ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де"

Препис

1 ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕНЕЛИН И. ДАНИЕЛА РОСЕНОВА С участието на секретаря Ваня Костадинова и в присъствието на прокурора Е.Станинска, разгледа докладваното от съдия И. в.н.о.х.д. 490/2018г. и въз основа на закона и данните по делото и на основание чл.336 ал.1, т.1 и т.2 и чл.337 ал.2 т.2 от НПК ПРИСЪДИ: ОТМЕНЯ присъда от г. по н.о.х.д. 310/2015г. на Специализирания наказателен съд IХ - ти състав В ЧАСТТА, с която са признати за НЕВИНОВНИ и ОПРАВДАНИ подсъдимите А. Б. Й. по обвинението за извършено престъпление по чл.199, ал.1, т.3 пр.2 вр.чл.198 ал.1 пр.1 и пр.2 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК, Н. Р. Р. по обвинението за извършено престъпление по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр.ал.1, изр.1, пр.4, алт.1 от НК, както и в частта, с която са признати за ВИНОВНИ и ОСЪДЕНИ подсъдимите Й. И. Й. за извършено престъпление по чл. 214 ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.4 вр. ал.1 НК, И. Й. Й. по чл. 214 ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 НК, И. Й. С. по чл. 214 ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.3 вр. ал.1 НК, като ВМЕСТО това: ПРИЗНАВА подсъдимия Й. И. Й., ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на г., около 23.10ч., в [населено място], обл.софия, във фитнес-зала на обитаваното от Й. И. Й. жилище, действайки в съучастие като съизвършител с И. Й. Й., ЕГН [ЕГН], А. Б. Й., ЕГН [ЕГН] и с И. Й. С., ЕГН [ЕГН] като подбудител /И. С. питал И. П. М. какво става с колата, която М. обещал да му намери и до кога ще го лъже/, отнели чужда движима вещ лек автомобил марка М. Б., модел 220 Д с ДК [рег.номер на МПС], на стойност 8000,00 (осем хиляди) лева, от владението на И. П. М., ЕГН [ЕГН] с намерение противозаконно да я присвои, като И. Й. и А. Й. употребили за това сила нанесли множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на М., а Й. го заплашвал с думите, че ще го изнасили, а после ще го закопа, след което Й. Й. му наредил да остави ключовете и документите на колата, като грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се в увреждания по главата, довели до сътресение на мозъка със загуба на съзнание, представляващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.3, пр.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20 ал.2, вр. ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК и чл.303 НПК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 (ДВЕ) ГОДИНИ, при първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието на основание чл.57 ал.2 ЗИНЗС.

2 ПРИЗНАВА подсъдимият И. Й. С. ЕГН: [ЕГН], за ВИНОВЕН, в това, на г., около 23.10ч., в [населено място], обл.софия, във фитнес - залата на обитаваното от Й. И. Й. жилище, действайки в съучастие като подбудител /питал И. П. М. какво става с колата, която М. обещал да му намери и до кога ще го лъже/ с Й. И. Й., И. Й. Й. и А. Б. Й. като съизвършители, отнел чужда движима вещ лек автомобил марка М. Б., модел 220 Д с ДК [рег.номер на МПС], на стойност 8000,00 (осем хиляди) лева, от владението на И. П. М., ЕГН [ЕГН] с намерение противозаконно да я присвои, като И. Й. Й. и А. Б. Й. употребили за това сила нанесли множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на М., Й. го заплашил с думите, че ще го изнасили, а после ще го закопа, а Й. Й. му наредил да остави ключовете и документите на колата, като грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се в увреждания по главата, довели до сътресение на мозъка със загуба на съзнание, представляващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като С. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, а именно наказанието лишаване от свобода в размер на 1 година и шест месеца - наложено с присъда на СРС по НОХД 10144/01г., в сила от г. за тежко престъпление по чл.346, ал.2, т.3, вр.ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 НК, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.3, пр.2, т.4, вр.чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20, ал.3, вр. ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. А вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК и чл.303 НПК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНИ, при първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието на основание чл.57 ал.1 т.2 б. Б ЗИНЗС. ПРИЗНАВА подсъдимия А. Б. Й., ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на г., около 23.10ч., в [населено място], обл.софия, във фитнес-залата на обитаваното от Й. И. Й. жилище, действайки в съучастие като съизвършител с И. Й. Й., ЕГН [ЕГН], Й. И. Й., ЕГН [ЕГН] и с И. Й. С., ЕГН [ЕГН] като подбудител, е отнел чужда движима вещ лек автомобил марка М. Б., модел 220 Д с ДК [рег.номер на МПС], на стойност 8000,00 (осем хиляди) лева, от владението на И. П. М., ЕГН [ЕГН] с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила нанесъл множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на М. и го заплашил с думите, че ще го изнасили, а после ще го закопа, като грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се в увреждания по главата, довели до сътресение на мозъка със загуба на съзнание, представляващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.3, пр.2, вр.чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК и чл.303 НПК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 (ДВЕ) ГОДИНИ, при първоначален общ режим за изтърпяване на основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС.

3 ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Р. Р., ЕГН [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на г. до 23.00ч. в [населено място], [улица], в кутия от цигари с надпис V. и в кутия от цигари с надпис P. M., поставени в ляво от входната врата до портманто в спалня на втория етаж от обитаваното от него жилище, като действал в изпълнение на решение на организирана престъпна група, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, подлежащи на контрол съгласно Конвенция на ООН от 1961г. за упойващите вещества, ратифицирана от Р.България и обнародвана в ДВ брой 87/96г., Конвенцията на ООН от 1988г. за борба срещу незаконния трафик, ратифицирана от Р.България и обнародвана в ДВ брой 89/93г. и Приложение 1, към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ДВ бр.30/1999г.; изм.бр.63 от 2000г.; бр.74, 75 и 120 от 2002г. и бр.56 от 2003г./ - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина коноп, амфетамин и хероин на обща стойност 313,14 лв. (триста и тринадесет лева и четиринадесет стотинки), както следва: 2.1. целофанено пакетче, термично залепено, съдържащо прахообразно вещество, представляваща хероин с нето тегло 0,660г (шестстотин и шестдесет милиграма) и процентно съдържание на активния компонент диацетилморфин 35% (тридесет и пет процента), на стойност 59,40 лв. (петдесет и девет лева и четиридесет стотинки); 2.2. три броя целофанени пликчета, термично залепени, съдържащи суха растителна маса, представляваща коноп с нето тегло съответно: 0,780г (седемстотин и осемдесет милиграма), 0,840г (осемстотин и четиридесет милиграма) и 0,740г (седемстотин и четиридесет милиграма) или общо с нето тегло 2,360 (два грама триста и шестдесет милиграма), с процентно съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 1,3% (едно цяло и три десети процента) на обща стойност 14,16 лв. (четиринадесет лева и шестнадесет стотинки); - целофанено пликче, термично залепено, съдържащо суха растителна маса, представляваща коноп с нето тегло 0,820г (осемстотин и двадесет милиграма) и процентно съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 3,7% (три цяло и седем десети процента), на обща стойност 4,92 лв. (четири лева и деветдесет и две стотинки); - целофанено пликче, термично залепено, съдържащо суха растителна маса, представляваща коноп с нето тегло 0,950г (деветстотин и петдесет милиграма) и процентно съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4,7% (четири цяло и седем десети процента), на обща стойност 5,70 лв. (пет лева и седемдесет стотинки); - четири броя целофанени пликчета, термично залепени, съдържащи суха растителна маса, представляваща коноп с нето тегло съответно: 0,370г (триста и седемдесет милиграма), 0,330г (триста и тридесет милиграма), 0,370г (триста и седемдесет милиграма) и 0,440г (четиристотин и четиридесет милиграма) или общо с нето тегло 1,510г (един грам петстотин и десет милиграма) грама и процентно съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4,7% (четири цяло и седем десети процента), на обща стойност 9,06 лв. (девет лева и шест стотинки); - единадесет броя хартиено-станиолени пакетчета, съдържащи амфетамин с нето тегло съответно: 0,340г (триста и четиридесет милиграма); 0,330г (триста и тридесет милиграма); 0,310г (триста и десет милиграма); 0,810г (осемстотин и десет милиграма); 0,810г (осемстотин и десет милиграма);

4 0,760г (седемстотин и шестдесет милиграма); 0,780г (седемстотин и осемдесет милиграма); 0,820г (осемстотин и двадесет милиграма); 0,760г (седемстотин и шестдесет милиграма); 0,790г (седемстотин и деветдесет милиграма); 0,820г (осемстотин и двадесет милиграма), като всички са с общо нето тегло 7,330г (седем грама триста и тридесет милиграма) и процентно съдържание на активния компонент амфетамин 5% (пет процента), на обща стойност 219,90лв. (двеста и деветнадесет лева и деветдесет стотинки), поради което и на основание чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр.ал.1, изр.1, пр.4, алт.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК и чл.303 НПК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 (ДВЕ) ГОДИНИ НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Н. Р. Р. едно общо най-тежко наказание измежду така наложените наказания лишаване от свобода за срок от 2 (ДВЕ) ГОДИНИ за престъплението чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр.ал.1, изр.1, пр.4, алт.1, от НК и за лишаване от свобода за срок от 1 (една) година и шест месеца, ЗА престъплението по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр.ал.2 от НК, в размер на по тежкото от тях, а именно - 2 (ДВЕ) ГОДИНИ ЛИШАВАНИ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно на основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС, при първоначален общ режим. ПРИЗНАВА подсъдимия И. Й. Й., ЕГН: [ЕГН] за ВИНОВЕН в това, че на г., около 23.10ч., в [населено място], обл.софия, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, във фитнес - залата на обитаваното от Й. И. Й. жилище, действайки в съучастие като съизвършител с А. Б. Й. ЕГН [ЕГН], Й. И. Й. ЕГН [ЕГН], като съизвършители и с И. Й. С., ЕГН [ЕГН] като подбудител, е отнел чужда движима вещ лек автомобил марка М. Б., модел 220 Д с ДК [рег.номер на МПС], на стойност 8000,00 (осем хиляди) лева, от владението на И. П. М., ЕГН [ЕГН] с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила нанесъл множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на М., като грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се в увреждания по главата, довели до сътресение на мозъка със загуба на съзнание, представляващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което на основание чл.199, ал.1, т.3, пр.2, вр.чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл. 303 от НПК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА) ГОДИНА. ИЗМЕНЯ присъдата в частта, относно приложението на чл.23, ал.1 от НК по отношение подсъдимия И. Й. Й., като определя едно общо наказание измежду наложените му наказания от по 1 (една) година за всяко едно от престъпленията съответно по чл.199, ал.1, т.3, пр.2, вр.чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1, от НК и чл.213а, ал.2, т.2, т.4, пр.2, вр.ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК, която определя първоначален общ режим на изтърпяването му на основание чл.57 ал.1 т.3 ЗИНЗС, като ОТМЕНЯ приложението на чл.66, ал.1 от НК по отношение така определеното му общо найтежко наказание.

5 ИЗМЕНЯ присъдата в частта, относно приложението на чл.66 ал.1 НК по отношение наложеното на К. В. Т. едно общо най-тежко наказание от 1 (една) година и 6 (шест) месеца лишаване от свобода, като ОТМЕНЯ приложението на чл.66 ал.1 НК по отношение на така определеното общо най-тежко наказание от 1 (една) година и 6 (шест) месеца лишаване от свобода. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ВКС на РБ.

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, 21.05.2019 год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в следния

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година 28.06.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

Протоколно определение 121 Номер 121 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2019 В закрито заседание в следния състав: Предс

Протоколно определение 121 Номер 121 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2019 В закрито заседание в следния състав: Предс Протоколно определение 121 Номер 121 Година 16.04.2019 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 16.04 Година 2019 В закрито заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в П Р И С Ъ Д А 12 27.04.2017г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Мотиви 160/ Номер 160/ Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председа

Мотиви 160/ Номер 160/ Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председа Мотиви 160/07.11.2017 Номер 160/07.1 1.2017 Година 14.11.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно