Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Размер: px
Започни от страница:

Download "Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на"

Препис

1 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск Оперативни процедури за задържане на бременност Преждевременно прекъсване на бременността Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест. с Раждане Грижи за здраво новородено дете Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под Постоянна електрокардиостимулация Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен

2 Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор 020 катетеризации при сърдечно-съдови заболявания катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под катетеризации при сърдечни аритмии катетеризации при сърдечни аритмии при лица над катетеризации при сърдечни аритмии при лица под катетеризации при вродени сърдечни малформации катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

3 031.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест остра екзацербация Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над

4 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под

5 057 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 060 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък Диагностика и лечение на мултипленна склероза Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под Лечение на епилептичен статус Лечение на епилептичен статус при лица над Лечение на епилептичен статус при лица под Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под Диагностика и лечение на паркинсонова болест Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

6 068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под

7 077 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под Диагностика на лица с метаболитни нарушения Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под Лечение на лица с метаболитни нарушения Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит Диагностика и лечение на гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания новооткрити Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити при лица над Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити при лица под Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

8 087.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D Диагностика и лечение на паразитози Диагностика и лечение на покривни инфекции Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески Диагностика и лечение на токсоалергични реакции Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под

9 107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) Лечение на доказани първични имунодефицити Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст Диагностика и лечение на муковисцидоза Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение 120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

10 126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност Кератопластика Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур Трансуретрална простатектомия Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система Оперативни процедури върху мъжка полова система Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност Оперативни процедури при инконтиненция на урината Реконструктивни операции в урологията Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

11 154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия Радикална простатектомия Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система Нерадикално отстраняване на матката Радикално отстраняване на женски полови органи Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под Оперативни процедури върху апендикс Хирургични интервенции за затваряне на стома

12 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство Оперативни процедури при хернии Оперативни процедури при хернии с инкарцерация Конвенционална холецистектомия Лапароскопска холецистектомия Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища Оперативни процедури върху черен дроб Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност Оперативни процедури върху далака Оперативни процедури върху далака при лица над Оперативни процедури върху далака при лица под Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдовореконструктивни операции Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия Оперативно лечение при остър перитонит Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси Консервативно лечение при остри коремни заболявания Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след 200 доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност Хирургично лечение при надбъбречни заболявания Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)

13 207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми Хирургично лечение при травма на главата Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) оперативно лечение Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания Спешни състояния в гръдната хирургия Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната

14 област 231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност, с хирургични интервенции Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код ( , ) Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код ( , ) при лица над Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код ( , ) при лица под Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под Диагностика и лечение на левкемии Диагностика и лечение на лимфоми Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над

15 244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности Брахитерапия с ниски активности Конвенционална телегаматерапия Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни 251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни 252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето 257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

16 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорнодвигателен апарат Речева рехабилитация след ларингектомия Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД Бургас Управител: 056/86-64-02 бул. Демокрация 86 056/85-98-02 факс: 056/85-98-30 З А П О В Е Д 47/04.02.2019 г. На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3,

Подробно

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 1 Ставна ехография 50,00 2 Ставна пункция 50,00 3 Ставна

Подробно

Приложение №13-посл.

Приложение №13-посл. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИ ЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАП ЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.1 ОТ ЗЗО СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПО ЧЛ.37, АЛ.4 ОТ ЗЗО, ПРИ КОИТО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в лечебните заведения по вид на заболяване през 2014 г. Лечебно заведение: НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в лечебните заведения по вид на заболяване през 2014 г. Лечебно заведение: НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в лечебните заведения по вид на заболяване през 2014 г. Лечебно заведение: Брагоевград Бургас Варна В. Търново Видин Враца Габрово Добрич ОБЩО I-XIX клас 001

Подробно

Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗА

Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗА Лечебно заведение Адрес Град/село ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към формуляр 365 Представя се от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Област РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В АМБУЛАТОРИИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г.

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. СЪСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАСЕЛЕНИЕ НА БУРГАСКИ РЕГИОН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ Години Общо Мъже Жени В градовете В селата 1970 407717 208213 199504 229005 178712 1980 432721 216969

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3 З А П О В Е Д РД-10-143 / 27.03.2017г. Изменена със Заповед РД-10-317/27.07.2017г., изменена със Заповед РД-10-459/03.10.2017г., изменена със Заповед РД-10-538/20.11.2017г., изменена със Заповед РД-08-100/06.03.2018г.,

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

Приложение 6 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ" стр. 1/14 Рубрика по МКБ Код по МКБ Заболяване Хроничен

Приложение 6 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ стр. 1/14 Рубрика по МКБ Код по МКБ Заболяване Хроничен Приложение 6 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ" стр. 1/14 Рубрика по МКБ Код по МКБ Заболяване Хроничен вирусен хепатит B18.0 Хроничен вирусен хепатит В с

Подробно

Microsoft Word - Hirurgiq

Microsoft Word - Hirurgiq І. Общи положения. Наименование на специалността Хирургия. Продължителност на обучението - години. Изисквано базово образование за допускане за обучение по специалност Хирургия завършено висше образование

Подробно

Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД

Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД Специализирана болница за рехабилитация - РОДОПИ ЕООД Address Contact Person Mobile Number Email ул. Атанас Буров 2 Рудозем 4960 Област Смолян, Bulgaria 0895 550 014, 0895 550 012 sbr_rodopi@abv.bg Специализирана

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

My present PE ESC 2014 copy.key

My present PE ESC 2014 copy.key БТЕ Какво ново в диагностиката и лечението? Явор Иванов Медицински Университет Плевен Нови аспекти 2014 Рискови фактори Правила за предикция D-dimer - гранични стойности според възрастта Субсегментна

Подробно

D--otcheti-otcheti_11-pr_6B1.mdi

D--otcheti-otcheti_11-pr_6B1.mdi Ëå åáíî çàâåäåíèå ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ N î 6Á-1 Êúì ôîðìóëÿð 365Á Àäðåñ Ãð./ñåëî Îáëàñò ÕÎÑÏÈÒÀËÈÇÈÐÀÍÈ ÑËÓ ÀÈ Â ËÅ ÅÁÍÈÒÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈß ÏÎ ÂÈÄ ÍÀ ÇÀÁÎËßÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ËÈÖÀ ÍÀ ÂÚÇÐÀÑÒ 18-64 ÃÎÄÈÍÈ ÏÐÅÇ 201...Ã. Ðàçäåë I

Подробно

Candle Версия на КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоз

Candle Версия на КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоз https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Candle Версия на 2016 1. КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоза с липодистрофия и повишена температура (СANDLE) е

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

Microsoft Word - Naredba fizicheska-godnost-vodachi-MPS.doc

Microsoft Word - Naredba fizicheska-godnost-vodachi-MPS.doc МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м. Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, МФ, СУ 1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална унилатерална слепота? 2. В района на лумбарната

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИН

НАРЕДБА 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИН НАРЕДБА 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на здравеопазването Регионална здравна инспекция Бургас гр. Бургас 8000, ул. Александровска 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com

Подробно