Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq"

Препис

1 Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може да бъде променяна без предизвестие. Microsoft, Windows и Windows Vista са или търговски марки, или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни. Единствените гаранции за продукти и услуги на HP са описани в конкретните гаранционни условия към тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се в този документ не може да се подразбира като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ. Настоящият документ съдържа информация, която представлява собственост на компанията и е защитена с авторско право. Забранява се фотокопирането, възпроизвеждането или преводът на друг език на която и да е част от този документ без предварителното писмено съгласие на Hewlett-Packard Company. Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютри HP Compaq dc7900 Series Convertible Minitower Първо издание (юли 2008) Номенклатурен номер на документа:

3 Информация за настоящето издание В това ръководство се съдържа обща информация за надграждането на този компютърен модел. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини наранявания или смърт. ВНИМАНИЕ: Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини повреда на оборудването или загуба на информация. ЗАБЕЛЕЖКА: информация. Обозначеният по този начин текст предоставя важна допълнителна BGWW iii

4 iv Информация за настоящето издание BGWW

5 Съдържание 1 Характеристики на продукта Стандартни конфигурационни характеристики... 1 Компоненти на лицевия панел... 2 Компоненти на четеца за медийни карти... 3 Компоненти на задния панел... 4 Клавиатура... 5 Използване на клавиша с емблемата на Windows... 6 Местоположение на серийния номер Хардуерно надграждане Функции, свързани с обслужването... 8 Бележки за внимание и предупреждения... 8 Отключване на ключалката на капака... 9 FailSafe Key за интелигентната ключалка... 9 Използване на FailSafe Key за отключване на интелигентната ключалка... 9 Изваждане на панела за достъп до компютъра Поставяне на панела за достъп до компютъра Изваждане на предния панел Затваряне на лицевия панел Изваждане на празните панели Инсталиране на допълнителна памет DIMM модули DIMM модули от тип DDR2-SDRAM Поставяне на DIMM модули в цоклите Инсталиране на DIMM модулите Изваждане или инсталиране на платка за разширение Местоположения на устройствата Изваждане на устройство от гнездото Инсталиране на допълнителни устройства Съединения за устройства на системната платка Инсталиране на 5,25-инчово или 3,5-инчово устройство във външно гнездо за устройства Инсталиране на 3,5-инчов SATA твърд диск във вътрешно гнездо за устройства BGWW v

6 Отстраняване и обратно поставяне на сменяем 3,5-инчов твърд диск SATA Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация Приложение A Спецификации Приложение B Смяна на батерията Приложение C Външни защитни механизми Поставяне на ключалка за защита Кабелна ключалка Катинарче Ключалка за защита на бизнес компютри HP Приложение D Електростатично разреждане Предотвратяване на повреди от статично електричество Начини за заземяване Приложение E Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за изпращане Указания за работа с компютъра и редовно обслужване Предпазни мерки за работа с оптични устройства Работа Почистване Безопасност Подготовка за транспортиране Азбучен указател vi BGWW

7 1 Характеристики на продукта Стандартни конфигурационни характеристики Функциите на HP Compaq Convertible Minitower може да се различават според модела. За пълен списък на инсталираните на компютъра хардуер и софтуер, пуснете помощната програма за диагностика (включена само на някои модели компютри). Указания за ползването на помощната програма са дадени в Ръководството за отстраняване на неизправности. ЗАБЕЛЕЖКА: Компютърът HP Compaq Convertible Minitower лесно може да стане настолен. За повече информация вижте Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация на страница 45 в това ръководство. Фигура 1-1 Конфигурация на Convertible Minitower BGWW Стандартни конфигурационни характеристики 1

8 Компоненти на лицевия панел Конфигурацията на устройствата може да се различава според модела. Фигура 1-2 Компоненти на предния панел Таблица 1-1 Компоненти на лицевия панел 1 5,25-инчови оптични устройства 8 5,25-инчово гнездо за допълнителни устройства 2 2 Индикатори за активност на оптично устройство 9 Индикатор за активност на флопидисковото устройство (допълнителен) 3 3,5-инчово флопидисково устройство (допълнително) 1 10 Бутон за изваждане на дискета (по желание) 4 Двупозиционен бутон за захранване 11 Индикатор за захранване 5 Индикатор за активност на твърдия диск 12 Съединител за слушалки 6 Съединител за микрофон 13 Портове USB (универсална серийна шина) 7 Бутони за изваждане на оптично устройство ВНИМАНИЕ: Долното отделение за 5,25-инчово устройство е с по-малка дълбочина от горните две отделения. Долното отделение поддържа устройство с половин дълбочина или друго устройство с дълбочина не по-голяма от 14,5 см (5,7 инча). Не се опитвайте да вкарате насила по-голямо устройство, например оптично устройство, в долното отделение. Това може да повреди устройството и системната платка. Употребата на излишна сила при поставянето на устройство в отделението за устройството може да причини повреда на устройството. 1 Някои модели са конфигурирани с четец за медийни карти в гнездото за външни 3,5-инчови устройства. Други модели имат капаче, покриващо това гнездо. 2 Някои модели са конфигурирани с четец за медийни карти в гнездото за външни 5,25-инчови устройства. Други модели имат капаче, покриващо това гнездо. 2 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

9 Компоненти на четеца за медийни карти Четецът за медийни карти е допълнително устройство, налично само при определени модели. Вижте илюстрацията и таблицата по-долу, за да намерите компонентите на четеца за медийни карти. Фигура 1-3 Компоненти на четеца за медийни карти Таблица 1-2 Компоненти на четеца за медийни карти Слот Носител 1 xd xd-picture Card (xd) 2 MicroSD MicroSD (T-Flash) MicroSDHC 3 Индикатор за активност на четеца за медийни карти 4 SD/MMC+/miniSD Secure Digital (SD) Secure Digital High Capacity (SDHC) MiniSD 5 USB Порт USB (универсална серийна шина) 6 CompactFlash I/II Карта CompactFlash, тип 1 7 MS PRO/MS PRO DUO Memory Stick (MS) MagicGate Memory Stick (MG) MagicGate Memory Duo Порт 1394 (само на избрани модели) MiniSDHC Карта MultiMediaCard (MMC) Карта MultiMediaCard с намален размер (RS MMC) Карта CompactFlash, тип 2 Memory Stick Select Memory Stick Duo (MS Duo) Memory Stick PRO (MS PRO) MultiMediaCard 4.0 (MMC Plus) Карта MultiMediaCard 4.0 с намален размер (MMC Mobile) MMC Micro (необходим е адаптер) MicroDrive Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo) Memory Stick PRO- HG Duo Memory Stick Micro (M2) (необходим е адаптер) BGWW Компоненти на четеца за медийни карти 3

10 Компоненти на задния панел Фигура 1-4 Компоненти на задния панел Таблица 1-3 Компоненти на задния панел 1 Съединител за захранващия кабел 6 Аудиоизход за устройства със собствено захранване (зелен) 2 Аудио вход (син) 7 Универсална серийна шина (USB) 3 Мрежов съединител RJ-45 8 Съединител за монитор DisplayPort 4 Сериен съединител 9 Извод за VGA монитор 5 Съединител за мишка PS/2 (зелен) 10 Съединител за клавиатура PS/2 (лилав) ЗАБЕЛЕЖКА: Разположението и броят на съединителите може да се различават според модела. Допълнителен втори сериен порт и допълнителен паралелен порт можете да получите от HP. Функцията на извода за звуковия вход може да се промени на вход за микрофон от контролния панел на звуковия драйвер. Изводите за монитор на системната платка не работят, когато в компютъра е инсталирана графична карта. Ако графична карта е инсталирана в слот PCI, PCI Express x1 или PCIe x16, който е понижен до слот x4, изводите на графичната карта и системната платка могат да се ползват едновременно. За да се използват и двата извода, може да се наложи да се променят настройки в Computer Setup (Настройки на компютъра). За информация за избора на видеоконтролера при първоначално зареждане вижте Ръководството за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10). 4 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

11 Клавиатура Фигура 1-5 Компоненти на клавиатурата Таблица 1-4 Компоненти на клавиатурата 1 Функционални клавиши Изпълняват специални функции в зависимост от използваното софтуерно приложение. 2 Клавиши за редактиране 3 Индикатори за състоянието Това са: Insert, Home, Page Up, Delete, End и Page Down. Показват състоянието на компютъра и клавиатурните настройки (Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock). 4 Цифрови клавиши Работят като клавиатура на калкулатор. 5 Клавиши със стрелки Използват се за навигация в документ или уеб сайт. Тези клавиши позволяват преместване наляво, надясно, нагоре и надолу с клавиатурата, вместо с мишката. 6 Клавиши Ctrl Използват се в комбинация с друг клавиш и функциите им зависят от използваното софтуерно приложение. 7 Клавиш за приложения 1 Използва се (подобно на десния бутон на мишката) за отварянето на изскачащи менюта в приложение от Microsoft Office. Може да изпълнява други функции в различни софтуерни приложения. 8 Клавиши с емблемата на Windows 1 Използват се за отварянето на менюто Start (Старт) в Microsoft Windows. Използват се в комбинация с други клавиши за изпълнение на други функции. 9 Клавиши Alt Използват се в комбинация с друг клавиш и функциите им зависят от използваното софтуерно приложение. 1 Клавиши, които са налични за определени географски региони. BGWW Клавиатура 5

12 Използване на клавиша с емблемата на Windows Ползвайте клавиша с емблемата на Windows в комбинация с други клавиши, за да извършвате някои функции, които се предлагат в операционната система Windows. Вижте Клавиатура на страница 5, за да намерите клавиша с емблемата на Windows. Таблица 1-5 Функции на клавиша с емблемата на Windows Следните функции на клавиша с емблемата на Windows са на разположение в Microsoft Windows XP и Microsoft Windows Vista. Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows + d Клавиш с емблемата на Windows + m Shift + клавиш с емблемата на Windows + m Клавиш с емблемата на Windows + e Клавиш с емблемата на Windows + f Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + f Клавиш с емблемата на Windows + F1 Клавиш с емблемата на Windows + l Клавиш с емблемата на Windows + r Клавиш с емблемата на Windows + u Клавиш с емблемата на Windows + Pause/ Break Клавиш с емблемата на Windows + Tab Показва или скрива менюто Start (Старт) Показва работния плот Минимизира всички отворени приложения Показва всички минимизирани приложения Отваря My Computer (Моят компютър) Отваря Find Document (Търсене на документ) Отваря Find Computer (Търсене на компютър) Отваря помощната информация на Windows Заключва компютъра, ако сте свързани към мрежов домейн, или ви позволява да превключвате между потребители, ако не сте свързани към мрежов домейн Отваря диалоговия прозорец Run (Изпълнение) Отваря Utility Manager Стартира диалоговия прозорец System Properties (Свойства на системата) Windows XP превключва един след друг бутоните на лентата на задачите Windows Vista превключва една след друга програмите на лентата на задачите, като ползва Windows Flip 3-D Освен изброените по-горе функции на клавиша с емблемата на Windows, в Microsoft Windows Vista имате на разположение и следните функции: Ctrl + клавиша с емблемата на Windows + Tab Клавиш с емблемата на Windows + интервал Клавиш с емблемата на Windows + g Клавиш с емблемата на Windows + u Клавиш с емблемата на Windows + x Клавиш с емблемата на Windows + някой цифров клавиш Ползвате клавишите със стрелки за превключване на програмите на лентата на задачите, като ползвате Windows Flip 3-D Изнася всички притурки на преден план и избира страничната лента на Windows Превключва една след друга притурките на страничната лента Стартира Център "Удобство на достъпа" Стартира Център за мобилност на Windows Стартира онзи пряк път от Бързо стартиране, чиято позиция съответства на цифрата (например клавишът с емблемата на Windows + 1 стартира първия пряк път от менюто Бързо стартиране ) 6 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

13 Местоположение на серийния номер Всеки компютър има уникален сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират на горния капак на компютъра. Пазете тези номера, защото може да ви потрябват, когато имате нужда да се обърнете за помощ към отдела за обслужване на клиенти. Фигура 1-6 Местоположение на серийния номер и продуктовия идентификатор BGWW Местоположение на серийния номер 7

14 2 Хардуерно надграждане Функции, свързани с обслужването Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. За повечето инсталационни процедури, описани в този раздел, не са необходими инструменти. Бележки за внимание и предупреждения Преди да извършите надграждане, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, бележки за внимание и предупреждение в това ръководство. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! или пожар: За да намалите риска от нараняване от токов удар, горещи повърхности Извадете захранващия кабел от контакта и оставете вътрешните системни компоненти да се охладят, преди да ги докосвате. Не включвайте телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите контролери. Не деактивирайте заземяващия щифт на захранващия кабел. Заземяващият щифт има важна предпазна функция. Включете захранващия кабел в заземен контакт, който се намира на леснодостъпно място. За да намалите риска от сериозни наранявания, прочетете Ръководството за безопасна и удобна работа. В него се описва каква трябва да бъде правилната конфигурация на работната станция, нейните настройки, позата на тялото, здравословните и работните навици на работещите с компютри и също така предоставя важна информация за електрическата и механичната безопасност. Това ръководство се намира в интернет на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Активни и движещи се части във вътрешността. Изключете захранването на оборудването, преди да отстраните корпуса. Подменете и обезопасете корпуса, преди да включите оборудването отново. ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електрическите части на компютъра или допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За повече информация вижте Приложение D, Електростатично разреждане на страница 60. Когато компютърът е включен към променливотоково захранване, системната платка винаги е под напрежение. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 8 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

15 Отключване на ключалката на капака ЗАБЕЛЕЖКА: Smart Cover Lock (Интелигентна ключалка на капака) е допълнителна функция, която е налична само при някои модели. Интелигентната ключалка на капака е ключалка със софтуерно управление, която се контролира от паролата за настройка. Тази ключалка предотвратява неразрешения достъп до вътрешните компоненти. Компютърът се доставя с отключена интелигентна ключалка на капка. За повече информация за заключването на интелигентната ключалка на капака вижте Ръководството за управление на настолния компютър. FailSafe Key за интелигентната ключалка Ако активирате интелигентната ключалка и не можете да въведете паролата, за да я деактивирате, ще ви трябва FailSafe Key, за да отворите капака. За да получите достъп до вътрешните компоненти на компютъра, ще имате нужда от този ключ при някое от следните обстоятелства: Прекъсване на електрозахранването Неуспешно начално стартиране Повреда на компютърен компонент (напр. процесор или захранване) Забравена парола ЗАБЕЛЕЖКА: Ключът FailSafe на интелигентния капак е специализиран инструмент, който се предлага от HP. Подгответе се, като поръчате този ключ, преди да ви потрябва. За да получите FailSafe Key: Обърнете се към оторизиран риселър или сервиз на HP. Поръчайте PN за ключ тип "гаечен" или PN за ключ тип "отвертка". Посетете уеб сайта на HP ( за да получите информация как да направите поръчката. Обадете се на съответния номер, посочен в гаранцията или в ръководството Телефонни номера за поддръжка. Използване на FailSafe Key за отключване на интелигентната ключалка За да отворите панела за достъп при заключена интелигентна ключалка: 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. BGWW Отключване на ключалката на капака 9

16 5. Използвайте FailSafe Key, за да махнете двата защитени винта, които придържат интелигентната ключалка към шасито. Фигура 2-1 Изваждане на винтовете на интелигентната ключалка Вече можете да свалите панела за достъп. Вижте Изваждане на панела за достъп до компютъра на страница 11. За да върнете интелигентната ключалка, закрепете я на място със защитените винтове. 10 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

17 Изваждане на панела за достъп до компютъра 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Поставете компютъра да легне на широката основа за по-добра стабилност. 6. Вдигнете ръчката на панела за достъп (1), плъзнете панела за достъп назад на около 1,25 см, а след това го вдигнете нагоре и го отделете от устройството (2). Фигура 2-2 Изваждане на панела за достъп до компютъра BGWW Изваждане на панела за достъп до компютъра 11

18 Поставяне на панела за достъп до компютъра 1. Поставете компютъра да легне на широката основа за по-добра стабилност. 2. Изравнете накрайниците на панела за достъп с гнездата на шасито и натискайте панела за достъп, докато го плъзгате напред, докато щракне на място. Фигура 2-3 Поставяне на панела за достъп до компютъра 12 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

19 Изваждане на предния панел 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Натиснете нагоре двата накрайника за освобождаване (1), а след това завъртете лицевия панел, за да го освободите от шасито (2). Фигура 2-4 Изваждане на лицевия панел BGWW Изваждане на предния панел 13

20 Затваряне на лицевия панел 1. Поставете долните захващащи елементи на лицевия панел в съответните им гнезда в шасито (1). 2. Завъртете лицевия панел към шасито (2). 3. Защракайте ключалките отгоре на панела на мястото им (3). 4. Защракайте освобождаващите накрайници на място (4). Фигура 2-5 Затваряне на предния капак 14 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

21 Изваждане на празните панели 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. За да отворите предния капак. 7. Леко издърпайте вътрешния панел, в който са закрепени празните панели, от лицевия панел, а след това извадете желания празен панел. ВНИМАНИЕ: Дръжте вътрешния панел изправен, когато го издърпвате от лицевия панел. Издърпването на вътрешния панел под ъгъл може да повреди щифтовете, които го изравняват с лицевия панел. Фигура 2-6 Изваждане на празните панели от вътрешния панел (показан е настолен компютър) ЗАБЕЛЕЖКА: Когато връщате вътрешния панел на място, всички изравняващи щифтове и оставащите празни панели трябва да бъдат ориентирани правилно. Емблемата на вътрешния панел трябва да се намира в дъното на вътрешния панел, когато той е правилно ориентиран. BGWW Изваждане на празните панели 15

22 Инсталиране на допълнителна памет Компютърът е снабден с оперативна памет от тип DDR2-SDRAM синхронна динамична памет с произволен достъп с двоен обмен на данни, изградена от модули памет, работещи в двуканален режим (DIMM). DIMM модули В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до четири стандартни DIMM модула. В тези гнезда предварително е поставен поне един DIMM модул. Максималното количество памет, което можете да поставите на дънната платка, е 16 GB, конфигурирана в режим на високопроизводителен двуканален достъп. DIMM модули от тип DDR2-SDRAM За да работи правилно системата, DIMM модулите с DDR2-SDRAM трябва да са: стандартни модули с 240 крачета небуферирани и съвместими с PC MHz 1,8 волтови DIMM модули тип DDR2-SDRAM DIMM модулите от тип DDR2-SDRAM също така трябва: да поддържат CAS latency 5 DDR2 800 Mhz (5-5-5 timing) и CAS latency 6 DDR2 800 Mhz (6-6-6 timing) да съдържат задължителната информация JEDEC SPD Освен това компютърът поддържа: памет от тип 512-Mbit и 1-Gbit non-ecc едностранни и двустранни DIMM модули DIMM модули с устройства, поддържащи DDR устройства с конструкция x8 и x16; DIMM модули от тип SDRAM с конструкция x4 не се поддържат ЗАБЕЛЕЖКА: модули. Системата няма да работи правилно, ако инсталирате неподдържани DIMM 16 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

23 Поставяне на DIMM модули в цоклите На дънната платка има четири гнезда за DIMM модули, по две гнезда на канал. Цоклите са обозначени DIMM1, DIMM2, DIMM3 и DIMM4. Цоклите DIMM1 и DIMM2 работят в канал A. Цоклите DIMM3 и DIMM4 работят в канал B. Фигура 2-7 Местоположение на гнездата за DIMM модули Таблица 2-1 Местоположение на гнездата за DIMM модули Елемент Описание Цвят на гнездото 1 DIMM1 цокъл, канал A Черен 2 DIMM2 цокъл, канал A Бял 3 DIMM3 цокъл, канал B Бял 4 DIMM4 цокъл, канал B Бял ЗАБЕЛЕЖКА: Един DIMM трябва да заеме черния DIMM1 цокъл. В противен случай системата ще покаже съобщение за грешка при POST, на което ще пише, че модул с памет трябва да бъде поставен в черния цокъл. В зависимост от това как са инсталирани DIMM модулите, паметта на системата автоматично ще работи в едноканален режим, в двуканален режим или в "гъвкав" режим. Ако DIMM модулите са поставени само в един канал, системата ще работи в едноканален режим. Системата ще работи в по-производителния двуканален режим на редуване, ако общият капацитет на паметта на DIMM модулите в канал A е равен на този на DIMM модулите в канал B. Технологията и ширината на самите платки, обаче, може да са различни според каналите. Ако в канал A например има два DIMM модула от по 512 MB, а в канал B има един DIMM модул от 1 GB, системата ще работи в двуканален режим. Системата ще работи в "гъвкав" режим, ако общата памет на DIMM модулите в канал A не е равна на общата памет на DIMM модулите в канал B. В "гъвкав" режим каналът с най-малко BGWW Инсталиране на допълнителна памет 17

24 памет описва общия обем на паметта, зададена като двуканална, а останалата част се задава като едноканална. За да се постигне оптимална скорост, каналите трябва да се балансират така, че най-големият обем памет да се разпредели между двата канала. Ако в един канал има повече памет от другия, по-голямата памет трябва да се постави в канал A. Например, ако поставяте в цоклите един 1-GB DIMM модул и три 512-MB DIMM модула, в канал A трябва да се постави 1-GB DIMM модул и един 512-MB DIMM модул, а в канал B трябва да се поставят двата 512-MB DIMM модула. При тази конфигурация 2 GB ще работят двуканално, а 512 MB едноканално. Максималната работна скорост се определя от най-бавния DIMM модул в системата, независимо от режима. Инсталиране на DIMM модулите ВНИМАНИЕ: Задължително трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка. Гнездата за модулите памет имат позлатени метални контакти. При надстройката на памет е важно да се използват модули памет с позлатени контакти за предотвратяване на корозия и/или окисляване в резултат на контакта между несъвместими един с друг метали. Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра или допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За повече информация вижте Приложение Г, Електростатично разреждане на страница 60. При работата с модул памет внимавайте да не докоснете контактите му. В този случай може да повредите модула. 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът работи, или не, захранване винаги се подава към модулите с памет, стига компютърът да е включен в работещ контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато системата е под напрежение, може да доведе до непоправими повреди на модулите с памет или системната платка. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Намерете цоклите за модулите памет на системната платка. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате. 18 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

25 7. Отворете и двата фиксатора отстрани на цокъла за памет (1) и поставете модула памет в цокъла (2). Фигура 2-8 Инсталиране на DIMM модул ЗАБЕЛЕЖКА: Един модул с памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на самия модул трябва да съвпадне с този на цокъла. Един DIMM трябва да заеме черния DIMM1 цокъл. За максимална производителност поставете модулите така, че капацитетът на паметта да се разпредели възможно най-равномерно между канал А и канал B. За повече информация вижте Поставяне на DIMM модули в цоклите на страница Натиснете модула надолу в цокъла, докато щракне на място. Уверете се, че фиксаторите отстрани са затворени (3). 9. Повторете стъпки 7 и 8, за да инсталирате още модули. 10. Затворете панела за достъп до компютъра. 11. Включете захранващия кабел и компютъра. 12. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. При следващото включване на компютъра допълнителната памет автоматично ще се открие. BGWW Инсталиране на допълнителна памет 19

26 Изваждане или инсталиране на платка за разширение Компютърът има три стандартни слота за разширение PCI с пълна височина, един слот за разширение PCI Express x1, един слот за разширение PCI Express x16 и един слот за разширение PCI Express x16, който е понижен до слот x4. Фигура 2-9 Местоположения на слотовете за разширение Таблица 2-2 Местоположения на слотовете за разширение Елемент Описание 1 PCI Express х16 слот за разширение 2 Слотът за разширение PCI Express x16, който е понижен до слот x4 3 PCI Express x1 слот за разширение 4 PCI слот за разширение 5 PCI слот за разширение 6 PCI слот за разширение ЗАБЕЛЕЖКА: В слотовете за разширение PCI Express х16 можете да инсталирате платка за разширение PCI Express x1, x8 или x16. При конфигурации с две графични карти, първата (основна) карта трябва да бъде поставена в слота PCI Express x16, който НЕ Е понижен до слот x4. За да извадите, замените или добавите платка за разширение: 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 20 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

27 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Открийте подходящия празен цокъл за разширение върху системната платка и съответния му слот за разширение в задната част на шасито. 7. Натиснете право надолу двата зелени палеца в шасито (1) и завъртете нагоре закопчалката на платката за разширение (2). Фигура 2-10 Отваряне на фиксатора на слота за разширение 8. Преди поставянето на платка за разширение извадете предпазителя от слота за разширение или платката, ако има такава. BGWW Изваждане или инсталиране на платка за разширение 21

28 ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите инсталирана платка за разширение, изключете всички свързани към нея кабели. a. Ако поставяте платка за разширение в празен слот за разширение, извадете съответния предпазител от задната част на шасито. Вдигнете предпазителя на слота за разширение от слота. Фигура 2-11 Изваждане на предпазител от слота за разширение b. Ако изваждате стандартна PCI платка, дръжте я и от двете страни и внимателно я разклатете, докато съединителите се освободят от гнездото. Вдигнете платката право нагоре, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти. Фигура 2-12 Изваждане на стандартна PCI платка за разширение 22 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

29 c. Ако изваждате платка PCI Express х16, дръпнете задържащото лостче в края на слота за разширение от платката и внимателно разклатете платката напред и назад, докато се освободи от гнездото. Вдигнете платката право нагоре, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти. Фигура 2-13 Изваждане на платка за разширение PCI Express х16 9. Съхранявайте извадената платка в антистатичната опаковка. 10. Ако няма да инсталирате нова платка за разширение, поставете предпазител в слота за разширение, за да го затворите. ВНИМАНИЕ: След изваждане на платката за разширение трябва да поставите или нова платка, или предпазител за правилното охлаждане на вътрешните компоненти по време на работа. BGWW Изваждане или инсталиране на платка за разширение 23

30 11. За да поставите нова платка за разширение, плъзнете планката в края на платката надолу в слота отзад на шасито, а след това натиснете платката плътно надолу в цокъла на системната платка. Фигура 2-14 Инсталиране на платка за разширение ЗАБЕЛЕЖКА: При инсталирането на платка за разширение, натиснете я плътно, за да може целият съединител да влезе, както трябва в слота за разширение. 12. Затворете закрепващата ключалка за карти за разширение, като се уверите, че е здраво щракнала на място. 13. Свържете външните кабели с инсталираната платка, ако има такива. Свържете вътрешните кабели към системната платка, ако има такива. 14. Затворете панела за достъп до компютъра. 15. Включете захранващия кабел и компютъра. 16. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 17. Преконфигурирайте компютъра, ако е необходимо. Вижте Ръководството за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10) за указания за ползването на Computer Setup (Настройка на компютъра). 24 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

31 Местоположения на устройствата Фигура 2-15 Положения на устройствата при настолен компютър и Minitower Таблица 2-3 Положения на устройствата 1 Три 5,25-инчови външни гнезда за допълнителни устройства (показани са оптични устройства) 1 2 Едно 3,5-инчово външно гнездо за допълнителни устройства (показано е флопидисково устройство) 2 3 Две 3,5-инчови вътрешни гнезда за твърди дискове 1 Монтажни конзоли за допълнителен четец на мултимедийни карти и допълнителен твърд диск за тези гнезда можете да получите от HP. Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното отделение поддържа устройство с половин дълбочина или друго устройство с дълбочина не по-голяма от 14,5 см (5,7 инча). Не се опитвайте да поставите насила по-голямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. 2 В зависимост от конфигурацията на компютъра на това място може да има празен панел. Ако в това гнездо няма устройство, в бъдеще можете да поставите 3,5-инчово устройство (например флопидисково устройство, твърд диск или четец на медийни карти). За да проверите типа и размера на инсталираните на компютъра запаметяващи устройства, изпълнете Computer Setup (Настройка на компютъра). Вижте Ръководство за помощната програма Настройка на компютъра (F10) за повече информация. BGWW Местоположения на устройствата 25

32 Изваждане на устройство от гнездото ВНИМАНИЕ: носителят. Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Извадете кабелите на устройството, както е показано на следните илюстрации: ВНИМАНИЕ: Когато изваждате кабелите, издърпвайте накрайника или куплунга, но не самия кабел, за да не го повредите. Ако изваждате оптично устройство, извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на устройството. Фигура 2-16 Изваждане на кабелите на оптичното устройство 26 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

33 Ако изваждате флопидисково устройство, извадете кабела за данни (1) и захранващия кабел (2) от задната част на устройството. Фигура 2-17 Изваждане на кабелите на флопидисковото устройство BGWW Изваждане на устройство от гнездото 27

34 Ако изваждате четец за медийни карти, разкачете вътрешния USB кабел от системната платка. Ако четецът на мултимедийни карти има 1394 порт, изключете кабела 1394 от PCI платката. Фигура 2-18 Изваждане на кабела на четеца за медийни карти Фигура 2-19 Изваждане на кабела 1394 на четеца за медийни карти 28 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

35 7. Извадете устройството от гнездото му по следния начин: За да извадите 5,25-инчово устройство в настолната конфигурация, натиснете надолу жълтия заключващ механизъм Drivelock (1) и измъкнете устройството от гнездото (2). ВНИМАНИЕ: Когато жълтият заключващ механизъм е натиснат, всички външни 5,25-инчови устройства се освобождават и затова не бива да накланяте компютъра, защото устройствата ще паднат. Фигура 2-20 Изваждане на 5,25-инчово устройство от настолната конфигурация (показано е оптично устройство) За да извадите 3,5-инчово устройство или 5,25-инчово устройство в конфигурация Minitower, натиснете нагоре зеления заключващ механизъм Drivelock (1) за съответното устройство и измъкнете устройството от гнездото. Фигура 2-21 Изваждане на 3,5-инчово устройство или 5,25-инчово устройство от конфигурация Minitower (показано е оптично устройство) BGWW Изваждане на устройство от гнездото 29

36 За да извадите твърд диск от вътрешно 3,5-инчово гнездо за устройства, натиснете нагоре зеления заключващ механизъм за твърд диск Drivelock (1) за съответното устройство и измъкнете устройството от гнездото. Фигура 2-22 Изваждане на твърд диск 8. Съхранявайте изваденото устройство в антистатичната опаковка. 30 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

37 Инсталиране на допълнителни устройства Компютърът поддържа до пет устройства, които могат да се инсталират в различни конфигурации. Следвайте тези указания при инсталирането на допълнителни устройства: Основният Serial ATA (SATA) твърд диск трябва да се свърже към тъмносиния SATA конектор на системната платка, обозначен със SATA0. Свържете първото оптично SATA устройство към белия SATA конектор на системната платка, обозначен със SATA1. Свържете допълнителните SATA твърди дискове към следващия свободен (незает) SATA извод на системната платка в следния ред: SATA0, SATA1, SATA2, SATA3. Винаги свързвайте тъмносиния извод SATA0 и белия извод SATA1 преди светлосиния SATA2 и оранжевия SATA3. Свържете допълнителния външен esata диск към черния извод ESATA на системната платка. Свържете флопидисковото устройство към конектор, обозначен с FLOPPY. Свържете USB кабел на четец на мултимедийни карти към USB съединителя на системата платка, означен с MEDIA. Ако четецът на мултимедийни карти има 1394 порт, свържете кабела 1394 към PCI платката. Дънната платка не поддържа оптични устройства или твърди дискове с интерфейс Parallel ATA (PATA). Имате възможност в гнездо с половин височина да инсталирате устройство с една трета или половин височина. Трябва да поставите водещи винтове, за да сте сигурни, че устройството ще влезе добре и на място в гнездото. На шасито са добавени и допълнителни водещи винтове. За твърдия диск се използват водещи винтове за изолиран монтаж 6-32, четири от които се намират на фиксиращата скоба под панела за достъп. За всички други устройства се използват метрични винтове M3, осем от които се намират върху фиксиращата скоба на BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 31

38 флопидисковото устройство под панела за достъп. Метричните винтове от HP са с черен цвят. Водещите винтове за изолиран монтаж 6-32 от HP са сребърни и сини. Фигура 2-23 Местоположение на водещите винтове за изолиран монтаж на допълнителен твърд диск Фигура 2-24 Местоположение на водещите винтове M3 за допълнително оптично устройство 32 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

39 ВНИМАНИЕ: устройството: За да предотвратите загуба на информация и повреда на компютъра или Ако поставяте или изваждате дадено устройство, изключете изцяло операционната система и компютъра и извадете захранващия кабел от контакта. Не вадете устройството, докато компютърът е включен или е в режим на готовност. Преди да боравите с устройство, се уверете, че сте се разредили от статично електричество. Избягвайте допира до съединителя, докато държите устройството. За повече информация относно предотвратяването на повреди от статично електричество вижте Приложение D, Електростатично разреждане на страница 60. При боравене с устройството бъдете внимателни и не го изпускайте. Не използвайте прекомерна сила при поставянето на устройство. Избягвайте достъпа на течности до твърдия диск, излагането му на много висока или много ниска температура или в близост до изделия с магнитни полета, например монитори или високоговорители. Ако устройството трябва да се изпрати по пощата, поставете го в специална мехуреста торбичка или друга защитна опаковка и го надпишете "Чупливо: Да се борави внимателно". BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 33

40 Съединения за устройства на системната платка Вижте илюстрацията и таблицата по-долу, за да намерите конекторите за устройства на системната платка. Фигура 2-25 Съединения за устройства на системната платка Таблица 2-4 Съединения за устройства на системната платка Конектор на системната платка Етикет на системната платка Цвят 1 SATA0 SATA0 тъмносин 2 SATA1 SATA1 бял 3 SATA2 SATA2 светлосин 4 SATA3 SATA3 оранжев 5 esata ESATA черен 6 Четец за медийни карти MEDIA черен 7 Флопидисково устройство FLOPPY черен 34 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

41 Инсталиране на 5,25-инчово или 3,5-инчово устройство във външно гнездо за устройства ЗАБЕЛЕЖКА: 3,5-инчово устройство може да бъде флопидисково устройство или четец на мултимедийни карти. 5,25-инчово устройство може да бъде оптично устройство или четец на медийни карти с 5,25-инчов адаптер. 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Ако инсталирате устройство в отделение, покрито с празно капаче, свалете лицевия панел и след това свалете празното капаче. Вижте Изваждане на празните панели на страница 15 за повече информация. BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 35

42 7. Поставете два водещи винта в долните отвори от двете страни на устройството (1). ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичните устройства, флопидисковите устройства и четците на медийни карти ползват метрични водещи винтове M3. Осем допълнителни метрични водещи винта са осигурени на фиксиращата скоба на флопидисковото устройство под панела за достъп. Метричните винтове от HP са с черен цвят, Вижте Инсталиране на допълнителни устройства на страница 31 за илюстрация на местоположението на допълнителните метрични винтове M3. Ако сменяте устройство, сложете водещите винтове от старото устройство на новото. Фигура 2-26 Поставяне на 5,25-инчово устройство в Minitower (горе) и настолен компютър (долу) 8. Поставете устройството в желаното гнездо, като го плъзнете докрай отпред в гнездото на устройството, докато се фиксира (2). Заключващият механизъм автоматично закрепва устройството в гнездото. ВНИМАНИЕ: Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното отделение поддържа устройство с половин дълбочина или друго устройство с дълбочина не по-голяма от 14,5 см (5,7 инча). Не се опитвайте да поставите насила по-голямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставяте трето допълнително устройство, може да се наложи да махнете каишката, която хваща допълнителните захранващи изводи. 36 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

43 9. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на оптичното или флопидисковото устройство. Фигура 2-27 Свързване на кабелите на устройствата (показано е оптично устройство) 10. Ако инсталирате нов твърд диск, свържете противоположния край на кабела за данни към съответния съединител на системната платка. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако инсталирате оптично SATA устройство, свържете първото оптично устройство към белия SATA извод на дънната платка, обозначен със SATA1. Свържете второ оптично устройство към следващия свободен (незает) SATA извод, като следвате реда на номерата на изводите. Ако инсталирате флопидисково устройство, свържете го към конектора на дънната платка, обозначен с FLOPPY. Ако инсталирате четец на медийни карти, свържете USB кабела към USB извода на системната платка, обозначен с MEDIA. Ако четецът на мултимедийни карти има 1394 порт, свържете кабела 1394 към PCI платката. Вижте Съединения за устройства на системната платка на страница 34 за илюстрация на местоположението на изводите за устройства на системната платка. 11. Поставете обратно лицевия панел и панела за достъп до компютъра. 12. Включете захранващия кабел и компютъра. 13. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 14. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра. Вижте Ръководството за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10) за указания за ползването на Computer Setup (Настройка на компютъра). BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 37

44 Инсталиране на 3,5-инчов SATA твърд диск във вътрешно гнездо за устройства ЗАБЕЛЕЖКА: Системата не поддържа твърди дискове с интерфейс Parallel ATA (PATA). Преди да отстраните стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск. Също така, ако сменяте основния твърд диск, погрижете се да създадете набор дискове за възстановяване, за да можете да възстановите операционната система, софтуерните драйвери и приложенията, които са били инсталирани преди това на компютъра. Ако нямате такъв набор дискове, изберете Старт > HP Backup and Recovery и го създайте. За да инсталирате твърд диск в 3,5-инчово вътрешно гнездо за устройства: 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Поставете четири водещи винта за изолиран монтаж 6-32, по два от всяка страна на устройството. Фигура 2-28 Поставяне на водещите винтове за твърдия диск ЗАБЕЛЕЖКА: За твърдия диск трябват водещи винтове за изолиран монтаж Четири допълнителни водещи винта са поставени на фиксиращата скоба на твърдия диск под панела за достъп. Водещите винтове за изолиран монтаж от HP са сребърни и сини. Вижте Инсталиране на допълнителни устройства на страница 31 за илюстрация на местоположението на водещите винтове за изолиран монтаж Ако сменяте устройство, сложете водещите винтове от старото устройство на новото. 38 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

45 7. Плъзнете твърдия диск навътре в гнездото, докато се фиксира. Заключващият механизъм автоматично закрепва устройството в гнездото. Фигура 2-29 Поставяне на твърд диск в гнездото за твърдия диск ВНИМАНИЕ: Уверете се, че водещите винтове са изравнени с водещите жлебове на гнездото за устройството. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. 8. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск. Фигура 2-30 Свързване на захранващия кабел и кабела за данни към твърд диск SATA 9. Свържете противоположния край на кабела за данни към съответния съединител на системната платка. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако системата има само един SATA твърд диск, кабелът за данни трябва да бъде свързан към тъмносиния конектор, обозначен със SATA0, за да се избегнат проблеми с работата на диска. Ако добавяте втори твърд диск, свържете кабела за данни към следващия свободен (незает) SATA конектор на дънната платка в следния ред: SATA0, SATA1, SATA2, SATA3. BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 39

46 10. Затворете панела за достъп до компютъра. 11. Включете захранващия кабел и компютъра. 12. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 13. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра. Вижте Ръководството за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10) за указания за ползването на Computer Setup (Настройка на компютъра). Отстраняване и обратно поставяне на сменяем 3,5-инчов твърд диск SATA Някои модели имат корпус за сменяем твърд диск SATA в отделението за 5,25-инчово външно устройство. Твърдият диск се поставя на шейна, която може бързо и лесно да се вади от отделението за устройството. За да извадите и смените устройство в шейната: ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да отстраните стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск. Също така, ако сменяте основния твърд диск, погрижете се да създадете набор дискове за възстановяване, за да можете да възстановите операционната система, софтуерните драйвери и приложенията, които са били инсталирани преди това на компютъра. Ако нямате такъв набор дискове, изберете Старт > HP Backup and Recovery и го създайте. 1. Отключете шейната за твърдия диск с осигурения ключ и издърпайте шейната от корпуса. 2. Свалете винта от задницата на шейната (1) и свалете горния капак на шейната с плъзгане (2). Фигура 2-31 Сваляне на капака на шейната 40 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

47 3. Свалете лентата, която закрепва датчика за температура към горната част на твърдия диск (1) и преместете датчика далеч от шейната (2). Фигура 2-32 Сваляне на датчика за температура 4. Свалете четирите винта от долната част на шейната за твърдия диск. Фигура 2-33 Изваждане на защитните винтове BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 41

48 5. Плъзнете твърдия диск назад, за да го изключите от шейната, а след това го вдигнете нагоре и го извадете. Фигура 2-34 Изваждане на твърдия диск 6. Поставете нов твърд диск в шейната и след това плъзнете твърдия диск назад, за да се закрепи в SATA конектора на печатната платка на шейната. Уверете се, че конекторът на твърдия диск е влязъл докрай в конектора на печатната платка на шейната. Фигура 2-35 Поставяне обратно на твърдия диск 42 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

49 7. Поставете обратно четирите винта в долната част на шейната, за да закрепите здраво устройството. Фигура 2-36 Поставяне обратно на защитните винтове 8. Поставете датчика за температура върху твърдия диск в положение, което не покрива етикета (1) и закрепете датчика за температура към горната част на твърдия диск с лентата (2). Фигура 2-37 Поставяне обратно на датчика за температура BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 43

50 9. Плъзнете капака на шейната (1) и поставете обратно винта на задницата на шейната, за да закрепите капака (2). Фигура 2-38 Поставяне обратно на капака на шейната 10. Плъзнете шейната за твърдия диск в корпуса на компютъра и я заключете с осигурения ключ. ЗАБЕЛЕЖКА: твърдия диск. Шейната трябва да бъде заключена, за да се подава захранване към 44 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

51 Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. За да отворите предния капак: 7. Извадете всички захранващи кабели и кабели за данни от задната част на устройствата в 5,25-инчовите гнезда. 8. За да извадите устройствата от 5,25-инчовите гнезда, повдигнете накрайника за освобождаване на зелената закрепващата скоба за съответното устройство. Докато повдигате накрайника за освобождаване, плъзнете устройството навън от гнездото. Повторете тази стъпка за всяко 5,25-инчово устройство. Фигура 2-39 Освобождаване на 5,25-инчовите устройства от гнездата (Minitower) BGWW Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация 45

52 9. Преди да върнете всяко устройство в шасито, обърнете устройството така, че да застане перпендикулярно на вътрешния 3,5-инчов диск. Устройството трябва да бъде успоредно на зелената закрепваща скоба. Фигура 2-40 Поставяне на устройство в настолна конфигурация 10. Внимателно плъзнете устройството в най-горното гнездо, докато щракне на място. Когато устройството е поставено както трябва, заключващият механизъм ще го захване. Повторете тази стъпка за всяко устройство. ВНИМАНИЕ: Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното отделение поддържа устройство с половин дълбочина или друго устройство с дълбочина не по-голяма от 14,5 см (5,7 инча). Не се опитвайте да поставите насила по-голямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. 11. Свържете отново всички захранващи кабели и кабели за данни към задната част на устройствата в 5,25-инчовите гнезда. 12. Извадете вътрешния панел, както е описано в Изваждане на празните панели на страница 15. ВНИМАНИЕ: Дръжте вътрешния панел изправен, когато го издърпвате от лицевия панел. Издърпването на вътрешния панел под ъгъл може да повреди щифтовете, които го изравняват с лицевия панел. 13. Поставете отново празните панели във вътрешния панел, ориентирани по подходящия начин за настолна конфигурация. 46 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

53 14. Поставете отново вътрешния панел (завъртете го на 90є) с емблемата надолу и го щракнете на място в лицевия панел. Фигура 2-41 Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация 15. Поставете обратно предния капак и панела за достъп до компютъра. 16. Включете захранващия кабел и компютъра. 17. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. За да отворите предния капак: 7. Извадете всички захранващи кабели и кабели за данни от задната част на устройствата в 5,25-инчовите гнезда. BGWW Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация 47

54 8. За да извадите устройствата от 5,25-инчовите гнезда, натиснете надолу късия жълт заключващ механизъм, както е показано. Докато натискате заключващия механизъм, издърпайте устройствата от гнездото. Фигура 2-42 Освобождаване на 5,25-инчовите устройства от гнездата (настолна) 9. Преди да върнете всяко устройство в шасито, обърнете устройството така, че да бъде със същата ориентация като вътрешния 3,5-инчов диск. Дъното на устройството трябва да бъде успоредно на жълтия заключващ механизъм. Фигура 2-43 Поставяне на устройство в конфигурация Minitower 10. Внимателно плъзнете устройството в най-горното гнездо, докато щракне на място. Когато устройството е поставено както трябва, заключващият механизъм ще го захване. Повторете тази стъпка за всяко устройство. 48 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

55 ВНИМАНИЕ: Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното отделение поддържа устройство с половин дълбочина или друго устройство с дълбочина не по-голяма от 14,5 см (5,7 инча). Не се опитвайте да поставите насила по-голямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. 11. Свържете отново всички захранващи кабели и кабели за данни към устройствата в 5,25-инчовите гнезда. 12. Извадете вътрешния панел, както е описано в раздела Изваждане на празните панели на страница 15. ВНИМАНИЕ: Дръжте вътрешния панел изправен, когато го издърпвате от лицевия панел. Издърпването на вътрешния панел под ъгъл може да повреди щифтовете, които го изравняват с лицевия панел. 13. Поставете отново празните панели във вътрешния панел, ориентирани по подходящия начин за конфигурация Minitower. 14. Поставете отново вътрешния панел (завъртете го на 90є) с емблемата надолу и го щракнете на място в лицевия панел. Фигура 2-44 Промяна от настолна към Minitower (вертикална) конфигурация 15. Поставете обратно предния капак и панела за достъп до компютъра. 16. Включете захранващия кабел и компютъра. 17. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. BGWW Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация 49

56 A Спецификации Таблица A-1 Технически данни Размери в настолна конфигурация Височина Ширина Дължина Размери в конфигурация Tower (вертикална) Височина Ширина Дължина 7,0 инча 17,63 инча 17,8 инча 17,63 инча 7,0 инча 17,8 инча 17,8 см 44,8 см 45,2 см 44,8 см 17,8 см 45,2 см Приблизително тегло 26,4 фунта 12,0 кг Поддържана тежест (максимално разпределен товар за настолна позиция) 77 фунта 35 кг Температурен диапазон Работна Неработна 10 до 35 C -22 до 140 F 10 до 35 C -30 до 60 C ЗАБЕЛЕЖКА: Работната температура може да излиза извън диапазона с 1,0 C на 300 до м надморско равнище при отсъствие на постоянна пряка слънчева светлина. Максималната скорост на промяна е 10 C/ч. Горната граница може да е ограничена от вида и броя на инсталираните опции. Относителна влажност (некондензираща) Работна Неработна (макс. 38,7 C с мокър термометър) Максимална надморска височина (с декомпресия) Работна Неработна Топлоотдаване Максимално (стандартно захранване) Типично (престой; стандартно захранване) Максимално (85% ефективност на захранването) Типично (престой; 85% ефективност на захранването) 10-90% 5-95% фута фута BTU/ч. 307 BTU/ч BTU/ч 239 BTU/ч 10-90% 5-95% м м 483 кг-кал./ч. 77 кг-кал/ч 383 кг-кал/ч 60 кг-кал/ч 50 Приложение A Спецификации BGWW

57 Таблица A-1 Технически данни (продължение) Захранване Диапазон на работно напрежение 1 Номинален диапазон на напрежението Номинална честота на мрежата 115V VAC VAC Hz 230V VAC VAC Hz Изходна мощност 365 W 365 W Номинален входен ток (максимум) 1 Стандартно захранване 85% ефективност на захранването 6A при 100 VAC 5A при 100 VAC 3A при 200 VAC 2,5A при 200 VAC 1 Тази система използва активно захранване, коригирано с коефициент на мощност. Това позволява на системата да отговаря на изискванията на CE за употреба в страни от Европейския съюз. Това захранване има предимството да не изисква употребата на превключвател за избор на диапазона на входно напрежение. BGWW 51

58 B Смяна на батерията Батерията в компютъра захранва часовника, показващ точното време. При смяна на батерията използвайте подобна на първоначално инсталираната в компютъра. В компютъра има инсталирана 3-волтова кръгла литиева батерия. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В компютъра има вътрешна литиева батерия с манганов двуокис. Съществува риск от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от нараняване: Не се опитвайте да презаредите батерията. Не я излагайте на температури над 60 C. Не отваряйте, не разбивайте, не пробождайте, не изхвърляйте в огън или вода и не свързвайте клемите. Сменяйте я само с резервна батерия от HP за съответния продукт. ВНИМАНИЕ: Преди смяната на батерията е важно да се архивират CMOS настройките на компютъра. При изваждане или смяна на батерията настройките на CMOS паметта ще бъдат изтрити. Вижте Ръководството за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10) за информация за резервното копиране на настройките в CMOS. Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. ЗАБЕЛЕЖКА: Животът на литиевата батерия може да се удължи чрез включване на компютъра в електрическата мрежа. Литиевата батерия се използва само когато компютърът НЕ е включен в електрическата мрежа. Компанията HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти, оригиналните касети за принтери и акумулаторните батерии. За повече информация относно програмите за рециклиране вижте 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. 52 Приложение B Смяна на батерията BGWW

59 ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. 6. Намерете къде се намира батерията и гнездото й на системната платка. ЗАБЕЛЕЖКА: При някои модели може да се наложи да махнете някой вътрешен компонент, за да получите достъп до батерията. 7. В зависимост от типа на батерийното гнездо на системната платка изпълнете следните инструкции, за да смените батерията. Тип 1 a. Повдигнете и извадете батерията от гнездото. Фигура B-1 Изваждане на кръгла батерия (тип 1) b. Плъзнете новата батерия на мястото за батерия, с положителната страна нагоре. Батерията автоматично застава на място в гнездото по правилен начин. Тип 2 a. За да извадите батерията от гнездото й, натиснете металната скоба, която стърчи над едното от ребрата на батерията. След като батерията изскочи, я повдигнете (1). BGWW 53

60 b. За да поставите нова батерия, поставете единия й край с положителната страна нагоре под скобата на гнездото. Натиснете другия й край надолу, докато скобата щракне над другия край на батерията (2). Фигура B-2 Изваждане и подмяна на кръгла батерия (тип 2) Тип 3 a. Дръпнете скобата (1), която държи батерията, и извадете батерията (2). b. Поставете новата батерия и преместете обратно скобата. Фигура B-3 Изваждане на кръгла батерия (тип 3) ЗАБЕЛЕЖКА: След смяна на батерията използвайте следните инструкции, за да довършите тази процедура. 8. Затворете панела за достъп до компютъра. 9. Включете компютъра в контакта и го стартирайте. 54 Приложение B Смяна на батерията BGWW

61 10. Нулирайте датата, часа, паролите си и евентуално други специални системни настройки с помощта на приложението Computer Setup ("Настройка на компютъра"). Вижте Ръководство за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10). 11. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. BGWW 55

62 C Външни защитни механизми ЗАБЕЛЕЖКА: За информация за функциите за защита на данни вижте Ръководството за помощната програма Computer Setup (Настройка на компютъра) (F10), Ръководството за управление на настолния компютър и Ръководството за HP ProtectTools Security Manager (за някои модели) на Поставяне на ключалка за защита Ключалките за защита, показани по-долу и на следващата страница, могат да се използват за обезопасяване на компютъра. Кабелна ключалка Фигура C-1 Поставяне на кабелна ключалка 56 Приложение C Външни защитни механизми BGWW

63 Катинарче Фигура C-2 Поставяне на катинарче BGWW Поставяне на ключалка за защита 57

64 Ключалка за защита на бизнес компютри HP 1. Закрепете защитния кабел, като го увиете около неподвижен предмет. Фигура C-3 Закрепване на кабела за неподвижен предмет 2. Прокарайте кабелите на клавиатурата и мишката през ключалката. Фигура C-4 Прокарване на кабелите на клавиатурата и мишката 58 Приложение C Външни защитни механизми BGWW

65 3. Завинтете ключалката за шасито с осигурения винт. Фигура C-5 Закрепване на ключалката към шасито 4. Поставете края за включване на кабела за защита в ключалката (1) и натиснете навътре бутона (2), за да включите ключалката. Ползвайте осигурения ключ, за да освободите ключалката. Фигура C-6 Включване на ключалката BGWW Поставяне на ключалка за защита 59

Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може

Подробно

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може да бъде

Подробно

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в настоящия документ информация може да бъде

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 Първо издание (Февруари 2005) Авторско право International Business Machines

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър. Забележки

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Ръководство за отстраняване на неизправности HP Compaq dx7400 Series

Ръководство за отстраняване на неизправности HP Compaq dx7400 Series Ръководство за отстраняване на неизправности HP Compaq dx7400 Series Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в настоящия документ информация може да бъде променяна без предизвестие.

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно