НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ"

Препис

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗАПОЗНАТОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ С ТЕХНИТЕ ПРАВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО ИНТЕРВЮ, В ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2012 Г. СРЕД 1000 ПЪЛНОЛЕТНИ БЪЛГАРИ В 86 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЦЯЛАТА СТРАНА СЕПТЕМВРИ, 2012 НЦИОМ, София, пл. Княз Александър Първи 1, тел ; , факс

2 Равни дялове по 44% от избирателите твърдят, че са съответно напълно или отчасти запознати с избирателните си права. По-често като напълно запознати се определят хората на възраст между 30 и 59 години, респондентите с висше образование, жителите на областните градове и политически активните. Като отчасти запознати с избирателните си права по-често се определят най-младите на възраст между 18 и 29 години, ниско образованите, колебаещите се и политически апатичните. 12% от участвалите в изследването твърдят, че изобщо не познават избирателните си права, като по-често така отговарят живеещи в селата и представители на ромския етнос. Една трета от интервюираните посочват, че са напълно запознати с реда за включване или изключване на избиратели от избирателните списъци, 39% - че са отчасти запознати, а 27% - че изобщо не са запознати. Практически всички участвали в проучването твърдят, че имат валиден документ за самоличност. 69% от участвалите в изследването знаят, че е правилно да отбележат гласа си със знак Х в бюлетината. 9% все още смятат, че могат да гласуват с V, а 7% - че няма значение с какъв знак гласуват. Това означава, че делът на познаващите правилния знак за гласуване е нараснал в сравнение с 2011 г., когато беше въведено задължителното отбелязване на вота само със знак Х. Наред с това все още има хора, които се заблуждават. Въпросът за информираност за избирателната секция, в която да гласуват, се отнася по-скоро за жителите на столицата и големите градове, отколкото за тези в помалките населени места (където избирателните секции са много по-малко на брой и почти не се променят с годините). 36% от интервюираните са свикнали да се информират от избирателните списъци. Така отговарят и половината от столичаните. говор, че избирателната секция, в която гласуват, не се е променяла от години, дават 14% от респондентите, като по-често това са живеещи в селата и в малките градове. 13% търсят помощ от съседи, приятели и роднини по-често така постъпват младите до 39 години и турците. Една четвърт от участвалите в изследването твърдят, че изобщо не търсят такава информация. Най-често това са хора, които не възнамеряват да гласуват. 2

3 47% от пълнолетните българи твърдят, че не търсят информация за избирателните си права. По-често от станалите това са възрастните над 60 години, хора с основно и по-ниско образование, жители на областните градове и негласуващи. Останалите посочват като основен източник телевизията (21%), предизборните информационни блокове в медиите (12%) и Интернет 10%. Няма съществена разлика в предпочитаните източници на информация между хората, които са по-информирани за избирателните си права и останалите респонденти. Настоящите данни са набрани в момент, когато все още изборите са достатъчно отдалечени във времето, и изборната тема все още не е в центъра на общественото внимание. Резултатите от изследването дават известни основания да предполагаме, че при отговорите на въпросите, свързани с избирателните права, има и известен престижен момент (т.е. дори да не познават напълно правата си, хората не си признават). Затова с приближаване на изборите ще става по-необходимо да се проведе информационна кампания, свързана с особеностите на гласуването и упражняването на избирателните права, като отново най-подходящи ще се окажат предизборните материали в електронните и печатните медии. Следва да се обърне внимание и на информацията в Интернет, както и на подготовката на представителите на местната власт (кметове и секретари на кметства и общини) и на изборната администрация по места председатели и членове на СИК и РИК. 3

4 ЕДНОМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Доколко сте запознати с избирателните си права : Напълно 44,1% части 43,7% Изобщо не съм запознат/а 12,2% общо 100,0% Доколко сте запознати с реда за включване или изключване на избирателя от избирателните списъци : Напълно 34,1% части 39,0% Изобщо не съм запознат/а 26,9% общо 100,0% Да 98,9% Имате ли валиден документ за самоличност? Не 0,3% Не знам 0,8% общо 100,0% С какъв знак ще отбележите избора си в бюлетината на парламентарните избори през 2013 г.? 1,0% 0,6% х 68,7% 8,7% + 2,0% Няма значение с какъв знак 7,3% Няма да 11,6% общо 100,0% 4

5 къде се информирате за местонахождението и номера на избирателната секция, в която трябва да гласувате? (Сборът от процентите надхвърля 100%, тъй като са посочвани повече от един отговор) къде се информирате за правата си като избирател? (Сборът от процентите надхвърля 100%, тъй като са посочвани повече от един отговор) избирателните списъци 35,7% Секцията, в която не се е променяла от години 14,1% съседи, приятели, роднини 12,8% кмета на селото (кметството) 5,7% интернет 3,9% пресата 1,0% избирателна комисия (РИК, СИК, ОИК) 0,9% събрания (клуб на пенсионера, на партията, в която членувам) 0,9% медии 0,6% телевизията 0,5% информационните табла пред избирателните секции 0,4% агитаторите 0,4% партийни координатори 0,4% радиото 0,3% не търся такава информация 25,3% телевизията 20,9% медиите (предизборни разяснителни информационни блокове в телевизиите, статии във вестниците, радиопредавания) 11,9% интернет 9,6% съседи, приятели, роднини 6,9% пресата 5,5% радиото 2,0% общината (кмет, общински съветници) 1,7% избирателна комисия (РИК, СИК, ОИК) 1,5% Изборния кодекс 1,5% събрания (на партията, в която членувам, клуб на пенсионера) 0,6% Конституцията 0,6% народните представители (предизборни посещения в населеното място) 0,5% нормативни документи 0,5% застъпниците 0,4% не търся такава информация 46,7% 5

6 СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛИ Доколко сте запознати с избирателните си права : Напълно части Изобщ о не съм запознат/а общ о общ о 44,1% 43,7% 12,2% 100,0% Ако парламентарните избори са днес, за коя партия/коалиция щ е гласувате? Мъж 46,0% 44,8% 9,2% 100,0% Жена 42,4% 42,6% 15,0% 100,0% 18 до 29 32,8% 49,1% 18,1% 100,0% 30 до 39 50,7% 42,7% 6,7% 100,0% 40 до 49 47,0% 45,2% 7,8% 100,0% 50 до 59 51,8% 41,5% 6,8% 100,0% над 59 41,4% 41,4% 17,2% 100,0% Висше 58,8% 36,9% 4,4% 100,0% Полувисше 58,1% 41,9% 100,0% Средно 42,8% 45,5% 11,7% 100,0% Основно 23,7% 47,7% 28,6% 100,0% 14,1% 48,9% 37,0% 100,0% Учащ 36,5% 48,4% 15,1% 100,0% Работник 43,7% 47,0% 9,2% 100,0% Служащ 47,4% 47,4% 5,3% 100,0% Интелигенция 76,4% 15,5% 8,1% 100,0% Частен бизнес 55,6% 35,1% 9,3% 100,0% 58,4% 36,2% 5,4% 100,0% Безработен 38,3% 46,8% 14,9% 100,0% Пенсионер 40,6% 41,7% 17,6% 100,0% В майчинство 29,5% 48,3% 22,2% 100,0% Друго 53,7% 46,3% 100,0% София 44,8% 46,5% 8,7% 100,0% Град-областен център 48,2% 43,8% 8,0% 100,0% Град 45,9% 40,7% 13,4% 100,0% Село 37,3% 44,5% 18,3% 100,0% Българин 45,2% 43,5% 11,3% 100,0% Турчин 41,2% 47,1% 11,7% 100,0% Ром 13,3% 45,7% 41,0% 100,0% Друг етнос 38,0% 33,9% 28,1% 100,0% ГЕРБ 50,0% 43,1% 6,9% 100,0% ДПС 37,5% 49,1% 13,3% 100,0% АТАК А 50,3% 49,7% 100,0% БСП 45,3% 36,1% 18,6% 100,0% НФСБ 48,2% 45,0% 6,8% 100,0% БГ - М.Кунева 53,7% 44,4% 1,9% 100,0% СДС 38,2% 37,4% 24,4% 100,0% ДСБ 68,8% 31,2% 100,0% Друга 55,6% 38,5% 5,9% 100,0% Не съм решил 41,1% 54,4% 4,5% 100,0% Няма да 32,7% 46,8% 20,5% 100,0% 6

7 Доколко сте запознати с реда за включване или изключване на избирателя от избирателните списъци : Напълно части Изобщ о не съм запознат/а общ о общ о 34,1% 39,0% 26,9% 100,0% Ако парламентарните избори са днес, за коя партия/коалиция щ е гласувате? Мъж 33,4% 43,3% 23,3% 100,0% Жена 34,8% 35,0% 30,2% 100,0% 18 до 29 21,1% 44,1% 34,8% 100,0% 30 до 39 41,3% 36,0% 22,7% 100,0% 40 до 49 37,8% 38,4% 23,7% 100,0% 50 до 59 43,9% 42,7% 13,4% 100,0% над 59 30,5% 35,9% 33,6% 100,0% Висше 47,3% 37,7% 15,0% 100,0% Полувисше 52,5% 32,5% 15,0% 100,0% Средно 31,4% 42,0% 26,5% 100,0% Основно 17,8% 32,1% 50,1% 100,0% 14,7% 39,3% 46,1% 100,0% Учащ 15,2% 56,5% 28,3% 100,0% Работник 34,7% 42,4% 22,9% 100,0% Служащ 37,4% 39,8% 22,9% 100,0% Интелигенция 55,9% 32,3% 11,8% 100,0% Частен бизнес 54,5% 29,4% 16,1% 100,0% 36,8% 56,6% 6,6% 100,0% Безработен 31,3% 35,3% 33,4% 100,0% Пенсионер 29,5% 36,2% 34,3% 100,0% В майчинство 29,5% 43,2% 27,3% 100,0% Друго 39,0% 61,0% 100,0% София 33,3% 43,8% 22,9% 100,0% Град-областен център 34,9% 44,3% 20,8% 100,0% Град 37,1% 32,9% 30,0% 100,0% Село 31,1% 35,2% 33,8% 100,0% Българин 34,3% 39,4% 26,3% 100,0% Турчин 43,1% 29,9% 27,0% 100,0% Ром 3,2% 51,4% 45,3% 100,0% Друг етнос 28,1% 38,1% 33,7% 100,0% ГЕРБ 40,9% 39,1% 20,0% 100,0% ДПС 37,0% 34,9% 28,1% 100,0% АТАК А 50,6% 37,8% 11,6% 100,0% БСП 34,6% 29,8% 35,6% 100,0% НФСБ 48,2% 25,2% 26,6% 100,0% БГ - М.Кунева 36,3% 49,0% 14,7% 100,0% СДС 22,5% 15,7% 61,8% 100,0% ДСБ 34,0% 56,1% 9,9% 100,0% Друга 38,5% 57,0% 4,6% 100,0% Не съм решил 24,9% 57,4% 17,7% 100,0% Няма да 23,6% 38,7% 37,8% 100,0% 7

8 Имате ли валиден документ за самоличност? Да Не Не знам общ о общ о 98,9%,3%,8% 100,0% Ако парламентарните избори са днес, за коя партия/коалиция щ е гласувате? Мъж 99,3%,2%,5% 100,0% Жена 98,6%,3% 1,1% 100,0% 18 до 29 98,5% 1,5% 100,0% 30 до 39 99,4%,6% 100,0% 40 до ,0% 100,0% 50 до ,0% 100,0% над 59 97,7%,5% 1,8% 100,0% Висше 100,0% 100,0% Полувисше 100,0% 100,0% Средно 99,3%,3%,4% 100,0% Основно 95,0%,6% 4,4% 100,0% 100,0% 100,0% Учащ 100,0% 100,0% Работник 98,9% 1,1% 100,0% Служащ 99,5%,5% 100,0% Интелигенция 100,0% 100,0% Частен бизнес 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Безработен 98,8%,7%,5% 100,0% Пенсионер 98,0%,3% 1,6% 100,0% В майчинство 100,0% 100,0% Друго 100,0% 100,0% София 98,7%,5%,8% 100,0% Град-областен център 99,5%,3%,2% 100,0% Град 98,8% 1,2% 100,0% Село 98,5%,3% 1,2% 100,0% Българин 99,0%,3%,8% 100,0% Турчин 98,0% 2,0% 100,0% Ром 100,0% 100,0% Друг етнос 100,0% 100,0% ГЕРБ 99,4%,2%,4% 100,0% ДПС 97,6% 2,4% 100,0% АТАК А 100,0% 100,0% БСП 98,0%,5% 1,5% 100,0% НФСБ 100,0% 100,0% БГ - М.Кунева 100,0% 100,0% СДС 100,0% 100,0% ДСБ 100,0% 100,0% Друга 100,0% 100,0% Не съм решил 100,0% 100,0% Няма да 98,4%,4% 1,2% 100,0% 8

9 С какъв знак щ е отбележите избора си в бюлетината на парламентарните избори през 2013 г.? Няма значение с какъв знак Няма да общ о 1,0%,6% 68,7% 8,7% 2,0% 7,3% 11,6% 100,0% Ако парламентарните избори са днес, за коя партия/коалиция щ е гласувате? общ о Мъж,7% 1,1% 69,9% 8,5% 1,0% 9,3% 9,5% 100,0% Жена 1,3%,1% 67,6% 8,9% 3,0% 5,4% 13,6% 100,0% 18 до 29 1,5% 1,4% 62,0% 13,1%,7% 9,0% 12,4% 100,0% 30 до 39,8% 71,9% 7,7%,6% 7,1% 11,9% 100,0% 40 до 49,9% 67,3% 10,1% 1,0% 5,9% 14,8% 100,0% 50 до 59 1,7% 73,8% 8,5%,9% 5,6% 9,5% 100,0% над 59 1,0%,8% 68,9% 6,0% 4,8% 8,0% 10,5% 100,0% Висше,9%,6% 70,9% 11,5%,8% 7,4% 7,8% 100,0% Полувисше 2,8% 1,2% 68,8% 8,3% 5,2% 7,5% 6,1% 100,0% Средно,8%,6% 68,8% 8,7% 1,0% 6,4% 13,6% 100,0% Основно 1,2%,6% 66,8% 4,8% 7,0% 8,0% 11,7% 100,0% 55,8% 5,7% 21,6% 16,9% 100,0% Учащ 56,9% 22,3% 6,2% 14,7% 100,0% Работник,9%,6% 74,4% 7,3%,9% 7,2% 8,8% 100,0% Служащ 1,5% 2,1% 74,8% 7,1% 5,1% 9,4% 100,0% Интелигенция 58,0% 25,4% 11,3% 5,3% 100,0% Частен бизнес 72,8% 6,5% 6,4% 14,3% 100,0% 44,0% 13,0% 25,8% 17,2% 100,0% Безработен 64,9% 9,2% 1,1% 6,1% 18,7% 100,0% Пенсионер 1,5%,6% 67,5% 6,3% 4,9% 8,4% 10,9% 100,0% В майчинство 6,0% 52,8% 20,6% 4,4% 6,0% 10,2% 100,0% Друго 59,3% 13,0% 27,7% 100,0% София 1,7% 2,0% 62,5% 11,9% 2,6% 8,7% 10,5% 100,0% Град-областен център 1,7%,6% 64,0% 10,1% 1,4% 9,6% 12,5% 100,0% Град 78,0% 6,8% 2,1% 1,9% 11,2% 100,0% Село,6%,3% 70,0% 6,8% 2,3% 8,4% 11,6% 100,0% Българин 1,1%,7% 69,0% 8,7% 1,9% 6,5% 12,0% 100,0% Турчин 72,1% 7,9% 3,2% 12,7% 4,0% 100,0% Ром 51,8% 14,7% 20,3% 13,3% 100,0% Друг етнос 61,2% 5,3% 5,4% 9,2% 18,8% 100,0% ГЕРБ 1,1%,3% 80,6% 8,2%,7% 8,2%,7% 100,0% ДПС 66,0% 12,2% 5,3% 15,1% 1,4% 100,0% АТАК А 79,0% 15,7% 5,3% 100,0% БСП,5%,5% 78,7% 9,1% 5,7% 5,6% 100,0% НФСБ 6,7% 93,3% 100,0% БГ - М.Кунева 86,4% 9,8% 1,8% 2,1% 100,0% СДС 13,0% 87,0% 100,0% ДСБ 18,4% 64,8% 5,5% 11,2% 100,0% Друга 3,1% 64,9% 6,6% 4,5% 20,8% 100,0% Не съм решил 2,8% 67,0% 22,9% 4,7% 2,7% 100,0% Няма да,3%,8% 42,8% 5,9%,3% 6,0% 43,9% 100,0% 9

10 къде се информирате за местонахождението и номера на избирателната секция, в която трябва да гласувате? избирателните списъци не търся такава информация Секцията, в която не се е променяла от години съседи, приятели, роднини кмета на селото (кметството) интернет пресата общ о 35,7% 25,3% 14,1% 12,8% 5,7% 3,9% 1,0% Ако парламентарните избори са днес, за коя партия/коалиция щ е гласувате? Мъж 32,0% 23,0% 16,4% 14,1% 5,9% 5,0% 1,6% Жена 39,1% 27,5% 12,0% 11,5% 5,6% 2,9%,4% 18 до 29 27,8% 29,9% 8,1% 17,6% 3,3% 8,3% 2,1% 30 до 39 25,5% 25,0% 16,7% 18,8% 4,8% 6,4% 2,1% 40 до 49 37,6% 24,3% 17,4% 10,9% 2,4% 3,7%,9% 50 до 59 41,5% 24,6% 15,9% 9,0% 7,2% 2,6%,7% над 59 41,9% 23,8% 13,5% 9,6% 8,7%,7% Висше 41,7% 23,8% 9,5% 13,0% 3,4% 7,5% 1,2% Полувисше 44,8% 21,6% 8,7% 9,3% 9,5% 3,4% Средно 35,2% 27,3% 14,3% 11,9% 5,1% 3,6% 1,3% Основно 26,2% 24,2% 19,9% 16,4% 10,9% 20,3% 9,8% 35,7% 18,1% 3,8% Учащ 20,1% 20,4% 5,5% 26,0% 6,2% 21,8% Работник 31,9% 27,1% 17,8% 11,9% 4,4% 2,7%,4% Служащ 38,6% 23,2% 12,7% 13,8% 3,5% 6,9% 1,8% Интелигенция 38,1% 27,3% 10,3% 14,5% 9,4% Частен бизнес 27,8% 31,2% 14,4% 10,2% 6,4% 4,2% 4,5% 30,8% 16,4% 10,8% 12,0% Безработен 27,2% 30,9% 15,4% 14,7% 7,5% 2,7% 1,7% Пенсионер 45,8% 21,3% 13,9% 9,7% 7,4%,9% В майчинство 33,0% 31,7% 5,1% 20,7% 5,1% 4,4% 6,0% Друго 21,7% 27,7% 13,0% 37,6% София 49,7% 21,3%,5% 14,5% 2,3% 6,9%,7% Градобластен център 34,4% 29,8% 11,4% 14,9% 1,7% 6,3% 2,7% Град 35,3% 25,3% 17,0% 13,4% 3,9% 2,5% Село 29,5% 22,3% 22,8% 8,7% 14,1%,5% Българин 37,0% 26,9% 13,7% 11,9% 4,2% 4,4% 1,1% Турчин 33,6% 6,2% 3,6% 20,0% 28,0% Ром 3,2% 24,4% 52,6% 16,4% Друг етнос 15,3% 14,1% 29,1% 29,1% 12,4% ГЕРБ 40,4% 21,4% 11,1% 14,6% 5,9% 4,3%,3% ДПС 29,6% 7,1% 10,5% 23,0% 17,4% АТАК А 45,0% 20,2% 8,8% 6,7% 3,6% 15,7% БСП 39,3% 16,4% 17,0% 12,6% 8,7% 3,1% НФСБ 36,4% 13,5% 20,2% 18,2% БГ - М.Кунева 36,4% 22,7% 19,6% 13,4% 4,7% 2,3% 2,3% СДС 78,6% 13,0% 8,4% 13,0% ДСБ 64,1% 17,6% 18,4% Друга 51,7% 5,6% 22,3% 16,6% 3,8% 3,8% Не съм решил 46,0% 20,0% 19,7% 2,7% 2,5% 7,6% Няма да 20,1% 46,8% 15,5% 9,7% 3,4% 3,8% 2,0% 10

11 телевизията медиите (предизборни разяснителни информационни блокове къде се информирате за правата си като избирател? интернет съседи, приятели, роднини пресата радиото общ ината (кмет, общ ински съветници) избирателна комисия (РИК, СИК, ОИК) Изборния кодекс не търся такава информация общ о 20,9% 11,9% 9,6% 6,9% 5,5% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 46,7% Ако парламентарните избори са днес, за коя партия/коалиция щ е гласувате? Мъж 20,5% 11,3% 11,1% 7,8% 5,9% 1,4% 1,4% 1,7% 1,6% 46,6% Жена 21,3% 12,5% 8,1% 6,1% 5,2% 2,7% 2,0% 1,3% 1,4% 46,8% 18 до 29 17,9% 7,0% 12,0% 6,3% 3,4% 1,5% 1,2% 2,1% 2,8% 50,6% 30 до 39 22,3% 14,8% 19,5% 5,4% 6,7% 2,4% 1,3% 1,9% 38,9% 40 до 49 18,2% 19,1% 12,1% 9,0% 5,1% 1,5%,9% 2,6% 41,6% 50 до 59 23,4% 12,7% 8,8% 8,0% 6,8% 1,5% 2,4% 1,4% 2,7% 42,1% над 59 21,9% 8,9% 1,5% 6,3% 5,5% 2,8% 2,3% 1,5%,5% 54,0% Висше 19,8% 18,8% 18,2% 5,9% 5,6% 2,4%,6% 2,7% 36,5% Полувисше 26,9% 22,2% 7,3% 5,6% 7,0% 1,6% 1,4% 1,4% 2,7% 38,2% Средно 21,9% 10,1% 8,9% 7,0% 6,9% 2,5% 1,5% 1,7% 1,2% 47,2% Основно 17,4% 4,8% 7,2% 5,1% 1,7% 63,3% 12,9% 14,8% 5,5% 6,5% 60,3% Учащ 11,4% 9,7% 14,2% 6,6% 3,3% 54,7% Работник 24,5% 12,7% 11,6% 6,1% 6,7% 1,6% 1,2% 2,9% 2,1% 40,1% Служащ 20,8% 15,3% 17,0% 5,4% 5,4% 4,0%,6%,9% 1,6% 40,0% Интелигенция 15,0% 14,5% 13,3% 4,0% 6,7% 11,4% 38,2% Частен бизнес 19,9% 10,9% 19,8% 6,3% 5,7% 2,1% 49,8% 18,3% 17,2% 10,0% 20,0% 8,3% 24,5% Безработен 18,7% 8,6% 9,4% 12,8% 5,9%,6% 4,7% 1,6% 46,8% Пенсионер 22,0% 9,6%,5% 5,2% 4,9% 2,7% 2,0% 1,6%,6% 56,1% В майчинство 19,8% 19,8% 4,4% 5,1% 6,0% 8,7% 50,8% Друго 47,7% 39,0% 13,0% 39,3% София 19,0% 26,3% 13,0% 6,7% 7,9% 1,9% 1,2% 5,7% 21,4% Градобластен център 19,9% 14,0% 11,2% 2,8% 4,8% 2,9% 1,1% 54,2% Град 21,9% 6,4% 8,6% 9,2% 3,7% 1,7%,7% 3,9% 1,7% 48,9% Село 22,4% 5,8% 6,3% 9,8% 6,5% 1,4% 5,0%,9%,6% 50,5% Българин 21,6% 12,8% 10,4% 6,0% 5,8% 2,3% 1,0% 1,0% 1,4% 46,7% Турчин 20,5% 3,5% 3,5% 19,6% 4,7% 10,4% 8,0% 3,4% 31,4% Ром 11,1% 9,5% 11,7% 5,8% 3,4% 55,1% Друг етнос 95,0% ГЕРБ 25,5% 13,8% 10,1% 7,4% 5,3% 2,5% 1,6% 1,8% 1,8% 39,1% ДПС 13,5% 4,0% 4,0% 14,5% 3,8% 4,0% 4,0% 1,6% 46,8% АТАК А 9,8% 15,8% 15,7% 6,8% 3,5% 5,9% 10,2% 38,6% БСП 24,2% 9,9% 7,1% 6,5% 4,5% 2,4% 3,3% 1,3% 1,0% 44,9% НФСБ 18,4% 18,4% 6,7% 9,6% 46,9% БГ - М.Кунева 32,1% 13,5% 5,5% 10,6% 17,2% 5,9% 2,3% 40,1% СДС 44,7% 13,0% 20,4% 9,5% 32,7% ДСБ 5,7% 40,9% 6,3% 41,5% Друга 24,4% 22,9% 11,4% 7,2% 16,9% 2,1% 3,6% 2,0% 32,0% Не съм решил Няма да 4,9% 21,2% 17,0% 5,9% 7,8% 2,3% 45,9% 16,2% 7,2% 10,5% 5,0% 2,9% 1,9%,7% 1,2% 62,5% 11

Bul _2

Bul _2 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО ИНТЕРВЮ, В ПЕРИОДА 19

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Подробно

1

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И СТРАТЕГИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОШЕНИЕТО НА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, при

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОШЕНИЕТО НА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, при НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОШЕНИЕТО НА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, приет от 44 -то Народно събрание на 22 юни 2017 г., обн.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЕПТЕМВРИ 2019 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОУЧВАНЕТО Реализирано от: Представителност на проучването: Обем на извадката: Алфа Рисърч За пълнолетното население на община

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Институт за развитие на публичната среда наблюдава изборния ден с 109 регистрирани наблюдатели, на територията на 243 секции Институт за развитие на публичната среда наблюдава изборите в над 41 населени

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

Решения.xlsx

Решения.xlsx Протоколи за провеждане на парламентарни избори с несъответствия, които се предоставят за решение на ЦИК Номер на протокол Позиция Въведено в РИК Въведено в ЦИК Приема се 010100008 010200003 010200012

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26 МАЙ 2019 Г. КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА? Право да избират имат: 1. Българските граждани, които: са навършили 18 години; не са поставени под запрещение;

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 10 Днес, 23.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе десето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстваха Тодор Тодоров и Милка Добрикова.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; З А

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   З А 1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org З А П О В Е Д РД -67/30.01.2017 г. гр.елхово ОТНОСНО:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 2 Днес, г., в гр.антоново, се провед

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 2 Днес, г., в гр.антоново, се провед Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 2 Днес, 09.09.2019 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 9 Днес 15.09.2015 г., в 17:30 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ

Подробно

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б

Протокол 8/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Б Протокол 8/ 18.09.2014г. Днес 18.09.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Надя Боянова 4.Мария Тонева 5.Дойко Доев 6.Виолина Стойнева

Подробно

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство Р Е Ш Е Н И Е 60 -МИ/НР Пловдив, 13.09.2015 г. ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, определяне номерацията и броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О З А П О В Е Д 0976 Севлиево, 08.09.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 и чл.

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 4-ЕП Пазарджик, 14.04.2019 г. Днес, 14.04.2019

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

Председател на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Bulgarisch Информационен бюлетин на председателя на избирателната комисия н

Председател на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Bulgarisch Информационен бюлетин на председателя на избирателната комисия н Председател на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Bulgarisch Информационен бюлетин на председателя на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Основни характеристики

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Решение 083 техническа грешка

Решение 083 техническа грешка Р Е Ш Е Н И Е 83 МИ/НР Пловдив, 14.09.2015 г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение 60 МИ/НР на ОИК Пловдив от 13.09.2015 г. относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто 1 З А П О В Е Д 703 19.08.2019 г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. избори за На основание чл.44, ал.1, т.8,

Подробно