код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда

Размер: px
Започни от страница:

Download "код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда"

Препис

1 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а 102 Предателство чл Убийство или телесна повреда на представител на чужда чл. 99 държава с противодържавна цел Участие във военни действия на страната на неприятелска чл. 100 държава 105 Поставяне в услуга на чужда държава чл Умишлено увреждане на отбранителната способност чрез бунт в армията Изпълнение на държавна служба във вреда на републиката чл. 102 чл Приготовление за шпионство чл Шпионство чл Диверсия чл Вредителство чл Престъпления по чл.108 чл Тероризъм чл.108а и чл Образуване или ръководене на организация или група чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства 201 Убийство по чл.115 чл Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен чл.116 ал. 2 изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител 204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 чл Убийство в състояние на силно раздразнение чл Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана Убиийство от майка на рожба и убийство на новородено с чудовищен вид чл.119 чл чл Убийство по непредпазливост чл.122 ал Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно вещество или две или повече лица чл.122 ал Лишаване от живот при професионална непредпазливост чл Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда чл Криминален аборт чл Подпомагане или склоняване към самоубийство чл Опит за убийство по чл. 115 чл Опит за убийство по чл. 116 чл Опит за убийство по чл. 118 чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 301 Тежка телесна повреда чл.128 ал Средна телесна повреда чл.129 ал Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1

2 306 Тежка, средна телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител чл. 131 ал. 2, т. 1и Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Чл. 131, ал. 2, т. 3 и Тежка или средна телесна повреда, представляваща чл. 131а опасен рецидив Телесна повреда, причинена в състояние на силно раздразнение и превишаване пределите на неизбежната чл.132 отбрана Тежка или средна телесна повреда, причинена по чл.133 непредпазливост Тежка или средна повреда, причинена при професионална чл.134 непредпазливост 312 Заразяване с венерическа болест чл ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 401 Излагане на опасност живота или здравето на трудещите се чл Излагане на опасност живота на другиго чл Неоказване помощ на лице, намиращо се в безпомощно състояние Неоказване на помощ при опасност за живота на друго лице чл.138 чл Неоказване на помощ при ПТП чл Бездействие на медицинско лице спрямо болен или родилка чл Отвличане чл.142, ал Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал Отвличане по чл. 142, ал.3 чл. 142, ал Приготовление за отвличане чл. 142, ал Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му, от охранител, застраховател или лице от състава на МВР, от лице, действащо по поръчение на организирана престъпна група чл. 142а ал Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две денонощия Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в болнично заведение чл. 142а ал. 3 чл. 142а ал. 4 чл. 142а ал Принуда чл.143 ал. 1 и ал Принуда по чл. 143 ал. 3 чл. 143 ал Задържане на заложници чл. 143а

3 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго 420 Издаване на чужда тайна чл.145 чл.144 (без ал.1) 421 Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а 424 Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал Квалфицирани състави на блудство чл. 149, ал Блудство с лице, навършило 14 г. чл Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното чл Изнасилване чл.152 ал Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал Съвкупление чрез използване на служебна или материална зависимост Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и сестри, осиновители и осиновени чл.153 чл Развратни действия с непълнолетно проституиращо лице чл. 154а 435 Склоняване към проституция чл Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение на развратни действия чл. 155а чл. 155б 438 Отвличане с цел предоставяне за развратни действия чл.156 ал Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне чл. 156 ал. 2 за развратни действия Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне чл. 156 ал. 3 за развратни действия Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или чл.157 използване положение на зависимост 442 Развратни действия с непълнолетни чл.158а 443 Разпространение на порнографски материали чл Трафик на хора чл.159а 445 Трафик на хора чл.159б 446 Използване на лице, пострадало от трафик на хора чл.159в 447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г 500 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл Против изповеданията чл.164,чл.165 и чл Против политическите права на гражданите чл чл. 169г 504 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията чл.170 чл Престъпления против трудовите права на гражданите чл Престъпление против авторските права чл.172а 507 Престъпления против интелектуалната собственост чл.172б

4 508 Плагиатство чл Престъпления против интелектуалната собственост чл Престъпления против свободата на събранията, митингите чл.174а и манифестациите 600 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 601 Престъпления против брака и семейството чл.176 чл.177 чл.178 чл.179 чл.181 чл Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда чл. 182а 603 Съгласие за продажба на дете чл.182б 604 Неплащане на издръжка чл Престъпления против децата чл.184 чл.185 чл Престъпления против младежта чл.187 чл.188 чл.189 чл.190 чл.191 чл.192а 607 Опиване с алкохолни напитки на непълнолетни чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 701 Кражба чл Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал Кражба в големи размери чл. 195 ал Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чл. 195 ал Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай чл. 196а 707 Привилегирован състав на кражба чл Грабеж чл.198 от 709 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал Приготовление за грабеж чл Длъжностно присвояване чл Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо чл.202 ал.1 т. 1 и т Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай чл.203 ал Маловажни случаи на длъжностно присвояване чл Привилегирован състав на длъжностно присвояване чл Обсебване чл Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив чл.206 ал. 3 Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай чл. 206 ал.4 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ чл. 207

5 722 Присвояване на съкровище чл Измама чл Квалифицирани състави на измама чл.210 ал Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив чл Документна измама чл.212, ал. 1 и Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава чл.212 ал Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив чл.212 ал Документна измама в особено големи размери чл. 212 ал Измама по чл.212а чл.212а 731 Привилегирован състав на измама чл.212б 732 Застрахователна измама чл.213 от 733 Рекет чл.213а, ал Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал Изнудване чл.214, ал. 1 и Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал Вещно укривателство чл Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а 741 Злоупотреба на доверие чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 801 Безстопанственост чл.219, ал. 1 и Умишлена безстопанственост чл.219, ал Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай Сключване на неизгодна сделка в това число и квалифициран състав чл.219, ал.4 чл Извършване на строителство върху земеделска земя чл. 221а 806 Даване на неверни данни за извършената работа чл Промишлен шпионаж чл Сделки по цени над определените чл Получаване на неследващи се имотни облаги чл.225б и чл.225в 810 Частна стопанска дейност под прикритието на държавна или обществена организация. Наемане на работа на незаконно пребиваващ на територията на РБ чужденец. чл.226 ; чл Престъпления против кредиторите чл.227б - чл.227е 812 Престъпления против промишлеността чл чл Престъпленя против търговията чл чл Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол чл. 234

6 815 Извършване на търговска дейност без разрешение чл. 234а, чл. 234б 816 Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи чл. 234в 817 Престъпления против горското стопанство чл Престъпления против ловното и рибното стопанство чл Контрабанда чл Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з 821 Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси чл.242 ал.1 б.г 822 Контрабанда на наркотични вещества чл.242 ал Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества чл.242 ал Квалифицирани състави на контрабанда чл. 242, ал Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а 826 Престъпления против паричната и кредитна система чл.243, чл.246, чл Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти чл Престъпление по чл. 244а чл. 244а 829 Приемане и прокарване на подправен паричен знак чл Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра чл. 248а чл Нарушения на валутния режим чл Нарушения на валутния режим чл Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение чл А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ 835 Пране на пари, приготовление и сдружаване чл.253, ал.1 чл.253а 836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари от длъжностно лице Престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната дисциплина Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване чл.253б 840 Противозаконно противодействие на данъчен орган чл Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел получаване на неследваща се имотна облага Представяне на невярно заключение от лицензиран оценител или одитор ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ чл.254а и чл.254б от чл.255 чл.255а, чл.255б, чл.256 чл.257 чл. 259 чл. 260 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 901 Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл Престъпление относно нарушаване мярките за административен надзор чл.272 Самоволно извършване на действия по служба, която деецът не заема чл.274 Неправомерно държане или ползване на формено облекло или служебни знаци чл. 274а Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на официални удостоверителни знаци чл.276 чл.277 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания чл. 277а Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане чл. 278 на културна ценност Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на чл.278а чл.278б културни ценности Унищожаване или повреждане на защитени територии, растителни или животински видове чл.278в - чл.278д 910 Незаконно преминаване през граница чл Незаконно превеждане през граница чл Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона чл. 281, ал Основен състав на престъпление по служба чл.282, ал Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал Престъпление по служба чл. 282а 916 Престъпление по служба чл Престъпление по служба чл. 283а 918 Престъпление по служба чл. 283б 919 Престъпление по служба чл Престъпление по служба чл. 284а - чл. 284в 921 Престъпление по служба чл Набедяване в престъпление пред орган на власт чл Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт и манипулиране на технически записи 924 Престъпление против правосъдието чл.287а чл.287 чл.288 чл Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а 926 Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо лице чл Подбуждане към престъпление по чл чл Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а 929 Лично укривателство чл чл Неизпълнение на съдебно решение чл Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл Подкуп чл Квалифицирани състави на подуп чл Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай чл.302а 935 Подкуп на длъжностно лице чл Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател чл.304а

8 937 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице 938 Подкуп с цел упражняване на влияние чл.304б 939 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице чл Посредничество за подкуп чл.305а 941 Провокация за подкуп чл.307 чл.301 ал.5 и чл.304 ал.3 900А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е 1000 ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1001 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ 1002 Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал Съставяне на официален документ с невярно съдържание чл.311 чл.308 чл.309 чл.310 чл.308 ал.2 и чл.308 ал Квалифицирани състави на документни престъпления чл.310 и чл Документни престъпления чл.313 чл.313а чл.313б 1006 Внасяне на неверни обстоятелства в официален документ чл Ползване на неистински или преправен документ чл.316 чл.317 чл.318 чл КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а - чл.319е 1200 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 1201 Подбудителство и закана за извършване на престъпление чл.320 чл.320а Образуване и ръководене на организирана престъпна група Участие в ръководството на престъпна организация или група чл а 1204 Самоуправство чл.323 и чл.323а 1205 Упражняване на професия без правоспособност чл Хулиганство чл.325 ал Квалифицирани състави на хулиганство чл.325 ал.2 чл.325 ал.3 чл.325 ал Организиране на боеве с животни или предоставяне на животни за боеве чл. 325а 1209 Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко чл. 325б или трайно увреждане 1210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в 1211 Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения чл Хазарт чл Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начин 1300 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл Умишлен палеж чл. 330, ал Квалифицирани състави на палеж и взрив чл.330 ал.2 и 3, чл Палеж по непредпазливост чл Умишлено причиняване на наводнение чл. 334

9 1305 Причиняване на наводнение по непредпазливост чл Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство чл.337 чл.338 чл.339 чл.339а 1308 Производство и сделки със стоки с двойна употреба чл. 339б 1309 Престъпления в транспорта чл.340 чл Въздушен тероризъм чл. 341а - чл. 341б 1311 Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта чл Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта чл.343 ал.1, б. "а" и "б" 1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта чл.343 ал.1 б. "в" от Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи чл.343, ал.3, б."а" чл.343 ал.3 б. "б" и ал Привилегирован състав на транспортно престъпление чл.343а Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера чл.343б чл.343в и чл. 346б чл.345 и чл.345а 1320 Престъпления против радиосредства и далекосъобщения чл чл.348а 1321 Противозаконно отнемане на МПС чл Умишлено замърсяване или заразяване на питейни системи Квалифицирани състави на умишлено заразяване на питейни системи Умишлено разпространяване на причинители на епидемично заболяване 1325 Престъпления против народното здраве чл.349, ал. 1 чл. 349, ал. 2 чл. 349, ал. 3 чл.349а, чл.350, ал. 1, чл.350а 1326 Престъпления против народното здраве чл. 350, ал Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна, тежка телесна повреда или смърт чл.350, ал Непредпазливи престъпления против народното здраве чл Използване на минерална вода без надлежно разрешение чл. 353з 1330 Замърсяване на околната среда с химически, биологически и радиоактивни вещества 1331 Престъпления против околната среда чл.353в - чл.353д, чл.353ж чл.352, чл.352а, чл.353, чл.353а, чл.353б, чл.353е

10 Основни състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества Състави на придобиване и държане на наркотични вещества чл.354а, ал. 1 и Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества Приготовления за престъпления, свързани с наркотични вещества чл.354а, ал. 3, 4 и 5 чл.354в, ал. 1 чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 чл.356а 1338 Общоопасни престъпления, извършени от чужд гражданин чл.356б Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 1401 Разгласяване сведения, представляващи държавна тайна чл.356г, чл.356д, чл.356й, чл.356к чл.356е - 356и чл.357 чл.358 чл.359 чл Престъпления против носене на военната служба чл чл ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1501 Престъпления против подчинеността и военната чест чл чл.379а 1502 Отклонение от военна служба чл чл Военно - длъжностни престъпления чл Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба Престъпления по чл чл.405, извършени в бойна обстановка 1600 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО чл чл.392 чл чл Престъпления против мира чл.407 чл.408 чл Престъпления против законите и обичаите за водене на война чл чл.415а 1603 Престъпления против човечеството чл чл.419а 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) 1710 Обида и квалифицирана обида чл.146 и чл.148, ал Клевета и квалифицирана клевета чл.147 и чл.148, ал Лека телесна повреда чл.130 ал Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал Закана с убийство или с друго престъпление против чл.144 ал.1 личността и имота на другиго ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО Производство за определяне на общо наказание по чл (кумулации чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 2120 Производство за прилагане на чл а чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК 2200 Производство по ЗЕЕЗА

11 2210 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела 2220 Производство по чл. 457 от НПК 2230 Производство по чл. 463 и сл. от НПК 2240 Други производства по Глава 36 от НПК 2250 Производство по ЗЕЗР 2300 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437, чл от НПК) 2310 Производство по чл. 451 от НПК 2320 Производство по чл. 74, ал. 2 от ЗИНЗС 2330 Производство по чл. 111 от ЗИНЗС 2340 Производство по чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС 2400 Производство по молби за реабилитация 2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от Производство по искания за задължително настаняване и 2420 лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето 2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела 2500 Производство по чл.24 от ЗБППМН 2510 Производство по чл.24а от ЗБППМН 2520 Други частни наказателни дела 2530 Производство по искане на прокурор за разкриване на банкова тайна 2540 Производство по искания към съда по ЗЕС 2550 Производство по чл. 40, ал. 4 от ДОПК 2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 2570 Производство по искания по ЗПИПАОИД 2580 Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС 2590 Производства по искания по ЗПИИАНМППРМИЗ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - ПО ВСИЧКИ ИСКАНИЯ 3000 КЪМ СЪДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА Разпит пред съдия в досъдебното производство чл. 222, 3030 чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл. 149, ал. 8 от НПК 3040 Производство по чл. 243 НПК 3050 Производство по чл. 244 НПК 3060 Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК 3061 Производство по чл. 68 ЗМВР 3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПК 3080 Производство по чл. 67 НПК 3090 Производство по чл. 68 НПК

12 3100 Производство по чл. 69 НПК 3110 Производство по чл. 70 НПК 3120 Производство по чл. 72 НПК 3130 Производство по чл. 73 и 73а НПК 3140 Производство по Глава 26 НПК 3141 Производство по искания към съда по ЗСРС 3150 Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство 4000 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Административни дела от наказателен характер 4010 КАТ 4020 КФН 4030 НЗОК 4040 НАП 4050 АДФИ 4060 Агенция "Митници" 4070 ДНСК 4080 КРС 4090 СЕМ 4100 КХ 4110 Комисия по хазарта 4120 Комисия за защита на потребителите 4130 ДАДРВВЗ 4140 Комисия за защита от дискриминация 4150 ДАНС 4160 Патентно ведомство 4170 ДАЯР 4180 ДАМТН 4190 КЗЛД 4200 Агенция за закрила на детето 4210 Министерство на културата 4220 ДИТ 4230 ДКСБТ 4240 ИААА 4250 БАБХ 4260 МВР 4270 Общини 4280 ИАРА 4290 МОСВ 4300 Сметна Палата 4310 РИОСВ 4320 КЕВР 4330 РДГ 4340 Здравна инспекция 4350 Производства по приложението на чл.78а

13 4360 Производство по УБДХ 4370 Производство по ЗООРПСМ 4380 Други административни от наказателен характер дела Други административни от наказателен характер дела 4381 Производства по чл. 83а ЗАНН 6000 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР 6010 Обида и квалифицирана обида 6020 Клевета и квалифицирана клевета Въззивни производства от частен характер чл.146 и чл.148, ал. 1 чл.147 и чл.148, ал Лека телесна повреда чл.130 ал Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго чл.144 ал ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - СЪДЕБНО Въззивни частни ПРОИЗВОДСТВО производства 7010 Производство за определяне на общо наказание по чл (кумулации чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 7020 Производство за прилагане на чл. 53 чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК Производство за определяне на първоначалния режим и 7030 типа затворническо заведение чл. 61, т. 1 3 ЗИНЗС (чл.306, ал. 1, т. 2 НПК) 7040 Производство за прилагане на чл а чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК 7050 Производство за прилагане на чл. 70 чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК 7060 Производство за произнасяне за веществените доказателства и разноските - чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК 7070 Производство по ЗЕЕЗА 7080 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела 7090 Производство по чл. 457 от НПК 7100 Производство по чл. 463 и сл. от НПК 7110 Други производства по Глава 36 от НПК 7120 Производство по изпълнение на наказанията (чл от НПК) 7130 Производство по чл. 451 от НПК 7140 Производство по молби за реабилитация 7150 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от Производство по искания за задължително настаняване и 7160 лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето 7180 Производство по чл. 270 от НПК 7190 Производство по чл. 309, ал. 2 и 3 от НПК 7200 Производство по чл. 24б от ЗБППМН 7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

14 7220 Производство по чл. 323 от НПК 7230 Производство по искания по ЗПИИАНМППРМИЗ 7300 Други въззивни частни наказателни дела, други производства по Глава ХХІІ НПК ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - ПО ВСИЧКИ 8000 ИСКАНИЯ КЪМ СЪДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 8010 досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 8020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 8030 Производство по чл. 243 НПК 8040 Производство по чл. 68 НПК 8050 Производство по чл. 69 НПК 8060 Производство по чл. 70 НПК 8070 Производство по чл. 72 НПК 8080 Производство по чл. 73 и 73а НПК 8090 Други въззивни частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство Производство по чл. 424, ал. 1 НПК ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА Измяна чл а Предателство чл Убийство или телесна повреда на представител на чужда държава с противодържавна цел чл Участие във военни действия на страната на неприятелска държава чл Поставяне в услуга на чужда държава чл Умишлено увреждане на отбранителната способност чрез бунт в армията чл Изпълнение на държавна служба във вреда на републиката чл Приготовление за шпионство чл Шпионство чл Диверсия чл Вредителство чл Престъпления по чл.108 чл Тероризъм чл.108а и чл Образуване или ръководене на организация или група чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства Убийство по чл.115 чл Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1

15 Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен чл.116 ал. 2 съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 чл Убийство в състояние на силно раздразнение чл Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана чл Убиийство от майка на рожба и убийство на новородено с чудовищен вид чл чл Убийство по непредпазливост чл.122 ал Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно вещество или две или повече лица чл.122 ал Лишаване от живот при професионална непредпазливост чл Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда чл Криминален аборт чл Подпомагане или склоняване към самоубийство чл Опит за убийство по чл. 115 чл Опит за убийство по чл. 116 чл Опит за убийство по чл. 118 чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди Тежка телесна повреда чл.128 ал Средна телесна повреда чл.129 ал Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал Тежка, средна телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен изпълнител и чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Чл. 131, ал. 2, т. 3 и Тежка или средна телесна повреда, представляваща чл. 131а опасен рецидив Телесна повреда, причинена в състояние на силно раздразнение и превишаване пределите на неизбежната отбрана чл.132

16 50310 Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливост чл Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост чл Заразяване с венерическа болест чл ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА Излагане на опасност живота или здравето на трудещите се чл Излагане на опасност живота на другиго чл Неоказване помощ на лице, намиращо се в безпомощно състояние чл Неоказване на помощ при опасност за живота на друго лице чл Неоказване на помощ при ПТП чл Бездействие на медицинско лице спрямо болен или чл. 141 родилка Отвличане чл.142, ал Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал Отвличане по чл. 142, ал.3 чл. 142, ал Приготовление за отвличане чл. 142, ал Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му, от охранител, застраховател или лице от състава на МВР, от лице, действащо по поръчение на организирана престъпна група Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице чл. 142а ал. 2 чл. 142а ал Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две денонощия чл. 142а ал Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в болнично заведение чл. 142а ал Принуда чл.143 ал. 1 и ал Принуда по чл. 143 ал. 3 чл. 143 ал Задържане на заложници чл. 143а Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго чл.144 (без ал.1) Издаване на чужда тайна чл Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал. 1-4

17 50425 Квалфицирани състави на блудство чл. 149, ал Блудство с лице, навършило 14 г. чл.150 Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и чл.151 значението на извършеното Изнасилване чл.152 ал Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал Съвкупление чрез използване на служебна или материална зависимост чл Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и сестри, осиновители и осиновени чл Развратни действия с непълнолетно проституиращо лице чл. 154а Склоняване към проституция чл Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение на развратни действия Отвличане с цел предоставяне за развратни действия Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни действия Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни действия чл. 155а чл. 155б чл.156 ал. 1 чл. 156 ал. 2 чл. 156 ал Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимост чл Развратни действия с непълнолетни чл.158а Разпространение на порнографски материали чл Трафик на хора чл.159а Трафик на хора чл.159б Използване на лице, пострадало от трафик на хора чл.159в Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ Против националното и расовото равенство чл.162 и чл Против изповеданията чл.164,чл.165 и чл Против политическите права на гражданите чл чл. 169г Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията чл.170 чл.171

18 50505 Престъпления против трудовите права на гражданите чл Престъпление против авторските права чл.172а Престъпления против интелектуалната собственост чл.172б Плагиатство чл Престъпления против интелектуалната собственост чл Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите чл.174а ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА Престъпления против брака и семейството Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда чл. 182а Съгласие за продажба на дете чл.182б Неплащане на издръжка чл.183 чл.176 чл.177 чл.178 чл.179 чл.181 чл Престъпления против децата чл.184 чл.185 чл Престъпления против младежта чл.187 чл.188 чл.189 чл.190 чл.191 чл.192а Упиване с алкохолни напитки на непълнолетни чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА Кражба чл Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал Кражба в големи размери чл. 195 ал Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чл. 195 ал Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал Кражба в особено големи размери, представляваща чл. 196а особено тежък случай Привилегирован състав на кражба чл Грабеж чл.198 от Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал Приготовление за грабеж чл Длъжностно присвояване чл.201

19 Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко чл.202 ал.1 т. 1 и т. 2 наказуемо Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай чл.203 ал Маловажни случаи на длъжностно присвояване чл Привилегирован състав на длъжностно присвояване чл Обсебване чл Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив чл.206 ал Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай чл. 206 ал Присвояване на намерена или случайно попаднала у чл. 207 дееца вещ Присвояване на съкровище чл Измама чл Квалифицирани състави на измама чл.210 ал Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен чл.211 рецидив Документна измама чл.212, ал. 1 и Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на чл.212 ал.3 българската държава Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив чл.212 ал Документна измама в особено големи размери чл. 212 ал Измама по чл.212а чл.212а Привилегирован състав на измама чл.212б Застрахователна измама чл.213 от Рекет чл.213а, ал Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал Изнудване чл.214, ал. 1 и Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал Вещно укривателство чл Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а Злоупотреба на доверие чл. 217

20 50800 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО Безстопанственост чл.219, ал. 1 и Умишлена безстопанственост чл.219, ал Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай чл.219, ал Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав чл Извършване на строителство върху земеделска земя чл. 221а Даване на неверни данни за извършената работа чл Промишлен шпионаж чл Сделки по цени над определените чл Получаване на неследващи се имотни облаги чл.225б и чл.225в Частна стопанска дейност под прикритието на държавна или обществена организация. Наемане на работа на незаконно пребиваващ на територията на РБ чужденец. чл.226 ; чл Престъпления против кредиторите чл.227б - чл.227е Престъпления против промишлеността чл чл Престъпленя против търговията чл чл Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол чл Извършване на търговска дейност без разрешение чл. 234а, чл. 234б Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи чл. 234в Престъпления против горското стопанство чл Престъпления против ловното и рибното стопанство чл Контрабанда чл Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси чл.242 ал.1 б.г Контрабанда на наркотични вещества чл.242 ал Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества чл.242 ал Квалифицирани състави на контрабанда чл. 242, ал Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а Престъпления против паричната и кредитна система чл.243, чл.246, чл Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти чл. 244

21 50828 Престъпление по чл. 244а чл. 244а Приемане и прокарване на подправен паричен знак чл Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения чл. 248а Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра чл Нарушения на валутния режим чл Нарушения на валутния режим чл Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение чл. 252 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, 50800А ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ Пране на пари, приготовление и сдружаване чл.253 ал.1 чл.253а Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари от длъжностно лице Престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната дисциплина Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване чл.253б чл.254а и чл.254б от чл.255 чл.255а, чл.255б, чл.256 чл Противозаконно противодействие на данъчен орган чл Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел получаване на неследваща се имотна облага чл Представяне на невярно заключение от лицензиран оценител или одитор чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл Престъпление относно нарушаване мярките за административен надзор чл Самоволно извършване на действия по служба, която деецът не заема чл Неправомерно държане или ползване на формено облекло или служебни знаци чл. 274а Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на официални удостоверителни знаци чл.276 чл.277

22 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на културни ценности Унищожаване или повреждане на защитени територии, растителни или животински видове чл. 277а чл. 278 чл.278а чл.278б чл.278в - чл.278д Незаконно преминаване през граница чл Незаконно превеждане през граница чл Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона чл. 281, ал Основен състав на престъпление по служба чл.282 ал Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал Престъпление по служба чл. 282а Престъпление по служба чл Престъпление по служба чл. 283а Престъпление по служба чл. 283б Престъпление по служба чл Престъпление по служба чл. 284а - чл. 284в Престъпление по служба чл Набедяване в престъпление пред орган на власт чл Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт и манипулиране на технически записи чл.287 чл.288 чл Престъпление против правосъдието чл.287а Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо лице чл Подбуждане към престъпление по чл чл Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а Лично укривателство чл чл Неизпълнение на съдебно решение чл Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл Подкуп чл Квалифицирани състави на подуп чл Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай чл.302а

23 50935 Подкуп на длъжностно лице чл Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател чл.304а Подкуп от и на чуждо длъжностно лице чл.301 ал.5 и чл.304 ал Подкуп с цел упражняване на влияние чл.304б Подкуп, получен от арбитър или вещо лице чл Посредничество за подкуп чл.305а Провокация за подкуп чл А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ чл.308 чл.309 чл Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 чл.308 ал.2 и чл.308 ал Съставяне на официален документ с невярно съдържание чл Квалифицирани състави на документни престъпления чл.310 и чл Документни престъпления чл.313 чл.313а чл.313б Внасяне на неверни обстоятелства в официален документ чл Ползване на неистински или преправен документ чл.316 чл.317 чл.318 чл КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а - чл.319е ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ Подбудителство и закана за извършване на престъпление чл.320 чл.320а Образуване и ръководене на организирана престъпна група чл Участие в ръководството на престъпна организация или група 321а Самоуправство чл.323 и чл.323а Упражняване на професия без правоспособност чл Хулиганство чл.325 ал Квалифицирани състави на хулиганство чл.325 ал.2 чл.325 ал.3 чл.325 ал Организиране на боеве с животни или предоставяне чл. 325а на животни за боеве Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, чл. 325б тежко или трайно увреждане

24 51210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения чл Хазарт чл Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начин ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл Умишлен палеж чл. 330, ал Квалифицирани състави на палеж и взрив чл.330 ал.2 и 3, чл Палеж по непредпазливост чл Умишлено причиняване на наводнение чл Причиняване на наводнение по непредпазливост чл Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство чл.337 чл.338 чл.339 чл.339а Производство и сделки със стоки с двойна употреба чл. 339б Престъпления в транспорта чл.340 чл Въздушен тероризъм чл. 341а - чл. 341б Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта чл Причиняване на телесни повреди и щети в чл.343 ал.1, б. "а" и "б" транспорта Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта чл.343 ал.1 б. "в" от Причиняване на телесна повреда при управление на чл.343, ал.3, б."а" МПС в квалифицирани случаи Причиняване на смърт при управление на МПС в чл.343 ал.3 б. "б" и ал.4 квалифицирани случаи Привилегирован състав на транспортно престъпление чл.343а Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества чл.343б Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно чл.343в и чл. 346б проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера чл.345 и чл.345а

25 51320 Престъпления против радиосредства и далекосъобщения чл чл.348а Противозаконно отнемане на МПС чл Умишлено замърсяване или заразяване на питейни системи чл.349, ал Квалифицирани състави на умишлено заразяване на чл. 349, ал. 2 питейни системи Умишлено разпространяване на причинители на епидемично заболяване чл. 349, ал Престъпления против народното здраве чл.349а, чл.350, ал. 1, чл.350а Престъпления против народното здраве чл. 350, ал. 2 Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна, тежка телесна чл.350, ал. 3 повреда или смърт Непредпазливи престъпления против народното здраве чл Използване на минерална вода без надлежно разрешение чл. 353з Замърсяване на околната среда с химически, биологически и радиоактивни вещества Престъпления против околната среда чл.353в - чл.353д, чл.353ж чл.352, чл.352а, чл.353, чл.353а, чл.353б, чл.353е Основни състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества Състави на придобиване и държане на наркотични вещества чл.354а, ал. 1 и 2 чл.354а, ал. 3, 4 и Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества Приготовления за престъпления, свързани с наркотични вещества Общоопасни престъпления, извършени от чужд гражданин Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА чл.354в, ал. 1 чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 чл.356а чл.356б чл.356г чл.356д чл.356й чл.356к чл.356е - 356и

26 Разгласяване сведения, представляващи държавна чл.357 чл.358 чл тайна чл Престъпления против носене на военната служба чл чл ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Престъпления против подчинеността и военната чест чл чл.379а Отклонение от военна служба чл чл Военно - длъжностни престъпления чл Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба чл чл Престъпления по чл чл.405, извършени в бойна обстановка чл чл ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО Престъпления против мира чл.407 чл.408 чл Престъпления против законите и обичаите за водене на война чл чл.415а Престъпления против човечеството чл чл.419а ВЪЗЗИВНИ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА Производства по приложението на чл.78а Производство по УБДХ Производство по ЗООРПСМ Производства по чл. 83а ЗАНН

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от г., изм. и доп. на

У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от г., изм. и доп. на У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г, на 08.11.2016 г., на 20.12.2016 г., на 04.04.2017

Подробно

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73>

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73> я я, ъ : ІV А А Ф А А А А В А я, я я ъ я. 33. ъ : 1.. 159,. 1. 4 А К 0,5; 2.. 159,. 2, 3, 5, 6, 7, 8 А К,. 8, / /, 0,25;. 159,. 8 А К - / / - 0,4; 3.. 158,. 3 А К,, ;. 229,. 2 К, - 0,3; 4. - 0,2.. 34.

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73>

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т 1000 София, ул. Екзарх Йосиф, 12 Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 2/980 76 32 ПРОТОКОЛ 3 от среща на работната група по административни дела,

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно