Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин"

Препис

1 Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни термини и определения БДС 7334: :2009 Речник (ISO 12718:2008) pr rev:2019 pr rev:2019 БДС 17081:1989 Речник (ISO/FDIS 12718:2019) Контрол без разрушаване. Метод магнитно-шумов. Основни изисквания 12718: финализиране на стандарта БДС 16097:1985 Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи БДС 15406:1982 Контрол без разрушаване. Електромагнитно сортиране на метали с вихрови токове. Общи изисквания БДС 15600:1982 Контрол без разрушаване. Методи за вихровотоково и магнитноиндукционно измерване дебелината на метални и неметални покрития 15549:2011 Общи принципи (ISO 15549:2008) 12084:2003 pr rev:2019 pr rev: :2013 Общи принципи (ISO/FDIS 15549:2019) вихрови токове. Част 1: Характеристики на уредите и тяхната проверка (ISO :2013) 15549: : финализиране на стандарта 1

2 :2013 вихрови токове. Част 2: Характеристики на преобразувателите и тяхната проверка : :2009 вихрови токове. Част 3: Характеристики на системите и тяхната проверка (ISO :2008) : :2017 вихрови токове. Характеристики на преобразувателите и тяхната проверка (ISO 20339:2017) :2012 дефекти на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави. Част 1: Изпитване с помощта на обкръжаваща изпитвателна намотка върху външната повърхност 1971:2000 pr rev pr rev дефекти на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави. Част 1: Изпитване с помощта на обкръжаваща изпитвателна намотка върху външната повърхност : Начало на обществено :2012 дефекти на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави. Част 2: Изпитване с помощта на вътрешна изпитвателна намотка откъм вътрешната повърхност pr rev дефекти на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави. Част 2: Изпитване с помощта на вътрешна сонда на вътрешната повърхност : Начало на обществено 1711:2002, A1:2004 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Вихровотоково изпитване на заварени съединения чрез амплитудно-фазов анализ на сигналите 17643:2015 2

3 17643:2015 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Вихровотоково изпитване на заварени съединения чрез амплитуднофазов анализ на сигналите (ISO 17643:2015) 1711:2002, A1:2004 pr :2011 Железопътни приложения. Инфраструктура. Изпитване (контрол) без разрушаване върху релси в релсов път. Част 2: Вихровотоково изпитване на релсите в релсовия път Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 1: Автоматизирано електромагнитно изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за проверяване на хидравличната плътност, заместващо хидростатичното изпитване (ISO :2011) : : Край на общественото :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 2: Автоматизирано вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO :2011) : :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 3: Автоматизирано изпитване за течове по цялата околна повърхнина на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (ISO :2011) : :2001 pr :2011/A1 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 3: Автоматизирано изпитване с разсеян магнитен поток по цялата околна повърхнина на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства. Изменение 1 (ISO :2011/DAM 1:2019) обществено 2360:2004 Непроводящи покрития върху немагнитни елекропроводими метални основи. Измерване на дебелината на покритието. Амплитудночувствителен метод на вихровите токове (ISO 2360:2003) 2360: :2018 3

4 2360:2018 Непроводими покрития върху немагнитни електропроводими метални основи. Измерване на дебелината на покритието. Амплитудно чувствителен метод на вихровите токове (ISO 2360:2017) 2360: :1999 Електроотложени никелови покрития върху магнитни и немагнитни подложки. Измерване на дебелината на покритието. Магнитен метод (ISO 2361:1982) БДС 3920: : : :2006 Немагнитни покрития върху магнитни подложки. Измерване на дебелината на покритието. Магнитен метод (ISO 2178:1982) БДС 3920:1972 Немагнитни покрития върху магнитни подложки. Измерване дебелината на покритието. Магнитен метод (ISO 2178:2016) Немагнитни метални покрития върху материали на метална и неметална основа. Измерване на дебелината на покритието. Метод на фазовата чувствителност на вихровите токове (ISO 21968:2005) 2178: :2016 pren ISO rev 16813:2017 Немагнитни метални покрития върху материали на метална и неметална основа. Измерване на дебелината на покритието. Метод на фазовата чувствителност на вихровите токове (ISO/DIS 21968:2018) Термично пръскане. Измерване на електрическата проводимост на термично напръскани метални покрития, несъдържащи желязо, чрез вихровотоков метод Край на общественото 8249:2007 Заваряване. Определяне на феритното число (FN) на заварения метал на аустенитни и дуплекс ферито аустенитни корозионноустойчиви Cr- Ni стомани (ISO 8249:2000) 8249: :2018 Заваряване. Определяне на феритното число (FN) в заварени метали на аустенитни и дуплекс феритно-аустенитни корозионноустойчиви Cr-Ni стомани (ISO 8249:2018) 8249:2007 БДС ISO 20669:2017 Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с импулсни вихрови токове на феромагнитни метални компоненти 4

5 pren (Aerospace) Test methods for metallic materials - Part 20: Eddy current test on pipes under pressure Under Drafting (Real date: ) 5

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241:1970 1330-4:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани

Подробно

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в Радиографично изпитване EN 1330-3:1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в промишлената радиография 10265:1985 EN 1330-11:2009 Изпитване (контрол) без разрушаване.

Подробно

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm 507 614 38 +20/55-60/41 2.0 x 300 45-65 60-90 80-120 120-170 /AC/min. OCV: 55V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции 490 640 35 +20/65-120/45

Подробно

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019 Акустико-емисионно изпитване и вибрации БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 80000-8:2007 pr 80000-8 rev:2019 БДС 17118:1990 1330-9:2009 1330-9:2017 13554:2011 13477-1:2003 Акустика. Термини и определения Акустика.

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Phased_array_Roller_FORM_ [Compatibility Mode]

Phased_array_Roller_FORM_ [Compatibility Mode] Особености на фазиращи осезатели и приложението на RollerForm Scanerв авиационната индустрия д-р инж Йордан Мирчев Съдържание I. Лекция (13:00 часа) 1. Спецификации за изпитване с ФО 2. Основни термини

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

MTG обединява водещи български заводи, специализирани в производство и механообработка на детайли от алуминий, чугун и стомана. Основните технологии,

MTG обединява водещи български заводи, специализирани в производство и механообработка на детайли от алуминий, чугун и стомана. Основните технологии, MTG обединява водещи български заводи, специализирани в производство и механообработка на детайли от алуминий, чугун и стомана. Основните технологии, усвоени в производството са: Центробежно леене на легиран

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 За продукта Фрезоване и изравняване на повържности и форми Фрезите Klingspor за твърд метал се използват винаги когато на труднодостъпни

Подробно

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode] Приложение на закона на Фарадей Пример: Токов контур в магнитно поле се върти с кръгова скорост. Какво е индуцираното ЕДН? S N S страничен изглед = S = S cos Избираме 0 =0. Тогава = 0 t = t. = S cos t

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 СЪДЪРЖАНИЕ Стр I. ПРЕИМУЩЕСТВА 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА 3 III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчн

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчн PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ;

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ; ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 1 тел./факс: (0) 969 518; 96 0 мобилни: 0888 507; 0885 7871 e-mail: eurositex@eurositexbg.com eurositex_bg@yahoo.com WEB: www.eurositexbg.com ОБТЯГАНЕ НА СИТОВИТЕ

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембра

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембра Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани Милена Митева, Виолета Славова, Стойко Петров Vacuum metallization an asymmetric polyacrylonitrile membranes: Vacuum

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

Microsoft Word - FSM4000

Microsoft Word - FSM4000 FSM4000 - Електромагнитният разходомер за избор при критични приложения в широк спектър от индустрии Измерване разхода на проводими флуиди Перфектният избор за измерване на дебита както в основните така

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно