Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc"

Препис

1 Конструкция Вентилът Alwa-Kombi-4 се състои от: Тялото на вентила прав модел с вътрешна резба съгласно ISO 7 (DIN 2999) или външна резба съгласно DIN ISO 228 Вложка на вентила Ръкохватка с цифров дисплей за предварителна Термозадвижка (принадлежност) Тръбни съединения (принадлежност) Материали Тялото на вентила от червен бронз Вложката на вентила от червен бронз и месинг с уплътнителни пръстени от EPDM и уплътнение на опора от PTFE Ръкохватка, настройваща скала и дисплей от пластмаса V1810 Alwa-Kombi-4 ОБХОДЕН ДРОСЕЛЕН ВЕНТИЛ Приложение Alwa-Kombi-4 се използва в качество на обходен дроселен вентил за хидронно балансиране в циркулационни системи за гореща питейна вода. За постигане на хидравличен баланс потокът в циркулационната тръба се ограничава чрез ръчна предварителна на вентила. Вентилът също така може да бъде снабден с термозадвижка, позволяваща точно, до градус регулиране на водната температура в циркулационната система. Термозадвижка може да бъде монтирана без прекъсване на подаването на гореща вода. Когато се използва термозадвижка за C, съгласно DVGW работен лист W551 и W553, е необходима термична дезинфекция. Хидравличния баланс се съхранява в процеса на термална дезинфекция с цел осигуряване обеззаразяване на всички тръбопроводи и щрангове. Характеристики Отговаря на изискванията за KTW За регулиране съгласно DVGW, работни листа W551 и W553 Тялото на вентила и всичките части, имащи допир с вода, са направени от устойчив на корозия червен бронз Rg5 Усъвършенствано автоматично регулиране на температурата с функция за термална дезинфекция Опция за източване с усъвършенстван сменяем дренажен накрайник Без допълнителни странични съединения към тялото на вентила Затворена втулка с уплътнение на стеблото, без необходимост от поддръжка Резбата на стъблото е изолирана от потока Уплътнение на опората, направено от PTFE Видима цифрова скала за с вътрешна ръкохватка за предварителна Висока точност на всеки отделен вентил в резултат на фабрична калибровка Спецификации Среда Работна температура Работно налягане ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА Вода max. 130 C (266 F) max. 16 bar (232 p.s.i.) kvs-стойности DN 15 2,70 DN 20 6,40 DN 25 6,80 DN 32 и 40 16,0 Copyright 2003 Honeywell GmbH All rights reserved EN0H-0108GE25 R0904

2 Действие Като дроселен вентил Alwa-Kombi-4 ограничава потока в циркулационната тръба. Това се постига или с ръчно затваряне на вентила до известно положение, или автоматично, при положение, че вентилът е снабден с термозадвижка. Ръчна : вентилът предварително се настройва в съответствие с изчислената стойност и се оставя в това положение. Водния поток се ограничава от стеснения отвор на вентила. Автоматично регулиране: вентилът е оборудван с термозадвижка и е настроен предварително на желаната температура на вода. Термозадвижката задържа температурата на водата във вентила на точно зададен градус. При понижаване на температурата на вода вентилът се отваря, и потокът на гореща вода се увеличава. Когато температурата на водата се повишава, вентилът се затваря и спира при достигане на предварително зададената температура на водата (с изключение на скоростта на изтичане). При ръчно предварително регулиране вентилът може да бъде настроен само за оптимално действие при пълно натоварване. Процесът на автоматично регулиране позволява постоянен контрол и по такъв начин - оптимално захранване на всичките тръбопроводи при икономично използване на енергия. Представлявайки част от фамилията вентили Комби на Honeywell, след инсталиране на вентила могат също да бъдат добавени допълнителни функции за използване. Функциите се изпълняват от адаптори, инсталирани вътре в стеблото на втулката: Термозадвижка (за предпочитане C [ F]) може да бъде монтирана по всяко време без прекъсване на подаването на гореща вода. Задвижката просто се завинтва в стеблото и това дава възможност за поддържане на постоянен хидронен баланс, базиран на температура на вода в циркулационна тръба. Дренажен адаптор се монтира за източване на тръба или щранг и може да бъде отстранен след приключване на източване. Той може да се използва с всеки балансиращ вентил за питейна вода Alwa-Kombi- 4, а също и с всеки балансиращ вентил за отопление/охлаждане Kombi-3-плюс или Kombi-2-плюс на фирма Honeywell. Термална дезинфекция при температурите над 70 C (158 F) Поддържа се от Alwa-Kombi-4 с монтирана термозадвижка за C ( F). Starting from the leakage rate вентилът се отваря при температурата на вода 63 C (145 F) и величината на потока нараства. Когато водата достига температура 72 C (162 F), воден поток се дроселира до количество, по-ниско от това на изтичане. Предимството при това е, че хидравличният баланс се запазва и гореща вода бързо се разпространява по всичките щрангове и тръби. Когато процесът на термална дезинфекция свърши и температурата на водата отново се понижи, Alwa-Kombi-4 се връща в стандартно положение на регулиране. Фиг. 1. Отношение на дебита и температура на вода ЗАБЕЛЕЖКА: Термална дезинфекция се поддържа само от термална задвижка C ( F), на поръчка VA2400A001. Термалната задвижка трябда да се настрои до 55 (131 F) = предварително задание 1.5. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

3 Размери Фиг.2. Alwa-Kombi-4 с вътрешна резба Фиг 3. Alwa-Kombi-4 с външна резба ЗАБЕЛЕЖКА: Дренажен накрайник и термозадвижка са налични (вж. Принадлежности) Тип DN D1 kvsвеличина Alwa-Kombi-4 с вътрешна резба (Фиг. 2) Alwa-Kombi-4 с външна резба (Фиг. 3) Таблица 1. Размери и kvs-стойности ØD L L1 L2 H1 H2 SW 15 Rp 1/2 2, Rp 3/4 6, Rp 1 6, Rp 1 1/4 16, Rp 1 1/2 16, G 3/4 A 2,7 15/ G 1 A 6, G 1 1/4 A 6, G 1 1/2 A 16, G 1 3/4 A 16, ЗАБЕЛЕЖКА: Всички величини са дадени в mm, ако не е посочено друго. Фиг 4. Термозадвижка за Alwa Kombi-4 Honeywell GmbH All rights reserved 3 EN0H-0108GE25 R0904

4 Информация за поръчване Таблица 2. Текст за поръчка и на поръчка в Системата (OS = Ordering System) Текст за поръчка Alwa-Kombi-4 дроселен вентил с вътрешна резба Alwa-Kombi-4 дроселен вентил с вътрешна резба и монтирани прес-фитинги Mapress Alwa-Kombi-4 дроселен вентил с вътрешна резба и монтирани прес-фитинги Sanpress Alwa-Kombi-4 дроселен вентил с външна резба ЗАБЕЛЕЖКА: на поръчка DN mm R 1/2 1/2 3/ /4 1 1/2 V1810Y V1816Y V1817Y V1810X Добавете желан размер към на поръчка в Системата: V1810X0 в DN15 = V1810X0015 Принадлежности Съединения за външна резба Съединителна гайка, уплътнение и запоен накрайник от червен бронз за външна резба DN15, за тръба с 15mm Ø DN15, за тръба с 18mm Ø DN20,за тръба с 18 mm Ø DN20, за тръба с 22mm Ø DN25, за тръба с 28mm Ø DN32, за тръба с 35mm Ø DN40, за тръба с 42mm Ø VA7400A015 VA7400A016 VA7400A018 VA7400A020 VA7400A025 VA7400A032 VA7400A040 Съединителна гайка, уплътнение и накрайник с външна резба от червен бронз за външна резба За DN15 За DN20 За DN25 За DN32 За DN40 VA7401A015 VA7401A020 VA7401A025 VA7401A032 VA7401A040 Съединителна гайка, уплътнение и стоманен заварен накрайник за външна резба За DN15 За DN20 За DN25 За DN32 за DN40 VA7402A015 VA7402A020 VA7402A025 VA7402A032 VA7402A040 Съединителна гайка с фитинг MAPRESS за външна резба DN15, за тръба с 15mm Ø DN15, за тръба с 18mm Ø DN20, за тръба с 22mm Ø DN25, за тръба с 28mm Ø DN32,за тръба с 35 mm Ø DN40, за тръба с 42mm Ø VA7403A015 VA7403A018 VA7403A020 VA7403A025 VA7403A032 VA7403A040 Съединителна гайка с фитинг Sanpress за външна резба DN15, за тръба с 15mm Ø DN15, за тръба с 18mm Ø DN20, за тръба с 22mm Ø DN25, за тръба с 28mm Ø DN32, за тръба с 35mm Ø DN40, за тръба с 42mm Ø VA7404A015 VA7404A018 VA7404A020 VA7404A025 VA7404A032 VA7404A040 Съединителна гайка, уплътнение и накрайник с вътрешна резба от червен бронз за вътрешна резба За DN15 За DN20 За DN25 За DN32 за DN40 Принадлежности Дренажен адаптор Термозадвижка За всички размери За всички размери, обхват на температурна C ( F) За всички размери, обхват на температурна C ( F) VA7405A015 VA7405A020 VA7405A025 VA7405A032 VA7405A040 VA3400A001 VA2400A001 VA2400B001 ЗАБЕЛЕЖКА: Термална дезинфекция се поддържа от термозадвижка за C ( на поръчка VA2400A001) с предварителна между 1.5 и 2.0. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

5 Пример на инсталация Honeywell AG All rights reserved EN0H-008GE25 R0500

6 Диаграма на потока за DN = отворен Kv-стойност 0,37 0,49 0,57 0,65 0,85 1,00 1,13 1,32 1,66 2,12 kvs = 2,70 ЗАБЕЛЕЖКА: По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

7 Диаграма на потока за DN = отворен kv-стойност 0,68 0,84 0,97 1,10 1,30 1,60 2,10 2,60 3,12 3,73 4,40 5,84 kvs = 6,40 ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. Honeywell GmbH All rights reserved 7 EN0H-0108GE25 R0904

8 Диаграма на потока за DN = отворен Kv-стойност 0,68 0,84 0,97 1,10 1,30 1,60 2,10 2,60 3,20 3,90 4,64 6,06 kvs = 6,80 ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

9 Диаграма на потока за DN 32 и DN kv-стойност 1,02 1,13 1,42 1,48 1,70 1,87 2,16 2,44 2,96 3,54 4,12 4,71 5,28 5, ,4 5.6 kv-стойност 6,13 6,44 6,91 7,42 7,77 8,19 8,74 9,20 9,36 9,62 10,1 10,5 11,0 11, = отворен kv-стойност 12,0 12,5 12,8 13,3 13,7 14,1 14,5 14,8 15,0 15,3 15,6 kvs = 16,0 ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. Honeywell GmbH All rights reserved 9 EN0H-0108GE25 R0904

10 Alwa-Kombi-4 с монтирана термозадвижка kvs-стойност при Alwa-Kombi-4 с монтирана термозадвижка за C ( C) по отношение на температура на водата при 1.5 Предварително настроени стойности за термозадвижки Ние препоръчваме: = желаната минимална температура (стандартна ) Желаната минимална температура 55 C (131 F) = 1.5 Ако необходимото положение на дроселиране съгласно DVGW, работно предписание W553, е вдясно от 2K-линия та (температурата в тръбата е под 53 C [127 F] при предварителна 1.5), предварителната величина трябва да бъде увеличена с 2K: Желаната минимална температура 55 C (131 F) + 2K = 1.7 Ако необходимото положение на дроселиране съгласно W553 е вдясно от 5K-линията (температурата в тръбата е под 53 C [127 F] при предварителна 1.7), остават следните възможности: 1. Ръчно настройте термозадвижката и вентила на изчислените величини, в съответствие с DVGW, работно предписание W Използвайте вентил с по-голям размер. 3. Увеличете предварителната на 5K: 55 C (131 F) + 5K = предварителна 2.0. При специфициране на помпата е необходимо да се вземе под внимание увеличената загуба на налягане във вентила! Когато инсталацията е настроена в съответствие с горните препоръки, хидронния баланс също се запазва на 70 C (158 F) в процеса на термална дезинфекция. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

11 Диаграма на потока за DN 15 с термозадвижка за C ( F) Температура C Температура F ,8 125,6 127,4 129, ,8 134,6 136,4 138,2 140 ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. Honeywell GmbH All rights reserved 11 EN0H-0108GE25 R0904

12 Диаграма на потока за DN 20 и DN 25 с термозадвижка за C Температура C Температура F ,8 125,6 127,4 129, ,8 134,6 136,4 138,2 140 ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

13 Диаграма на потока за DN 32 и DN 40 с термозадвижка за C Температура C Температура F ,8 125,6 127,4 129, ,8 134,6 136,4 138,2 140 ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. Honeywell GmbH All rights reserved 13 EN0H-0108GE25 R0904

14 Диаграма на потока за DN 15 с термозадвижка за C ( F) Температура C Температура F ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. EN0H-0108GE25 R Honeywell GmbH All rights reserved

15 Диаграма на потока за DN 20 и DN 25 с термозадвижка за C Температура C Температура F ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. Honeywell GmbH All rights reserved 15 EN0H-0108GE25 R0904

16 Диаграма на потока за DN 32 и DN 40 с термозадвижка за C Температура C Температура F ЗАБЕЛЕЖКА:По производственни причини затворено положение (спряно) е вече постигнато между 0.2 и 0.4. Automation and Control Products Honeywell GmbH Phone: (49) Zu den Ruhrwiesen 3 Fax: (49) D Arnsberg-Neheim EN0H-0108GE25 R Subject to change All rights reserved

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

MTCV

MTCV Многофункционален термостатичен циркулационен вентил MTCV безоловен бронз Въведение Фиг. 1. Базова версия - A Фиг..* Версия B на MTCV с пряко действие с функция на автоматична дезинфекция * термометърът

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 310 Факс: 02/ 9179 312, 9179 313 ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул.

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

Продукти за подово отопление Системи и компоненти за подово отопление БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, O

Продукти за подово отопление Системи и компоненти за подово отопление БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, O Системи и компоненти за подово отопление БГ Терм ООД ценова листа 08/209 Sanha, MultiFit -Flex многослойна тръба 230506 MultiFit -Flex, многослойна тръба за отопление и питейна вода, на рула по 200 m 2305020

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 14 63 mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Press / Press LBP - номенклатура... 3 Резбови съединения...17

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Ø ,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox Благороден материал, Мега възможности TECHNOLOGY OF SUCCESS ISO 9001

Ø ,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox Благороден материал, Мега възможности TECHNOLOGY OF SUCCESS ISO 9001 Ø 12 168,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox Благороден материал, Мега възможности TECHNOLOGY OF SUCCESS Система KAN-therm Inox - номенклатура тръба от неръждаема стомана - 1.4404 - пръти 6 m ГРУПА: H 12 1,0 **

Подробно