B3-Dikanarov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "B3-Dikanarov.doc"

Препис

1 Evaluation of discomfort Index UGR for indoor lighting installations Assoc. Prof. D-r Gueorgui Dikanarov Оценка на показателя на дискомфорт UGR във вътрешните осветителни уредби Георги Диканаров Abstract: In the paper are discussed the possibilities for evaluation of the UGR index by using the methods, approved by CIE: the individual and the integral methods ( UGR table method and the UGR curve method). The advantages and the disadvantages of these methods are specified, as well their most appropriate application field. In the paper is presented a table method for the evaluation of UGR index. That method is applied for luminaires with luminous distribution curve which could be approximated with the equation I α = I 0 cos m α(for m = 1; 1.43; 2 and 3). The offered method gives the possibility to estimate the error for the given application field. Голямото разнообразие в методите за оценка на дискомфорта използвани в различните страни, бързото развитие на светлинните източници и осветителните тела създава определени трудности свързани със съпоставимостта и точноста на получаваните резултати, поради което в последните години в МКО се работи изключително активно по създаването на единен метод за оценка на дискомфорта. След обширни проучвания и изследвания през 1995г. беше приет Технически доклад, в който за определяне на показателя на дискомфорт UGR ( Unified Glare Rating ) е приет предложения от К.Сьоренсен опростен израз 2 025, L w UGR = 8 lg( 2 ), (1) Lb p където L b е яркостта на адаптация, cd/m 2 ; L - яркостта на осветителя в посока към очите на наблюдателя, cd/m 2 ; w - пространственият ъгъл, под който наблюдателя вижда светещата част на осветителя, sr; p - позиционният фактор на Гът, който отчита местоположението на осветителя в зрителното поле на наблюдателя. Константите във формулата са избрани, така че стойностите в средната област на препоръчаните степени на UGR ( 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 ) да съответстват на получените по формулата на Р.Хопкинсон (GI), като в граничните области могат да възникнат отклонения до 2 единици. В осветителни уредби с UGR<10 няма дискомфорт. Формулата за UGR е приложима за w = 0,0003 0,1 sr. Поради голямата трудоемкост при изчисленията на показателя на дискомфорт UGR по формулата, препоръчва се тя да се прилага при използване на ЕИТ и в специални случаи, например, при едновременно използване на осветители с различни светлоразпределителни криви. За всички обикновенни осветителни уредби по-удобна е разработената система от таблици, а за бърза приблизителна оценка се препоръчва използването на подготвените за целта гранични яркостни криви. 255

2 Предлагат се две версии на таблиците: пълните таблици за стойностите на UGR са значителни по обем, но изискват не голям брой коригиращи коефициенти; съкратените таблици за UGR, обратно малки са по обем, но изискват голям брой коригиращи коефициенти. Таблица 1 е пример за пълна таблица за осветител съставена с помощта на ПК. В главната (горната) част на таблицата се съдържат така наречените некоригирани стойности на UGR unkor., които се отнасят за светлинен поток на лампите в осветителя F л =1000 lm. Корекцията на стойността на UGR за фактическия F л се извършва чрез израза: Таблица 1. Подробна UGR - таблица за осветител модел НЕКОРИГИРАНИ UGR - СТОЙНОСТИ (Ф о = 1000 lm) / несиметричен осветител / ρ Т ρ С ρ Р х у гледано напречно гледано надлъжно 2H 2H H H H H H H 2H H H H H H H 4H H H H H 4H H H Вариации от положението на наблюдателя при интервали: S=1.0 x H +0.1 / / -0.1 S=1.5 x H +0.2 / / S=2.0 x H +0.4 / / -0.3 Корекции при други осветители от същия тип: 4 x 20 W : х 40 W : 0 4 x 65 W: Мощност на лампите в осветителя - Р ло = 4 х 40 W - Светлинен поток на лампите в осветителя - Ф л = lm - Поправката за светлинния поток на лампите в осветителя се изчислява по формулата : Ф п = 8 х lg ( Ф л / Ф о ) =

3 Таблица 2. Некоригирани стойности на показателя на дискомфорт UGR unkor. Φ /Φ о =1,0 Φ /Φ о =0,75 Φ /Φ о =0,5 m a/h b/h Коефициенти на отражение на тавана ρ т, стените ρ с и пода ρ п 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,5 14,9 13,8 15,2 15,4 11,0 12,1 11,6 12,7 13,4 7,7 8,6 8,6 9,5 10,6 3 15,4 16,6 15,7 16,9 17,2 12,8 13,7 13,4 14,4 15,1 9,5 10,2 10,4 11,1 12,3 4 16,2 17,4 16,5 17,7 17,9 13,6 14,5 14,2 15,1 15,9 10,2 10,9 11,1 11,8 13,0 6 16,8 18,0 17,2 18,3 18,6 14,2 15,0 14,9 15,7 16,5 10,7 11,4 11,7 12,3 13,5 8 17,1 18,2 17,5 18,5 18,8 14,4 15,3 15,1 15,9 16,7 10,9 11,5 11,9 12,5 13, ,3 18,3 17,7 18,7 19,0 14,6 15,4 15,3 16,1 16,9 11,1 11,7 12,0 12,6 13, ,3 15,5 14,6 15,8 16,1 11,7 12,6 12,3 13,2 14,0 8,3 9,0 9,3 10,0 11,1 3 16,3 17,4 16,7 17,7 18,0 13,6 14,4 14,3 15,1 15,9 10,2 10,8 11,2 11,8 13,0 4 17,3 18,2 17,7 18,6 18,9 14,6 15,3 15,3 16,0 16,8 11,1 11,6 12,1 12,6 13,9 1,0 6 18,1 18,9 18,5 19,3 19,7 15,3 15,9 16,1 16,7 17,6 11,7 12,2 12,7 13,2 14,5 8 18,4 19,2 18,9 19,6 20,0 15,6 16,2 16,4 16,9 17,8 12,0 12,4 13,0 13,4 14, ,7 19,4 19,1 19,8 20,2 15,9 16,4 16,6 17,2 18,1 12,2 12,6 13,2 13,6 14, ,7 18,4 18,1 18,8 19,2 14,9 15,4 15,6 16,2 17,1 11,4 11,8 12,4 12,8 14,1 6 18,7 19,3 19,1 19,7 20,2 15,8 16,3 16,6 17,1 18,0 12,1 12,5 13,2 13,5 14,8 8 19,1 19,7 19,6 20,1 20,6 16,2 16,6 17,0 17,4 18,4 12,5 12,8 13,5 13,8 15, ,5 20,0 20,0 20,4 20,9 16,6 16,9 17,4 17,7 18,7 12,8 13,1 13,8 14,1 15, ,7 18,4 18,2 18,8 19,3 14,9 15,4 15,7 16,2 17,1 11,4 11,7 12,4 12,7 14,0 6 18,8 19,4 19,3 19,8 20,3 15,9 16,3 16,7 17,1 18,1 12,2 12,5 13,2 13,5 14,8 8 19,3 19,8 19,8 20,2 20,7 16,4 16,7 17,2 17,5 18,5 12,6 12,8 13,6 13,9 15,2 S=1,0*H +0,1/-0,1 +0,1/-0,1 +0,1/-0,1 S=1,5*H +0,2/-0,2 +0,2/-0,2 +0,2/-0,2 S=2,0*H +0,3/-0,4 +0,2/-0,4 +0,3/-0, ,2 14,5 13,5 14,7 14,9 10,6 11,7 11,3 12,3 13,0 7,4 8,2 8,3 9,1 10,2 3 14,5 15,7 14,8 16,0 16,2 11,9 12,8 12,6 13,5 14,2 8,6 9,4 9,5 10,3 11,4 4 15,0 16,1 15,4 16,4 16,7 12,4 13,3 13,1 13,9 14,7 9,1 9,8 10,0 10,7 11,9 6 15,4 16,4 15,7 16,7 17,0 12,7 13,5 13,4 14,2 15,0 9,4 10,0 10,3 10,9 12,1 8 15,5 16,5 15,9 16,8 17,1 12,8 13,6 13,5 14,2 15,0 9,5 10,0 10,4 11,0 12, ,5 16,5 15,9 16,8 17,1 12,8 13,6 13,5 14,3 15,1 9,5 10,0 10,4 11,0 12, ,8 14,9 14,1 15,2 15,4 11,2 12,0 11,8 12,7 13,4 7,8 8,5 8,8 9,4 10,6 3 15,3 16,3 15,7 16,6 16,9 12,6 13,3 13,3 14,0 14,8 9,2 9,8 10,2 10,8 12,0 4 15,9 16,8 16,3 17,1 17,5 13,2 13,8 13,9 14,6 15,4 9,8 10,3 10,8 11,3 12,5 1, ,4 17,2 16,8 17,5 17,9 13,6 14,2 14,4 14,9 15,8 10,2 10,6 11,2 11,6 12,9 8 16,6 17,3 17,0 17,6 18,1 13,7 14,3 14,5 15,0 15,9 10,3 10,7 11,3 11,7 13, ,6 17,3 17,1 17,7 18,1 13,8 14,3 14,6 15,0 15,9 10,3 10,7 11,3 11,7 13, ,2 16,9 16,6 17,3 17,7 13,4 13,9 14,1 14,6 15,5 9,9 10,3 10,9 11,3 12,6 6 16,8 17,4 17,2 17,8 18,2 13,9 14,3 14,7 15,1 16,0 10,4 18,8 11,4 11,8 13,1 8 17,0 17,5 17,5 18,0 18,4 14,1 14,5 14,9 15,3 16,2 10,6 10,9 11,6 11,9 13, ,1 17,6 17,6 18,0 18,5 14,2 14,5 15,0 15,3 16,3 10,7 10,9 11,7 12,0 13, ,2 16,8 16,6 17,2 17,7 13,4 13,8 14,1 14,6 15,5 9,9 10,3 10,9 11,3 12,6 6 16,8 17,3 17,3 17,8 18,3 13,9 14,3 14,7 15,1 16,0 10,4 10,7 11,5 11,7 13,1 8 17,1 17,5 17,6 18,0 18,5 14,1 14,5 15,0 15,3 16,2 10,6 10,9 11,7 11,9 13,2 S=1,0*H +0,1/-0,1 +0,1/-0,1 +0,1/-0,1 S=1,5*H +0,2/-0,4 +0,2/-0,4 +0,2/-0,4 S=2,0*H +0,5/-0,7 +0,5/-0,7 +0,5/-0,7 257

4 Продължение на таблица 2. Φ /Φ о =1,0 Φ /Φ о =0,75 Φ /Φ о =0,5 m a/h b/h Коефициенти на отражение на тавана ρ т, стените ρ с и пода ρ п 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,5 13,7 12,8 14,0 14,2 10,0 10,9 10,6 11,5 12,2 6,7 7,5 7,6 8,4 9,5 3 13,4 14,4 13,7 14,7 15,0 10,8 11,6 11,4 12,2 13,0 7,5 8,1 8,4 9,0 10,2 4 13,6 14,6 13,9 14,9 15,2 11,0 11,8 11,6 12,4 13,2 7,6 8,3 8,6 9,2 10,3 6 13,7 14,6 14,0 14,9 15,2 11,0 11,8 11,7 12,4 13,2 7,7 8,2 8,6 9,2 10,4 8 13,7 14,6 14,0 14,9 15,2 11,0 11,7 11,7 12,4 13,2 7,6 8,2 8,6 9,1 10, ,7 14,5 14,0 14,9 15,2 11,0 11,6 11,7 12,3 13,1 7,6 8,1 8,5 9,1 10, ,9 14,0 13,3 14,2 14,5 10,3 11,1 11,0 11,8 12,5 7,0 7,6 7,9 8,5 9,7 3 13,9 14,8 14,3 15,1 15,4 11,2 11,9 11,9 12,6 13,4 7,8 8,4 8,8 9,3 10,5 4 14,3 15,0 14,6 15,4 15,7 11,5 12,1 12,2 12,8 13,6 8,1 8,6 9,1 9,5 10,7 2,0 6 14,4 15,1 14,8 15,5 15,8 11,6 12,1 12,4 12,9 13,7 8,2 8,6 9,1 9,5 10,8 8 14,4 15,1 14,9 15,4 15,9 11,6 12,1 12,4 12,8 13,7 8,1 8,5 9,1 9,5 10, ,4 15,0 14,9 15,4 15,8 11,6 12,0 12,4 12,8 13,7 8,1 8,4 9,1 9,4 10, ,3 15,0 14,8 15,4 15,8 11,5 12,0 12,3 12,7 13,6 8,0 8,4 9,0 9,4 10,7 6 14,5 15,1 15,0 15,5 15,9 11,7 12,1 12,5 12,9 13,8 8,2 8,5 9,2 9,5 10,8 8 14,6 15,1 15,1 15,5 16,0 11,7 12,1 12,5 12,8 13,8 8,2 8,4 9,2 9,5 10, ,6 15,0 15,1 15,5 16,0 11,7 12,0 12,5 12,8 13,8 8,1 8,4 9,2 9,4 10, ,3 14,9 14,8 15,3 15,7 11,5 11,9 12,3 12,7 13,6 8,0 8,3 9,0 9,3 10,6 6 14,5 15,0 15,0 15,4 15,9 11,7 12,0 12,5 12,8 13,7 8,1 8,4 9,1 9,4 10,7 8 14,6 15,0 15,1 15,5 16,0 11,7 12,0 12,5 12,8 13,8 8,1 8,4 9,2 9,4 10,7 S=1,0*H +0,2/-0,3 +0,2/-0,3 +0,2/-0,3 S=1,5*H +0,5/-0,9 +0,5/-0,9 +0,4/-0,9 S=2,0*H +1,0/-1,6 +1,0/-1,5 +1,0/-1, ,1 12,2 11,4 12,4 12,6 8,6 9,4 9,2 10,0 10,7 5,3 6,0 6,2 6,9 8,0 3 11,4 12,4 11,7 12,6 12,9 8,8 9,6 9,4 10,2 10,9 5,5 6,1 6,4 7,0 8,1 4 11,4 12,3 11,7 12,6 12,8 8,7 9,5 9,4 10,1 10,8 5,4 6,0 6,3 6,9 8,1 6 11,4 12,2 11,7 12,5 12,8 8,7 9,3 9,3 10,0 10,7 5,3 5,9 6,2 6,8 7,9 8 11,3 12,1 11,7 12,4 12,7 8,6 9,2 9,3 9,9 10,7 5,2 5,8 6,2 6,7 7, ,3 12,0 11,6 12,4 12,7 8,5 9,1 9,2 9,8 10,6 5,2 5,7 6,1 6,6 7, ,3 12,2 11,6 12,5 12,8 8,7 9,4 9,3 10,0 10,8 5,3 5,9 6,2 6,8 8,0 3 11,7 12,4 12,0 12,7 13,0 8,9 9,5 9,6 10,2 11,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,2 4 11,7 12,4 12,1 12,7 13,1 8,9 9,4 9,6 10,1 11,0 5,5 5,9 6,5 6,9 8,1 3,0 6 11,6 12,2 12,1 12,6 13,0 8,8 9,3 9,6 10,0 10,9 5,4 5,8 6,4 6,7 8,0 8 11,6 12,2 12,0 12,6 13,0 8,8 9,2 9,5 9,9 10,8 5,3 5,7 6,3 6,6 7, ,6 12,1 12,0 12,5 12,9 8,7 9,1 9,5 9,8 10,7 5,2 5,5 6,2 6,5 7, ,6 12,2 12,1 12,6 13,0 8,8 9,2 9,5 10,0 10,8 5,3 5,7 6,3 6,6 7,9 6 11,6 12,1 12,1 12,5 12,9 8,7 9,0 9,5 9,8 10,7 5,2 5,5 6,2 6,5 7,8 8 11,6 12,0 12,0 12,4 12,9 8,6 8,9 9,4 9,7 10,7 5,1 5,4 6,2 6,4 7, ,5 11,9 12,0 12,3 12,8 8,6 8,8 9,4 9,6 10,6 5,0 5,3 6,1 6,3 7, ,6 12,1 12,0 12,5 12,9 8,7 9,1 9,5 9,9 10,8 5,2 5,6 6,2 6,5 7,8 6 11,6 12,0 12,0 12,4 12,9 8,6 8,9 9,4 9,7 10,7 5,1 5,4 6,2 6,4 7,7 8 11,5 11,9 12,0 12,3 12,8 8,6 8,8 9,4 9,6 10,6 5,1 5,3 6,1 6,3 7,6 S=1,0*H +0,5/-1,0 +0,5/-1,0 +0,5/-1,0 S=1,5*H +1,2/-2,4 +1,2/-2,4 +1,2/-2,4 S=2,0*H +2,6/-4,1 +2,6/-4,1 +2,5/-3,9 258

5 а) б) в) г) Фиг

6 UGR kor. = UGR unkor. + 8 lg (F л /1000). (2) За осветители, в които се използват лампи с известен F л, в основната част на таблицата могат да се поставят стойностите за UGR за действителния F л и да се избегне тази допълнителна корекция. Дадените в основната част на таблицата UGR unkor. се отнасят за различни комбинации на коефициентите на отражение на тавана, стените и работната повърхност, за размери на помещенията кратни на Н - разстоянието от очите на наблюдателя до равнината, в която са монтирани осветителите, при което х е размерът на помещението напречно на зрителната ос, а у - успоредно. Височината на очите над пода се приема 1,2 m при седнал наблюдател и 1,7 m - при прав. Таблиците са съставени за хоризонтална зрителна ос на наблюдателя намиращ се по средата на х. В долната допълнителна част на таблицата са показани вариациите на UGR при промяна на позицията на наблюдателя за различни разстояния S между осветителите. В най-долната част на таблицата са дадени коригиращи коефициенти за други осветители от същия тип. За осветители с долна светеща повърхност, светлоразпределителната крива на които може да се апроксимира с уравнението I a = I 0 cos m a, показателят на дискомфорт UGR ( при m = 1; 1.43; 2 и 3 ) може да се определи с помощта на таблица 2. Стойността на степенния покозател m се изчислява по формулата: 2p I 0 m = - 1 (3), F където I 0 е интензитетът на светлината отчетен от светлоразпределителната крива на осветителя за α=0, cd; F - потокът, който осветителят излъчва в долната полусфера, определен по светлоразпределителната му крива, lm. При известен код на CIE (CFC: N1 N2 N3 N4 N5) за осветителя m може да се определи чрез израза I m = 20p 0 N 4 N 5-1. (4) Таблицата е разработена за осветители с коефициент на полезно действие η=1, светлоразпределителните криви на които са показани на фиг. 1, с директна светлина (N4=100) и за осветители, които излъчват част от светлинния поток в горната полусфера (25% - N4=75; 50% - N4=50). Стойността на показателя на дискомфорт се определя чрез уравнението UGR = UGR unkor. + 8 lg (h о F ло /1000) - 8 lg (4 A), (5) където h о е коефициентът на полезно действие на осветителя; F ло - действителния светлинен поток на лампите в осветителя, lm; A - площта на светещата повърхност на осветителя, m 2. ЛИТЕРАТУРА 1. Справочная книга по светотехнике под редакцией Ю.Б.Айзенберга. Москва, Энергоатомиздат, CIE Technical Report: Discomfort Glare in Interior Lighting Доц.д-р инж. Георги Диканаров Технически университет-софия 260

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

Orazmeriavane_QUADRO.pdf

Orazmeriavane_QUADRO.pdf Оразмеряване Пример Брой на газовите котли: Мощност на един котел: kw Полезна височина на комина: m Случай на инсталации с еднаква Р езултат: Случай на инсталации с различна Напречното сечение на комина

Подробно

Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председате

Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председате Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председател на TK 54 БДС EN 320 Улично осветление Част : Избор

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

#25 H Vasilev et al-2014.doc

#25 H Vasilev et al-2014.doc Български Национален Комитет по Осветление Bulgarian National Committee on Illumination XV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2014 10 13 Юни 2014, Созопол, България

Подробно

B20-Nikolina.doc

B20-Nikolina.doc THE MARKET OF LIGHTING PRODUCTS IN BULGARIA (FOR INTERIOR LIGHTING INSTALLATIONS) 305 Nicolina Yaneva Пазарът на светлотехнически изделия в България (за вътрешни осветителни уредби)* Николина Янева Synopsis

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

Mathematica CalcCenter

Mathematica CalcCenter Mathematica CalcCenter Основни възможности Wolfram Mathematica CalcCenter е разработен на базата на Mathematica Professional и първоначално е бил предназначен за технически пресмятания. Информация за този

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

RunwayLengthCorr.pptx

RunwayLengthCorr.pptx Въпрос 3 Дължина на ПИК. Коефициенти на корекция. д-р инж. В. Филипова 1 Съдържание 1. Фактори, които влияят върху необходимата дължина на ПИК 2. Дължина на ПИК 2.1. Дължина на писти за самолети с излетна

Подробно

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx sin 0 ( 4 ) 4 d +, 5 - - ( 1) + d + + 5 = t, t, t [ 0, ] - - : 5 + 4 ( + 5 )sin( 4 ) d Намерете обема на тялото, получено от завъртането на y = ( + ), [0, 7 / ] около оста O 1Намерете: ( 1) 1 sin ( π )

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Microsoft Word - seminar12.docx

Microsoft Word - seminar12.docx Семинар 12 Линеен дискриминантен анализ В този семинар ще се запознаем с линейния дискриминантен анализ (ЛДА), който се използва в статистиката, разпознаването на образи и обучението на машини. От обектите

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно