Зимен семестър 2ра част 08

Размер: px
Започни от страница:

Download "Зимен семестър 2ра част 08"

Препис

1 Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, II - р и с е м е с т ъ р Лекции по Физика-250 зала, Упражнения по Физика-лаборатория по Физика, CAD системи 407 зала Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА зала 402 Дати/ Часове Л САD СИСТЕМИ Л САD СИСТЕМИ У Физика - лаб У Физика лаб. Л Вероятности и У Вероятности и У Физика лаб. У Физика лаб. У Физика лаб. У Физика лаб. Л САD СИСТЕМИ Л САD СИСТЕМИ У Физика лаб. У САD Системи У САD Системи У САD Системи У САD Системи У САD Системи У САD Системи У Физика лаб. У Физика лаб. У САD Системи У САD Системи У Физика лаб. У САD Системи У САD Системи У САD Системи ЧУЖД ЕЗИК У Физика лаб. У Физика лаб.

2 Специалност Геодезия задочно обучение ІІ -ри курс, IV - т и с е м е с т ъ р Упражнения МОГИ 406 зала Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 403 Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА У Прил. Математика У Прил. Математика Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА Л МОГИ У МОГИ Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА У Прил. Математика Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА У Прил. Математика Л МОГИ У МОГИ У Прил. Математика У Прил. Математика Л АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО У АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО Л АДМИНИСТР. ПРАВО У АДМИНИСТР. ПРАВО Л ПРИЛ. МАТЕМАТИКА У Прил. Математика Л МОГИ Л МОГИ У МОГИ У МОГИ Л МОГИ Л МОГИ Л МОГИ У МОГИ Л МОГИ У МОГИ У МОГИ У АДМИНИСТР. ПРАВО У АДМИНИСТР. ПРАВО

3 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение ІІІ - т и к урс, VI - т и с е м е с т ъ р Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 404 Дати/ Часове Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л О Г И М Л О Г И М Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л О Г И М У О Г И М У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л О Г И М Л О Г И М Л О Г И М У О Г И М Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л О Г И М У О Г И М Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л О Г И М У О Г И М Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л ЕЛИПС.ГЕОДЕЗИЯ У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ Л ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ У ЕЛИПС. ГЕОДЕЗИЯ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ У ФОТОГРАМ. И ДМ ІІ Л У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ У У-ВО УРБ. ТЕРИТОРИИ

4 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение І V - т и к урс, VII I - м и с е м е с т ъ р Дати/ Часове Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л О Н И І У О Н И І Л КАРТОГРАФИЯ ІІ У КАРТОГРАФИЯ ІІ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ У ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л О Н И І Л КАРТОГРАФИЯ ІІ Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ВЕРТ.ПЛАНИРАНЕ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л О Н И І Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л КАРТОГРАФИЯ ІІ У КАРТОГРАФИЯ Л КАРТОГРАФИЯ ІІ У КАРТОГРАФИЯ ІІ Л О Н И І У О Н И І ІІ Л КАРТОГРАФИЯ ІІ Л КАРТОГРАФИЯ ІІ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ У ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л КАРТОГРАФИЯ ІІ У КАРТОГРАФИЯ ІІ Л ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л О Н И І Л О Н И І Л КАРТОГРАФИЯ ІІ У КАРТОГРАФИЯ ІІ Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ У ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ Л О Н И І Л О Н И І У КАРТОГРАФИЯ ІІ У КАРТОГРАФИЯ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ У ВЕРТ. ПЛАНИРАНЕ У О Н И І У О Н И І Л ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ У ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦИ

5 Специалност Геодезия задочно обучение V -ти курс, X - т и с е м е с т ъ р Специализация Висша геодезия 9 студента Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 520 Л УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У ГЕОД. МЕТОДИ В У ГЕОД. МЕТОДИ В У ГЕОД. МЕТОДИ В У ГЕОД. МЕТОДИ В У ГЕОД. МЕТОДИ В У ГЕОД. МЕТОДИ В У ГЕОД. МЕТОДИ В У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА У ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

6 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение V - т и к урс, X - т и Специализация Геоинформационни системи 1 студент с е м е с т ъ р Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 410 Л УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС У ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС У ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС У ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС У ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС У ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИС

7 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение V - т и к урс, X - т и с е м е с т ър Специализация Приложна геодезия 0 студента Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 414 Л УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ Л ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. Л ЛАНДШАФТНА АРХИТ. Л ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. Л МАРКШАЙДЕРСТВО Л МАРКШАЙДЕРСТВО Л ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. Л МАРКШАЙДЕРСТВО Л МАРКШАЙДЕРСТВО У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. У ЛАНДШАФТНА АРХИТ. Л МАРКШАЙДЕРСТВО Л МАРКШАЙДЕРСТВО У МАРКШАЙДЕРСТВО У МАРКШАЙДЕРСТВО Л МАРКШАЙДЕРСТВО Л МАРКШАЙДЕРСТВО У МАРКШАЙДЕРСТВО У МАРКШАЙДЕРСТВО

8 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение V - ти к урс, X - т и с е м е с т ър Специализация Фотограметрия и дистанционни методи 1 студент Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 122 Л УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ У ДИСТ. ИЗСЛЕДВАНИЯ

9 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение V - т и к урс, X - т и с е м е с т ър Специализация Кадастър и управление на имоти 0 студента Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 408 Л УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР У МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л МНОГОЦ. КАДАСТЪР Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ Л УПРАВЛ. НА ИМОТИ У УПРАВЛ. НА ИМОТИ Л КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ Л КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ У КОМАСАЦИЯ

10 С п е ц и а лност Геодезия задочно о б учение V - ти к урс, X - т и с е м е с т ър Специализация Картография и ГИС 9 студента Летен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 114 Л УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ У УПРАВЛ. НА ПРОЕКТИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС Л ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ВИЗУАЛ. НА ГЕОДАННИ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ У ПРОЕКТ ПО КАРТОГРАФИЯ Л ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС У ДИСТ. МЕТОДИ И ГИС

Зимен семестър 1ва част

Зимен семестър 1ва част Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, I - ви семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 Л ЛААГ Л ЛААГ Л ПИИС Л ПИИС У ПИИС У ПИИС Л ГЕОДЕЗИЯ

Подробно

Зимен семестър 2ра част 08

Зимен семестър 2ра част 08 Специалност Геодезия задочно обучение І ви курс, I ви Зимен 2016/2017 година II -ра част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 17.01. Л МАТ. АНАЛИЗ У МАТ. АНАЛИЗ Л ЕКОЛОГИЯ Л ЕКОЛОГИЯ Л ФИЛОСОФИЯ

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 Специалност Геодезия, 1 курс 1 Геодезия I 410 Л ПРОГРАМИРАНЕ И 1 Математически анализ 404 ИЗПОЛЗВАНЕ НА 2 ЛААГ 404 2 Геодезия I 410 3 Математически анализ 402 ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ 3 ПИИС 512 4 Основи на картогр.

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н о о б у ч е н и е 1 к у р с, I - в и с е м е с т ъ р РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 403 26.08.събота Л ПИИС 27.08.неделя Л ПИИС У ПИИС 28.08.понеделник

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н а ф о р м а н а о б у ч е н и е 2 к у р с, I I I - ти 31.08.събота Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 01.09.неделя Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 02.09.понеделник

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Специалност ЪРВИ КУРС 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 гр. АРХИТЕКТУРЕН ФУЛТЕТ ДЕКАН: ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (01) 2019/2020 г. /проф. д-р арх. А. исарски / Дескриптивна геометрия Б 1109 Математика 502 Моделиране 1108 Математика

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К А

Подробно

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БООС и БУПР БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Обща и неорганична химия лаб. упр.- 406 зала ас. д-р К.Тодорова

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т Н Т И Н П Р Е С Л В С К И Ф К У Л Т Е Т П О М Т Е М Т И К И И Н Ф О Р М Т И К З П О В Е Д ФД 0

Подробно

Специалност: Понеделник Вторник ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подг

Специалност: Понеделник Вторник ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подг Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подгр. от 8.30 до 11.00-1б - л+у проф. Милева 315 к.з. от 9.00 до 11.00-1в - лаб. упр. Физика 1 2 физ. Лаб - хон. Ас. Група Elementary

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИO

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИO МИННО-ГЕООЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИСКИ" ГЕООГОПРОУЧВАТЕЕН ФАКУТЕТ УЧЕБЕН ПАН ПРОФЕСИОНАНО НАПРАВЕНИЕ СПЕЦИАНОСТ ОБРАЗОВАТЕНО-КВАИФИКАЦИOННА СТЕПЕН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАНА КВАИФИКАЦИЯ

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - UP_Mehatronics_bak_last_korig-1.doc

Microsoft Word - UP_Mehatronics_bak_last_korig-1.doc ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата:... 2009 год. бразователно-квалификационна степен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 29.05.2019 г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени занятия през учебната 2019/2020 г. със слушателите по магистърска

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UPlan-MF-M-bak.doc

Microsoft Word - UPlan-MF-M-bak.doc ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата: 16.03.2011 год. бразователно-квалификационна степен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата:... 2009 год. бразовално-квалификационна спен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

Година

Година Минно-електромеханичен факултет УЧЕБЕН ПН ПФЕСИНН НПЕНИЕ 5.5.8. Проучване, добив и обработка пезни изкопаеми СПЕЦИНС азова,горив и пречиствател техника и техногии БЗЕН- КИФИКЦИНН СЕПЕН ПФЕСИНН КИФИКЦИЯ

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно