Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де"

Препис

1 Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241: :2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани при ултразвуково изпитване :2009 ISO 5577:2017 ISO 5577:2017 Речник (ISO 5577:2017) : :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Термини използвани при ултразвуково изпитване с фазови решетки 583-1:2001, A1:2004 Част 1: Общи принципи ISO 16810:2014 ISO 16810:2014 Общи принципи (ISO 16810:2012) 583-1: 2001, А1: :2003 Част 2: Настройка на чувствителност и на дълбокомера ISO 16811:2014 ISO 16811:2014 Настройка на чувствителност и на дълбокомера (ISO 16811:2012) 583-2: :1999 Част 3: Метод на пропускане ISO 16823:2014 ISO 16823:2014 Метод на пропускане (ISO 16823:2012) 583-3: :2003, A1:2004 Част 4: Изпитване за нецялостности, разположени перпендикулярно на повърхнината ISO 16826:2014 1

2 ISO 16826:2014 Изпитване за нецялостности, разположени перпендикулярно на повърхнината (ISO 16826:2012) 583-4: 2003, А1: :2003, A1:2004 Част 5: Характеризиране и оразмеряване на нецялостностите 14940:1979 ISO 16827:2014 ISO 16827:2014 Характеризиране и оразмеряване на нецялостностите (ISO 16827:2012) 583-5: 2003, А1: :2009 Част 6: Метод на летящото (TFD) време за откриване и оразмеряване на нецялостности V 583-6:2001 ISO 16828:2014 ISO 16828:2014 Времедифракционен метод за откриване и оразмеряване на нецялостности (ISO 16828:2012) 583-6: :2009 Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Времедифракционнен метод (TOFD) - Нива на приемане ISO 15626:2013 ISO 15626:2013 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Времедифракционнен метод (TOFD). Нива на приемане (ISO 15626:2011) 15617:2009 pr ISO pr ISO Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Времедифракционна технология (TOFD). Нива на приемане (ISO/FDIS 15626:2018) Проект ISO 15626: Начало на официално гласуване 9445: :1972 /Изменение 1:2001 Контрол без разрушаване. Блокове контролни за ултразвукова дефектоскопия Контрол без разрушаване. Блокове контролни за ултразвукова дефектоскопия 12223:2001 частично 12223:2001 Технически изисквания за блок за калибриране :1972 частично ISO 2400:2012 2

3 ISO 2400:2012 Технически изисквания за блок за калибриране 1 (ISO 2400:2012) 12223: :1976 Контрол без разрушаване. Блок образцов контролен 4 при ултразвукова дефектоскопия 27963: :1998 Заварени съединения в стомани. Блок за калибриране No2 за ултразвуково изпитване на заварени съединения (ISO 7963:1985) 13597:1976 ISO 7963:2010 ISO 7963:2010 Блок за калибриране No2 (ISO 7963:2006) 27963:1998 ISO 16946:2017 Технически изисквания за стъпаловиден блок за калибриране (ISO 16946:2017) ISO 16946: : : :2001, A1: : 2003, A1: :2001, A1:2005 Контрол без разрушаване. Дефектоскопи ултразвукови. Общи положения и изисквания Контрол без разрушаване. Осезатели ултразвукови апаратура за ултразвуково изпитване. Част 1: Уреди апаратура за ултразвуково изпитване. Част 2: Осезатели апаратура за ултразвуково изпитване. Част 3: Комбинирани технически средства 10388: : : :2001, : : : : : :2010 апаратура за ултразвуково изпитване. Част 1: Уреди :2001 3

4 :2010 апаратура за ултразвуково изпитване. Част 2: Осезатели : :2013 апаратура за ултразвуково изпитване. Част 3: Комбинирани технически средства :2001 pr ISO :2017 pr ISO :2017 pr ISO :2017 апаратура за ултразвуково изпитване. Част 1: Уреди апаратура за ултразвуково изпитване. Част 2: Осезатели апаратура за ултразвуково изпитване. Част 3: Комбинирани технически средства Проект Проект Проект Решение за приемане на новата тема Решение за приемане на новата тема Решение за приемане на новата тема ISO :2015 апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 1: Инструменти (ISO :2015) ISO :2017 апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 2: Осезатели (ISO :2017) :2014 ISO :2016 апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 3: Комбинирани системи (ISO :2015) :2014 системи за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 2: Осезатели ISO :2017 ISO :2017 апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 2: Осезатели (ISO :2017) :2014 4

5 15317:2013 Характеризация и проверка на апаратура за ултразвукова дебелометрия 15317:2009 ISO 10863:2011 изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) (ISO 10863:2011) pr ISO rev pr ISO rev изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) (ISO 10863:2011) Проект ISO 10863: Решение за приемане на новата тема Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на метални безшевни тръби 10037:1977 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm 10037: :1976 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm 14924:1979 Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на ъглови и T-образни заварени съединения 16323:1985 Контрол без разрушаване. Ултразвуков контрол на заварени съединения от стомана за армиране на стоманобетонни конструкции 15013:1980 Бетон. Безразрушителен импулсен ултразвуков метод за определяне вероятната якост на натиск : :2005 Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс 15013: :1979 Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на релси 5

6 9234:1983 Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи ултразвукови. Общи положения и изисквания 9334: :1972 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заваръчни съединени с подложна гривна на тръби с дебелина на стената над 15 mm 1712:2004, /A1:2004, /A2:2004 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с ултразвук на заварени съединения. Нива за приемане ISO 11666: :2002 /A1:2002, /A2:2004 Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуково изпитване. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове ISO 23279: :2002, /A1:2002, /A2:2004 Изпитване без разрушаване на заварeни съединения. Ултразвуково изпитване на заварени съединения ISO 17640:2011 ISO 11666:2011 ISO 11666:2018 изпитване на заварени съединения. Нива на приемане (ISO 11666:2010) изпитване. Нива на приемане (ISO 11666:2018) 1712:2004, /A1:2004, /A2:2004 ISO 11666:2011 ISO 11666:2018 ISO 23279:2010 ISO 23279:2017 Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуково изпитване. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове (ISO 23279:2009) изпитване. Характеризиране на нецялостностите в заваръчните шевове (ISO 23279:2017) 1713:2002, /A1:2002, /A2:2004 ISO 23279:2011 ISO 23279:2017 ISO 17640:2011 изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване (ISO 17640:2010) 1714:2002, /A1:2002, /A2:2004 ISO 17640:2018 6

7 ISO 17640:2018 изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване (ISO 17640:2017) ISO 17640:2011 pr ISO rev pr ISO rev ISO 22825:2018 изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване изпитване. Изпитване на заварени съединения от аустенитни стомани и никелови сплави (ISO 22825:2017) Проект ISO 17640:2018 ISO 22825: Консенсус и консолидиране :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 6: Автоматично ултразвуково изпитване на повърхнината на безшевни стоманени тръби за откриване на напречни несъвършенства ISO : :2005 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 7: Автоматично ултразвуково изпитване (контрол) на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на електродъгово подфлюсово заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни несъвършенства : 2001 ISO : :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 8: Автоматично ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на електродъгово заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни несъвършенства ISO : :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 9: Автоматично ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на електродъгово подфлюсово заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства ISO : :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 13: Автоматичен ултразвуков контрол на дебелината на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби ISO :2011 7

8 :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 14: Автоматично ултразвуково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства ISO : :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 15: Автоматично ултразвуково изпитване на ленти/листове, използвани при производство на заварени стоманени тръби, за откриване на плоски несъвършенства ISO : :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 16: Автоматично ултразвуково изпитване на околошевната зона на заварени стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства ISO : :2001 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 17: Ултразвуково изпитване на краищата на безшевни и заварени стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства ISO :2011 ISO :2011 ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 8: Автоматизирано ултразвуково изпитване на безшевни и заварени стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства (ISO :2011) Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 9: Автоматизирано ултразвуково изпитване на ленти/листове, използвани при производство на заварени стоманени тръби, за откриване на плоски несъвършенства (ISO :2011) : : : :2001 ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 10: Автоматизирано ултразвуково изпитване на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (ISO :2011) : :2005 8

9 ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 11: Автоматизирано ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни и напречни несъвършенства (ISO :2011) : :2001 ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 12: Автоматизирано ултразвуково изпитване на дебелината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби по цялата им околна повърхнина (ISO :2011) : :2005 Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 3: Ултразвуково изпитване ISO 17405:2014 Техника за изпитване на покрития (плакирани), произведени чрез заваряване, валцуване и взривяване (ISO 17405:2014) 9233:1971 Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия на валцувани метали. Общи положения 15137:1980 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на отливки. Общи положения ,2,3: :2003 Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 1: Стоманени отливки с общо предназначение 15137: :2003 Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 2: Стоманени отливки за високо напрегнати елементи 15137: :2003 Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 3: Отливки от сферографитен чугун 15137: : :2011 Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 3: Отливки от сферографитен чугун :2003 9

10 9825: : :2016 Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия на изковки. Общи положения Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 3: Ултразвуков контрол на изковки от феритни или мартензитни стомани 9825:1972 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 3: Ултразвуково изпитване на изковки от феритни или мартензитни стомани : : : : :2003 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 4: Ултразвуков контрол на изковки от аустенитни или аустенитно-феритни корозионноустойчиви стомани 9825: : :2016 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 4: Ултразвуково изпитване на изковки от неръждаеми аустенитни или аустенитно-феритни стомани : Край на общественото допитване 9827:1982 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина над 5 mm 10160: :1982 /Изменение 1:2001 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина над 5 mm 10160:2001 Ултразвуково изпитване на плоски продукти от стомана с дебелина не по-малка от 6 mm (метод на отражение) 9827:1982 частично 10306:2003 Чугун и стомана. Ултразвуково изпитване на H-профили с успоредни рамене и IPE-профили 10307:2003 Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване на плоски продукти от аустенитни и аустенитноферитни корозионноустойчиви стомани с дебелина равна или по-голяма от 6 mm (метод на отражение) 10

11 10135:1972 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на кръгли пръти с диаметър над 80 mm 10308: :1972 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на квадратни и шестостенни метални профили 10308: : :1976 Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване на стоманени пръти Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина до 8 mm 10135: : :1976 Контрол без разрушаване. Методи за ултразвуково едностранно измерване на дебелини 14127: :2005 Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук 13590: :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук 14127:2005 CEN/TR 15134:2005 Non-destructive testing - Automated ultrasonic examination - Selection and application of systems Published ISO Стандарти ISO 12715:2014 Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- Reference blocks and test procedures for the characterization of contact probe sound beams ISO 12715:1999 ISO 18211:2016 Non-destructive testing - Long-range inspection of above-ground pipelines and plant piping using guided wave testing with axial propagation 11

12 ISO 19675:2017 ISO 10375:1997 ISO 18175:2004 ISO 12710:2002 ISO 16809:2017 ISO 16831:2012 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for a calibration block for phased array testing (PAUT) Non-destructive testing - Ultrasonic inspection - Characterization of search unit and sound field Non-destructive testing - Evaluating performance characteristics of ultrasonic pulse-echo testing systems without the use of electronic measurement instruments Non-destructive testing - Ultrasonic inspection - Evaluating electronic characteristics of ultrasonic test instruments Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment ISO/PWI Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave Draft 0060 ISO/TS 16829:2017 Non-destructive testing - Automated ultrasonic testing - Selection and application of systems ISO/NP ISO/NP ISO/AWI Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test Equipment - Part 2: Probes Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test Equipment - Part 3: Combined equipment Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays Draft 2000 Draft Draft Proposal of RD to TC Proposal of RD to TC 12

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в Радиографично изпитване EN 1330-3:1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в промишлената радиография 10265:1985 EN 1330-11:2009 Изпитване (контрол) без разрушаване.

Подробно

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019 Акустико-емисионно изпитване и вибрации БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 80000-8:2007 pr 80000-8 rev:2019 БДС 17118:1990 1330-9:2009 1330-9:2017 13554:2011 13477-1:2003 Акустика. Термини и определения Акустика.

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Phased_array_Roller_FORM_ [Compatibility Mode]

Phased_array_Roller_FORM_ [Compatibility Mode] Особености на фазиращи осезатели и приложението на RollerForm Scanerв авиационната индустрия д-р инж Йордан Мирчев Съдържание I. Лекция (13:00 часа) 1. Спецификации за изпитване с ФО 2. Основни термини

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 За продукта Фрезоване и изравняване на повържности и форми Фрезите Klingspor за твърд метал се използват винаги когато на труднодостъпни

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Steel BG Традиционен материал в модерна технология ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Steel BG Традиционен материал в модерна технология ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 12-108 mm СИСТЕМА KAN-therm Steel BG 2017-1.2 Традиционен материал в модерна технология ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Steel - номенклатура...55 Инструменти за съединения

Подробно

Ø ,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox BG Благороден материал, Мега възможности ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø ,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox BG Благороден материал, Мега възможности ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 12 168,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox BG 2017-1.2 Благороден материал, Мега възможности ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Inox - номенклатура...75 Инструменти за съединения Inox...86

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm 507 614 38 +20/55-60/41 2.0 x 300 45-65 60-90 80-120 120-170 /AC/min. OCV: 55V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции 490 640 35 +20/65-120/45

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ;

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ; ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 1 тел./факс: (0) 969 518; 96 0 мобилни: 0888 507; 0885 7871 e-mail: eurositex@eurositexbg.com eurositex_bg@yahoo.com WEB: www.eurositexbg.com ОБТЯГАНЕ НА СИТОВИТЕ

Подробно

Словенският производител на огъващи машини BG

Словенският производител на огъващи машини BG Словенският производител на огъващи машини BG HKS-CNC Profi HKS-CNC Profi работна дължина 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm дължина на машината 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm ъгъл на огъване 145 145 145 дълбочина

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ПРОФЕСИОНАЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Подробно

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат Арт. 7037.10.10 ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим,

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Folie 1

Folie 1 Amiantit Pipe Systems Romania (APS) Тръбопроводни системи за устойчиво водно управление Фактори, определящи устойчивото управление на водите Водни ресурси Климатични процеси Мениджмънт Водна инфраструктура

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 14 63 mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Press / Press LBP - номенклатура... 3 Резбови съединения...17

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована 170 Клас на натоварване A 15 174 ACO XtraDrain Решетки за отводнителни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми ЦЕНОВИ ЛИСТИ НА НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ 1 11.9.2019 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304 304L 310 316 316L 430 ОЗНАЧЕНИЕ W.NR. 1.4301 1.4306 1.4845 (1.4841) 1.4401 (1.4436)

Подробно