Презентация на PowerPoint

Размер: px
Започни от страница:

Download "Презентация на PowerPoint"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г.

2 ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на г. като сдружение Индустриален Клъстер Електромобили ; - С решение на Общото събрание от 7 март 2014 г.: Национална браншова организация за електрическа мобилност; Към днешна дата: - В ИКЕМ членуват 70 индустриални компании, ЕРП дружества, БАН, технически университети, професионални гимназии, организации и фирми от инженерния, индустриалния и други сектори от различни региони на страната; - Официалните партньори на ИКЕМ са 71 български обществени организации, фондации, сдружения и др. - Официални партньори на ИКЕМ са 16 български общини.

3 ПРИОРИТЕТИ - Създаване и развитие на нов икономически сектор в България Електрическа мобилност ; - Насърчаване на нови производства за повишаване конкурентоспособността на европейските и световни пазари в сектора; - Обединяване усилията на членовете за създаване на Национална зарядна инфраструктура BULCHARGE ; - Създаване на общностни модели с Общини и сътрудничество с всички администрации за въвеждане на норми и стандарти в сектора; - Изграждане на устойчиви образователни модели; - Иновации и интегриране на възобновяемите, водородните и енергоспестяващи източници; - Модели за електрическа мобилност в контекста на темата Енергийна и кибер сигурност и др.

4 ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ В СВЕТА Докладът Global EV Outlook 201 на Международната Енергийна Агенция (International Energy Agency - IEA) дава обстойни обобщения на съществуващото положение и прогнозите за навлизането на електромобилите и свързаната с тях зарядна инфраструктура на основните пазари в световен мащаб. През 2017 г. в Китай са продадени над 1 милион електромобила. Общият брой на електрическите автомобили на пътя надхвърля 3 милиона в световен мащаб, което е увеличение с над 50 % от 2016 година. По отношение на дела, Норвегия остава най-напредналият пазар за продажби на електрически автомобили в света, с над 39 % от новите продажби.

5 ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ Електромобилен парк Интерполация на съществуващото положение и потенциалното развитие на електромобилния парк в България рисува следната възможна картина за броя на електромобилния парк в страната в средносрочен план: Таблица 4. Сценарии за брой електромобили в България до 2030 г прогноза 2025 прогноза 2030 прогноза Брой електромобили България, сценарий без промяна" Брой електромобили България - Конвенционален сценарий Брой електромобили България Проактивен сценарий >

6 ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ Зарядна инфраструктура Парижката декларация за климата поставя цел за поне 20%-тен дял на електрическите превозни средства по пътищата през 2030 г., включително поне 100 милиона електромобила. За постигане на тази цел, според Международната енергийна агенция електрическите превозни средства трябва да представляват поне 35% от продажбите през 2030 година. Таблица: Сценарии за брой публично достъпни зарядни точки в България 2030 година Брой зарядни точки в България, сценарий Без промяна" Брой зарядни точки в България - Конвенционален сценарий Брой зарядни точки в България - Проактивен сценарий

7 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Очаквани сценарии: Предвид разликата във функционалността и цената, бъдещото разпространение на зарядна инфраструктура в България ще включва както бързи зарядни станции с капацитет kw DC по протежение на основната TEN-T транспортна мрежа, така и масово разпространени стандартни зарядни точки с единичен капацитет от kw AC разположени на публично достъпни локации. - Ако останем на този темп, до 2030 г. в България ще има около електромобила, обслужвани от зарядна инфраструктура от около зарядни станции, с необходима обща мощност от 150 мегавата. - При Конвенционален сценарий до 2030 г. ще има около електромобила, обслужвани от зарядна инфраструктура от около зарядни станции, с необходима обща мощност от около 500 мегавата. - При Проактивен сценарий, до 2030 г. ще има електромобила обслужвани от зарядна инфраструктура от около зарядни станции, с необходима обща мощност от над мегавата. Тази неяснота изисква предварителна готовност по отделните сценарии за инвестиции за създаване на правила, технически стандарти и протоколи за комуникация с цел проактивно управление на товарите.

8 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ От разпростанението на ЕПС се очаква: А/ да намалят около 20% от производството /вноса на течни горива; Б/ значително да намалят замърсяването в големите градове; В/ почти да елиминират шумът от транспорта; Г/да намалят задръстванията в трафика и паркингите. Пример: Автомобил (хибрид) с ДВГ: разход 4.3 л. на 100 км. и емисия на СО2-104 гр. на 1 км.. Умножено по 37 мегаджаула на литър гориво и разделено на 3.6 мегаджаула за киловатчас, това прави 44 квтч на 100 км.. Като вземем предвид и загубите за преработка на петрола, които са около 20%, или 80% ефективност, получаваме 44 / 0.8 = 55 квтч на 100 км. първична енергия от нефт и респективно 122 гр. СО2 на 1 км.. Електромобил: За 80 км пробег с едно зареждане - 9 квтч заряд или 11 квтч за 100 км пробег. При 37% ефективност при производството на електроенергията, имаме 11кВтч / 0.37 = 30 квтч на 100 км първична енергия от въглища и др. СО2 емисии, за 11 квтч на 100 км при норма по 443 гр. СО2 на квтч при производство на електроенергия средно за Европа се получават емисии 50 гр. СО2 на 1 км..

9 ИЗВОДИ - Масовото навлизане на електромобили в съвкупност с конвенционални зарядни станции ще окаже негативен ефект върху сегашните разпределителни мрежи. (неясни са районите и гъстотата на разпространение на електрическите транспортни средства; изминаваната дневна дистанция, капацитета на батериите, типа на зареждане; инвестициите, които не са планирани в сегашните средно и дългосрочно планиране). - Интелигентните зарядни станции ще намалят негативния ефект от масовото навлизане на електромобили върху мрежата. Разположението на станциите и режимът на зареждане ще са от първостепенно значение за планирането на мрежата. - Броят на Електромобилите ще има съществено значение за енергийната система, като част от умните мрежи, подпомагайки изглаждането на пиковете в периодите на най-висока консумация на електроенергия.

10 ИЗВОДИ - Нужна е национална стратегия за съвместното развитие и управление на електромобилността и разпределителните мрежи. - Нужен е преглед и актуализация на регулаторните правила и политики, които да стимулират ЕРП да инвестират в изпреварващо развитие на електроразпределителните мрежи. - Необходимо е тясно сътрудничество между ЕРП и Общините с цел разработване на планове за развитие на електрозарядната инфраструктура. - Необходими са технически стандарти за изграждане и управление на публичните станции за зареждане на електромобили. - Възможно решение е национална платформа BULCHARGE, единна среда за участие на всички страни в процеса, предоставяща механизми за умно управление и взаимодействие.

11 НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Иван Костов Член на УС и Главен секретар на ИКЕМ тел.: ,

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CONVERTING CHALLENGES TO ОPPORTUNITIES 06 юни 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Slide 1

Slide 1 GO GLOBAL ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Таня Койчева Служба по търговско-икономически въпроси, гр. Лондон 18 юни 2019 г. Съдържание Макроикономически показатели Фактори на търсенето Сектори

Подробно

2015

2015 Inmotion INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. История на компанията INMOTION е основана в Шенжен, Китай Angel Financing 6 млн. $ A+B Round Financing 22 млн. $ Награда FORBES 30U30 Red Star Design Награда The

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Новина: Участие на Mitsubishi Motors в 42-рия автосалон в Токио

Новина: Участие на Mitsubishi Motors в 42-рия автосалон в Токио София, 10.11.2011 Участие на Mitsubishi Motors в 42-рия автосалон в Токио Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ще представи общо 15 автомобила (12 в първия ден, определен за представителите на пресата),

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно