План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

Размер: px
Започни от страница:

Download "План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу"

Препис

1 План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация с оценка от 9,00 до 10,00 по ред 1 Висше училище Химикотехнологичен и металургичен университет Дата решението Акредитацион съвет Акредитацион оценка Начало процедура по САНК първи етап Междинен етап Втори етап г. 9,01 Доклад за в рамките Край процедура по САНК доклади ПКСАНК в Акредита съвет 1a Доклад по прилагането

2 2 Нациол академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов вътрешта система за оценяване и поддържане качеството г. 9,14 Доклад за в рамките 2а 3 Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството г. 9,04 Доклад за в рамките - 2 -

3 3а 4 Софийски университет Св. Климент Охридски Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството г. 9,59 Доклад за в рамките 4а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и

4 5 поддържане качеството Нов български университет г. 9,00 Доклад за в рамките м. февруари 5а 6 Нациол художестве академия Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. февруари г. 9,03 Доклад за в рамките - 4 -

5 м. март 6а 7 Аграрен университет гр. Пловдив Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. март г. 9,29 Доклад за в рамките м. март 7а Доклад по прилагането вътрешта

6 8 Пловдивски университет Паисий Хилендарски система за оценяване и поддържане качеството м. март г. 9,36 Доклад за в рамките м. април 8а 9 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. април г. 9,19 Доклад за - 6 -

7 в рамките м. юли 9а 10 Варненски свободен университет Черноризец Храбър Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. юли г. 9,12 Доклад за в рамките м. август 10а Доклад по

8 11 Медицински университет гр. София прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. август г. 9,68 Доклад за в рамките м. септември / 11а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. септември 12 Нациол музикал г. 9,23 Доклад за - 8 -

9 12а академия Проф. Панчо Владигеров София 13 Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов гр. Вар в рамките м. ноември Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. ноември г. 9,27 Доклад за в рамките м. ноември

10 13а 14 Академия Министерство вътрешните работи Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. ноември г. 9,02 Доклад за в рамките м. декември 14а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството

11 15 Медицински университет гр. Пловдив м. декември г. 9,40 Доклад за в рамките м. декември 15а 16 Университет по Библиотекозние и Информационни Технологии Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. декември г. 9,14 Доклад за в рамките

12 м. януари 16а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството м. януари Висши училища, получили институциол акредитация с оценка от 7,00 до 8,99 по ред Висше училище 1 Университет Проф. д-р Асен Златаров гр. Бургас Дата решението Акредитацион съвет Акредитацион оценка Начало процедура по САНК първи етап Междинен етап Втори етап г. 8,86 Доклад за в рамките тригодиш Край процедура по САНК доклади ПКСАНК в Акредита съвет

13 1а 2 Медицински университет гр. Плевен Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството г. 8,49 Доклад за в рамките тригодиш м. март 2а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството

14 м. март Висши училища, получили институциол акредитация с оценка от 4,00 до 4,99 по ред 1 Висше училище Колеж по туризъм Благоевград Дата решението Акредитацион съвет Акредитацион оценка Начало процедура по САНК първи етап ,79 Програма от мерки за отстраняване констатиран ите слабости в решението за акредитация Междинен етап Втори етап Доклад за мерките в програмата Представяне от висшето училище до м. ноември Край процедура по САНК доклади ПКСАНК в Акредита съвет 1а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството Представяне

15 2 Европейски политехнически университет гр. Перник ,69 Програма от мерки за отстраняване констатиран ите слабости в решението за акредитация / от висшето училище до м. ноември Доклад за мерките в програмата 2а Доклад по прилагането вътрешта система за оценяване и поддържане качеството Висши училища, получили програм акредитация с оценка от 9,00 до 10,00 по ред Висше училище/ Професиолно правление/ Специалност от Дата решението Акр.съвет/Постоя н комисия по Акредитацион оценка Начало процедура по САНК първи етап Междинен етап Втори етап Край процедура по САНК доклад

16 регулираните професии област ВО ПКСАНК в Акредита съвет 1 Програм акредитация професиолно правление 3.4 Социални дейности в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 2 Програм акредитация професиолно правление 1.1 Теория и управление образованието във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий 3 Програм акредитация професиолно правление 1.1 Теория и управление образованието в Пловдивския университет Паисий Хилендарски г. 9,17 Доклад за в рамките г. 9,08 Доклад за в рамките м. февруари г. 9,40 Доклад за в рамките

17 4 Програм акредитация професиолно правление 1.1 Теория и управление образованието в Шуменския университет Еп. Константин Преславски 5 Програм акредитация професиолно правление 1.1 Теория и управление образованието в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 6 Програм акредитация професиолно правление 4.1 Физически уки в м. февруари г. 9,13 Доклад за в рамките м. февруари г. 9,33 Доклад за в рамките м. февруари г. 9,30 Доклад за

18 Шуменския университет Еп. Константин Преславски 7 Програм акредитация професиолно правление 4.4 Науки за земята в Софийския университет Св. Климент Охридски 8 Програм акредитация професиолно правление 1.1 Теория и управление образованието в Софийския университет Св. Климент Охридски в рамките м. март г. 9,25 Доклад за в рамките м. март г. 9,47 Доклад за в рамките м. април

19 9 Програм акредитация професиолно правление 5.12 Хранителни технологии в Университета по хранителни технологии гр. Пловдив 10 Програм акредитация специалност от регулираните професии Акушерка във Филиал- Враца Медицинския университет гр. София 11 Програм акредитация специалност от регулираните професии Медицинска сестра във Филиал-Враца Медицинския университет гр. София г. 9,35 Доклад за в рамките м. април г. 9,12 Доклад за в рамките м. май г. 9,06 Доклад за в рамките

20 12 Програм акредитация професиолно правление 5.11 Биотехнологии в Университета по хранителни технологии гр. Пловдив 13 Програм акредитация професиолно правление 4.4 Науки за земята в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 14 Програм акредитация професиолно правление 4.4 Науки за земята в Лесотехническия университет гр. София м. май г. 9,49 Доклад за в рамките м. май г. 9,06 Доклад за в рамките м. май г. 9,42 Доклад за в рамките

21 15 Програм акредитация професиолно правление 4.4 Науки за земята в Минногеоложкия университет Св. Иван Рилски 16 Програм акредитация професиолно правление 2.2 История и археология във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий 17 Програм акредитация професиолно правление 2.3 м. май г. 9,49 Доклад за в рамките м. май г. 9,53 Доклад за в рамките м. юни г. 9,06 Доклад за

22 Философия във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий 18 Програм акредитация професиолно правление 2.3 Философия в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 19 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Икономическия университет гр. Вар в рамките м. юни г. 9,55 Доклад за в рамките м. юни г. 9,38 Доклад за в рамките м. юни

23 20 Програм акредитация професиолно правление 4.1 Физически уки в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 21 Програм акредитация професиолно правление 4.1 Физически уки в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 22 Програм акредитация професиолно правление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация в Техническия университет гр. Вар г. 9,48 Доклад за в рамките м. юни г. 9,08 Доклад за в рамките м. юни г. 9,02 Доклад за в рамките

24 23 Програм акредитация професиолно правление 6.2 Растител защита в Аграр университет гр. Пловдив 24 Програм акредитация професиолно правление 2.3 Философия в Софийския университет Св. Климент Охридски 25 Програм акредитация професиолно правление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация във Висшето военноморско училище Никола Й. Вапцаров м. юни г. 9,61 Доклад за в рамките м. юли г. 9,73 Доклад за в рамките м. юли г. 9,22 Доклад за в рамките

25 гр. Вар 26 Програм акредитация професиолно правление 4.1 Физически уки в Софийския университет Св. Климент Охридски 27 Програм акредитация професиолно правление 4.2 Химически уки в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 28 Програм акредитация професиолно правление 2.2 История и м. юли г. 9,80 Доклад за в рамките м. юли г. 9,42 Доклад за в рамките м. юли г. 9,60 Доклад за

26 археология в Софийския университет Св. Климент Охридски 29 Програм акредитация професиолно правление 4.2 Химически уки в Шуменския университет Еп. Константин Преславски 30 Програм акредитация специалност Организация и управление военните формирова тактическо ниво от регулирата професия Офицер за тактическо ниво управление във Висшето военноморско училище Никола Й. Вапцаров гр. Вар в рамките м. август г. 9,08 Доклад за в рамките м. август г. 9,41 Доклад за в рамките м. август

27 31 Програм акредитация специалност от регулираните професии Акушерка в Медицинския университет гр. Плевен 32 Програм акредитация специалност от регулираните професии Медицинска сестра в Медицинския университет гр. Плевен 33 Програм акредитация професиолно правление 4.2 Химически уки в Университета Проф. д-р Асен Златаров гр. Бургас г. 9,39 Доклад за в рамките м. август г. 9,19 Доклад за в рамките м. август г. 9,02 Доклад за в рамките

28 34 Програм акредитация професиолно правление 3.5 Обществени комуникации и информационни уки в Софийския университет Св. Климент Охридски 35 Програм акредитация професиолно правление 3.5 Обществени комуникации и информационни уки в Шуменския университет Еп. Константин Преславски 36 Програм акредитация професиолно правление 6.5 Горско стопанство в Лесотехническия университет гр. София м. август г. 9,10 Доклад за в рамките м. август г. 9,02 Доклад за в рамките м. август г. 9,66 Доклад за в рамките

29 37 Програм акредитация професиолно правление 4.4 Науки за земята в Аграр университет гр. Пловдив 38 Програм акредитация професиолно правление 2.2 История и археология в Нов български университет 39 Програм акредитация професиолно правление 8.4 Театрално м. август г. 9,05 Доклад за в рамките м. септември г. 9,10 Доклад за в рамките м. септември г. 9,27 Доклад за / / /

30 и филмово изкуство в Нациол академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов 40 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Университета за циолно и световно стопанство 41 Програм акредитация професиолно правление 3.9 Туризъм в Междуродно висше бизнес училище Ботевград в рамките м. септември г. 9,88 Доклад за в рамките м. септември г. 9,13 Доклад за в рамките м. септември / /

31 42 Програм акредитация професиолно правление 4.2 Химически уки в Софийския университет Св. Климент Охридски 43 Програм акредитация професиолно правление 4.2 Химически уки в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 44 Програм акредитация професиолно правление 1.2 Педагогика в Софийския университет Св. Климент Охридски г. 9,81 Доклад за в рамките м. септември г. 9,81 Доклад за в рамките м. септември г. 9,50 Доклад за в рамките / / /

32 45 Програм акредитация професиолно правление 1.2 Педагогика в Русенския университет Ангел Кънчев 46 Програм акредитация професиолно правление 1.2 Педагогика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 47 Програм акредитация професиолно правление 1.2 Педагогика в Югозапад университет Неофит Рилски гр. м. септември г. 9,05 Доклад за в рамките м. септември г. 9,08 Доклад за в рамките м. септември г. 9,30 Доклад за в рамките / / /

33 Благоевград 48 Програм акредитация професиолно правление 1.2 Педагогика в Шуменския университет Еп. Константин Преславски 49 Програм акредитация професиолно правление 1.2 Педагогика във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий 50 Програм акредитация професиолно правление 5.5 м. септември г. 9,02 Доклад за в рамките м. септември г. 9,06 Доклад за в рамките м. септември г. 9,27 Доклад за / / /

34 Транспорт, корабоплаване и авиация в Техническия университет гр. София 51 Програм акредитация специалност Организация и управление военните формирова тактическо ниво от регулира професия Офицер за тактическо ниво управление в Нациол военен университет Васил Левски 52 Програм акредитация професиолно правление 2.2 История и археология в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград в рамките м. септември г. 9,15 Доклад за в рамките м. септември г. 9,16 Доклад за в рамките м. ноември /

35 53 Програм акредитация професиолно правление 2.3 Философия в Нов български университет 54 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Американския университет в България гр. Благоевград 55 Програм акредитация професиолно правление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация в Русенския университет Ангел Кънчев г. 9,24 Доклад за в рамките м. ноември г. 9,12 Доклад за в рамките м. ноември г. 9,25 Доклад за в рамките

36 56 Програм акредитация професиолно правление 3.9 Туризъм в Икономическия университет гр. Вар 57 Програм акредитация професиолно правление 3.9 Туризъм в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 58 Програм акредитация професиолно правление 9.1 Нациол сигурност в Университета по Библиотекозние и Информационни м. ноември г. 9,70 Доклад за в рамките м. ноември г. 9,25 Доклад за в рамките м. ноември г. 9,08 Доклад за в рамките

37 Технологии 59 Програм акредитация специалност от регулираните професии Медицинска сестра във Филиал-Хасково Тракийския университет гр. Стара Загора 60 Програм акредитация специалност от регулираните професии Акушерка във Филиал- Хасково Тракийския университет гр. Стара Загора 61 Програм акредитация професиолно правление 8.4 Театрално м. ноември г. 9,06 Доклад за в рамките м. декември г. 9,13 Доклад за в рамките м. декември г. 9,20 Доклад за

38 и филмово изкуство в Нов български университет 62 Програм акредитация професиолно правление 8.4 Театрално и филмово изкуство в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 63 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов в рамките м. декември г. 9,10 Доклад за в рамките м. декември г. 9,14 Доклад за в рамките м. декември

39 64 Програм акредитация професиолно правление 2.1 Филология в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 65 Програм акредитация специалност Организация и управле военни формирова оперативно ниво от регулирата професия Офицер за оперативно ниво управление във Воен академия Георги Стойков Раковски 66 Програм акредитация специалност Стратегическо ръководство отбрата и въоръжените сили от регулирата професия Офицер за стратегическо ръководство отбрата и въоръжените сили във Воен академия Георги г. 9,06 Доклад за в рамките м. декември г. 9,16 Доклад за в рамките м. декември г. 9,06 Доклад за в рамките

40 Стойков Раковски 67 Програм акредитация професиолно правление 2.1 Филология в Софийския университет Св. Климент Охридски 68 Програм акредитация професиолно правление 8.1 Теория изкуствата в Нов български университет 69 Програм акредитация професиолно правление 8.2 Изобразително изкуство в Нов български университет м. декември г. 9,42 Доклад за в рамките м. януари г. 9,10 Доклад за в рамките м. януари г. 9,16 Доклад за в рамките

41 70 Програм акредитация професиолно правление 8.2 Изобразително изкуство в Нациол художестве академия 71 Програм акредитация професиолно правление 8.2 Изобразително изкуство във Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 72 Програм акредитация професиолно правление 5.5 м. януари г. 9,43 Доклад за в рамките м. януари г. 9,23 Доклад за в рамките м. януари г. 9,19 Доклад за

42 Транспорт, корабоплаване и авиация във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков 73 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Русенския университет Ангел Кънчев 74 Програм акредитация професиолно правление 3.9 Туризъм в Университета по хранителни технологии гр. Пловдив в рамките м. януари г. 9,12 Доклад за в рамките м. февруари г. 9,10 Доклад за в рамките м. февруари

43 75 Програм акредитация професиолно правление 8.2 Изобразително изкуство във Варненския свободен университет Черноризец Храбър 76 Програм акредитация професиолно правление 3.4 Социални дейности в Тракийския университет гр. Стара Загора 77 Програм акредитация професиолно правление 3.4 Социални дейности в Бургаския свободен университет г. 9,15 Доклад за в рамките м. февруари г. 9,28 Доклад за в рамките м. февруари г. 9,04 Доклад за в рамките

44 78 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Софийския университет Св. Климент Охридски 79 Програм акредитация специалност от регулираните професии Право в Софийския университет Св. Климент Охридски м. февруари г. 9,26 Доклад за в рамките м. март г. 9,24 Доклад за в рамките м. март Висши училища, получили програм акредитация с оценка от 7,00 до 8,99 по Висше училище/ Професиолно Дата решението Акредитацион оценка Начало процедура Междинен етап Втори етап Край процедура по

45 ред правление/ Специалност от регулираните професии 1 Програм акредитация специалност от регулираните професии Право в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 2 Програм акредитация професиолно правление 3.3 Политически уки за ОКС магистър в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 3 Програм акредитация професиолно правление 8.4 Театрално и филмово изкуство в Пловдивския университет Паисий Хилендарски Акр.съвет/Постоя н комисия по област ВО по САНК първи етап г. 8,99 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,73 Доклад за в рамките тригодиш г. 7,74 Доклад за в рамките тригодиш САНК доклад ПКСАНК в Акредита съвет

46 4 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Бургаския свободен университет 5 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Нов български университет 6 Програм акредитация специалност от регулираните професии Право в Бургаския свободен университет г. 8,30 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,52 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,50 Доклад за в рамките тригодиш

47 7 Програм акредитация професиолно правление 5.6 Материали и материалозние в Университета Проф. д-р Асен Златаров гр. Бургас 8 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 9 Програм акредитация професиолно правление 3.9 Туризъм в Аграр университет гр. Пловдив 10 Програм акредитация специалност от регулираните професии г. 7,52 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,80 Доклад за в рамките тригодиш г. 7,65 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,13 Доклад за

48 Медицинска сестра в Тракийския университет гр. Стара Загора 11 Програм акредитация специалност от регулираните професии Акушерка в Тракийския университет гр. Стара Загора 12 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 13 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика във Великотърновския университет Св. св. в рамките тригодиш г. 8,29 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,40 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,50 Доклад за в рамките тригодиш

49 Кирил и Методий 14 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Шуменския университет Еп. Константин Преславски 15 Програм акредитация професиолно правление 3.9 Туризъм във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий 16 Програм акредитация специалност от регулираните професии Право във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий г. 7,48 Доклад за в рамките тригодиш г. 7,82 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,51 Доклад за в рамките тригодиш

50 17 Програм акредитация професиолно правление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация в Университета Проф. д-р Асен Златаров гр. Бургас 18 Програм акредитация специалност от регулираните професии Право в Русенския университет Ангел Кънчев 19 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков 20 Програм акредитация професиолно г. 7,72 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,57 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,50 Доклад за в рамките тригодиш г. 7,02 Доклад за

51 правление 3.9 Туризъм в Пловдивския университет Паисий Хилендарски 21 Програм акредитация професиолно правление 5.12 Хранителни технологии в Колеж-Сливен Техническия университет гр. София 22 Програм акредитация професиолно правление 6.2 Растител защита в Лесотехническия университет гр. София 23 Програм акредитация професиолно правление 3.4 Социални дейности в Югозапад университет Неофит в рамките тригодиш г. 8,17 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,42 Доклад за в рамките тригодиш г. 8,96 Доклад за в рамките

52 Рилски гр. Благоевград 24 Програм акредитация професиолно правление 3.4 Социални дейности в Техническия университет гр. Габрово 25 Програм акредитация професиолно правление 5.11 Биотехнологии в Минногеоложкия университет Св. Иван Рилски 26 Програм акредитация професиолно правление 5.6 Материали и материалозние в Техническия университет тригодиш м. февруари г. 8,82 Доклад за в рамките тригодиш м. февруари г. 8,64 Доклад за в рамките тригодиш м. март г. 8,82 Доклад за в рамките

53 гр. Габрово тригодиш м. март 27 Програм акредитация професиолно правление 5.6 Материали и материалозние в Русенския университет Ангел Кънчев 28 Програм акредитация специалност от регулираните професии Медицинска сестра в Русенския университет Ангел Кънчев 29 Програм акредитация специалност от регулираните професии Акушерка в Русенския университет Ангел г. 8,72 Доклад за в рамките тригодиш м. март г. 8,27 Доклад за в рамките тригодиш м. април г. 8,30 Доклад за в рамките

54 Кънчев 30 Програм акредитация професиолно правление 8.2 Изобразително изкуство в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив 31 Програм акредитация професиолно правление 8.2 Изобразително изкуство в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 32 Програм акредитация специалност от регулираните професии Медицинска сестра в Софийския университет тригодиш м. април г. 8,38 Доклад за в рамките тригодиш м. април г. 8,08 Доклад за в рамките тригодиш м. април г. 7,38 Доклад за в рамките

55 Св. Климент Охридски 33 Програм акредитация професиолно правление 8.4 Театрално и филмово изкуство в Театрален колеж Любен Гройс 34 Програм акредитация професиолно правление 8.3 Музикално и танцово изкуство във Варненския свободен университет Черноризец Храбър 35 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Аграр университет гр. Пловдив тригодиш м. май г. 7,90 Доклад за в рамките тригодиш м. май г. 8,76 Доклад за в рамките тригодиш м. май г. 8,13 Доклад за в рамките

56 36 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство в Минногеоложкия университет Св. Иван Рилски 37 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство в Техническия университет гр. Вар 38 Програм акредитация професиолно правление 1.3 Педагогика обучението по в Нациол музикал академия тригодиш м. юни г. 8,41 Доклад за в рамките тригодиш м. юли г. 8,79 Доклад за в рамките тригодиш м. юли г. 8,52 Доклад за в рамките

57 Проф. Панчо Владигеров 39 Програм акредитация специалност от регулираните професии Акушерка в Медицинския университет гр. Пловдив 40 Програм акредитация специалност от регулираните професии Право във Варненския свободен университет Черноризец Храбър 41 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство в Университета Проф. д-р Асен Златаров гр. тригодиш м. юли г. 7,84 Доклад за в рамките тригодиш м. август г. 8,66 Доклад за в рамките тригодиш м. август г. 7,10 Доклад за в рамките

58 Бургас 42 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство в Техническия университет гр. Габрово 43 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика във Висше училище по агробизнес и развитие регионите Пловдив 44 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство в Югозапад университет Неофит Рилски гр. тригодиш м. август г. 8,67 Доклад за в рамките тригодиш м. септември г. 8,04 Доклад за в рамките тригодиш м. септември г. 8,09 Доклад за в рамките / / /

59 Благоевград *Забележка: Процедурата се снема от план-графика с решение Акредитацион съвет НАОА от (протокол 9) 45 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство в Университета по хранителни технологии Пловдив 46 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление в Академия Министерство вътрешните работи 47 Програм акредитация професиолно правление 3.4 Социални дейности в Нов български тригодиш м. септември г. 8,64 Доклад за в рамките тригодиш м. септември г. 8,40 Доклад за в рамките тригодиш м. ноември г. 8,17 Доклад за /

60 университет 48 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление в Бургаския свободен университет 49 Програм акредитация професиолно правление 4.6 Информатика и компютърни уки в Икономическия университет гр. Вар 50 Програм акредитация професиолно правление 5.1 Машинно инженерство във Висшето в рамките тригодиш м. ноември г. 8,45 Доклад за в рамките тригодиш м. декември г. 8,44 Доклад за в рамките тригодиш м. януари г. 8,53 Доклад за

61 транспортно училище Тодор Каблешков 51 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление във Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 52 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление в Пловдивски университет Паисий Хилендарски 53 Програм акредитация професиолно правление 2.1 Филология в Нов в рамките тригодиш м. февруари г. 8,52 Доклад за в рамките тригодиш м. февруари г. 8,86 Доклад за в рамките тригодиш м. февруари г. 7,88 Доклад за

62 български университет 54 Програм акредитация професиолно правление 4.6 Информатика и компютърни уки във Варненски свободен университет Черноризец Храбър 55 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление в Нациол военен университет Васил Левски Велико Търново 56 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и в рамките тригодиш м. февруари г. 8,13 Доклад за в рамките тригодиш м. март г. 8,48 Доклад за в рамките тригодиш м. март г. 8,46 Доклад за

63 управление в Русенския университет Ангел Кънчев 57 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление в Техническия университет гр. София в рамките тригодиш м. март г. 8,98 Доклад за в рамките тригодиш м. март Висши училища, получили програм акредитация с оценка от 5,00 до 6,99 по ред Висше училище/ Професиолно правление/ Специалност от регулираните професии 1 Програм акредитация професиолно правление 2.3 Философия в Пловдивския университет Дата решението Акр.съвет/Постоя н комисия по област ВО Акредитацион оценка Начало процедура по САНК първи етап Междинен етап г. 5, г. Доклад за Втори етап Доклад за Край процедура по САНК доклад ПКСАНК в Акредита съвет

64 Паисий Хилендарски 2 Програм акредитация професиолно правление 4.4 Науки за земята в Нов български университет 3 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление в Аграр университет гр. Пловдив 4 Програм акредитация професиолно правление 2.1 в рамките едногодишн ия 2014 г г. 5, г. Доклад за в рамките едногодишн ия 2014 г ,98 Доклад за в рамките едногодишн ия м. март г. 6, г. Доклад за в рамките тригодиш Доклад за в рамките тригодиш Доклад за в рамките тригодиш 2019 г. Доклад за 2019 г.

65 Филология в Университета Проф. д-р Асен Златаров гр. Бургас 5 Програм акредитация професиолно правление 3.7 Администрация и управление във Висше училище по агробизнес и развитие регионите Пловдив 6 Програм акредитация професиолно правление 3.8 Икономика в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг София 7 Програм акредитация професиолно правление 7.5 Здравни в рамките едногодишн ия 2015 г г. 5, г. Доклад за в рамките едногодишн ия 2015 г г. 5, г. Доклад за в рамките едногодишн ия ,85 Доклад за в рамките тригодиш м. юни Доклад за в рамките тригодиш м. юли Доклад за в рамките тригодиш м. януари Доклад за / 2020 г.

66 грижи във Филиал-Враца Медицинския университет гр. София 8 Програм акредитация професиолно правление 7.4 Обществено здраве в Тракийския университет гр. Стара Загора в рамките едногодишн ия м. февруари ,86 Доклад за в рамките едногодишн ия м. февруари в рамките тригодиш 2019 г. Доклад за в рамките тригодиш 2019 г г. Висши училища, получили програм акредитация с оценка от 4,00 до 4,99 по ред Висше училище/ Професиолно правление/ Специалност от регулираните професии Дата решението Акр.съвет/Постоя н комисия по област ВО Акредитацион оценка Начало процедура по САНК първи етап Междинен етап Втори етап Край процедура по САНК доклад ПКСАНК в Акредита съвет

67 1 Програм акредитация професиолно правление 2.4 Религия и теология в Шуменския университет Еп. Константин Преславски 2 Програм акредитация специалност от регулираните професии Кинезитерапия в Югозапад университет Неофит Рилски гр. Благоевград 3 Програм акредитация професиолно правление 7.4 Обществено здраве в Софийския университет Св. Климент Охридски 4 Програм акредитация професиолно правление 7.5 Здравни г. 4,63 Програма от мерки за отстраняване констатиран ите слабости в решението за акредитация 2015 г г. 4,28 Програма от мерки за отстраняване констатиран ите слабости в решението за акредитация 2015 г г. 4,00 Програма от мерки за отстраняване констатиран ите слабости в решението за акредитация 2015 г ,74 Програма от мерки за отстраняване Доклад за мерките в програмата Доклад за мерките в програмата Доклад за мерките в програмата - Доклад за мерките в

68 грижи в Медицинския колеж Тракийския университет гр. Стара Загора констатиран ите слабости в решението за акредитация програмата Представяне от висшето училище до м. ноември Висши училища, получили програм акредитация с оценка от 0 до 3,99 отказ за акредитация по ред 1 Висше училище/ Професиолно правление/ Специалност от регулираните професии Програм акредитация професиолно правление 7.4 Обществено здраве в Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас Дата решението Акр.съвет/Постоя н комисия по област ВО Акредитацион оценка под 4,00 Начало процедура по САНК първи етап План за действие за отстраняване слабостите, посочени в решението за отказ Междинен етап Доклад за пла за действие след 12-ия месец Втори етап Доклад за пла за действие след 18-ия месец 2019 г. Край процедура по САНК доклад ПКСАНК в Акредита съвет 2019 г. * писмо от ПК/НАОА до Университета Проф. д-р Асен Златаров - Бургас

69 изх. 997/ * Програм акредитация професиолно правление 7.6 Спорт в Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград писмо от ПК/НАОА до Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград под 4,00 План за действие за отстраняване слабостите, посочени в решението за отказ - Доклад за пла за действие след 12-ия месец Доклад за пла за действие след 18-ия месец 2019 г г. изх. 1189/ II. Изпълнение процедурата за ционно блюдение и контрол по спазване капацитета висшите училища основание чл. 11, ал. 4, т. 3 от Зако за висшето образование. Уточнение: План-графикът има отворен характер. Неговото допълване с процедури за ционно блюдение и контрол висши училища, получили институциол акредитация и програмни акредитации по чл. 81, ал. 1, т. 2, б. а и б и чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от ЗВО, ще се осъществява текущо през

70 Настоящият план-график е приет заседание Акредитацион съвет Протокол 2 от Председател ПК за САНК: (проф. д-р Илия Гюдженов) Съгласуван със зам.-председателя НАОА по САНК: (доц. д-р Станка Величкова)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700,

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700, ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис извлечение от протокол 4 / 20.03.2019 г Гласували: 23. Да 17. Против 1. Въздържали се 5 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

Донор е мъж на 47 години от Старза Загопра, мозъчна смърт следствие на масивен мозъчен инсулт

Донор е мъж на 47 години от Старза Загопра, мозъчна смърт следствие на масивен мозъчен инсулт Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Звено Пресцентър и връзки с обществеността София-1000, пл.св.неделя 5 тел.9301 107, факс 9811830 Web site: www.mh.government.bg E-mail:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно