ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п"

Препис

1 ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този продукт с марка е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО Безопасност на детските играчки, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчкиe, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

2 2

3 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН! ВНИМАНИЕ! ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА! ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 МЕСЕЦА! ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 18 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg. ВНИМАНИЕ! ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА! ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ. ВНИМАНИЕ! ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА! ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА! Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен! НЕ допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части! Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена САМО за едно дете! НЕ позволявайте деца да бутат триколката! Тази ИГРАЧКА НЕ е подходяща за тичане или пързаляне! НЕ използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части. НЕ позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване. Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА! НЕ поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване! НЕ поставяйте в коша за багаж повече от 0,5 kg товар. НЕ поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА! При съхранение и транспортиране НЕ поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията й. Да НЕ се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване! НЕ позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети! Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия! НЕ правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт. НЕ използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него. Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване! 3

4 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед. ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ. ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 18 месеца с тегло до 25 kg. Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите; Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета; Регулируема седалка в 2 позиции: НАПРЕД (по посока на движение) и НАЗАД (с лице към бутащия триколката); Предпазен борд; Подвижна долна поставка за крачета; Регулируем сенник; Регулируема облегалка на седалката; Кош за багаж. 3-точков предпазен колан ОСНОВНИ ЧАСТИ 4

5 A Рама J Горна част на дръжката за родителски контрол B Предна вилка K Сенник C Задни колела L Поставка за крачета D Предно колело M 1 Задни оси 2 - Управляваща ос E Долна част на дръжката за родителски N Калник контрол F 1 Винт M8x38 O Седалка 2 Винт M8x120 3 Имбусен ключ 6 mm G Кормило P Основа за закрепване на седалката H Облегалка с предпазен борд Q 1 - Чанта 2 Устройства за паркиране I 1 - Кош за багаж 2 Свързваща тръба R Предна поставка за крачета Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя. УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации. ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ! ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете и гайките добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето. Необходими инструменти: отвертка, имбусен ключ, гаечен ключ. Не са включени в комплекта. СГЛОБЯВАНЕ 1. МОНТИРАНЕ НА КАЛНИКА и ПРЕДНОТО КОЛЕЛО КЪМ ПРЕДНАТА ВИЛКА. 2. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА КЪМ РАМАТА. 3. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКА С ПРЕДНО КОЛЕЛО (Стъпка 1), КОРМИЛО (Стъпка 2) И СВЪРЗВАЩА ТРЪБА (Стъпка 3) КЪМ РАМАТА. 4. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА КЪМ СЕДАЛКАТА (Стъпка 1). МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА (Стъпка 2). 5. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНАТА ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА (Стъпка 1) И СЕННИКА (Стъпка 2). 6. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ, УПРАВЛЯВАЩАТА ОС И КОША ЗА БАГАЖ. Стъпка 1 Монтиране на долната (E) и горната част (J) на дръжката за родителски контрол Стъпка 2 - Монтиране на държката към рамата Стъпка 3 Монтиране на управляващата ос към рамата Стъпка 4 Монтиране на коша за багаж към задната част на рамата с пластмасовия винт 5

6 ФУНКЦИИ 7. ПРИБИРАНЕ НА ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА. ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата. 8. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ. 9. РЕГУЛИРУЕМА ОБЛЕГАЛКА. 10. СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА СЕННИКА. 11. УПРАВЛИНЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ. 12. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (отстранена дръжка за родителски контрол). 13. ФУНКЦИИ НА СЕДАЛКАТА. Стъпка 1 Стъпка 2 Гайка Винт Винт Уплътнителна вложка 6

7 7

8 8

9 9

10 издърпай натисни Преди да завъртите седалката, убедете се че маркировката е между бутони натисни и издърпай Стъпка 1 издърпай регулиране на седалката в 3 позиции ВНИМАНИЕ! В най-ниската позиция трябва да наклоните кормилото напред (фиг.3) Стъпка 2 натисни УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА Периодично проверявайте изправността на отделните части. Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат. Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт. Редовно смазвайте задвижващите механизми. Не използвайте по песъчливи терени. Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира. Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени! Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи. Използвани материали: пластмаса, метал, текстил. 10

11 11

12 TRKMRL01xxxx /T400 България, Пловдив, ул. Голямоконарско шосе

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary СХЕМА ЧАСТИ: Винт Винт Извита шайба Гайка Гаечен ключ (13-15) Шестограм Щифт за настройване Списък на частите Nо. Наименование Брой Nо.

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

VCT-HM1 BG OI_ indd

VCT-HM1 BG OI_ indd 4-443-654-13(1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

PBS151 PNEUMATIC STAPLER AND NAILER Operating instructions

PBS151 PNEUMATIC STAPLER AND NAILER Operating instructions PBS151 PNEUMATIC STAPLER AND NAILER Operating instructions (BG) ПНЕВМАТИЧЕН ТАКЕР ЗА СКОБИ И ПИРОНИ PBS151 инструкции за експлоатация ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Размер на инструмента височина 190 мм дължина

Подробно

Ръководство за употреба на вибрираща машина insportline ResoBelt IN 2185 СЪДЪРЖАНИЕ I. Указания за безопасност II. Инструкции за инсталиране III.Експл

Ръководство за употреба на вибрираща машина insportline ResoBelt IN 2185 СЪДЪРЖАНИЕ I. Указания за безопасност II. Инструкции за инсталиране III.Експл Ръководство за употреба на вибрираща машина insportline ResoBelt IN 2185 СЪДЪРЖАНИЕ I. Указания за безопасност II. Инструкции за инсталиране III.Експлоатация на уреда IV.Друго Уважаеми клиенти, Моля, прочетете

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно