ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ"

Препис

1 СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. превишения на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] измерена средночасова превишения на АП* Дружба Копитото Младост Надежда Хиподрума Пловдив - Каменица** Пловдив - ж.к. Тракия*** Варна - СОУ Ангел Кънчев Варна - Чайка Девня - Изворите Старо Оряхово - ЕС Видин Враца - ЖП Гара Г.Оряховица 4 * Монтана - РИОСВ Никопол - ДОАС N Плевен Русе - Възраждане Свищов - ДОАС S Силистра ДОАС S Шумен Благоевград Кърджали - Студен Перник - Център 5 * Рожен - КФС Езерово 6 * Рудник Бургас ДОАС - РИОСВ Гълъбово ДОАС Ръжена * Раковски

2 33 Несебър Пазарджик - РИОСВ Сливен Стара Загора - Зелен Клин 8 * 3 Хасково - РИОСВ Юндола - ЕС Пирдоп * Витиня ЕС1 10 * *АП - алармен праг за серен диоксид (500 µg/m 3, измерени в три последователни часа); ** Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Пловдив - Каменица за периодите г., г.; *** Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Пловдив - ж.к. Тракия за периода г.; 4 * Поради технически причини няма данни за SO 2 от Г.Оряховица за периода г..; 5 * Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Перник - Център за периода г.; 6 * Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Езерово за периодите г. и г. * Поради технически причини няма достатъчно данни за SO 2 от ДОАС Ръжена ; 8 * Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Стара Загора - Зелен Клин за периода г. * Поради технически причини няма данни за SO 2 от Пирдоп за периода г. 10 * Поради технически няма данни за SO 2 от АИС Витиня-ЕС1. Таблица 1.2 СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД измерена Средна превишения превишен средноденоно концентраци на ПС за ия на данни Бр. 24ч.- щна я за периода СДН [125 ГОП* [5 µg/m 3 ] µg/m 3 ] Дружба Копитото Младост Надежда Хиподрума Пловдив - Каменица** Пловдив - ж.к. Тракия Варна - СОУ Ангел Кънчев Варна АИС - Чайка Девня

3 Изворите 12 Старо Оряхово - ЕС Видин Враца - ЖП Гара Г.Оряховица*** Никопол - ДОАС N Плевен Русе - Възраждане Свищов - ДОАС S Силистра ДОАС S Шумен Благоевград Кърджали - 23 Студен Перник - Център Рожен - КФС Бургас - кв. Долно Езерово Бургас - кв. Меден Рудник Бургас ДОАС - РИОСВ Гълъбово Раковски Несебър Сливен Стара Загора - Зелен Клин Юндола - ЕС Пирдоп 4 * Витиня-ЕС1 5 * 3 ДОАС Ръжена 5 * *ГОП горен оценъчен праг за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух. ** Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Пловдив - Каменица за периодите г. и г.; ***Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Г.Оряховица за периода г.; 4 * Поради технически причини няма данни за SO 2 от Пирдоп за периода г.; 5 * Поради технически причини няма данни за SO 2 от АИС Витиня ЕС1 и ДОАС Ръжена. 3

4 АЗОТЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.3 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА АЗОТЕН ДИОКСИД Максималн регистрира а измерена превишен превишен ни данни средночасов ия на ПС ия на Бр. 1ч.- а за СЧН ГОП* [140 концентраци [200 µg/m 3 ] µg/m 3 концентрац ] и ия превишен ия на АП** Дружба Копитото Младост Надежда Хиподрума Пловдив - Каменица*** Пловдив - ж.к. Тракия Варна - СОУ Ангел Кънчев Варна АИС - Чайка Девня - Изворите Старо Оряхово - ЕС Враца - ЖП Гара Г.Оряховица Монтана - РИОСВ Никопол - ДОАС N Плевен Русе - Възраждане Свищов - ДОАС S Силистра ДОАС S Шумен Благоевград Перник - Център 4 *

5 24 Пирдоп Рожен - КФС Езерово Рудник 5 * Бургас ДОАС - РИОСВ Гълъбово 6 * ДОАС - Ръжена * Раковски Несебър 8 * Пазарджик - РИОСВ Стара Загора - Зелен Клин Хасково - РИОСВ Юндола - ЕС Витиня - ЕС1 * *ГОП горен оценъчен праг за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух **АП - алармен праг за азотен диоксид (400 µg/m 3, измерени в три последователни часа) *** Поради технически причини няма данни за NO 2 от Пловдив - Каменица за периодите г. и г.; 4 * Поради технически причини няма данни за NO 2 от АИС Перник - Център за периодите г и г.; 5 * Поради технически причини няма данни за NO 2 от АИС Рудник за периода г.; 6 * Поради технически причини няма данни за NO 2 от Гълъбово за г., както и за периода г.; * Поради технически причини няма достатъчно данни за NO 2 от ДОАС Ръжена ; 8 * Поради технически причини няма данни за NO 2 от АИС Несебър за периода г. * Поради технически причини няма данни за NO 2 от АИС Витиня ЕС1. ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) Таблица 1.4 ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 10 ) данни Бр. 24ч.- превишения на ПС за СДН [50 µg/m 3 ] измерена средноденонощна Средна за периода Гара Яна Дружба Копитото Младост Надежда

6 Хиподрума Долни Воден* Пловдив - Каменица Пловдив - ж.к. Тракия Варна - СОУ Ангел Кънчев Девня - Изворите Старо Оряхово - ЕС Варна - Чайка В.Търново - РИОСВ Видин Враца - ЖП Гара Г.Оряховица Добрич - ОУ Хан Аспарух** Ловеч Монтана - РИОСВ Никопол ДОАС Плевен Русе - Възраждане Свищов ДОАС Силистра ДОАС S Шумен Благоевград*** Кърджали - Студен Перник - Център Перник - Църква Пирдоп Рожен - КФС Смолян - Библиотеката 4 * Езерово 5 * Рудник Раковски Несебър 6 * Пазарджик - РИОСВ * Сливен Стара Загора - Зелен Клин 8 * Хасково - РИОСВ Юндола - ЕС2 * Бургас - ДОАС 10 * Гълъбово

7 46 ДОАС Ръжена 11 * * В системата са налични данни за ФПЧ 10 от пункт Долни Воден до г.; ** Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Добрич - ОУ Хан Аспарух за г.,както и за периодите г., г.; *** Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от АИС Благоевград за г. и за г., както и за периодите г., г.; 4 * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Смолян - Библиотеката за периода г.; 5 * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Езерово за г., както и за периода г.; 6 * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Несебър за периода г.; * В системата са налични данни за ФПЧ 10 от пункт Пазарджик - РИОСВ до г.; 8* Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Стара Загора - Зелен Клин за периодите г., г., г., г.; * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Юндола - ЕС2 за периодите г., г., г.; 10 * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт Бургас - ДОАС за периода г. В системата са налични данни за ФПЧ 10 до г.; 11 * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от пункт ДОАС Ръжена. Таблица 1.5 ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 2.5 ) данни Бр. 24ч.- измерена средноденонощна Средна за периода Копитото* Хиподрума Каменица** Варна - СОУ Ангел Кънчев В.Търново - РИОСВ Русе - Възраждане*** Перник - Църква Рожен - КФС Стара Загора - РИОСВ Витиня - ЕС1 4 * * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 2.5 от пункт Копитото за г., както и за периодите г., г., г.; ** В системата са налични данни за ФПЧ 2.5 от пункт Каменица до г.; *** Поради технически причини няма данни за ФПЧ 2.5 от Русе - Възраждане за периодите г., г.; 4 * Поради технически причини няма данни за ФПЧ 2.5 от Витиня ЕС1. ОЗОН Таблица 1.6 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА ОЗОН регистриран и данни Бр. 1ч.- измерена средночасова концентраци я превишени я на ПИН* 180 превишени я на ППН** 240

8 Дружба Копитото*** Надежда Хиподрума Пловдив - Каменица Варна - СОУ Ангел Кънчев Девня - Изворите Старо Оряхово - ЕС3 4 * Враца - ЖП Гара Г.Оряховица Никопол - ДОАС N Русе - Възраждане Свищов - ДОАС S Силистра ДОАС S Шумен Благоевград Кърджали - Студен Рожен - КФС Езерово Рудник Бургас ДОАС - РИОСВ Раковски 5 * Несебър Стара Загора - Зелен Клин Юндола - ЕС Витиня ЕС1 6 * * ПИН - Праг за информиране на населението; ** ППН - Праг за предупреждаване на населението. *** Поради технически причини няма данни за О 3 от Копитото за г., както и за периода г.; 4 * Поради технически причини няма данни за О 3 от Старо Оряхово ЕС3 за периода г.; 5* Поради технически причини няма данни за О 3 от Раковски за г., както и за периодите г., г.; 6 * Поради технически причини няма данни за О 3 от Витиня ЕС1. Таблица 1. КРАТКОСРОЧНА ЦЕЛЕВА НОРМА ЗА ОЗОН* 8

9 данни 8ч.- дни с превишение на КЦН [120 µg/m 3 ] измерена 8- часова Дружба Копитото** Надежда Хиподрума Пловдив - Каменица Варна - СОУ Ангел Кънчев Девня - Изворите Старо Оряхово - ЕС3*** Враца - ЖП Гара Г.Оряховица Никопол - ДОАС N Русе - Възраждане Свищов - ДОАС S Силистра ДОАС S Шумен Благоевград Кърджали - Студен Рожен - КФС Езерово Рудник Бургас ДОАС - РИОСВ Раковски 4 * Несебър Стара Загора - Зелен Клин Юндола - ЕС Витиня - ЕС1 5 * *КЦН µg/m 3 да не се превишава повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период. Съответствието с краткосрочната целева норма се оценява от г., т.е г. е първата календарна година, данните за която се използват за изчисляване на съответствието за следващите три или пет календарни години. ** Поради технически причини няма данни за О 3 от Копитото за г., както и за периода г.; *** Поради технически причини няма данни за О 3 от Старо Оряхово ЕС3 за периода г.;

10 4 * Поради технически причини няма данни за О 3 от Раковски за г., както и за периодите г., г.; 5 * Поради технически причини няма данни за О 3 от Витиня ЕС1. Таблица 1.8 ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД данни 8ч.- превишения на 8ч. норма [10 mg/m 3 ] измерена 8ч. [mg/m 3 ] Копитото* Младост Хиподрума Пловдив - Каменица Пловдив - ж.к. Тракия Варна - СОУ Ангел Кънчев Варна АИС - Чайка Девня - Изворите Враца - ЖП Гара Никопол - ДОАС N Плевен Русе - Възраждане Кърджали - Студен Перник - Център** Езерово Рудник Раковски Стара Загора - Зелен Клин * Поради технически причини няма данни за въглероден оксид от АИС София Копитото за периода г.; ** Поради технически причини няма данни за въглероден оксид от АИС Перник Център за периода г. Таблица 1. БЕНЗЕН данни Бр. 1ч.- измерена 1ч. Средна концентраци я за периода Дружба Копитото

11 4 Младост Хиподрума Пловдив - Каменица Пловдив - ж.к. Тракия Варна - СОУ Ангел Кънчев* Варна АИС - Чайка Девня - Изворите Плевен** Русе - Възраждане Благоевград Рожен - КФС Езерово Рудник Бургас ДОАС - РИОСВ Несебър *Поради технически причини няма данни за бензен от АИС Варна СОУ Ангел Кънчев за периода г.; ** Поради технически причини няма данни за бензен от АИС Плевен за периода г. 11

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] средночасова на АП* 1 2 3 4 5 6 1 Витиня - ЕС1 2040 0 45.61

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД Бр. 1ч. концентрации 1 2 ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] Максимална измерена средночасова АП* 1 София - Дружба

Подробно

generated pdf

generated pdf 2008 Екобюлетин брой 52: 22-28 декември 2008 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

generated pdf

generated pdf 2014 Екобюлетин брой 48: 22 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г. диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон,, бензен и. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани

Подробно

generated pdf

generated pdf 2016 Екобюлетин брой 48: 19-31 декември 2016 г. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С Населено място Адрес 29.04.2017 30.04.2017 01.05.2017 06.05.2017. 07.05.2017 08.05.2017 24.05.2017 Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ІІ.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ В. Търново, като част от НСМОС - подсистема въздух В териториалният обхват на РИОСВ-Велико

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о Населено място Адрес 23.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 почивен ден от 10:00ч. до 17:00ч. от

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би Населено място Адрес 06.09.2019 21.09.2019 22.09.2019 23.09.2019 Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 от 10:00ч. до 17:00ч. от 10:00ч. до 14:00ч.

Подробно

Решения.xlsx

Решения.xlsx Протоколи за провеждане на парламентарни избори с несъответствия, които се предоставят за решение на ЦИК Номер на протокол Позиция Въведено в РИК Въведено в ЦИК Приема се 010100008 010200003 010200012

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тема на дисертационния труд: Интегрирана система за управление

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Име клиент/обект Град СИГМА ФАРМАСИ АУТЛЕТ ООД БЛАГОЕВГРАД СЕЙБА КАУФЛАНД БУРГАС БУРГАС СЕЙБА АЛЕКСАНДРОВСКА 147 БУРГАС СЕЙБА АЛЕКСАНДРОВСКА 83 БУРГАС

Име клиент/обект Град СИГМА ФАРМАСИ АУТЛЕТ ООД БЛАГОЕВГРАД СЕЙБА КАУФЛАНД БУРГАС БУРГАС СЕЙБА АЛЕКСАНДРОВСКА 147 БУРГАС СЕЙБА АЛЕКСАНДРОВСКА 83 БУРГАС Име клиент/обект Град СИГМА ФАРМАСИ АУТЛЕТ ООД БЛАГОЕВГРАД СЕЙБА КАУФЛАНД БУРГАС БУРГАС СЕЙБА АЛЕКСАНДРОВСКА 147 БУРГАС СЕЙБА АЛЕКСАНДРОВСКА 83 БУРГАС СЕЙБА КАУФЛАНД ИЗГРЕВ БУРГАС БУРГАС СОФАРМАСИ БУРГАС

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 218 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията на Министерството на здравеопазването и действащите

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда 18.12.2012 г. Пловдивски университет Филологически факултет В чужбина, 1 Благоевград, 93 Велико Търново,

Подробно