СЪДЪРЖАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪДЪРЖАНИЕ"

Препис

1 ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

2 СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки: Тип на хартията - термо хартия Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм ВНИМАНИЕ! Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / мм Външен диаметър на ролката - 52 мм При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени. Моля следвайте по долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка! Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 1 Поставете ролката /фиг.2. Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона/фиг.3. ВНИМАНИЕ! Когато се появи цветна лента върху ролката, задължително я подменете. фиг.1 фиг.2 фиг.3 2

3 РЕЖИМИ НА РАБОТА За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте O. 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с M Режим Регистрация С помощта на M, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете. Рег L ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от! до # съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали ! Дпт 01 T За да приключите касовата бележка, натиснете T Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията В БРОЙ ЛВ

4 СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно. За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламaции се натискат последователно клавишите 9 1 A V. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка A V Въведете номер на документ, напр. 9-9 Документ:9 S Документ: Дата: Въведете дата, напр Дата: Натиснете S Час: Въведете час, напр Час:1401 Натиснете S ФП Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: и потвърдете с S ФП: Натиснете S СТОРНО: Дпт 01 Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за лв, натиснете 1 0! Натиснете T 4

5 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите 9 2 A V. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка. СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите 9 3 A V. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка. РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/ За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите S. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша T се въвеждат данните за клиента. Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. C използвайте за изтриване един символ назад, а V за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете 8 V S Ф-ра 1! Дпт 01 T въвеждате името с кодовата Продавач: таблица и натискате S Идент.N #: въведете номер с кодова таблица и натиснете S ЗДДСN #: въведете номер и натиснете с S 5

6 Получател натискате S въвеждате името с кодовата таблица и натискате S Купувач: Адрес: въвеждате името с кодовата таблица и натискате S въвеждате името с кодовата таблица и РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ A Vv Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр S Документ Ф-ра Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 12 Въведете дата, напр Въведете час, напр Ф-ра 6 Документ 12 Дата: Натиснете S Час:1401 Натиснете S ФП Натиснете S Час: Дата: Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: и потвърдете с S 6

7 ФП: СТОРНО:0.00 Натиснете S Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за лв, натиснете ! Дпт 01 Натиснете T Продавач: ЗДДСN #: въведи името на продавач и натисни S Идент.N #: въведи номер и натисни въведи номер и натисни S Получател въведи името на получател и натисни S Купувач: въведи името на купувач и натисни S Адрес: въведи адрес и натисни S РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите A V. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършeна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации. РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите AV Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършeна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации. 7

8 Режим Отчети Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на M, изберете меню Нулиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с L Нулиране L Нулиране За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете T Режим отчети от фискалната памет Избор на режим " Фиск.памет " се осъществява с помощта на M Изберете меню Фиск. памет. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с L L ФП ФП МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА 1 1 S ОТ ДАТА Q ДО ДАТА Въвежда се началната дата на периода. Например: г. (макс. 6 цифри) V Въвежда се крайната дата на периода.например: г. (макс. 6 цифри). 8

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.0 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри.. 10 Съкращения..10

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ e.xpert SX - KL Инструкция за експлоатация електронен касов апарат с фискална памет v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри..

Подробно

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v Compact ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v. 1.0.2 WWW.DAIY.BG СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа...

Подробно

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ PERFECT M 0 електронен касов апарат с фискална памет Инструкция за монтаж и експлоатация v..0.0 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА В комплекта на Електрония касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:

Подробно

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4 Характеристики...

Подробно

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Подробно

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B3........ 6. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.... Техническа и функционална спецификация......... Използвани съкращения..... 3. ЗАПОЗНАВАНЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Приложението е предназначено за крайни клиенти, притежаващи автомати на самообслужване, оборудвани

Подробно

V Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N "

V Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N15-17 1 "Дейзи Тех" AД, България, София, ПК 1113, ул.тинтява 15-17 Стр.:

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали Инструкция за попълване на Описа на документи към Декларацията по чл. 27в, ал.1 от Наредба 3 от 2015 г. във връзка със заявено участие по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК - с доказване реализация в периода

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

ECR Web App_Guide_v.1.02

ECR Web App_Guide_v.1.02 ECR Web App Ръководство за работа с приложението Документация v.1.02 Съдържание Съкращения... 3 Въведение... 4 За приложението... 5 Описание на работния прозорец на ECRWebApp... 10 Поддържани команди:...

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 27 Номер 27 Година 23.02.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.01 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

ECR Comm App_Guide_v.1.04.docx

ECR Comm App_Guide_v.1.04.docx ECRCommApp Ръководство за работа с приложението Документация v.1.04 История на ревизиите за документа Номер на ревизията Дата Обобщение на промените 1.01 14 04 2019 Начална версия 1.02 19 04 2019 Добавени

Подробно