Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Размер: px
Започни от страница:

Download "Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и"

Препис

1 УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Български фолклор заверка Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) т.о. Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Антична и западноевропейска литература (Античност и Средновековие) изпит Българска литература (Старобългарска литература) изпит Български фолклор изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Избираема дисциплина 2 (Старогръцки език или Латински език) т.о. Съвременен български език (Лексикология) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Литература за деца и юноши изпит Психология изпит Славянски литератури заверка Съвременен български език (Фонетика) изпит Българска литература (Възрожденска литература) заверка Педагогика изпит Антична и западноевропейска литература (Западноевропейска литература) заверка Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература (Западноевропейска литература) изпит Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература (ХІХ век) заверка Избираема дисциплина 3 (Руски, чешки, полски, сръбски) т.о. Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) заверка ІІІ курс, V семестър Българска диалектология изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) заверка Историческа лингвистика (История на българския език) заверка Руска литература (ХІХ век) изпит Сравнителна граматика на славянските езици заверка Съвременен български език (Морфология) изпит

2 УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 2 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Историческа лингвистика (Историческа граматика на българския език) изпит Руска литература (ХХ век) изпит Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Синтаксис) заверка Хоспетиране т.о ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) заверка Избираема дисциплина 4 (Най-нова българска литература или Етнология и литература) т.о. Историческа поетика на българската литература заверка Методика на обучението по българска литература изпит Методика на обучението по български език изпит Съвременен български език (Синтаксис) изпит Съвременен български език (Стилистика) заверка Текуща педагогическа практика т.о ІV курс, VІІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) изпит Избираема дисциплина 5 (Канон и литература или История на езикознанието) т.о. Избираема дисциплина 6 (Езикът на медиите или Компютърна лингвистика) т.о. Избираема дисциплина 7 (Литературна антропология на Възраждането или Литературните години) т.о. Историческа поетика на българската литература изпит История на новобългарския книжовен език изпит Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 4 изпит Писмен изпит по български език и литература 6 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

3 УЧЕБЕН ПЛАН: Английска филология страница 3 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА A Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Психология изпит Странознание (Великобритания) изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в литературната теория изпит Английски език (Практически курс) заверка І курс, ІІ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Избираема дисциплина 1 (Език и комуникация или Презентацията като езиково умение) изпит Класически език (Латински език) т.о. Практическа фонетика на английския език т.о. Английски език (Практически курс) изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен български език с практикум по езикова култура т.о. Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Английска литература (Нова английска литература) заверка Избираема дисциплина 2 (Бизнес английски или Език и стил в бизнес-документацията) изпит Педагогика изпит Английски език (Практически курс) заверка Съвременен английски език (Лексикология) изпит Съвременен български език изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Английска литература (Нова английска литература) изпит Избираема дисциплина 3 (Сравнителен анализ превод оригинал или Увод в съвременната литературна теория) изпит Английски език (Практически курс) изпит Странознание (САЩ) изпит Съвременен английски език (Морфология) заверка Теория на превода изпит

4 УЧЕБЕН ПЛАН: Английска филология страница 4 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА A Л У Е О КР Ф ІІІ курс, V семестър Американска литература заверка Английска литература (Стара английска литература) заверка Избираема дисциплина 4 (Културна рецепция... или Попкултура теории и практики) изпит Историческа лингвистика (История на английския език) заверка Английски език (Практически курс) заверка Съвременен английски език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Американска литература изпит Английска литература (Стара английска литература) изпит Историческа лингвистика (История на английския език) изпит Английски език (Практически курс) изпит Съвременен английски език (Синтаксис) заверка Хоспетиране т.о ІV курс, VІІ семестър Английска литература (Просвещение) изпит Избираема дисциплина 5 (Мит и литература или Преподаване и изучаване на култура) изпит Методика на обучението по английски език изпит Английски език (Практически курс) заверка Съвременен английски език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Английски език и литература) т.о. Избираема дисциплина 6 (Теория и критика на превода или Популярна документална проза) изпит ІV курс, VІІІ семестър Английска литература (Романтизъм) изпит Избираема дисциплина 7 (Popular writing in America или Американска драма) т.о. Избираема дисциплина 8 (Основи на академичното писане или Художествената условност в киното) т.о. Избираема дисциплина 9 (Методика на преподаване на граматика или Хумористична американска проза) т.о. Английски език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Английски език и литература) изпит Съвременен английски език (Стилистика) изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Английски език и литература) 5 изпит Писмен изпит по английски език и литература 5 изпит За целия период на следването (брой часове) изпит 10

5 УЧЕБЕН ПЛАН: Руска филология страница 5 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Руски език (Практически курс) заверка Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Класически език (Старогръцки език) т.о. Руски език (Практически курс) изпит Съвременен български език с практикум по езикова култура т.о. Съвременен руски език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Руски език (Практически курс) заверка Психология изпит Руска литература (Руски фолклор) изпит Странознание изпит Съвременен български език изпит Съвременен руски език (Лексикология) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Избираема дисциплина 1 (Социокултурна история на Русия или Езиковите волности" на експресията) изпит Избираема дисциплина 2 (Загадките на руската фразеология или Менталност и идиоматика) т.о. Руски език (Практически курс) изпит Руска литература (Стара руска литература) изпит Съвременен руски език (Морфология) заверка Теория на превода изпит ІІІ курс, V семестър Историческа лингвистика (Историческа граматика на руския език) изпит Педагогика изпит Руски език (Практически курс) заверка Руска литература (ХІХ век) заверка Сравнителна граматика на славянските езици заверка Съвременен руски език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Методика на обучението по руски език и литература изпит Руски език (Практически курс) изпит Руска литература (ХІХ век) изпит Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен руски език (Синтаксис) заверка Хоспетиране т.о

6 УЧЕБЕН ПЛАН: Руска филология страница 6 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІV курс, VІІ семестър Избираема дисциплина 3 (Етнолингвистика или Интеркултурна комуникация) изпит Избираема дисциплина 4 (Преводаческо ателие или Езикова картина на света) изпит История на руския книжовен език изпит Руски език (Практически курс) заверка Руска литература (ХХ век) заверка Съвременен руски език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Руски език и литература) т.о ІV курс, VІІІ семестър Избираема дисциплина 5 (Увод в културологията или Лингвокултурология) изпит Руски език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Руски език и литература) изпит Руска литература (ХХ век) изпит Съвременен руски език (Стилистика) изпит Избираема дисциплина 6 (Видове граматическа омонимия или Управлението в руския език) т.о. Избираема дисциплина 7 (Чеховски семинар: поетика на прозата или Сюжетът на странстване...) т.о Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Руски език и литература) 4 изпит Писмен изпит по руски език и литература 6 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

7 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (полска) страница 7 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) изпит Славянски език (Практически курс) заверка Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в славянската филология изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Класически език (Латински език) т.о. Културна антропология на славяните изпит Полски език (Практически курс) изпит Старобългарски език изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) заверка Педагогика изпит Психология изпит Полски език (Практически курс) заверка Славянски литератури заверка Културни реалии на Полша изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература заверка Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература заверка Полски език (Практически курс) изпит Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) заверка ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) заверка Втори славянски език заверка Историческа лингвистика (История на българския език) заверка Руска литература изпит Полски език (Практически курс) заверка Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Втори славянски език т.о. Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на полската литература (Първа част) заверка Полски език (Практически курс) изпит Полски език - теоретичен курс (Първа част) заверка Съвременен български език (Синтаксис) заверка Теория на превода изпит

8 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (полска) страница 8 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) заверка Историческа лингвистика (История на полския език) изпит История на полската литература (Първа част) изпит Полски език (Практически курс) изпит Полски език - теоретичен курс (Първа част) изпит Сравнителна граматика на славянските езици заверка Съвременен български език (Синтаксис) изпит ІV курс, VІІІ семестър История на полската литература (Втора част) заверка Българска литература (След Първата световна война) изпит Избираема дисциплина 2 (Руската класическа литература като месианистичен феномен или Норма и кодификация на южнославянските езици) изпит Славянски език (Практически курс) изпит Полски език - теоретичен курс (Втора част) заверка Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Хоспетиране т.о V курс, ІХ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Избираема дисциплина 3 (Ф.М. Достоевски в контекста на християнската метафизика или Актуални проблеми на лексикологията) изпит История на полската литература (Втора част) изпит Методика на обучението по българска литература изпит Методика на обучението по български език изпит Полски език (Практически курс) заверка Полски език - теоретичен курс (Втора част) изпит Стратегия на научното изследване т.о. Текуща педагогическа практика т.о V курс, Х семестър Избираема дисциплина 4 (Примитивизъм и модерност или История на езикознанието) изпит Избираема дисциплина 5 (Езикът на медиите или Компютърна лингвистика) изпит История на българистиката и славистиката изпит Избираема дисциплина 6 (Канон и литература или Литературна антропология на Възраждането) т.о. Избираема дисциплина 7 (Демонология и литература или Съпоставителна история и теория на бълг. книж. език ) т.о. Преддипломна педагогическа практика изпит Полски език (Практически курс) изпит Държавни изпити Защита на дипломна работа 3 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 5 изпит Писмен изпит по полски език и литература 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

9 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (чешка) страница 9 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) изпит Чешки език (Практически курс) заверка Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в славянската филология изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Класически език (Латински език) т.о. Културна антропология на славяните изпит Чешки език (Практически курс) изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) заверка Педагогика изпит Психология изпит Чешки език (Практически курс) заверка Славянски литератури заверка Културни реалии на Чехия изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература заверка Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература заверка Чешки език (Практически курс) изпит Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) заверка ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) заверка Втори славянски език заверка Историческа лингвистика (История на българския език) заверка Руска литература изпит Чешки език (Практически курс) заверка Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Втори славянски език т.о. Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на чешката литература (Първа част) заверка Чешки език (Практически курс) изпит Чешки език - теоретичен курс (Първа част) заверка Съвременен български език (Синтаксис) заверка Теория на превода изпит

10 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (чешка) страница 10 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) заверка Историческа лингвистика (История на чешкия език) изпит История на чешката литература (Първа част) изпит Чешки език (Практически курс) изпит Чешки език - теоретичен курс (Първа част) изпит Сравнителна граматика на славянските езици заверка Съвременен български език (Синтаксис) изпит ІV курс, VІІІ семестър История на чешката литература (Втора част) заверка Българска литература (След Първата световна война) изпит Избираема дисциплина 2 (Руската класическа литература като месианистичен феномен или Норма и кодификация на южнославянските езици) изпит Чешки език (Практически курс) изпит Чешки език - теоретичен курс (Втора част) заверка Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Хоспетиране т.о V курс, ІХ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Избираема дисциплина 3 (Ф.М. Достоевски в контекста на християнската метафизика или Актуални проблеми на лексикологията) изпит История на чешката литература (Втора част) изпит Методика на обучението по българска литература изпит Методика на обучението по български език изпит Чешки език (Практически курс) заверка Чешки език - теоретичен курс (Втора част) изпит Стратегия на научното изследване т.о. Текуща педагогическа практика т.о V курс, Х семестър Избираема дисциплина 4 (Примитивизъм и модерност или История на езикознанието) изпит Избираема дисциплина 5 (Езикът на медиите или Компютърна лингвистика) изпит История на българистиката и славистиката изпит Избираема дисциплина 6 (Канон и литература или Литературна антропология на Възраждането) т.о. Избираема дисциплина 7 (Демонология и литература или Съпоставителна история и теория на бълг. книж. език ) т.о. Преддипломна педагогическа практика изпит Чешки език (Практически курс) изпит Държавни изпити Защита на дипломна работа 3 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 5 изпит Писмен изпит по чешки език и литература 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

11 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (србхрв) страница 11 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) изпит Сърбохърватски език (Практически курс) заверка Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в славянската филология изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Класически език (Латински език) т.о. Културна антропология на славяните изпит Сърбохърватски език (Практически курс) изпит Старобългарски език изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) заверка Педагогика изпит Психология изпит Сърбохърватски език (Практически курс) заверка Славянски литератури заверка Културни реалии на Сърбия изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература заверка Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература заверка Сърбохърватски език (Практически курс) изпит Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) заверка ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) заверка Втори славянски език заверка Историческа лингвистика (История на българския език) заверка Руска литература изпит Сърбохърватски език (Практически курс) заверка Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Втори славянски език т.о. Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на сърбохърватската литература (Първа част) заверка Сърбохърватски език (Практически курс) изпит Сърбохърватски език - теоретичен курс (Първа част) заверка Съвременен български език (Синтаксис) заверка Теория на превода изпит

12 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (србхрв) страница 12 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) заверка Историческа лингвистика (История на сърбохърватския език) изпит История на сърбохърватската литература (Първа част) изпит Сърбохърватски език (Практически курс) изпит Сърбохърватски език - теоретичен курс (Първа част) изпит Сравнителна граматика на славянските езици заверка Съвременен български език (Синтаксис) изпит ІV курс, VІІІ семестър История на сърбохърватската литература (Втора част) заверка Българска литература (След Първата световна война) изпит Избираема дисциплина 2 (Руската класическа литература като месианистичен феномен или Норма и кодификация на южнославянските езици) изпит Сърбохърватски език (Практически курс) изпит Сърбохърватски език - теоретичен курс (Втора част) заверка Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Хоспетиране т.о V курс, ІХ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Избираема дисциплина 3 (Ф.М. Достоевски в контекста на християнската метафизика или Актуални проблеми на лексикологията) изпит История на сърбохърватската литература (Втора част) изпит Методика на обучението по българска литература изпит Методика на обучението по български език изпит Сърбохърватски език (Практически курс) заверка Сърбохърватски език - теоретичен курс (Втора част) изпит Стратегия на научното изследване т.о. Текуща педагогическа практика т.о V курс, Х семестър Избираема дисциплина 4 (Примитивизъм и модерност или История на езикознанието) изпит Избираема дисциплина 5 (Езикът на медиите или Компютърна лингвистика) изпит История на българистиката и славистиката изпит Избираема дисциплина 6 (Канон и литература или Литературна антропология на Възраждането) т.о. Избираема дисциплина 7 (Демонология и литература или Съпоставителна история и теория на бълг. книж. език ) т.о. Преддипломна педагогическа практика изпит Сърбохърватски език (Практически курс) изпит Държавни изпити Защита на дипломна работа 3 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 5 изпит Писмен изпит по сърбохърватски език и литература 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

13 УЧЕБЕН ПЛАН: Балканистика страница 13 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Археология заверка Новогръцки език (Практически курс) заверка Стара история заверка Старогръцка литература заверка Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Археология изпит Избираема дисциплина 1 (Балканите и глобализацията или Балкански конфликти) т.о. Увод в балканското езикознание изпит Класически език (Латински език) т.о. Новогръцки език (Практически курс) изпит Стара история изпит Старогръцка литература изпит Избираема дисциплина 2 (Тракология или Древни цивилизации на Балканите) т.о. Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър История на Византия изпит Педагогика изпит Новогръцки език (Практически курс) заверка Психология изпит Средновековна история заверка Класически език (Старогръцки език) заверка Съвременен новогръцки език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература заверка Избираема дисциплина 3 (Интеркултурна комуникация или Етнолингвистика) т.о. Новогръцки език (Практически курс) изпит Средновековна история изпит Средновековна история на Балканския полуостров изпит Сръбски език заверка Класически език (Старогръцки език) изпит Съвременен новогръцки език (Морфология) заверка ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Византийска литература и текстове заверка История на балканските народи заверка Новогръцки език (Практически курс) заверка Сръбски език т.о. Съвременен новогръцки език (Морфология) изпит Методика на обучението по новогръцки език и литература изпит

14 УЧЕБЕН ПЛАН: Балканистика страница 14 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІІІ курс, VІ семестър Албански език заверка Византийска литература и текстове изпит Историческа лингвистика (Историческа граматика на гръцкия език) изпит История на балканските народи изпит История на българския народ изпит Новогръцки език (Практически курс) изпит Румънски език заверка Съвременен български език с практикум по езикова култура т.о. Хоспeтиране (Новогръцки език и литература) т.о. Избираема дисциплина 4 (Теория на превода или Лингвокултурология) т.о ІV курс, VІІ семестър Албански език т.о. Нова история заверка Новогръцка литература заверка Новогръцки език (Практически курс) заверка Румънски език т.о. Странознание (Гърция) изпит Съвременен български език изпит Съвременен новогръцки език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Новогръцки език и литература) т.о. ІV курс, VІІІ семестър Избираема дисциплина 5 (Геополитика на съвременните Балкани или Еторелигиозни конфликти в Югоизточна Европа) изпит Нова история изпит Новогръцка литература изпит Новогръцки език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Новогръцки език и литература) изпит Сравнително литературознание (Балкански литератури) заверка Странознание (Албания) т.о. Съвременен новогръцки език (Лексикология) изпит V курс, ІХ семестър Балканско езикознание изпит История на лингвистичните учения изпит Избираема дисциплина 6 (Митология на народите или Етнология на религиите) изпит Новогръцки език (Практически курс) заверка Сравнително литературознание (Балкански литератури) изпит Странознание (Румъния) т.о. Стратегия на научното изследване т.о. Съвременна обща история заверка V курс, Х семестър Магистърски дипломен семинар (литературоведски, езиковедски, исторически - курсов проект) 16 т.о. Новогръцки език (Практически курс) изпит Съвременна обща история изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен държавен изпит (Новогръцки език и литература) 5 изпит Защита на дипломна работа 5 изпит Писмен изпит по новогръцки език и литература 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

15 УЧЕБЕН ПЛАН: Лингвистика (Анг. и нем. ИТ) страница 15 Учебна дисциплина А Л У Е О КР Ф I курс, І семестър Английски език (Практически курс) заверка Европеистика (Икономика и право) изпит Информационни технологии (Уводен курс) изпит Компютърни архитектури изпит Увод в общото езикознание изпит Немски език (Практически курс) заверка I курс, ІІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Европеистика (Общество, култура, изкуство) т.о. Бази от данни т.о. Странознание (Америка) изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен немски език (Общ теоретичен курс) изпит Немски език (Практически курс) изпит Физическо възпитание заверка IІ курс, ІІІ семестър Английски език (Практически курс) заверка Бизнес информационни системи изпит Електронни библиотеки изпит Избираема дисциплина изпит Компютърни мрежи и комуникации изпит Съвременен английски език (Лексикология) изпит Немски език (Практически курс) заверка Физическо възпитание заверка IІ курс, ІV семестър Английски език (Практически курс) изпит Графичен дизайн изпит Европейска бизнес среда изпит Електронно-бразователна среда изпит Съвременен английски език (Морфология) изпит Съвременен немски език (Превод) заверка Теория на превода изпит Немски език (Практически курс) изпит

16 УЧЕБЕН ПЛАН: Лингвистика (Анг. и нем. ИТ) страница 16 Учебна дисциплина А Л У Е О КР Ф IІІ курс, V семестър Английски език (Практически курс) заверка Бизнес информационни системи изпит Избираема дисциплина 2 (Увод в културологията изпит Машинен превод изпит Офис софтуер (Текстообработка, презентация, ко изпит Съвременен английски език (Морфология) изпит Съвременен немски език (Морфология) изпит Немски език (Практически курс) заверка IІІ курс, VІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Английски език в официалните документи на Евр т.о. Електронно публикуване изпит Избираема дисциплина т.о. Лингвистични информационни ресурси изпит Съвременен английски език (Синтаксис) заверка Съвременен немски език (Превод) т.о. Немски език (Практически курс) изпит IV курс, VІІ семестър Английски език (Практически курс) заверка Бизнес и информационни технологии изпит Европейски езикови стандарти т.о. Избираема дисциплина изпит Интернет и web среда т.о. Съвременен английски език (Синтаксис) изпит Съвременен немски език (Превод) изпит Немски език (Практически курс) заверка IV курс, VІІІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Избираема дисциплина изпит Информационни технологии (Перспективи) изпит Практикум по превод (Английски език) изпит Практикум по превод (Немски език) изпит Немски език (Практически курс) изпит изпит Държавни изпити Писмен изпит по английски език Писмен изпит по немски език Дипломен проект по информационни технологии 10 За целия период на следването (брой часове)

17 УЧЕБЕН ПЛАН: Лингвистика (Анг. и френ. с ИТ) страница 17 Учебна дисциплина А Л У Е О КР Ф I курс, І семестър Английски език (Практически курс) заверка Европеистика (Икономика и право) изпит Информационни технологии (Уводен курс) изпит Компютърни архитектури изпит Увод в общото езикознание изпит Френски език (Практически курс) заверка I курс, ІІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Европеистика (Общество, култура, изкуство) т.о. Бази от данни т.о. Странознание (Америка) изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен френски език (Общ теоретичен курс изпит Френски език (Практически курс) изпит Физическо възпитание заверка IІ курс, ІІІ семестър Английски език (Практически курс) заверка Бизнес информационни системи изпит Електронни библиотеки изпит Избираема дисциплина изпит Компютърни мрежи и комуникации изпит Съвременен английски език (Лексикология) изпит Френски език (Практически курс) заверка Физическо възпитание заверка IІ курс, ІV семестър Английски език (Практически курс) изпит Графичен дизайн изпит Европейска бизнес среда изпит Електронно-бразователна среда изпит Съвременен английски език (Морфология) изпит Съвременен френски език (Превод) заверка Теория на превода изпит Френски език (Практически курс) изпит

18 УЧЕБЕН ПЛАН: Лингвистика (Анг. и френ. с ИТ) страница 18 Учебна дисциплина А Л У Е О КР Ф IІІ курс, V семестър Английски език (Практически курс) заверка Бизнес информационни системи изпит Избираема дисциплина 2 (Увод в културологията изпит Машинен превод изпит Офис софтуер (Текстообработка, презентация, ко изпит Съвременен английски език (Морфология) изпит Съвременен френски език (Морфология) изпит Френски език (Практически курс) заверка IІІ курс, VІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Английски език в официалните документи на Евр т.о. Електронно публикуване изпит Избираема дисциплина т.о. Лингвистични информационни ресурси изпит Съвременен английски език (Синтаксис) заверка Съвременен френски език (Превод) т.о. Френски език (Практически курс) изпит IV курс, VІІ семестър Английски език (Практически курс) заверка Бизнес и информационни технологии изпит Европейски езикови стандарти т.о. Избираема дисциплина изпит Интернет и web среда т.о. Съвременен английски език (Синтаксис) изпит Съвременен френски език (Превод) изпит Френски език (Практически курс) заверка IV курс, VІІІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Избираема дисциплина изпит Информационни технологии (Перспективи) изпит Практикум по превод (Английски език) изпит Практикум по превод (Френски език) изпит Френски език (Практически курс) изпит изпит Държавни изпити Писмен изпит по английски език Писмен изпит по Френски език Дипломен проект по информационни технологии 10 За целия период на следването (брой часове)

19 УЧЕБЕН ПЛАН: Български език и история страница 19 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Археология заверка Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) т.о. Български фолклор изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Избираема дисциплина 2 (Българска етнология или Етнография на България) изпит Стара история заверка Увод в историческото познание изпит Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Археология изпит Българска литература (Старобългарска литература) изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит История на България (Средновековие) заверка Избираема дисциплина 3 (Старогръцки език или Латински език) т.о. Стара история изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит Тракология изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Историография заверка Българска литература (Възрожденска литература) заверка История на България (Средновековие) изпит История на Византия изпит Литература за деца и юноши изпит Педагогика изпит Психология изпит Средновековна обща история заверка Съвременен български език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература заверка Българска литература (Възрожденска литература) изпит Историография изпит История на България (ХV - ХVІІ в.) изпит История на новобългарския книжовен език изпит История на Русия (ІХ - ХХ в.) изпит Руска литература заверка Средновековна обща история изпит Съвременен български език (Морфология) заверка

20 УЧЕБЕН ПЛАН: Български език и история страница 20 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) заверка Историческа лингвистика (История на българския език) заверка История на балканските народи (ХV - ХХ в.) заверка История на България (Възраждане) изпит Нова обща история заверка Руска литература изпит Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Архивистика изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на балканските народи (ХV - ХХ в.) изпит История на България ( ) заверка Нова обща история изпит Съвременен български език (Синтаксис) заверка Хоспетиране (Български език и литература) т.о. Хоспетиране (История) т.о ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) заверка История на България ( ) изпит Методика на обучението по българска литература изпит Методика на обучението по български език изпит Методика на обучението по история изпит Съвременен български език (Синтаксис) изпит Съвременна обща история заверка Текуща педагогическа практика (Български език и литература) т.о. Текуща педагогическа практика (История) т.о ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) изпит История на България (След Втората световна война) изпит Музейно дело изпит Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Преддипломна педагогическа практика (История) изпит Избираема дисциплина 4 (Съвременен български език - Стилистика или Писане и редактиране на текст) изпит Съвременна обща история изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Интегриран практико-приложен изпит (История) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 3 изпит Писмен изпит по история (или защита на дипломна работа) 3 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

21 УЧЕБЕН ПЛАН: Български и английски език страница 21 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Български фолклор изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) заверка Английски език (Практически курс) заверка Странознание (Великобритания) изпит Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) изпит Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Класически език (Латински език) т.о. Английски език (Практически курс) изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) заверка Избираема дисциплина 2 (Литература за деца и юноши или Англоезична детска литература) изпит Нова английска литература заверка Педагогика изпит Английски език (Практически курс) заверка Психология изпит Съвременен английски език (Лексикология) изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Физическо възпитание заверка ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература заверка Българска литература (Възрожденска литература) изпит История на новобългарския книжовен език т.о. Нова английска литература изпит Английски език (Практически курс) изпит Руска литература заверка Избираема дисциплина 3 (Странознание на САЩ или Културни реалии на САЩ) изпит Съвременен английски език (Морфология) заверка Съвременен български език (Морфология) заверка Теория на превода изпит

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

Български език и история

Български език и история Учебен план на специалност Български език и история Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с информационни технологии чужди езика (английски език и втори чужд език)" Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум по езикова култура) Информационни технологии в хуманитаристиката -ви семестър 90 0 0 90 0 50 50

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание 45 30 15 - - 75 75-120 4 И 2 История на Стария свят І част 45 30 15 - - 105

Подробно

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни -ви семестър Увод в общото езикознание 0 0 0 0 0 0 И Основи на културното наследство 0 0 0 0 0 90 90 0 И Интеркултурна комуникация 0 0 0 7 7 0 И Български фолклор 0 0 0 0 0 90 90 0 И Практикум по правопис

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з. корекция на 19.01.2018 г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно 21.01.2018 г. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. 1 25.01.2018 г. 1 26.01.2018 г. л-ра л-ра л-ра 1гр. Упр.Български фолклор гл.ас.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр корекция на: Балканистика 2018-2019 г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр. Лек. Латински доц.д-р. Козарова Поток 1БЕКорЕ+1БЕИ+ 1БЕРЕ+1БЕНгрЕ+ 1БЕТЕ+1БЕКЕ 4 ауд. Лек. Старобългарски доц.д-р. Кемалова Поток

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с маркетинг -ви семестър 90 0 0 90 0 80 80 0 9 П 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум 0 0 0 0 0 90 90 0 И по езикова култура) Обща икономическа теория 0 0 0 0 0 90 90 0 И Увод

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

Лингвистика с бизнесадминистрация

Лингвистика с бизнесадминистрация -ви семестър (практически курс - І част) 90 0 0 90 0 0 0 0 8 П (практически курс - І част) 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теорет. курс с практикум по 0 0 0 0 0 90 90 0 И езикова култура)

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: 24.01.2018 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно 21.01.2018 г. 9 ауд. 9 ауд. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. Сем. Фонетика

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература гл. ас. д-р Мария Димитрова Езикова култура, 1 част / 2 гр. гл. ас. д-р Биляна

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - СПЕЦИАЛНОСТИ 56 Отличници на випуск 2016 сектор Б и В ред 1, 2 9 Специалност Балканистика магистър сектор А ред 4 (6-14) 12

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - СПЕЦИАЛНОСТИ 56 Отличници на випуск 2016 сектор Б и В ред 1, 2 9 Специалност Балканистика магистър сектор А ред 4 (6-14) 12 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - СПЕЦИАЛНОСТИ 56 Отличници на випуск 2016 сектор Б и В ред 1, 2 9 Специалност Балканистика магистър сектор А ред 4 (6-14) 12 Специалност Славянска филология магистър сектор А

Подробно

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden Специалност Френска филология І курс Зимен семестър на 2012/2013 учебна година 8.30-10.00 10.15-12.00 12.15-14.00 14.15-16.00 16.15-18.00 18.15-20.00 Понеделник 1.Анализ на текст 2. Анализ на текст VФК

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

Schedules

Schedules Schedules [ -2- ] 30.9.2016 г. [1] БП_Сканд_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота 173 (Ректорат) Увод в общото езикознение БП (през седмица) Културна история на Скандинавския сев БП Кабинет

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I. ПРОГРАМНА СХЕМА И СТАНДАРТ ЗА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СЕМТРИАЛНАТА ВИПУСК 05/06. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ..СТАНДАРТНА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗА УМЕНИЯ КОМ ПЮТРИ ПО ПО ОСНОВНИ ПРАКТИЧКИ ОТ ОТ Практика проект,

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно