Регистър на отводите и самоотводите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на отводите и самоотводите"

Препис

1 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 896/2018 Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Съдия: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Съдия: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: РУМЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ОТВЕЖДА от разглеждането на в.гр.д. 893/2018 г. по описа на Плевенски окръжен съд съдебният състав: Председател - Цветелина Янкулова и членове: Рени Георгиева съдия - докладчик и Емилия Кунчева Делото да се докладва за определяне на друг съдия - докладчик. Съдия РУМЕН ЛАЗАРОВ се отвежда от разглеждането на гр. дело 798/2018 г. по описа на Окръжен съд-гр. Плевен. Делото да се представи на председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на нов съдиядокладчик. ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и член съдиите МЕТОДИ ЗДРАВКОВ И ЖАНЕТА от разглеждането на в.гр. Дело 893/2018г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК ДЕЛОТО да се докладва на председателя за определяне на нов докладчик по делото ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: Съдия ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 798/2018г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и членовете на съдебния състав МЕТОДИ ЗДРАВКОВ И ЖАНЕТА

2 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ от разглеждането на в.гр. Дело 896/2018 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: ОТСТРАНЯВА се съдиятадокладчик Александър Григоров от разглеждането на гр. дело 798/2018г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК І-ви въззивен граждански състав, с председател-стефан Данчев и членове Татяна Бетова и Светла Димитрова се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 893/18г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва за При тези съображения Окръжния съд О П Р Е Д Е Л И : ОТСТРАНЯВА се съдиятадокладчик Калоян Гергов от разглеждането на гр. дело 798/2018г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: По изложените съображения, съдът на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК О П Р Е Д Е Л И : СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ Силвия Кръстева, Георги Грънчаров и Калоян Гергов се отвежда от

3 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 21/2019 ВГрД 893/2018 ВГрД 849/2018 ГРЪНЧАРОВ Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Съдия: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Съдия: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: СИЛВИЯ ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА разглеждане на в. гр.д. 893/ 2018 г. по описа на Плевенския окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва на зам. председателя на ПОС за определяне на съдиядокладчик с програмата за случайно разпределение на делата. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: На основание чл.22, ал.2, във вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК съдиите от съдебния състав: Председател - Цветелина Янкулова, членове - Рени Георгиева и Емилия Кунчева се отвеждат от разглеждането на в.гр.д. 21/2019 г. по описа на ОС Плевен. Делото да се докладва за определяне на друг съдия - докладчик. ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател: съдия Весела Сахатчиева и членове: съдия Рени Спартанска и мл.съдия Силвия Иванова от разглеждането на в.гр.д. 893 за 2018г. по описа на Окръжен съд- Плевен. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. ПРИЕМА ОТВОДА на член на състава мл.съдия СИЛВИЯ ИВАНОВА от разглеждането на в.гр.д. 849 по описа за 2018 година на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг член-съдия.

4 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 31/2019 ВГрД 21/2019 ВГрД 893/2018 ВЧНД 61/2019 Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: СИЛВИЯ ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Докладчик: СИЛВИЯ ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА от разглеждането на в.гр. Дело 31/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: ОТВЕЖДА съдебния състав с председател Весела Сахатчиева и членове съдия Рени Спартанска и мл.съдия Силвия Иванова от разглеждането на в.гр.дело 21/2019г. по описа на да се докладва за разпределение и Съдебният състав с председател Върбина Мълчиниколова и членове, Красимир Петракиев и Мариан Иванов, се отвежда от разглеждане на в.гр.д 893/2018 г. на ОС гр. Плевен. Делото да се докладва на председателя на ОС- гр. Плевен, за определяне на друг съдия - докладчик. ОТВЕЖДА от разглеждането на ВЧНД 61/2019г. по описа на Окръжен съд-плевен председателят на състава съдия

5 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 21/2019 ВГрД 48/2019 ВГрД 893/2018 ВЧНД 67/2019 ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Докладчик: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Цезарина Йосифова и член на състава съдия Калоян Гергов. ДЕЛОТО да се докладва председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на двама заместващи съдии за разглеждането му. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател-стефан Данчев и членове: Татяна Бетова и Светла Димитрова се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 21/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател-стефан Данчев и членове: Татяна Бетова и Светла Димитрова се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 48/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за Съдебният състав с председател Александър Григоров и членове, Емил Банков и Кристина Лалева, се отвежда от разглеждане на в.гр.д 893/2018 г. на ОС гр. Плевен. Делото да се докладва на председателя на ОС- гр. Плевен, за определяне на друг съдия - докладчик. Настоящият съдебен състав с Председател-Александър

6 Съдия: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ТД 14/2019 ВГрД 893/2018 ВГрД 48/2019 Докладчик: СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Докладчик: ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА Докладчик: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ Григоров и членове-емил Банков и Кристина Лалева се отвежда от разглеждането на ВНЧД 67/2019г. по описа на ОС гр.плевен. Делото да се докладва на Председателя на ОС гр.плевен за определяне на друг състав. разглеждане на делото и постановяване на съдебен акт. По изложените съображения и на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТВЕЖДА съдия СИЛВИЯ КРЪСТЕВА от разглеждане на ТД 14/ 2019 г. по описа на Плевенския окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва на зам. председателя за определяне на съдия- докладчик с програмата за случайно разпределение на делата. СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател: съдия Румен Лазаров и членове: съдия Иван Радковски и съдия Доротея Симеонова се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 893 за 2018г. по описа на Окръжен съд- Плевен. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. О П Р Е Д Е Л И: СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА И СЪДИИТЕ РЕНИ СПАРТАНСКА И КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ се отвеждат от разглеждането на в.гр.д. 48/2019г. по описа на

7 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВЧНД 67/2019 ВГрД 21/2019 ВГрД 48/2019 МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Докладчик: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ЖАНЕТА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Съдия: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Съдия: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Пл.ОС. ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик и съдебен състав за разглеждането му. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: Настоящият въззивен наказателен състав на Плевенски Окръжен съд, включващ съдиите: ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА, КАЛОЯН ГЕРГОВ и мл.с.силвия ИВАНОВА се отвежда от разглеждането на ВНЧД 67/2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски Окръжен съд за определяне на друг съдебен състав. На основание чл. 22 ал.1 т. 6 от ГПК съдебния състав с ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и ЧЛЕНОВЕ: МЕТОДИ ЗДРАВКОВ и ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 21/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за ОТВЕЖДА от разглеждането на в.гр.д. 48/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд целия съдебен състав с председател Цветелина Янкулова и членове Рени Георгиева и Емилия Кунчева. Делото да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик по същото. 27 ЗЗ/РЗ от ВГрД 64/2019 Докладчик: СИЛВИЯ ОТВЕЖДА на основание чл.22,

8 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ВЧНД 67/2019 ВЧНД 79/2019 ВГрД 21/2019 ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Докладчик: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател: съдия Весела Сахатчиева и членове: съдия Рени Спартанска и мл.съдия Силвия Иванова от разглеждането на в.гр.д. 64/2019г. по описа на Окръжен съд-плевен. Делото да се докладва за разпределение и Настоящият съдебен състав с председател Румен Лазаров и членове Иван Радковски и Доротея Симеонова се отвежда от разглеждането на ВНЧД 67/2019г. по описа на ОС гр.плевен. Делото да се докладва за определяне на друг състав. ПРИЕМА ОТВОДА на член на състава мл.съдия СИЛВИЯ ИВАНОВА от разглеждането на ВНЧД 79 по описа за 2019 година на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за определяне на друг член на състава. По изложените съображения и на основание чл.22, ал. 1, т. 6 ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : СЪДИИТЕ от съдебния състав СИЛВИЯ КРЪСТЕВА, КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ и ГЕОРГИ ГРЪНЧАРОВ се отвеждат от разглеждането на в. гр.д. 21/ 2019 г. по описа на Плевенския окръжен съд.

9 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 48/2019 ВГрД 64/2019 ВГрД 75/2019 Докладчик: СИЛВИЯ СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Съдия: ЖАНЕТА Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ЖАНЕТА ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ДЕЛОТО да се докладва на зам. председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на съдия- докладчик с програмата за случайно разпределение на делата. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: ОТВЕЖДА съдебния състав с председател съдия Силвия Кръстева и членове съдия Жанета Димитрова и мл.съдия Силвия Иванова от разглеждането на в.гр.дело 48/2019г. по описа на да се докладва за разпределение и На основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК съдебния състав с ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА БЕТОВА и ЧЛЕНОВЕ: МЕТОДИ ЗДРАВКОВ и ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 64/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за На основание чл.22 ал.1, т.6 ГПК съдебният състав с председател Стефан Данчев и членове Татяна Бетова и Светла Димитрова се отвежда от разглеждане на в.гр.д. 75/2014г. по описа на Плевенски окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик за разглеждането му. Определението е окончателно.

10 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 64/2019 НОХД 81/2019 ВГрД 75/2019 ГрД 76/2019 ВЧНД 67/2019 Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Съдия: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Съдия: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Съдия: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Докладчик: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Съдия: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Съдия: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА Докладчик: ВЪРБИНА ГАНЧЕВА На основание чл.22, ал.2, във вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК съдиите от съдебния състав: Председател - Цветелина Янкулова, членове - Рени Георгиева и Емилия Кунчева се отвеждат от разглеждането на в.гр.д. 64/2019 г. по описа на ОС Плевен. Делото да се докладва за определяне на друг съдия - докладчик. На основание чл. 29, ал. І, т. 7 от НПК съдия-докладчик КРИСТИНА ЛАЛЕВА се отвежда от разглеждането на НОХД 81/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски окръжен съд за определяне на нов съдиядокладчик. ОТВЕЖДА от разглеждането на в.гр.д. 75/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд целия съдебен състав с председател Цветелина Янкулова и членове Рени Георгиева и Емилия Кунчева. Делото да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик по същото. СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА БЕТОВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 76/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва за разпределение и О П Р Е Д Е Л И: Настоящият съдебен състав с председател ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

11 МЪЛЧИНИКОЛОВА Върбина Мълчиниколова и членове : Мариан Иванов и Георги Грънчаров, СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането на ВНЧД 67/2019г. по описа на ОС гр.плевен. Делото да се докладва за определяне на друг състав. ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 21/2019 ВГрД 75/2019 ГрД 76/2019 ВГрД 21/2019 Докладчик: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: СИЛВИЯ ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Докладчик: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА Съдебният състав с председател Върбина Мълчиниколова и членове Мариан Иванов и Калоян Гергов, се ОТВЕЖДА от разглеждането на в.гр.д. 21/2019г. на ОС-гр.Плевен. Делото да се докладва на председателя на ОС-гр.Плевен, за ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател: съдия Весела Сахатчиева и членове: съдия Красимир Петракиев и мл.съдия Силвия Иванова от разглеждането на в.гр.д. 75 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и О П Р Е Д Е Л И : ОТСТРАНЯВА се съдията-докладчик Методи Здравков от разглеждането на гр. дело 76/2019г. по описа на да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК настоящият съдебен състав с председател: РУМЕН ЛАЗАРОВ и членове: ЦЕЗАРИНА ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

12 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 48/2019 ВГрД 64/2019 ВГрД 75/2019 ЙОСИФОВА Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ ЙОСИФОВА и ИВАН РАДКОВСКИ се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 21/2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на председателя на Плевенски Окръжен съд за определяне на друг докладчик. ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и съдиите ЕМИЛ и МЕТОДИ ЗДРАВКОВ от разглеждането на в.гр. Дело 48/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и съдиите СТЕФАН ДАНЧЕВ И ЖАНЕТА от разглеждането на в.гр. Дело 64/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и съдиите МЕТОДИ ЗДРАВКОВ и ЖАНЕТА от разглеждането на в.гр. Дело 75/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за

13 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ГрД 76/2019 ГрД 84/2019 ВЧНД 67/2019 ВЧНД 115/2019 Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ЖАНЕТА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Докладчик: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : На основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК съдията докладчик ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на гр.д. 76/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на друг съдия-докладчик. СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА БЕТОВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 84/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва за разпределение и На основание чл.29 ал.2 от НПК съдиите от втори въззивен гр.с. с председател : ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА и членове:рени СПАРТАНСКА и КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ се отвеждат от разглеждането на ВЧНД 67/ 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и Определението не подлежи на обжалване. Съдия-докладчик ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА се отвежда от разглеждане на ВНЧД 115/2019г. по описа на ПлОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на нов съдиядокладчик. ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

14 50 51 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 21/2019 ВГрД 48/2019 Докладчик: Съдия: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Докладчик: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател-александър Григоров и членове: Емил Банков и Кристина Лалева се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 21/2019г. по описа на Плевенски ОС. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.плевен, 13.ІІ.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на 13 февруари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Върбина Мълчиниколова ЧЛЕНОВЕ: Мариан Иванов Георги Грънчаров като разгледа докладваното от съдията Грънчаров гр.дело 48 по описа за 2019 година, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид: Производство по реда на чл. 23, във връзка с чл.22, ал. ІІ, във връзка с ал.і, т.6 от ГПК. Производството по делото е образувано по въззивна жалба, подадена от Община - Плевен, против Решение 1884/5.ХІІ.2018г., постановено по гр.д. 4452/2018г. по описа на РС-Плевен. След отвод на други въззивни състав на съда, с протокол за избор на докладчик от 11.ІІ.2019г. за съдия-докладчик по делото е определен съдията

15 Грънчаров. Настоящият състав на въззивната инстанция намира, че са налице основания за отстраняването му от разглеждането на делото. Въззиваем в настоящото производство е Симеон Георгиев Петранов. Настоящият съдебен състав се намира в колегиални отношения с него, предвид обстоятелството, че същият е адвокат, практикуващ в съдебния район на ОС-Плевен. Предвид горното, биха могли да се породят основателни съмнения относно безпристрастността и обективността на членовете на съдебния състав при разглеждане на делото. С оглед обезпечаване на обективното и непредубедено разглеждане на делото, без съмнения в хода на неговото протичане и решаване по същество, председателят на състава съдия Върбина Мълчиниколова, както и членовете на състава съдия Мариан Иванов и съдия Георги Грънчаров следва да се отведат от разглеждане на делото. По изложените съображения и на основание чл.22, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 6 от ГПК, Плевенският окръжен съд О П Р Е Д Е Л И: ОТВЕЖДА съдебния състав с председател съдия Върбина Мълчиниколова и членове съдия Мариан Иванов и съдия Георги Грънчаров от разглеждането на въззивно гражданско дело 48/2019г. по

16 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 64/2019 ВГрД 75/2019 ВГрД 95/2019 ГрД 84/2019 Докладчик: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Докладчик: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдебния състав с Председател Силвия Кръстева и членове Красимир Петракиев и Калоян Гергов от разглеждането на в.гр.дело 64/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдиите от настоящия съдебен състав с председател :ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА и членове: РЕНИ СПАРТАНСКА и КРИСТИНА ЛАЛЕВА се отвеждат от разглеждането на въззивно гр.д. 75 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и О П Р Е Д Е Л И : СЪДИИТЕ от трети граждански състав Екатерина Панова Председател, Методи Здравков и Жанета Димитрова член-съдии се ОТСТРАНЯВАТ от разглеждането на в.гр.дело 95/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за определяне на друг състав за разглеждането му. О П Р Е Д Е Л И : ОТСТРАНЯВА се съдията-докладчик Методи Здравков от разглеждането на гр.

17 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 95/2019 ВЧНД 122/2019 ВГрД 48/2019 ВГрД 75/2019 Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ Докладчик: ИВАН НАЙДЕНОВ РАДКОВСКИ Съдия: ИВАН НАЙДЕНОВ РАДКОВСКИ Докладчик: СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ дело 84/2019г. по описа на да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. На основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК съдебният състав с председател Стефан Данчев и членове Татяна Бетова и Светла Димитрова се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 95/2019г. по описа на да се докладва на зам.председателя на Плевенски окръжен съд за разпределяне. Председателят на втори въззивен наказателен съставсъдия Върбина Мълчиниколова и съдия-докладчика -Мариан Иванов, СЕ ОТВЕЖДАТ от разглеждането на ВНЧХД 122/2019г. по описа на ОС гр.плевен. Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ОС гр.плевен за определяне на друг въззивен състав за разглеждане на делото. ОТВЕЖДА съдията докладчик Румен Лазаров и съдиите Иван Радковски и Доротея Симеонова от разглеждането на в.гр. Дело 48/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик. отведат от разглеждане на делото. По изложените съображения и на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ Силвия Кръстева,

18 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 84/2019 ВЧНД 67/2019 ВГрД 64/2019 ГРЪНЧАРОВ Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: ЖАНЕТА Докладчик: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА РУМЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ Съдия: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА Георги Грънчаров и Калоян Гергов се отвежда от разглеждане на в.гр.д. 75/ 2019 г. по описа на Плевенския окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва на зам. председателя на ПОС за определяне на съдиядокладчик с програмата за случайно разпределение на делата. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: На основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК съдията докладчик ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на гр.д. 84/2019 г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на друг съдия-докладчик. О П Р Е Д Е Л И: Настоящият съдебен състав с ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и ЧЛЕНОВЕ: МЕТОДИ ЗДРАВКОВ и ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на ВНЧД 67/2019г. по описа на ОС гр.плевен. Делото да се докладва за определяне на друг състав за разглеждането му. Настоящият съдебен състав с РУМЕН ЛАЗАРОВ и членове: ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА и ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 64/2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на председателя на Плевенски Окръжен съд за

19 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ВГрД 95/2019 ВНОХД 138/2019 ВГрД 75/2019 ВГрД 64/2019 Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Съдия: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Съдия: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ Докладчик: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Докладчик: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ определяне на друг докладчик. На основание чл.22, ал.2, във вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК съдиите от съдебния състав: Председател - Цветелина Янкулова, членове - Рени Георгиева и Емилия Кунчева се отвеждат от разглеждането на в.гр.д. 95/2019 г. по описа на ОС Плевен. Делото да се докладва за определяне на друг съдия - докладчик. Председателят на втори въззивен наказателен съставсъдия Върбина Мълчиниколова и съдия-докладчика -Мариан Иванов, СЕ ОТВЕЖДАТ от разглеждането на ВНОХД 138/2019г. по описа на ОС гр.плевен. Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ОС гр.плевен за определяне на друг въззивен състав за разглеждане на делото. Съдебният състав с председател Емил Банков и членове Цезарина Йосифова и Мариан Иванов, се ОТВЕЖДА от разглеждането на в.гр.д. 75/2019г. на ОСгр.Плевен. Делото да се докладва на председателя на ОС-гр.Плевен, за определяне на друг съдия-докладчик. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.плевен, 21.ІІ.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на 21 февруари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

20 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Върбина Мълчиниколова ЧЛЕНОВЕ: Мариан Иванов Георги Грънчаров като разгледа докладваното от съдията Грънчаров гр.дело 64 по описа за 2019 година, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид: Производство по реда на чл. 23, във връзка с чл.22, ал. ІІ, във връзка с ал.і, т.6 от ГПК. Производството по делото е образувано по жалба, подадена от Иван Филипов Иванов, против действията на ДСИ при РС- Плевен, обективирани в разпореждане от 5.ХІІ.2018г. по изп. д. 591/2018г. по описа на ДСИ при РС-Плевен. Съдиите от настоящия съдебен състав намират, че са налице основания за отстраняването им от разглеждането по делото. Жалбоподателят, длъжник в изпълнителното производство, е адвокат, работещ в района на Плевенски окръжен съд, с който членовете на съдебния състав са в добри служебни и колегиални отношения. Наред с това, взискателят в изпълнителното производство е Илиян Василев Михайлов, като членовете на състава са се отвеждали с надлежни определения от разглеждането и на други дела със страна Илиян Василев Михайлов на основанията, посочени в същите. С оглед обезпечаване на обективното и

21 67 68 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 95/2019 ГрД 111/2019 Докладчик: СИЛВИЯ ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ЖАНЕТА безпристрастно разглеждане на делото, без съмнения в хода на неговото протичане и решаване по същество, съдиите от настоящия съдебен състав с председател съдия Върбина Мълчиниколова, както и членовете на състава съдия Мариан Иванов и съдия Георги Грънчаров следва да се отведат от разглеждане на делото. По изложените съображения и на основание чл.22, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 6 от ГПК, Плевенският окръжен съд О П Р Е Д Е Л И: ОТВЕЖДА съдебния състав с председател съдия Върбина Мълчиниколова и членове съдия Мариан Иванов и съдия Георги Грънчаров от разглеждането на въззивно гражданско дело 64/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдебния състав с председател: съдия Весела Сахатчиева и членове: съдия Рени Спартанска и мл.съдия Силвия Иванова от разглеждането на в.гр.д. 95/2019г. по описа на Окръжен съд-плевен. Делото да се докладва за разпределение и На основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК съдията докладчик

22 ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на гр.д. 111/2019 г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на друг съдия-докладчик. ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВГрД 48/2019 ВГрД 64/2019 ВГрД 75/2019 ГрД 76/2019 Докладчик: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: ИВАН НАЙДЕНОВ РАДКОВСКИ Съдия: ИВАН НАЙДЕНОВ РАДКОВСКИ Докладчик: ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Воден от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик Калоян Гергов и съдиите Цезарина Йосифова и Кристина Лалева от разглеждането на в.гр. дело 48/2019 г. на ПлОС на основане чл.22, ал.2 от ГПК. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : ОТВЕЖДА съдебния състав с председател съдия Емил Банков и членове съдия Иван Радковски и съдия Кристина Лалева от разглеждането на въззивно гражданско дело 64/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. Съдебния състав с председател съдия Румен Лазаров и членове съдия Иван Радковски и съдия Доротея Симеонова се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 75 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията РЕНИ СПАРТАНСКА се отвежда от ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

23 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 84/2019 ГрД 85/2019 ВГрД 95/2019 ГрД 85/2019 Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Докладчик: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Докладчик: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ разглеждането на гр.д. 76 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията РЕНИ СПАРТАНСКА се отвежда от разглеждането на гр.д. 84 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията РЕНИ СПАРТАНСКА се отвежда от разглеждането на гр.д. 85 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдебния състав с Председател Силвия Кръстева и членове Красимир Петракиев и Калоян Гергов от разглеждането на в.гр.дело 95/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. О П Р Е Д Е Л И : ОТСТРАНЯВА се съдията-докладчик Методи Здравков от разглеждането на гр. дело 85/2019г. по описа на да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик.

24 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 111/2019 ВГрД 98/2019 ГрД 76/2019 ГрД 84/2019 ВГрД 95/2019 Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА Докладчик: СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА Докладчик: СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Докладчик: ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА БЕТОВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 111/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва за разпределение и ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ с председател Стефан Данчев и членове Татяна Бетова и Светла Димитрова СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането на в. гр.д. 98/ 2019г. на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва на зам.- председателя на ПлОС за ново разпределение. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл.22,ал.1,т.6 от ГПК съдия ЦВЕТЕЛИНА ЯНКУЛОВА се отвежда от разглеждането на гражданско дело 76/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд, Гражданско отделение. Делото да се докладва на Ръководителя на Гражданско отделение при ПлОС за определяне на друг съдебен състав. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията СТЕФАН ДАНЧЕВ се отвежда от разглеждането на гр.д. 84 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и Съдебният състав с председател Върбина Мълчиниколова и членове Мариан Иванов и Георги ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

25 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 84/2019 ГрД 85/2019 ГрД 111/2019 НОХД 162/2019 ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА Съдия: МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Съдия: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ Докладчик: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Докладчик: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Грънчаров, се ОТВЕЖДА от разглеждането на в.гр.д. 95/2019г. на ОС-гр.Плевен. Делото да се докладва на председателя на ОС-гр.Плевен, за Съдия СВЕТЛА се отвежда от разглеждането на гр.д. 84/2019 г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски Окръжен съд за СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА БЕТОВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 85/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията РЕНИ СПАРТАНСКА се отвежда от разглеждането на гр.д. 111 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК Емил Банков се отвежда на основание чл. 29, ал. ІІ от НПК от разглеждането на НОХД 162/2019 г. по описа на да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия- СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА

26 докладчик за разглеждането му. Съдия докладчик Рени Георгиева се отвежда от разглеждането на гражданско ЗЗ/РЗ от Докладчик: РЕНИ ГрД 76/2019 дело 76/2019 г. по описа на 86 ВАЛЕНТИНОВА да се докладва на за разпределение и определяне на друг съдия - докладчик. Съдия ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА се отвежда от разглеждане на ЗЗ/РЗ от НОХД 162/2019г. по описа на НОХД 162/2019 Докладчик: ЦЕЗАРИНА 87 ПлОС. Делото да се докладва на ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Председателя на съда за На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията СТЕФАН ДАНЧЕВ се отвежда от разглеждането на ЗЗ/РЗ от ГрД 76/2019 Докладчик: СТЕФАН гр.д. 76 за 2019г. по описа на 88 АСЕНОВ ДАНЧЕВ Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдиятадокладчик Красимир Петракиев ЗЗ/РЗ от от разглеждането на в.гр.дело ГрД 84/2019 Докладчик: КРАСИМИР 89 84/2019г. по описа на ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ да се докладва за разпределение и О П Р Е Д Е Л И : ОТСТРАНЯВА се съдията-докладчик Методи ЗЗ/РЗ от Здравков от разглеждането на гр. ГрД 111/2019 Докладчик: МЕТОДИ 90 дело 111/2019г. по описа на НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. 91 ЗЗ/РЗ от ВГрД 95/2019 Докладчик: ЦЕЗАРИНА Настоящият съдебен състав с ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

27 ЗЗ/РЗ от НОХД 162/2019 ХРИСТОВА ЙОСИФОВА РУМЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ Съдия: ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА Докладчик: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГРЪНЧАРОВ РУМЕН ЛАЗАРОВ и членове: ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА и ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 95/2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на председателя на Плевенски Окръжен съд за определяне на друг докладчик. Р АЗ П О Р Е Ж Д А Н Е Град Плевен, 5.ІІІ.2019 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Плевенски окръжен съд, наказателно отделение в закрито заседание на 5 март две хиляди и деветнадесета година, в състав: Георги Грънчаров Членове: и при секретаря...,и в присъствието на прокурора... като разгледа докладваното от съдията Георги Грънчаров наказателно общ характер дело 162 по описа за 2019 година. За да се произнесе съобрази: Производството по делото е образувано по внесен от Плевенска окръжна прокуратура обвинителен акт срещу обвиняемия Иван Колев Карапанчев от гр. Плевен за извършено от него престъпление по чл. 282, ал. ІІ, във връзка с ал. І и чл. 26 от НК. Определен съм за съдия-докладчик с разпореждане от 26.ІІ.2019 г Намирам, че са налице основания за отстраняването ми от разглеждането на делото. СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА

28 93 ЗЗ/РЗ от ГрД 84/2019 Докладчик: СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА Подсъдим по делото е Иван Колев Карапанчев ЧСИ, практикуващ в съдебния район на ОС-Плевен, а в предхождащ момент адвокат и съдия. С оглед отстраняването на всякакви съмнения относно обективността и непредубедеността на съдебния състав, независимо от изхода на делото, са налице предпоставките за отвод на съдията докладчик. Предвид изложените съображения и с цел препятстване възникването на съмнение относно обективността на съда при произнасяне по същество по делото съдията докладчик намира, че следва да се отведе от разглеждането на делото, на основание чл. 29, ал.іі от НПК. Водим от горното Р А З П О Р Е Ж Д А М: Съдия Георги Грънчаров се отвежда от разглеждането на НОХД 162/2019 г. по описа на Окръжен съд-гр. Плевен. Делото да се представи на председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на нов съдиядокладчик. СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: По изложените съображения и на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : СЪДИЯ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 84/ 2019 г. по описа на Плевенския окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва на зам. председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на съдия- докладчик с програмата за случайно

29 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 85/2019 ГрД 76/2019 ГрД 111/2019 ГрД 141/2019 ГрД 84/2019 Докладчик: ЖАНЕТА Докладчик: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Докладчик: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Докладчик: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА разпределение на делата. СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД : На основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК съдията докладчик ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на гр.д. 85/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на друг съдия-докладчик. ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдиятадокладчик Красимир Петракиев от разглеждането на в.гр.дело 76/2019г. по описа на да се докладва за разпределение и Съдия СВЕТЛА се отвежда от разглеждането на гр.д. 111/2019 г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски Окръжен съд за О П Р Е Д Е Л И : ОТСТРАНЯВА се съдията-докладчик Методи Здравков от разглеждането на гр. дело 141/2019г. по описа на да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д. 84/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд съдията ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

30 ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 84/2019 ГрД 85/2019 ВГрД 145/2019 НОХД 162/2019 ГрД 141/2019 Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Съдия: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Докладчик: РУМЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ Докладчик: РЕНИ МИХАЙЛОВА СПАРТАНСКА Съдия докладчик Рени Георгиева се отвежда от разглеждането на гр.д. 84/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва на за разпределение и определяне на друг съдия - докладчик. Съдия докладчик Рени Георгиева се отвежда от разглеждането на гр.д. 85/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва на за разпределение и определяне на друг съдия - докладчик. На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдиите от втори въззивен гр. състав с председател :ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА и членове: РЕНИ СПАРТАНСКА и КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ се отвеждат от разглеждането на въззивно гр.д. 145 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и определяне на друг съдия-докладчик. Р А З П О Р Е Ж Д А М: Съдия РУМЕН ЛАЗАРОВ се отвежда от разглеждането на нохд 162/2019 г. по описа на Окръжен съд-гр. Плевен. Делото да се представи на председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на нов съдиядокладчик. На основание чл.22 ал.1т.6 от ГПК съдията РЕНИ СПАРТАНСКА се отвежда от разглеждането на гр.д. 141 за 2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА

31 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ВГрД 95/2019 НОХД 162/2019 НОХД 162/2019 ГрД 76/2019 Докладчик: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Съдия: ЕМИЛ СТЕФАНОВ Съдия: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Докладчик: КРИСТИНА АНТОНОВА ЛАЛЕВА Докладчик: ИВАН НАЙДЕНОВ РАДКОВСКИ Съдия: ИВАН НАЙДЕНОВ РАДКОВСКИ Докладчик: СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА докладва за разпределение и Настоящият съдебен състав с председател АЛЕКСАНВЪР и членове ЕМИЛ и КРИСТИНА ЛАЛЕВА се отвежда от разглеждането на в.гр.д. 95/2019г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Съдия КРИСТИНА ЛАЛЕВА се отвежда от разглеждане на НОХД 162/2019г. по описа на ПлОС. Делото да се докладва на Председателя на съда за Съдия ИВАН РАДКОВСКИ се отвежда от разглеждането на нохд 162/2019 г. по описа на Окръжен съд-гр. Плевен. Делото да се представи на председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на нов съдиядокладчик. По изложените съображения и на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : СЪДИЯ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 76/ 2019 г. по описа на Плевенския окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва на зам. председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на съдия- докладчик с програмата за случайно разпределение на делата. СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД : СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА 108 ЗЗ/РЗ от ГрД 85/2019 Докладчик: СВЕТЛА Съдия СВЕТЛА се

32 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 141/2019 ЧТД 57/2019 ВГрД 145/2019 ГрД 84/2019 ЙОРДАНОВА Докладчик: ЖАНЕТА Докладчик: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ПАНОВА Съдия: МЕТОДИ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ Съдия: ЖАНЕТА Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЯНКУЛОВА отвежда от разглеждането на гр.д. 85/2019 г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски Окръжен съд за На основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК съдията докладчик ЖАНЕТА се отвежда от разглеждането на гр.д. 141/2019г. по описа на Плевенски ОС. Делото да се докладва на Председателя на ПлОС за определяне на друг съдия-докладчик. Съдия СВЕТЛА се отвежда от разглеждането на ч.т.д. 57/2019 г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски Окръжен съд за ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА и съдиите МЕТОДИ ЗДРАВКОВ и ЖАНЕТА от разглеждането на в.гр. Дело 145/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : На основание чл.22,ал.1,т.6 от ГПК съдия ЦВЕТЕЛИНА ЯНКУЛОВА се отвежда от разглеждането на гражданско дело 84/2019г. по описа на

33 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 111/2019 ГрД 76/2019 ВГрД 145/2019 НОХД 162/2019 Докладчик: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ Докладчик: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА СТЕФАН АСЕНОВ ДАНЧЕВ Съдия: ТАТЯНА БЕТОВА Съдия: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ДОРОТЕЯ СИМЕОНОВА Плевенски окръжен съд, Гражданско отделение. Делото да се докладва на Ръководителя на Гражданско отделение при ПлОС за определяне на друг съдебен състав. Определението не подлежи на обжалване. ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдиятадокладчик Красимир Петракиев от разглеждането на гр.дело 111/2019г. по описа на да се докладва за разпределение и ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д. 76/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд съдията ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. На основание чл.22 ал.1, т.6 ГПК съдебният състав с председател Стефан Данчев и членове Татяна Бетова и Светла Димитрова се отвежда от разглеждане на в.гр.д. 145/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик за разглеждането му. Определението е окончателно. Съдия Доротея Симеонова се отвежда от разглеждането на нохд 162/2019 г. по описа на Окръжен съд-гр. Плевен. Делото да се представи на председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на нов съдиядокладчик. ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА КРЪСТЕВА

34 ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ВНОХД 205/2019 ГрД 76/2019 ГрД 84/2019 ГрД 85/2019 Докладчик: СИЛВИЯ ЦЕЗАРИНА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА Съдия: КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ Съдия: СИЛВИЯ Докладчик: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Докладчик: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Докладчик: КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРАКИЕВ ОТВЕЖДА от разглеждането на ВНОХД 205/2019г. по описа на Окръжен съд-плевен член на състава съдия Калоян Гергов. ДЕЛОТО да се докладва председателя на Плевенския окръжен съд за определяне на заместващ съдия за разглеждането му. О П Р Е Д Е Л И : СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА се отвежда на основание чл.22,ал.1,т.6 от ГПК от разглеждането на гр.д. 76/2019г. по описа на Пл.ОС. ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик за разглеждането му. СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: О П Р Е Д Е Л И : СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА се отвежда на основание чл.22,ал.1,т.6 от ГПК от разглеждането на гр.д. 84/2019г. по описа на Пл.ОС. ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг съдиядокладчик за разглеждането му. СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдиятадокладчик Красимир Петракиев от разглеждането на гр.дело 85/2019г. по описа на да се докладва за разпределение и ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

35 ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ГрД 111/2019 ГрД 111/2019 ГрД 141/2019 ГрД 76/2019 ГрД 76/2019 ГрД 84/2019 Докладчик: ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КУНЧЕВА Докладчик: РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА Докладчик: ТАТЯНА БЕТОВА Докладчик: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА САХАТЧИЕВА Докладчик: СВЕТЛА ЙОРДАНОВА Докладчик: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д. 111/2019 г. по описа на Плевенски окръжен съд съдията ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА. Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик. Съдия докладчик Рени Георгиева се отвежда от разглеждането на гр.д. 111/2019 г. по описа на да се докладва на за разпределение и определяне на друг съдия - докладчик. СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА БЕТОВА се отвежда от разглеждането на гр.д. 141/2019г. по описа на Плевенски окръжен съд. Делото да се докладва за разпределение и ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ПАНОВА от разглеждането на гр. Дело 76/2019 г на ПлОС на осн- чл. 22 ал.2 от ГПК. Делото да се докладва на председателя на ПлОС за определяне на друг съдия докладчик по настоящето дело ПРЕДСЕДАТЕЛ : Съдия СВЕТЛА се отвежда от разглеждането на гр.д. 76/2019 г. по описа на Плевенски Окръжен съд. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски Окръжен съд за ОПРЕДЕЛИ : ОТВЕЖДА съдията докладчик ЕКАТЕРИНА ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА ВЪРБИНА ГАНЧЕВА МЪЛЧИНИКОЛОВА

Microsoft Word - sa$tm389

Microsoft Word - sa$tm389 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ 2 от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ от 3.6.2016 3.6.2016 ЗЗ/РЗ от 6.6.2016 6.6.2016 ГрД 3228/2016 ГрД 3228/2016

Подробно

Microsoft Word - sa$tm062

Microsoft Word - sa$tm062 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 3.4.2019 3.4.2019 ЗЗ/РЗ от 5.4.2019 5.4.2019 АНД 340/2019 НОХД 745/2019

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите по ред Дата Номер дело Съдия докладчик Диспозитив 1 2 3 4 ЗЗ/РЗ от 1.3.2019 1.3.2019 ЗЗ/РЗ от 3.3.2019 3.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 5.3.2019 ГрД 1317/2019 АНД 389/2019 ГрД 1317/2019 Докладчик:

Подробно

Пореден 1 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела от 1.2.

Пореден 1 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела от 1.2. 1 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 1.2.2019 Дата на обявяване: 1.2.2019 ЧГД 101/2019 Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА В Районен съд Червен бряг е постъпило заявление

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

П Р О Т О К О Л Препис от протокол! Днес г. в зала 8 на ІV етаж в съдебната палата гр.плевен от 10.00ч. до 12.00ч. се проведе тест, практиче

П Р О Т О К О Л Препис от протокол! Днес г. в зала 8 на ІV етаж в съдебната палата гр.плевен от 10.00ч. до 12.00ч. се проведе тест, практиче П Р О Т О К О Л Препис от протокол! Днес 07.06.2019г. в зала 8 на ІV етаж в съдебната палата гр.плевен от 10.00ч. до 12.00ч. се проведе тест, практически изпит и събеседване по реда на постъпилите документи

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на СО район "Младост" Регистрационен номер 1 2 ЕС /

Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на СО район Младост Регистрационен номер 1 2 ЕС / 1 2 ЕС-02-9400-1 / 28.02.2014г. ЕС-02-9400-2/ 23.05.2014г. ж.к.младост2 бл.251 " ж.к."младост"1, ул."йерусалим" 51, вх. 1" район Младост, ж.к. Младост- 2, бл.251, вх.1 район Младост, ж.к. Младост- 1, бл.51,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно