РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/ год. и Решение 783-НС/ год.на Централна избирателна комисия. В седанието участваха: председател Георги Михов м.председател Михаил Хаджиянев м.председател Имухан Хюсеин секретар Стоян Арнаудов и членове: Димитър Трошев Христина Късева Камелия Димитрова Таня Стоянова-Рангелова Нели Гюмова Константин Костов Любима Бургазлиева Божан Божанов Анна Мосинова-Петкова Стоян Желязков Иванка Кирязова Антон Стоянов Присъстват 16, отсъстват трима - Наталия Минкова, Росица Димова, Емине Бекир. На лице е необходимият кворум и седанието се проведе под ръководството на Георги Михов председател на РИК, при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Айтос в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Сунгурларе в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Камено в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Карнобат в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас 1

2 Определяне поредните номера на невисимите кандидати, съгласно поредността на регистрацията на невисимия кандидат от Районна избирателна комисия-бургас. в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Бургас в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас Заличаване на регистрацията на АНДРЕАН КИРОВ ГЕОРГИЕВ като невисим кандидат народен представител в изборите Народно събрание на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургаски, предложен от Инициативeн комитет, регистриран с Решение 22-НС/ г. на РИК Бургас и личаване на инициативен комитет издигане невисим кандидат народен представител в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Созопол в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Руен в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас 1 Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Малко Търново в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас 1 Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Царево в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас 1Разни По т.1 от дневния ред 52-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Айтос в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община Айтос с вх. 37/002014г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с парламентарно представените партии и коалиции и представители 2

3 на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОГ- БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС, и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Аитос в избирателни секции с номер от до избирателна секция с , съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председ ател Зам.председ ател Сек ретар Бр.чле нове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА Българи 8 я без цензура Реформ 8 аторски блок УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване. Таня Иванова Стоянова-Рангелова 3

4 Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,42 ч По т.2 от дневния ред 53-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Сунгурларе в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас. В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община Сунгурларе с вх. 39/ г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представители на парламентарно представените политически партии и коалиции и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673-НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Сунгурларе в избирателни секции с номер от до избирателна секция с включително, съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председател Зам.председател Секретар Бр.членове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА България без цензура 4

5 Реформатор ски блок УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,44 ч По т. 3 от дневния ред 54-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община КАМЕНО в изборите народни представители на 5 5

6 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община КАМЕНО с вх. 58/ г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представителите на политическите партии и коалиции, и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673- НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община КАМЕНО в избирателни секции с номер от до избирателна секция с без подвижната секционна избирателна комисия с , съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председател Зам.председател Секретар Бр.членове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА България 3 без цензура Реформатор ски блок 3 УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване. 6

7 Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,45 ч По т. от дневния ред 55-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Карнобат в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас. В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община Карнобат с вх. 44/002014г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представители на парламентарно представените политически партии и коалиции и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673-НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Карнобат в избирателни секции с номер от до избирателна секция с включително и подвижна секционна избирателна комисия с , съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председ ател Зам.председ ател Сек ретар Бр.чле нове ГЕРБ КБ

8 ДПС АТАКА Българи 7 я без цензура Реформ 8 аторски блок УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,47 ч 8

9 По т. 5 от дневния ред 56-НС/ година ОТНОСНО: определяне на поредните номера невисимите кандидати в бюлетината На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 12 от Изборния кодекс и решение 820-НС София, на ЦИК, Районната избирателна комисия - Бургас Обявява номера на невисимия кандидат в бюлетината изборите Народно събрание на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургаски: 26 ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс. 1 1 Таня Иванова Стоянова-Рангелова 9

10 Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,48 ч По т. 6 от дневния ред 57-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Бургас в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас. В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община Бургас с вх. 44/002014г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представители на парламентарно представените политически партии и коалиции и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673-НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Бургас в избирателни секции с номер от до избирателна секция с , съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председ ател Зам.председ ател Сек ретар Бр.чле нове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА Българи 50 я без цензура Реформ 50 аторски блок УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения 10

11 тридневен срок обжалване Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,50 ч По т. 7 от дневния ред 58 -НС/ година ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на АНДРЕАН КИРОВ ГЕОРГИЕВ като невисим кандидат народен представител в изборите Народно събрание на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургаски, предложен от Инициативeн комитет, регистриран с Решение 22-НС/ г. на РИК Бургас и личаване на инициативен комитет издигане невисим кандидат народен представител в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. С Решение 22-НС от 25 август 2014 г. Районна избирателна комисия Бургас с е регистрирала инициативен комитет издигане на АНДРЕАН КИРОВ 11

12 ГЕОРГИЕВ, като невисим кандидат народен представител в изборите народни представители на 05 октомври 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 259, ал. 4 от Изборния кодекс. С решение 51-НС Районна избирателна комисия Бургас с е регистрирала АНДРЕАН КИРОВ ГЕОРГИЕВ като невисим кандидат народен представител в изборите Народно събрание на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургаски, предложен от Инициативeн комитет, регистриран с Решение 22-НС/ г. на РИК Бургас в условията на неприключила процедура по чл. 259, ал. 4 от Изборния кодекс. С приемо-предавателен протокол от 04 септември 2014 г., внесен от ГД ГРАО" в МРР проверка на данните от списък с избиратели, извършена на основание чл.259, ал.2 от ИК и Решение 659-НС/002014г. с вх. 50/ г. в РИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 257, ал. 1 от Изборния кодекс. Установеният брой на коректните писи е 953, а некоректният брой писи е 10 Списъкът, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на избиратели, подкрепящи регистрацията на АНДРЕАН КИРОВ ГЕОРГИЕВ като невисим кандидат народен представител, е предаден с приемо-предавателен протокол от 02 септември 2014 г. на Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО") в МРР проверка. Към момента на постановяване на решението е получен резултатът от проверката, но не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 257, ал. 1 от ИК. Не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 257, ал. 1 от ИК. Предвид изложеното и на основание 259, ал. 5 във връзка с чл.72, ал.1, т.10 и т.11 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия Бургас Р Е Ш И: Заличава регистрацията на АНДРЕАН КИРОВ ГЕОРГИЕВ като невисим кандидат народен представител в изборите Народно събрание на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургаски, предложен от Инициативeн комитет, регистриран с Решение 22-НС/ г. на РИК Бургас Заличава регистрацията на инициативeн комитет издигане на АНДРЕАН КИРОВ ГЕОРГИЕВ, като невисим кандидат народен представител в изборите народни представители на 05 октомври 2014 г., извършена с Решение 22-НС от 25 август 2014 г. на РИК-Бургас. Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс. 12

13 Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,51 ч По т. 8 от дневния ред 59-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Созопол в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас. В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община Созопол с вх. 51/002014г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представители на парламентарно представените политически партии и коалиции и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673-НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Созопол в избирателни секции с номер от до избирателна секция с , от до избирателна секция с , от 02-13

14 до избирателна секция с съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председ ател Зам.председ ател Сек ретар Бр.чле нове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА Българи 3 я без цензура Реформ 3 аторски блок УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова 14

15 1 1 Решението е прието в 17,53 ч По т. 9 от дневния ред 60-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община НЕСЕБЪР в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община НЕСЕБЪР с вх. 52/ г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представителите на политическите партии и коалиции, и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673- НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община НЕСЕБЪР в избирателни секции с номер от до избирателна секция с без подвижната секционна избирателна комисия с , съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председател Зам.председател Секретар Бр.членове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА България без цензура Реформатор ски блок 6 Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване. 15

16 Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,54 ч По т. 10 от дневния ред 61-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община РУЕН в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община РУЕН с вх. 54/ г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представителите на политическите партии и коалиции, и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673- НС/ г. на ЦИК. 16

17 НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община РУЕН в избирателни секции с номер от до избирателна секция с ; от до ; от до ; и от до , без подвижна секционна избирателна комисия, съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председател Зам.председател Секретар Бр.членове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА България без цензура Реформатор ски блок Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова 17

18 1 1 1 Решението е прието в 17,56 ч По т. 11 от дневния ред 62 -НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община МАЛКО ТЪРНОВО в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община МАЛКО ТЪРНОВО с вх. 60/ г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представителите на политическите партии и коалиции, и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673- НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община МАЛКО ТЪРНОВО в избирателни секции с номер от до избирателна секция с ; от до ; и , без подвижна секционна избирателна комисия, съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председател Зам.председател Секретар Бр.членове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА България без цензура Реформатор ски блок УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново 18

19 определения тридневен срок обжалване Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 17,57 ч По т. 12 от дневния ред 63-НС/ година ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Царево в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г. във втори избирателен район Бургас. В РИК Бургас е постъпило предложение от кмета на община Царево с вх. 42/002014г. на РИК Бургас, придружено с всички изискуеми документи. Районна избирателна комисия-бургас, като взе предвид така постъпилото предложение съставите на секционните избирателни комисии в образуваните на територията на общината избирателни секции, изготвено след проведени консултации с представители на парламентарно представените политически 19

20 партии и коалиции и постигнатото между тях съгласие поименните състави на СИК, както и резервни членове и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 672-НС от г. и Решение 673-НС/ г. на ЦИК. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Царево в избирателни секции с номер от до избирателна секция с , съгласно приложение 1, представляващо неразделна част от решението, при следното разпределение на местата на ръководството на СИК както следва: Председател Зам.председател Секретар Бр.членове ГЕРБ КБ ДПС АТАКА България 3 без цензура Реформатор ски блок 2 На основание чл. 91, ал.12 от ИК и Решение 672-НС София, г. на ЦИК, и като взе предвид, че не е постъпило предложение от кмета на община Царево назначаване на член на СИК и председатели на СИК и СИК , назначава от списъка с резервните членове на СИК както следва : - председател на СИК Митка Дончева Георгиева ЕГН , предложена от ПП АТАКА, - председател на СИК Борис Василев Маринов ЕГН , предложен от ПП АТАКА - член на СИК Росица Георгиева Полименова ЕГН , предложена от ПП ББЦ. УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове, посочени в Приложение 2, съставляващо неразделна част от настоящото решение. Решението на РИК вли в сила след изтичане на коново определения тридневен срок обжалване. 20

21 Таня Иванова Стоянова-Рангелова 1Анна Николова Мосинова-Петкова Решението е прието в 18,00 ч По т. 13 от дневния ред Председателят на РИК позна присъстващите с постъпилата входяща кореспонденция: - писмо от областен управител на област Бургас относно промяна в техническия екип на областна администрация; - писмо от община Руен, с което препращат писмо на ЦИК относно провеждане на консултациите съставите на СИК; - повед на кмета на община Бургас определените места поставяне на плакати, реклами и др. и насочи вниманието на членовете на РИК към важни решения на ЦИК:, 820-НС/0014 год., 823-НС/0014 год., 826-НС/0014 год. След изчерпване на дневния ред седанието бе крито. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Михов СЕКРЕТАР: Стоян Арнаудов 21

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 1 НС Днес, год. от 14,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 1 НС Днес, год. от 14,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 1 НС Днес, 15.08.2014 год. от 14,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 18 НС Днес, 24.09.2014 год. от 18,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, 05.09.2014г. в 12:20 часа. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 17 НС Днес, 20.09.2014 год. от 13,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 10 Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 05 / 20.08.2014 г. Днес 20.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б Протокол 8/ 18.09.2014г. Днес 18.09.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Боянова 4.Мария Тонева 5.Дойко Доев 6.Виолина Стойнева

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 6 Днес, 22.10.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 12 15.05.2019г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно