RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0082/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) Чарлз Танък, Бранислав Шкрипек, Арне Герике, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Андерс Примдал Вистисен, Моника Маковей, Ангел Джамбазки, Ян Захрадил, Валдемар Томашевски от името на групата ECR RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0082/2018 Резолюция на Европейския парламент относно настоящото положение с правата на човека в Турция (2018/2527(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция 1, резолюцията от 24 ноември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Турция 2 и резолюцията от 6 юли 2015 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Турция 3, като взе предвид доклада на Комисията от 2016 г. относно Турция, като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Анкара от 14 септември 2017 г. относно положението с правата на човека в Турция и от 13 ноември 2017 г. относно положението на защитниците на правата на човека в Турция, като взе предвид изявлението, направено след политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 25 юли 2017 г., като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), по която Турция е страна, като взе предвид насоките на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религията и убежденията, като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, като взе предвид член 123 от своя правилник, А. като има предвид, че Турция е важен партньор на ЕС; като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава, включително на разделението на властите, демокрацията, свободата на изразяване и свободата на медиите, свободата на сдружаване, свободата на вероизповедание и правата на малцинствата са в основата на международното и националното право; Б. като има предвид, че на 18 януари 2018 г. Турция удължи извънредното положение за шести път след неуспешния опит за преврат през 2016 г.; като има предвид, че по време на извънредното положение правовата държава в Турция е 1 Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2017)0306. PE v /6 RE\ docx

3 под постоянен натиск, тъй като всички лица, заподозрени в принадлежност към движението Гюлен, и представители на гражданското общество, в т.ч. журналисти, адвокати, представители на академичните среди, писатели и НПО, са подложени на съдебен тормоз, произволни арести, забрани за пътуване и много други ограничителни мерки въпреки липсата на доказателства за престъпни нарушения или на сериозни основания за задържане; като има предвид, че държавните служители продължават да бъдат освобождавани или отстранявани от длъжност с декрет, без справедлив процес, като от юли 2016 г. насам повече от държавни служители са били освободени от длъжност; като има предвид, че над 500 адвокати са лишени от свобода в очакване на съдебен процес, а над са подложени на съдебно преследване; В. като има предвид, че репресивните мерки засягат и прокюрдската опозиционна партия Демократична партия на народите, чиито съпредседатели Селахатин Демирташ и Фиген Юксекдаг заедно с други депутати са арестувани и задържани под стража в досъдебното производство от ноември 2016 г. насам, като същевременно през първата половина на 2016 г. 148 депутати от Демократичната партия на народите и други опозиционни партии са лишени от парламентарен имунитет; като има предвид, че на 11 януари 2018 г. Лейла Зана, носителка на наградата Сахаров на Европейския парламент за 2005 г., е лишена от статута си на член на парламента въз основа на съмнителни основания; като има предвид, че в югоизточната част правителството е поело контрола над 89 общини, в които победител е Демократичната партия на регионите (DBP) сестринската партия на Демократичната партия на народите в региона, и е отстранило от длъжност демократично избраните съкметове въз основа на подозрение в тероризъм, като най-малко 70 лица са задържани в очакване на съдебен процес, което представлява нарушение на правото на политическо сдружаване и участие и на свободата на изразяване на мнение; Г. като има предвид, че все повече са случаите на ограничаване на свободата на словото и на сплашване на журналисти и медии във и извън Турция, което се изразява в задържания, изслушвания, наказателни преследвания, цензура и уволнения; като има предвид, че по непотвърдени данни над 150 журналисти са били лишени от свобода; като има предвид, че има случаи на задържане и на чуждестранни журналисти, а именно случаят с турско-германския журналист Дениз Юджел, лишен от свобода въз основа на обвинения в шпионаж през февруари 2017 г., който все още е в затвора; като има предвид, че през 2017 г. започнаха няколко големи политически мотивирани съдебни процеси срещу журналисти, въпреки че липсват достоверни доказателства в подкрепа на обвиненията; Д. като има предвид, че през 2017 г. на прицел са взети и защитници на правата на човека; като има предвид, че през юни 2017 г. Танер Кълъч, председател на Амнести Интернешънъл за Турция, е задържан за предполагаеми връзки с движението Гюлен ; като има предвид, че на 31 януари 2018 г. истанбулски съд нареди Кълъч да бъде освободен под гаранция, но той все още е задържан, тъй като прокурорът е подал жалба срещу решението на съда; като има предвид, че през юли 2017 г. десет други защитници на правата на човека, сред които един германски и един шведски гражданин, са задържани по време на среща в RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 Истанбул, обвинени в подпомагане на неназовани терористични организации и освободени под гаранция на 25 октомври; като има предвид, че през ноември 2017 г. Осман Кавала, предприемач и известна фигура в гражданското общество, е лишен от свобода без ясни обвинения; Е. като има предвид, че през януари 2018 г. над 300 души, сред които и журналисти, изразили в социалните медии критика по повод на военната намеса на турското правителство в северозападния сирийски анклав Африн, т.нар. Операция Маслинова клонка, са задържани по обвинения в подбудителство към омраза, обида на държавни служители, подкрепа на тероризма и заплаха за единството на държавата ; Ж. като има предвид, че макар и турската конституция да предвижда свобода на религията, свобода на вероизповеданието и на частното разпространение на религиозни идеи и да забранява дискриминацията на религиозна основа, религиозните малцинства все още стават жертви на престъпления от омраза и на словесни и физически нападения, на стигматизация и социален натиск в училищата, на дискриминация заради упоменаването на религия в съответното поле на картата за самоличност, и се сблъскват с трудности във връзка с възможността да установят свое законно място за поклонение; като има предвид, че в гражданското общество се говори за безпрецедентни равнища на преследване и репресии срещу християни поради факта, че твърдолинейните ислямистки екстремисти са избягали от Сирия и Ирак в Турция, вследствие на което рязко са се увеличили случаите на насилие и агресия спрямо християните; като има предвид, че Андрю Брънсън, християнски пастор в Турция от 23 години, е задържан през октомври 2016 г. и срещу него е повдигнато лъжливо обвинение в членството във въоръжена терористична организация, без да са налице доказателства, и като има предвид, че той продължава да е лишен от свобода; З. като има предвид, че през 2017 г. се съобщава за многобройни случаи на изтезания и малтретиране при полицейско задържане, особено от лица, задържани съгласно Закона за борба с тероризма; И. като има предвид, че в световен мащаб Турция продължава да бъде държавата, приела най-голям брой бежанци; като има предвид, че детският труд продължава да бъде широко разпространен и голям брой деца бежанци и търсещи убежище не посещават училище; като има предвид, че съгласно последните съобщения почти половин милион сирийски деца бежанци са записани в училище, но най-малко продължават да не посещават училище; 1. изразява силна загриженост по повод на несъразмерните мерки, предприети в режима на извънредно положение, обявен след неуспешния опит за преврат и все още неотменен, включително по повод на големия брой арести, уволнения, конфискация на имущество, както и на засилването на репресивните мерки срещу свободата на медиите, в т.ч. непропорционалните забрани на медийни сайтове и социални медии; 2. припомня, че принципите на правовата държава, свободата на словото, свободата на събранията и сдруженията и многообразието и независимостта на медиите са гръбнакът на демократичното общество и че силните и независими PE v /6 RE\ docx

5 неправителствени организации са основни елементи на всяка демократична система; подчертава, че Турция трябва да се стреми към възможно най-високите демократични стандарти и практики в съответствие с международните задължения в областта на правата на човека, произтичащи от международните конвенции за правата на човека, по които е страна; 3. категорично осъжда арестуването по неоснователни причини в Турция на граждани на ЕС, журналисти, представители на академичните среди и защитници на правата на човека и призовава за незабавното освобождаване на Дениз Юджел, Танер Кълъч, Осман Кавала и всички други на основание на принципа на презумпцията за невиновност и при прилагането на задържане под стража в досъдебното производство в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека; призовава турското правителство да отмени нарежданията си за закриване на медии и да гарантира, че печатът и другите медии, както и всяко едно отделно лице могат да заемат позиции по въпроси, засягащи обществото, и да информират общественото мнение без цензура или ограничения; 4. осъжда продължаващото задържане на съпредседателите на Демократичната партия на народите Селахатин Демирташ и Фиген Юксекдаг и други членове на парламента, принадлежащи към опозицията, както и на кюрдски кметовете на общини, и призовава за тяхното незабавно освобождаване в очакване на съдебен процес; осъжда неотдавнашното решение за отнемане на Лейла Зана на статута на член на парламента, както и подобни решения от миналото, отнасящи се до пет други депутати от Демократичната партия на народите; отново заявява своята солидарност със законно избраните членове на парламента, подложени на задържане и сплашване; 5. изразява дълбоката си загриженост по повод на задържането в Турция на лицата, изказали критика по време на обезпокояващата военна намеса Операция Маслинова клонка в Африн; припомня, че заглушаването от страна на Турция на гласовете, които говорят открито срещу военната намеса, е в нарушение на нейните собствени закони и на задълженията ѝ съгласно международното право в областта на правата на човека; 6. призовава турското правителство да спазва и изпълнява всеобхватното законодателство на Турция за защита на свободата на религията и изцяло да изпълнява решенията на Европейския съд за правата на човека и препоръките на Венецианската комисия относно свободата на религията или убежденията, да улесни връщането на конфискуваното имущество на църквата и да гарантира спазването на изискването за справедлив процес във всички случаи, които имат последствия за правото на свобода на религията или убежденията; изисква правителството да влезе в диалог с религиозните малцинства с цел преодоляване на предразсъдъците и разрешаване на проблемите в съответствие със задълженията, произтичащи от международното право; настоятелно призовава правителството да освободи пастор Андрю Брънсън и да му позволи да се завърне у дома си; призовава турските органи да се борят сериозно срещу всички прояви на антисемитизъм в обществото; 7. изразява тревога по повод на съобщенията за случаи на изтезания и малтретиране RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 на затворници в местата за задържане и настоятелно призовава турските органи да изпълняват своите задължения съгласно Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека; 8. насърчава турското правителство да предостави разрешения за работа и достъп до здравеопазване на всички сирийски бежанци и да осигури достъп до образование на сирийските деца бежанци; 9. призовава делегацията на ЕС в Анкара да поеме заедно с посолствата на държавите членки водеща роля, да осигурява помощ за координиране и когато е необходимо публична подкрепа за защитниците на правата на човека, поспециално чрез мониторинг и наблюдение на съдебни процеси и искания на разрешение за посещения в затворите; 10. призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и специалния пратеник за насърчаване на свободата на религията и убежденията извън ЕС систематично да повдигат въпроса за християнските и другите религиозни малцинства като неразделна част от диалога си с Турция; насърчава делегацията на ЕС в Анкара да прилага систематично насоките на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религията и убежденията, като оказва подкрепа на местните църкви и гражданското общество, прави публични изявления и посещава лишени от свобода членове на религиозни малцинства; 11. подчертава, че от решаващо значение за бъдещето на страната е оказването на подкрепа на защитниците на правата на човека и представителите на гражданското общество в Турция; отново отправя своя призив към Комисията да направи оценка на конкретни възможности за засилване на подкрепата за гражданското общество в Турция; 12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета, на Европейската служба за външна дейност, на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Турция. PE v /6 RE\ docx

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

RC

RC ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Документ за разглеждане в заседание 11.7.2007 B6-0279/2006 } B6-0282/2007 } B6-0283/2007 } B6-0284/2007 } B6-0286/2007 } B6-0289/2007 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0163/2017 18.4.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (2016/2294(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0229/2015 16.7.2015 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2102(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P6_TA-PROV(2007)0000

P6_TA-PROV(2007)0000 P6_TA(2007)0016 Човешките права на далитите в Индия Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите в Индия Европейският парламент, като взе предвид изслушването,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

140 години Търновска

140 години Търновска В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция.

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Parlament doc

Parlament doc 1 Депутати обкъждат присъединяването на Сърбия към ЕС Петък, 16 Юли 2010 FrogNews Присъединяването на Сърбия към Европейския съюз (ЕС) е в интерес, както за България, така и за стабилността на Западните

Подробно