Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1"

Препис

1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/ ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА ОБСЛЕДВАНЕ КРАЙНА ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ 1.1. СГРАДА НАИМЕНОВАНИЕ Жилищна сграда с идентификатор , по КККР на гр.бургас, с административен адрес гр.бургас, ж.к. Славейков бл.27, вход 9 и вход 10. СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) "Частна собственост", ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1978г. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2 РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, m ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m 2 ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m ТИП НА СГРАДАТА жилищна сграда АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ Бургас МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЩИНА Бургас АДРЕС гр.бургас, ж.к. Славейков бл.27, вход 9 и вход 10. ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО Иван Тодоров Стоев - Председател на СС АДРЕС гр.бургас, ж.к. Славейков бл.27, вх.10, ет. 7, ап.19 КООРДИНАТИ ТЕЛЕФОН ФАКС ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО КООРДИНАТИ Термал Инженеринг ООД, Рег / инж. Мария Ганева АДРЕС гр. Бургас, ул. Индустриална 33 ТЕЛЕФОН 056 / ФАКС 056 /

2 2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА 2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВНЕ НА СГРАДАТА Блок 27 бл.27, вход 9 и вход 10 в ж.к. Славейков гр.бургас е осем етажен едропанелен жилищен блок с предназначение за многофамилна жилищна сграда. Той представлява секция от номенклатура Бн VIII Рс. Проектът на сградата е изготвен през 1976г. а строежът е завършен до 1978г. Застроената площ на сградата е 317,86 м2. Разгънатата застроена площ (без сутерен) е 2 954,82 м2, а разгъната застроена площ (със сутерен) 3 272,68 м2 Сградата е построена върху земя, която е частна общинска собственост, а жилищата са частна собственост. Сградата има сутеренна част, в която са разположени абонатна станция и мазета. Жилищната част е осеметажна с два входа. На всеки етаж са обособени жилища, като във вход 9 са следните - Ляв апартамент състоящ се по проект от две спални, дневна, кухня и санитарен възел и десен апартамент състоящ се по проект от дневна, кухня и санитарен възел. Жилищата във вход 10 са - Ляв апартамент състоящ се по проект от спалня, дневна, кухня и санитарен възел, среден апартамент състоящ се по проект от дневна, кухня и санитарен възел, и десен апартамент състоящ се по проект от две спални, дневна, кухня и санитарен възел. От терасите на сградата 55% са остъклени и усвоени. Покривът на сградата е с инсталационен неизползваем етаж, като над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно на асансьорите и изход към покрива. В момента на обследването в блока живеят постоянно 75 човека. Сградата е постоена по проект от базова номенклатура Бн - VIII Рс (1962), която установява трайно трислойните панели, за стени. Топлоизолацията е от 100 мм пенобетон. Първата плоча (над сутерен ) е без топлоизолационен слой, покривът тип студен, е с топлоизолационен пласт от пенобетон над таванските плочи. През годините голяма част от терасите на сградата са усвоени. С иззиждането им са възникнали много различни типове ограждащи стени. Информация за тях е събрана от анкетните карти. Раличават се стени иззидани с газобетон, решетъчни тухли, стоманобетонни конструкции. По тях са положени изолации, като има варианти с външни и вътрешни изолации от различни материали и различна дебелина на слоя. В зависимост от горното се наброяват 32 вида плътни вертикални ограждения. В сградата се различават два типа под: Под над неотопляем сутерен на сградата, като в базова номенклатура Бн - VIII Рс (1962) първата плоча (над сутерен ) е без топлоизолационен слой. Стените на неотоплявания сутерен са с дебелина 40см, предвид това, че сутерена се предвиждал катто ПРУ. Еркери, възникнали при усвояването на терасите, които не са нищо друго освен бетонна плоча. Покривът на сградата е с инсталационен неизползваем етаж. В базова номенклатура Бн - VIII Рс (1962) покривът тип студен, е с топлоизолационен пласт от пенобетон над таванските плочи. Над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно на асансьорите и изход към покрива. Тук няма изолация на таванската плоча. При усвояването на терасите са възникнали плоски покриви, които представляват бетонна плоча без изолация. Дограмата по проект и в първоначално изпълнение е слепена дървена. През годините от 1998 до сега собствениците са подменяли дограма, а също са вграждали различни типове и размери прозорци при усвояването на терасите. Сега в сградата има дървена дограма със слепени крила, PVC дограма с обикновен стъклопакет, PVC дограма с троен стъклопакет, метална дограма с единично остъкляване, алуминиева дограма с единично остъкляване, алуминиева дограма с обикновен стъклопакет, дървена дограма двукатна, дървена дограма с единично остъкляване. Ограждащите конструкции на сградата са с лоши топлотехнически показатели.

3 2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Топлоснабдяването на сградата е централизирано, а захранването с топлоносител гореща вода е от Топлофикация Бургас. От 40 домакинства в сградата отопление от Топлофикация Бургас използват 24. Останалите домакинства се отопляват електричество. Абонатната станция е разположена в сутерена на вход 10. Абонатната станция е с пластинчати топлообменници за вътрешната отоплителна инсталация /ВОИ/ и БГВ. Горещата вода постъпва във водоразпределителен колектор и с помощта на циркулационна помпа се подава към консуматорите в двата входа. След отнемането на топлината й, тя се връща във водосъбирателен колектор и от него отново се насочва към пластинчатия топлообменник за подгряване. Изразходваното количество топлина се определя по монтирания топломер. Разширителният съд е отворен, монтиран е на последния етаж на входа и е изолиран. Инсталацията е с добре съхранена изолация по тръби. В момента работната помпа е GRUNDFOS, UPE /F, с регулиране на оборотите, с максимална мощност 450W. Резервната помпа е демонтирана. Рециркулационната помпа за БГВ е GRUNDFOS, UPBasic Отоплителната инсталация е в добро състояние. Тя е двутръбна с принудителна циркулация, оразмерена с параметри на топлоносителя 90/70ºС. Вътрешната отоплителна инсталация е изпълнена от стоманени тръби по схема тихелман за всеки вход, с долно разпределение. Хоризонталната разпределителна мрежа е разположена по тавана на сутерена и захранва радиаторите чрез система от щрангове. Обезвъздушаването е по тавана на последния етаж. Отоплителните тела по проект и първоначално изпълнение са стоманени панелни, но с годините са подменяни от гражданите. В сградата е изградена инсталация за централизирано подаване на гореща вода за битови нужди в санитарните помещения и кухните на апартаментите. От 40 домакинства в сградата БГВ от Топлофикация Бургас използват 35. Горещата вода за останалите домакинства се подгрва в електричски бойлери. В помещението на абонатната станция е монтиран водомер за водата преминаваща през топлообменника за БГВ. В сградата не е изградена инсталация за студозахранване. В сградата не са изградени вентилационни инсталации. Осветлението в сградата е реализирано с различни типове осветителни тела, предимно с конвенционални. Най-голям потребител на електрическа енергия са битовите електрически уреди.

4 3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ 3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА Разпределение на потреблението по горива и енергии ЕНЕРГИЯ ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ kg/год. Nm 3 /год. kwh/год ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО: Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения) ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО РЕФЕРЕНТНО kwh/год. kwh/год. 1 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ БГВ ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ ОСВЕТЛЕНИЕ РАЗНИ ОХЛАЖДАНЕ ОБЩО: Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kwh) МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: год. год СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ПОКАЗАТЕЛ РАЗМЕРНОСТ СТОЙНОСТ kwh/m 2.год. 15,3 kwh/m 2.год. kwh/m 2.год. 35,8 kwh/m 2.год. kwh/m 2.год. 115,5 kwh/m 2.год. kwh/m 2.год. 90,9 kwh/m 2.год. Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kwh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kwh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т и са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kwh/год.

5 4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО При сегашното състояние на сградната черупка и системата на топлоснабдяване ( в сегашното си състояние и режим на експлоатация), сградата не успява да осигури необходимите условия на комфорт във всички части на сградата. Сградата не покрива съвременните топлотехнически показатели за енергийна ефективност. Интегрираната енергийна характеристика поставя сградата в границите на клас на енергопотребление F. Възможности за качествено отопление на сградата и намаляване разходите на енергоносители при реалното й отопление се откриват в решаването на следните проблеми: 1. Големи загуби на енергия през ограждащи конструкции на сградата; 2. Голям разход на енергия за производство на битова гореща вода. След изпълнението на предложените енергоспестяващи мерки класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от F на C, с което ще се изпълни изискването на чл.6 ал.1 т. 2 от Наредба 7 от 2004г. За енергийна ефективност на сгради. Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи на енергия за отопление с 48 %, който се равнява на kWh/година. Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 96,95 тона/год спестени емисии на CO2. На сградата е издаден сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация 136ТЕР030/

6 5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ В резултат от извършения анализ на потреблението на енергия в сградата при нормализираното състояние се предвиждат следните групи мерки за решаване отоплението на сградата и намаляване на разходите за енергия: -Мерки за енергоспестяване B: Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите конструкцията елементи стени и покрив, но изолацията по стени се отразява и на топлопреминаването през неотопляеми сутерени. - Мерки за енергоспестяване C: Намаляване на разхода на енергия за подготовка на БГВ чрез използване на възобновяем източник на енергия при производството на БГВ Мярка B1 : Предвижда се поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност λ не по-голям от 0,040 W/m.K по външни стени, което ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на стените от U=1,70W/m2K до U=0,35 W/m2K, При изпълнение на мярката следва да се постигне изчисления коефициент на топлопреминаване Въвеждането на мярката би довело до спестяване на kwh годишно. Мярка B2 : Предвижда се поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm с коефициент на топлопроводност λ не по-голям от 0,040 W/m.K, по еркери, възникнали при усвояването на терасите на сградата, и XPS с дебелина 6 cm с коефициент на топлопроводност λ не по-голям от 0,035 W/m.K по цокли. Изолацията по цокъла на сградата се отразява на коефициентите на топлопреминаване през неотопляеми сутерени при под тип 1. В резулта на това обобщеният коефициент на топлопреминаване през подове се променя от 1,25 W/m2K на 0,66 W/m2K. При изпълнение на мярката следва да се постигне изчисления коефициент на топлопреминаване Въвеждането на мярката би довело до спестяване на kwh годишно. Мярка B3 : Предвижда се поставяне на покривна топлоизолация от XPS с дебелина 8 cm с коефициент на топлопроводност λ не по-голям от 0,035 W/m.K по покрив на сградата, включително по покривите възникнали при усвояването на терасите, което ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на покриви от U=2,20W/m2K до U=0,34 W/m2K, При изпълнение на мярката следва да се постигне изчисления коефициент на топлопреминаване Въвеждането на мярката би довело до спестяване на kWh годишно. Мярка B4 : Предвижда се подмяна на външната дървена, метална и стара PVC и Al дограма на прозорците с нова пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно К- стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от U= 1,4 W/m².K. Подмяна на старата дървена дограма на стълбищните клетки с нова Al дограма с прекъснат термомост със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно К-стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата U= 1,7 W/m².K Това ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на прозорците от U=3,83W/m2K до U=1,46 W/m2K, и на инфилтрацията до 0,42 1/h. Въвеждането на мярката би довело до спестяване на kwh годишно.

7 Мярка C1: П ри невъзможност за подмяна и изолиране на тръбната разпределителна мрежа на топлоснабяването с БГВ е възможно да се затворят шахтите от страната на сутерена, което би довело до намаляване на загубите с kwh за година. Мярка C2 : Предвижда се изграждане на централна бивалентна система за снабдяване с битова гореща вода, състояща се от бойлери с общ обем 3000 литра, монтирани в помещението на абонатната станция, като бойлерите са обезпечени с необходимото количество слънчеви колектори - 20 бр. високоселективни колектори, монтирани на покрива на блока. Колекторите да са със следните характеристики: високоселективно покритие PVD, абсорбция 95+2%, с апертурна площ 2,25m2, коефициент на топлопреминаване 3,216W/m2K Загрятата вода от слънчевите колектори, ще се доподгрява от топлообменника за БГВ на абонатната станция. Системата ще работи в напълно автоматичен режим. Загряването на водата за битови нужди ще става на две степени: Първа степен от 10 С до max 45 С ( Δt = 35 С ) от слънчева енергия; Втора степен доподгряване до 55 С ( Δt = 10 С ) от топлообменника за БГВ на абонатната станция. Въвеждането на мярката би довело до спестяване на kwh годишно. За подобряване възможностите за анализ на енергопотреблението е необходимо да се монтират средства за измерване, топломери, по потребители отопление вход 9 и отопление вход 10, включително и топломер, който да отчита произведената от слънчевата инсталация енергия,

8 5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ 1 Изолация на външни стени 2 Изолация на под 3 Изолация на покрив ЕНЕРГИЯ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ , ,42 ОБЩО МЯРКА ,49 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ , ,65 ОБЩО МЯРКА ,23 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ , ,03 ОБЩО МЯРКА ,30

9 МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ 4 Подмяна на дограма 5 Мерки по осветление 6 Мерки по абонатна станция ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ , ,87 ОБЩО МЯРКА ,87 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

10 7 8 9 МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ Мерки по котелна инсталация Мерки по прибори за измерване, контрол и управление Настройки (вкл. "температура с понижение") ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

11 МЕРКИ ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Мерки по сградни 10 инсталации 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,34 ОБЩО МЯРКА ,34 11 ВЕИ 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,6 ОБЩО МЯРКА ,6 12 Други 8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

12 МЕРКИ ВСИЧКИ МЕРКИ ЕНЕРГИЯ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ , ,97 ОБЩО МЕРКИ ,83 kwh/год. ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА 50% 6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО ИМЕ, ФАМИЛИЯ инж. Й. Йорданов инж. М. Ганева инж. П. Караджов ПОДПИС УПРАВИТЕЛ: (инж. Т. Андонов) (подпис и печат)

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

DOKLAD_Geo Milev bl.218

DOKLAD_Geo Milev bl.218 Софинвест ЕООД София, Зона Б-19, бл.15-16 е-mail: info@sofinvest.org, тел 02/9888 28 73,факс 02/9884427 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА район Слатина,

Подробно

Energy Audit

Energy Audit СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО... 3 2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА... 3 2.1.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ... 8 2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: 0886 488 842 e-mail: office@krypto-energy.bg ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студентско общежитие на НАТФИЗ, бл.29 Студентски град, гр.софия

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект BG161PO001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 21.06.2012 г., гр. Хасково

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина - 1620 мм, височина - 2030 мм, вместимост - 1000 кг

Подробно