. Смекчаващи вината обстоятелства - самопризнанията, които подсъдимия прави, съдействайки за разкриване на обективната истина, сравнително младата му възраст. За извършеното от подсъдимия Т.Т.А. престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29 ал. 1 б. б от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. Отчитайки предходното, съдът му налага наказание при превес на смекчаващите отговорността, над минимума: Лишаване от свобода за срок от 4 години и шест месеца, като на основание чл.373 ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета до размера на 3 /три/ години. Така определеното наказание подс.т.а. следва да изтърпи при първоначален режим на изтърпяване строг. За извършеното от подсъдимия Т.Т.А. престъпление по чл.216 ал. 1 от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода до пет години. Отчитайки предходното, съдът му налага наказание около средния размер лишаване от свобода за срок от 2 години и 6 месеца, като на основание чл.373 ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА така

6 определеното наказание с една трета до размера на 1 година и 8 месеца. Така определеното наказание подс.т.а. следва да изтърпи при първоначален режим на изтърпяване строг. За извършеното от подсъдимия Т.Т.А. престъпление по чл. 319 от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години или пробация. Отчитайки предходното, съдът му налага наказание около средния размер лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, като на основание чл.373 ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета до размера на 1 година. Така определеното наказание подс.т.а. следва да изтърпи при първоначален режим на изтърпяване строг. На основание чл.23 ал.1 от НК, съдът следва да определи и едно общо наказание от наложените му такива по настоящото дело за извършените деяние, в размер на най-тежкото от двете, а именно Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години, което на основание чл. 57, ал. 1 т. 2 б. б от ЗИНЗС следва да изтърпи ефективно при първоначален строг режим. С оглед изхода на делото и на основание чл.189 ал.3, във вр. с ал.1 от НПК Т.Т.А. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД МВР - Разград за разноски по делото сумата от /двеста и дванадесет лв. и 55ст./ лева. По гражданския иск Съдът приема за безспорно установено, че в резултат на извършеното престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК, гр.ищец Д.Н.Х. е претърпял имуществени вреди - стойността на причинената повреда на мотора, възлизаща на лв. съгласно заключението на оценъчната експертиза. Увреждането е в пряка причинна връзка и следствие от извършеното престъпно посегателство и начина, по който е било осъществено, щетите са причинени виновно и противоправно, поради което подсъдимият ангажира освен наказателната си, също така и гражданскоправната си отговорност по смисъла на чл.45 от ЗЗД, а именно да обезщети пострадалото лице за причинените му вреди при наличие на осъществен от негова страна състав на непозволено увреждане спрямо имуществото му, като при условията на чл.86 от ЗЗД дължи и обезщетение за забава върху дължимото обезщетение в размер на законната лихва, считано от датата на увреждането г. до окончателното му изплащане. Съдът приема, че така наложените наказания ще окажат необходимото възпитателно и поправително въздействие върху личността на подсъдимите и ще бъдат постигнати целите на наказанието, предвидени в разпоредбата на чл.36 от НК. По изложените съображения, възприемайки по този начин обективната истина по случая, ръководен от закона и своето вътрешно убеждение, съдът постанови присъдата си. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD prisada i motivi

NOXD prisada i motivi П Р И С Ъ Д А Номер:152, 30.11.2012г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На тридесети ноември през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

nohd

nohd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД П Р И С Ъ Д А Номер:..., 22.12.2009г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и втори декември през 2009 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

П Р И С Ъ Д А Номер:..11, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично зас

П Р И С Ъ Д А Номер:..11, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично зас П Р И С Ъ Д А Номер:..11, 21.04.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна Ц. Съдебни заседатели:

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

П Р И С Ъ Д А Номер:.18, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На десети юни през 2014 година, в публично заседание, в със

П Р И С Ъ Д А Номер:.18, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На десети юни през 2014 година, в публично заседание, в със П Р И С Ъ Д А Номер:.18, 10.06.2014г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На десети юни през 2014 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

П Р И С Ъ Д А 145, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година

П Р И С Ъ Д А 145, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година П Р И С Ъ Д А 145, 17.11.2011г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в публично заседание, в следния състав: Секретар:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

ПРИСЪДА г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание

ПРИСЪДА г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание ПРИСЪДА 23 12.07.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав : Секретар: Наталия Т. като разгледа докладваното

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

NOHD

NOHD РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ П Р И С Ъ Д А 27 16.11.2018г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА На шестнадесети ноември през 2018 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на първи октомври две хиляди и тринадесета година в публичн

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на първи октомври две хиляди и тринадесета година в публичн П Р И С Ъ Д А.. 01.10.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на първи октомври две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА

Подробно

N4HD

N4HD П Р И С Ъ Д А 4 01.02.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на първи февруари през две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 1, 30.01.2019г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на тридесети януари две хиляди и деветнадесета година в публично заседание, в следния състав: Секретар Анна Василева

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година 28.06.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно