18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

Размер: px
Започни от страница:

Download "18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя"

Препис

1 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов Моето семейство Дядо и аз от Ангелина Жекова Игри с думи и изречения Кравайчето народна приказка 5 На пазара 5 Кравайчето народна приказка Свързана реч Възприемане на Пресъздаване на Свързана реч Граматически правилна реч Възприемане на Свързана реч Граматически правилна реч Възприемане на Участва в диалог. Употребява стандартни думи в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности). Назовава имената на възрастните в детската градина. Заучава и казва наизуст художествен тест. Назовава някои роднински връзки в семейството. Говори за лични събития в миналото. Дава прости обяснения за своите действия. Възприема стихотворение. Участва в диалог. Съставя въпросителни изречения. Разбира инструкции. Назовава предмети от интериора на дома. Възприема приказка. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Проследяване на постиженията на децата. Свързана реч Пресъздаване на Звукова култура Участва в диалог. Разпознава и назовава правилно някои плодове и зеленчуци. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи). Разбира инструкции. Преразказва по дадени опори кратка приказка. Говори ясно и отчетливо. Приложение Забележка книжка 1, с. 2, 3 Снимков материал книжка 1, с. 6, 7 Табло книжка 1, с. 12 С витамини здрав и силен от Димитър Точев Игра Магазин за плодове и зеленчуци Табло

2 19 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 9 6 Весели игри 6 В магазина за играчки Най-щастлив е от Георги Веселинов Най-щастлив е от Георги Веселинов За да бъда здрав Чистият Мечо от Ненчо Савов Чистият Мечо от Ненчо Савов Ябълката от Витали Сутеев Ябълката от Витали Сутеев Свързана реч Граматически правилна реч Свързана реч Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Граматически правилна реч Възприемане на Пресъздаване на Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Участва в диалог. Съставя въпросителни изречения. Разбира инструкции. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни, свързващи думи). Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на речта. Възприема стихотворение. Разбира съдържанието на литературното произведение. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Разпознава и правилно назовава предмети и и, свързани с личната хигиена. Съставя въпросителни изречения. Дава прости обяснения за своите действия. Възприема стихотворение. Казва наизуст художествен текст. Разпознава и правилно назовава хранителни продукти. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Избира и играе роля на герой от познато литературно произведение. Говори ясно и отчетливо. Приложение Забележка книжка 1, с. 16 Примерни играчки за описание: топка, мече, зайче и др. книжка 1, с. 20 книжка 1 с. 20 книжка 1, с. 24 книжка 1, с. 24, 25 книжка 1, с. 30 Табло книжка 1, с. 30 Табло

3 20 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Кой какъв е? В магазина за играчки Пожарът от Георги Константинов Как общуваме помежду си Пожарът от Георги Константинов 12 Двамата снежковци 12 Първи сняг от Димитър Спасов 13 Стаята на Томи Свързана реч Възприемане на Свързана реч Граматически правилна реч Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Граматически правилна реч Назовава правилно предмети, лица, събития. Използва в речта прилагателни имена. Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Възприема. Задава въпроси, свързани е художествения текст. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Съставя въпросителни изречения. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Преразказва по дадени опори приказка. Говори ясно и отчетливо. Описва предмети по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни). Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Участва в диалог. Дава прости обяснения за своите действия. Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи). Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Приложение Забележка книжка 1, с. 34, 35 Примерни играчки за описание: кола, влак, куче и др. Табло книжка 1, с. 38, 39 Игра: В магазина Табло книжка 1, с. 44 Снежният човек от Калина Малина книжка 2, с. 2

4 21 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Писмо до Дядо Коледа Дядо Коледа от Гео Милев Дядо Коледа от Гео Милев 15 На театър Ей, врабченце от Георги Авгарски Трите прасенца адаптация Силвия Тодорова Трите прасенца адаптация Силвия Тодорова 17 Ако се загубя Свързана реч Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Граматически правилна реч Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Описва играчка (коледен подарък) по зададени опори. Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, местоимения). Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Назовава правилно събития. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Говори за лични събития в миналото. Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Участва в конкретна речева ситуация, като изпълнява определена роля. Приложение Забележка Писмо до Дядо Коледа от Ангелина Жекова книжка 2, с. 6 книжка 2, с. 6 книжка 2, с. 10 Игри и импровизации с кукли за куклен театър книжка 2, с. 11 Табло Табло книжка 2 с. 16 книжка 2, с. 20

5 22 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Трите прасенца драматизация Пиленце от Петя Дубарова Пиленце от Петя Дубарова Игри с думи и изречения 19 В магазина за играчки Къде от Леда Милева Игри с думи и изречения Къде от Леда Милева Весели игри в парка Игри с думи и изречения Пресъздаване на Звукова култура Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Граматически правилна реч Свързана реч Възприемане на Пресъздаване на Свързана реч Граматически правилна реч Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч Граматически правилна реч Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Възприема стихотворение. Разбира съдържанието. Разпознава и правилно назовава домашни животни. Приложение Забележка книжка 2, с. 24, 25 Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. книжка 2, с. 24 Участва в диалог. Съставя въпросителни изречения. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни, свързващи думи). Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на речта. Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава наизуст стихотворение. Участва в диалог. Говори за събития в миналото и в бъдещето. Казва наизуст художествен текст. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думи и обратно. книжка 2, с. 28, 29 Примерни играчки за описание: линейка, пумпал, самолет и др. книжка 2, с. 34 книжка 2, с. 38, 39

6 23 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Капризната котка от Витали Сутеев Капризната котка от Витали Сутеев Новото другарче от Панчо Панчев 23 Що е то? Медена пита Пчелица от Елин Пелин Баба Марта Мартеничка от Елисавета Багряна Баба Марта Мартеничка от Елисавета Багряна Игри с думи и изречения Обич от Георги Струмски Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Възприемане на Пресъздаване на Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Възприемане на Свързана реч Възприемане на Свързана реч Възприемане на Свързана реч Възприемане на Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори ясно и отчетливо. Възприема стихотворение. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Заучава и казва наизуст стихотворение. Възприема и отгатва гатанки. Заучава и казва наизуст гатанки. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Възприема стихотворение. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Използва базов речник (съществителни умалителни, прилагателни, глаголи). Назовава правилно предмети, лица, събития. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията Възприема стихотворение. Приложение Забележка Табло Табло книжка 2, с. 42 книжка 2, с. 46 книжка 2, с. 47 книжка 3, с. 2 книжка 2, с. 2 книжка 3, с. 6, 7

7 24 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Обич от Георги Струмски Игри с думи и изречения 26 Култура на говора Игри с думи и изречения Три сестрички от Константин Ушински Игри с думи и изречения Три сестрички от Константин Ушински Три сестрички драматизация Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Граматически правилна реч Звукова култура Пресъздаване на Свързана реч Граматически правилна реч Възприемане на Свързана реч Граматически правилна реч Пресъздаване на Звукова култура Пресъздаване на Звукова култура Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Участва в диалог. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Съставя въпросителни изречения Разпознава и назовава пролетни цветя. Казва наизуст познати литературни произведения. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Участва в диалог. Съставя въпросителни изречения. Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни ). Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Участва в диалог. Използва базов речник (съществителни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думите и обратно. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Участва в заучаване на литературен текст по роли, като подготовка за драматизация. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Приложение Забележка книжка 3, с. 10, 11 Примерни литературни произведения: Мартеничка от Елисавета Багряна, Обич от Георги Струмски, Пчелица от Елин Пелин книжка 3, с. 14 Табло книжка 3, с. 20, 21 Табло Табло

8 25 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 29 Катето и Джори от Дора Габе Възприемане на Пресъздаване на 30 Детска библиотека Свързана реч 30 Приказни герои Великденска хвалба от Дора Габе Великденска хвалба от Дора Габе Кои какъв е? В магазина за играчки 32 Вълшебните думи 33 Рожден ден Пресъздаване на Свързана реч Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Свързана реч Свързана реч Свързана реч Граматически правилна реч Възприема стихотворение. Разбира съдържанието. Заучава и казва наизуст художествен текст. Участва в диалог. Описва любимата си книга. Развива положително отношение и интерес към илюстрованите детски книги. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Разпознава и назовава герои от познати приказки. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от позната приказка. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Възприема стихотворение. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Описва играчки по зададени опори. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Участва в инсценировки на различни речеви ситуации, като влиза в роля. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията (поздрав, извинение, молба, благодарност). Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Приложение Забележка книжка 3, с. 24 Още веднъж за книжката и мишката от Панчо Панчев Игра: Детска библиотека книжка 3, с. 28 книжка 3, с. 32, 33 книжка 3, с. 32 книжка 3, с. 36 Примерни играчки за описание: замък, кукла и количка, пожарна кола и др. Примерни речеви ситуации: Запознаване, В сладкарницата, Среща в парка, Рожден ден, В автобуса и др. книжка 3, с. 42, 43

9 26 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Карнавал на приказните герои Игри с думи и изречения Първи юни от Ангелина Жекова Първи юни от Ангелина Жекова Пресъздаване на Граматически правилна реч Възприемане на Пресъздаване на Звукова култура Избира и играе роля на герой от приказка или детски филм. Представя се и назовава приказката, в която участва. Изпълнява стихчета, гатанки, играе роли от познати приказки. Назовава правилно предмети, явления и събития (сезони и празници). Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Възприема стихотворение. Разбира съдържанието. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. Проследяване на постиженията на децата. Приложение Забележка книжка 3, с. 46, 47 книжка 3, с. 47

10 36 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление математика месец Тема 1 Кое къде е Познавам посоките 5 По колко са 6 По колко са 7 8 Познавам геометрични фигури Познавам геометрични фигури 9 Денонощие 10 По колко са Образователно ядро Пространствени отношения Пространствени отношения Количествени отношения Количествени отношения Количествени отношения Равнинни фигури Равнинни фигури Времеви отношения Количествени отношения Очаквани резултати Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение. Използва горе, долу, отпред, отзад. Ориентира се по основните посоки като използва нагоре, надолу. Брои до две и отброява. Проследяване постиженията на децата Сравнява две предметни групи и ги назовава с толкова колкото. Брои до три. Сравнява две предметни групи и ги назовава поравно, повече и по-малко. Определя и назовава количества с едно, две, три. Разпознава и назовава геометричната фигура кръг. Дава примери за познати предмети с кръгла форма. Разпознава и назовава геометричната фигура квадрат. Дава примери за предмети, които имат формата на кръг и квадрат. Открива познати геометрични фигури в двумерното пространство. Разпознава и назовава частите на денонощието. Разпознава частите на деня, като се ориентира по обичайни действия (собствен опит). Подрежда частите на деня чрез картини. Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди, след това. Брои до четири. Практически моделира числата до четири като използва предмети. Сравнява предметни групи и ги назовава с повече, по-малко и поравно. Приложение книжка 1, с. 4 книжка 1, с. 8 книжка 1, с. 14 книжка 1, с. 18 книжка 1, с. 22 книжка 1, с. 26 книжка 1, с. 32 книжка 1, с. 36

11 месец Тема 11 По колко са Образователно ядро Количествени отношения 12 По височина Измерване 13 По колко са 14 По колко са Количествени отношения Количествени отношения 15 По височина Измерване Познавам геометрични фигури Познавам геометрични фигури Природен календар 19 Годишни сезони Равнинни фигури Равнинни фигури Времеви отношения Количествени отношения Времеви отношения Очаквани резултати Брои до четири в прав ред. Образува предметни групи по цвят (до 4 предмета). Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава поравно, повече и по-малко. Определя реда на обект в редица от три предмета. Сравнява два еднакви предмета различни по височина и определя висок, нисък. Открива по-висок, по-нисък изобразен обект в картина. Нарежда три предмета по височина в практически ситуации. Брои до четири в прав ред и отброява предмети до четири. Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава поравно, повече и по-малко. Практически моделира числата до четири като използва предмети. Брои до четири в прав ред и отброява предмети до четири. Сравнява две предметни групи и ги назовава с повече, по-малко, поравно. Определя реда на обект в редица от три предмета. Сравнява три предмета различни по височина. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина. Разпознава и назовава геометричната фигура триъгълник. Дава примери за познати предмети, които имат формата на триъгълник. Разпознава и назовава геометричните фигури триъгълник, квадрат и кръг. Практически сравнява триъгълник с квадрат. Избира назованата фигура. Разпознава и назовава годишните сезони. Брои до четири Разпознава и назовава годишните сезони. Има представа за климатичните особености през различните сезони Приложение книжка 1, с. 40 книжка 1, с. 46 книжка 2, с. 4 книжка 2, с. 8 книжка 2, с. 12 книжка 2, с. 18 книжка 2, с. 22 книжка 2, с. 26 книжка 2, с По дължина Измерване Назовава и показва дължина на предметите, като използва дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. книжка 2, с. 36

12 38 месец Тема Образователно ядро 21 По дължина Измерване Очаквани резултати Назовава и показва дължина на предметите. Сравнява обекти по дължина и ги определя. Приложение книжка 2, с Мога да броя Количествени отношения Брои до пет в прав ред. Практически моделира числата до пет, като използва предмети. книжка 2, с Мога да броя Познавам геометрични фигури Познавам геометрични фигури Дневен режим 27 Кое къде е 28 Познавам посоките 29 По колко са 30 По колко са 31 Познавам геометрични фигури Количествени отношения Равнинни фигури Равнинни фигури Времеви отношения Пространствени отношения Количествени отношения Пространствени отношения Количествени отношения Количествени отношения Равнинни фигури Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Сравнява две предметни групи до пет предмета и ги назовава поравно, повече и по-малко. Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. Избира назованата фигура. Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. Дава примери за предмети които имат формата на познати геометрични фигури. Разпознава частите на деня, като се ориентира по обичайни действия (собствен опит). Ориентира се в последователността на събитията във времето като използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди, след това. Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад. Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре, надолу. Брои до пет. Ориентира се по основните посоки като използва напред, назад, нагоре, надолу. Изпълнява движения по словесно указание за посока. Брои до пет и отброява предмети до пет Определя реда на обект в редица от три предмета Брои до пет. Установява количествено равенство и неравенство в две предметни групи до пет предмета Използва повече, по-малко, поравно. Свързва обекти по форма с познати геометрични фигури. Дава примери за познати предмети които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. книжка 2, с. 48 книжка 3, с. 4 книжка 3, с. 8 книжка 3, с. 12 книжка 3, с. 16 книжка 3, с. 22 книжка 3, с. 26 книжка 3, с. 30 книжка 3, с. 34

13 месец 32 Тема Познавам геометрични фигури 33 По колко са 34 Годишни сезони Образователно ядро Равнинни фигури Количествени отношения Времеви отношения Очаквани резултати Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат,триъгълник. Дава примери за познати предмети с формата на кръг, квадрат и триъгълник. Групира обекти по форма. Брои до пет в прав ред и отброява пет предмета. Образува предметни групи от пет предмета и ги сравнява Практически моделира числата до пет като използва предмети Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на събития във времето Приложение книжка 3, с. 38 книжка 3, с. 44 книжка 3, с Проследяване постиженията на децата 39

14 40 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моето семейство Аз съм в детската градина Правила на групата 2 Моят дом На пазара 5 Помагам у дома 6 Весели игри Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Самоутвърждаване и общуване с околните Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно. Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Изразява причини за това, което харесва и не харесва. Създава приятелства. Описва собствените си преживявания и постъпки. Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Проследяване постиженията на децата Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци. Разбира необходимостта от грижи за растенията. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им. Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно. Посочва съиграчи, като се съобразява със замисъла. Създава приятелства. Дава идеи за игра. Приложение Забележка книжка 1, с. 2 книжка 1, с. 6 книжка 1, с. 7 книжка 1, с. 12 книжка 1, с. 13 книжка 1, с. 16

15 41 Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 6 Лястовичките отлитат 7 Пъстра есен 7 В очакване на зимата 8 Лична хигиена 8 За да бъда здрав 9 Дневен режим 9 Кой какво работи 10 Моите играчки 10 Наводнение и пожар 11 В магазина Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Социална и здравословна среда Социална и здравословна среда Социална и здравословна среда Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Социална и здравословна среда Познава основни жизнени потребности на животни в близката среда. Описва животни (тялото и неговите части). Разбира необходимостта от грижа за животните. Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона наблюдение. Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните. Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда. Описва диви животни (тялото и неговите части). Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно средства за лична хигиена. Спазва елементарни хигиенни правила. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня. Назовава правила за здравословно хранене. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня. Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно средства за лична хигиена. Има представа за професиите на своите родители и това, че са полезни, за да се грижат за семейството си. Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им. Разбира функциите и предназначението на предмети. Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи. Дава идеи за игра. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Познава някои правила за безопасност по време на наводнение и пожар. Има представа за професии от близката среда сферата на обслужването (търговия). Показва познаване на правила на поведение. Приложение Забележка книжка 1, с. 17 книжка 1, с. 21 книжка 1, с. 24 книжка 1, с. 25 книжка 1, с. 31 книжка 1, с. 35 книжка 1, с. 39

16 42 Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 11 Къде играят децата 12 Бяла зима Обичам да играя Природни явления Чисто и подредено 13 Зимни игри 14 Весела Коледа 14 Пресичам безопасно 15 На театър 15 Зимуващи птици Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Културни и национални ценности Социална и здравословна среда Социална и здравословна среда Светът на природата и неговото опазване Знае къде не може да играе на уличното платно, край паркирали коли, в близост до бордюра. Познава правила за безопасна игра с ролери, тротинетка, триколка. Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона зима. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Изразява причини за това, което харесва и не харесва. Създава приятелства. Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона дъжд, сняг, град. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила. Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Дава идеи за игра. Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празника Коледа. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда и използва поздрави при употребата им тояжки, сурвачки. Знае правила за пресичане на улицата със или без светофарна уредба. Предвижда опасностите при пресичане на улицата. Знае правила за пътуване в автомобил, като използва детско столче. Има представа за професии от близкото му обкръжение. Описва животни (тялото и неговите части). Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда. Разбира необходимостта от грижа за животните. Приложение Забележка книжка 1, с. 38 книжка 1, с. 44 книга 1, с. 45 книжка 2, с. 2 книжка 2, с. 3 книжка 2, с. 6 книжка 2, с. 7 книжка 2, с. 10 книжка 2, с. 11

17 43 Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 16 В зоопарка 16 Моите празници 17 Ако се загубя Имам си приятел Домашни животни Еднакви и различни 19 Ден и нощ Живот във водата България моята Родина Весело хвърчило Светът на природата и неговото опазване Културни и национални ценности Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Културни и национални ценности Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Описва животни (тялото и неговите части). Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда. Разбира необходимостта от грижа за животните. Разпознава битова и празнична среда. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им. Изразява причини за това, което харесва и не харесва. Създава приятелства. Изразява причини за това, което харесва и не харесва. Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване. Описва домашни животни (тялото и неговите части). Познава основни жизнени потребности на животни в близката среда. Назовава домашни животни и техните малки. Разбира необходимостта от грижи за животните. Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни картини. Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда водни животни. Описва животни (тялото и неговите части). Определя националността си. Знае името на страната си. Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели. Дава идеи за игра. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Приложение Забележка книжка 2, с. 17 книжка 2, с. 20 книжка 2, с. 21 книжка 2, с. 25 книжка 2, с. 29 книжка 2, с. 35

18 44 Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 21 Весели игри в парка 21 Нашата улица Домашни любимци Слънце, Луна и звезди Светофардругар 23 Медена пита 24 Баба Марта Празник на България Мама има празник Цъфнала градина 26 Кой ме лекува Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Социална и здравословна среда Светът на природата и неговото опазване Културни и национални ценности Културни и национални ценности Културни и национални ценности Светът на природата и неговото опазване Социална и здравословна среда Описва собствените си преживявания и постъпките си. Дава идеи за игра. Създава приятелства. Може да изброи основните елементи на улицата. Знае къде се движат пешеходците и къде превозните средства. Описва животни (тяло и негови части). Познава основните жизнени потребности на животни от близката среда. Разбира необходимостта от грижа за животните. Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни картини. Разпознава сигналите на светофара. Спазва правилата за пресичане на улицата. Описва животни (тялото и неговите части). Познава основните жизнени потребности на животни от близката среда. Разбира необходимостта от грижа за животните. Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празника. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична сред а, и използва поздрави при употребата им мартеници. Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на националния празник. Определя националността си. Знае името на страната си. Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на значими празници. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Разбира необходимостта от грижи за растенията наблюдение. Проявява желание да се грижи за растенията на двора. Има представа за професии от близката среда. Приложение Забележка книжка 2, с. 39 книжка 2, с. 43 книжка 2, с. 47 книжка 3, с. 2 книжка 3, с. 3 книжка 3, с. 7

19 45 Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 26 Пролетни цветя 27 Непознати животни 27 В парка 28 Отново у дома 28 Пролетен пазар Стайни растения Цъфнала градина 30 Моята книжка 30 Калинки и пеперуди 31 Шарени яйца Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Светът на природата и неговото опазване Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Светът на природата и неговото опазване Културни и национални ценности Различава пролетни цветя в предметни игри по нагледни признаци лале, минзухар, кокиче. Разбира необходимостта от грижи за растенията. Описва животни (тялото и неговите части). Разбира необходимостта от грижа за животните. Назовава животни и техните малки. Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Посочва предпочитанията си към облекло и играчки. Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда щъркел и лястовица. Описва животни (тялото и неговите части). Разбира необходимостта от грижа за птиците. Различава пролетни плодове и зеленчуци. Класифицира плодове и зеленчуци в предметни игри по нагледни признаци. Разбира необходимостта от грижи за цветята. Проявява желание за грижи за растенията в природния кът. Разбира необходимостта от грижи за растенията. Проявява желание да се грижи за растенията на двора. Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва всекидневно. Описва собствените си преживявания и постъпки. Описва животни (тялото и неговите части). Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда. Разбира необходимостта от грижа за животните. Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката за празника. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им. Приложение Забележка книжка 3, с. 11 книжка 3, с. 15 книжка 3, с. 21 книжка 3, с. 25 книжка 3, с. 29 книжка 3, с. 33

20 46 Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 31 Моите приятели 32 На екскурзия Моят велосипед Празнично календарче 33 Рожден ден 34 Детски празник 34 Лятото идва Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Социална и здравословна среда Културни и национални ценности Културни и национални ценности Културни и национални ценности Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им. Изразява причини за това, което харесва и не харесва. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Създава приятелства. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Разбира функциите и предназначението на предмети. Знае частите на велосипеда, защитните и обезопасителни средства. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела. Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на децата в групата. Сравнява предмети, които са част от празничната среда, и използва поздрави при употребата им подаръци, букети и др. Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на децата в групата. Сравнява предмети, които са част от празничната среда, и използва поздрави при употребата им Показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на лични празници. Разпознава празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празник. Описва собствените си преживявания и постъпките си. Създава приятелства. Познава типични признаци на времето в природна местност и на сезона лято. Проследяване на постиженията на децата. Приложение Забележка книжка 3, с. 37 книжка 3, с. 42, 43 книжка 3, с. 47

21 тематично разпределение По образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 За украса 2 Аз избирам Плодове за Слончо Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали за рисуване съобразно личния си опит и умения. Проявява индивидуалните си възможности и предпочитания. Създава обемно-пластични образи по свой избор. Прилага усвоените знания, технически умения и навици за работа с различни пластични материали (глина, пластилин, моделин, солено тесто). Развива усет за обем. Познава и назовава видове материали за апликиране. Придава характерни особености и детайли на изображенията, като използва различни видове хартия. Комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Подреждат всички апликации в една обща композиция за украса на занималнята. Рисува, моделира или апликира по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира изобразителните материали, съобразно своите предпочитания, личен опит и умения. Изпитва радост и удовлетвореност от постигнатите резултати. Проследяване на постиженията на децата. Усъвършенства уменията си за плътно оцветяване на плодове в характерните за тях цветове с графичен материал. Проявява интерес и към допълване на рисунката със самостоятелно нарисувани плодове. книжка 1, с. 5 книжка 1, с. 9 книжка 1, с

22 48 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Кърпичка, покривка Рисувам с есенни листа Слънчева есен Есенно дърво Да рисуваме заедно Кой е художникът Художествено възприемане, Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детско творчество от областта на народното и приложно творчество. Създава декоративна украса в свободна, отворена композиция, като използва декоративният елемент листенце. Работи с различни по големина обли четки. Проявява усет за ритъм и цвят при разполагане на елементите. Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Оцветява и отпечатва различни по форма и големина есенни листа. Създава натюрморт върху цветна основа за по-цялостно възприемане на рисунката. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Създава пейзажна рисунка, като усвоява разреждането като начин на полагане на темперни или акварелни бои за получаване на ясно светло слънчево небе. Включва допълнителни образи по избор. Проявява усет към цветосъчетания, характерни за есенния пейзаж. Апликира, като комбинира различни по форма, големина и цвят елементи, получени чрез изкъсване. Разполага изкъсаните парченца хартия със или без застъпване еднослойно, двуслойно или комбинирано. Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект в определена последователност. Самостоятелно рисува образ; разменя рисунката си с други деца; дорисува и обогатява получения образ или създаване на нов от следващо дете и отново разменя рисунките. Активизират се детската наблюдателност и въображение. Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма. Изгражда по-сложни образи чрез комбиниране на няколко овални форми (образ на Мечо). Предава съотношението между отделните части на тялото. Затвърдява уменията си за работа с върха на четката и с цяла четка. книжка 1, с. 19 книжка 1, с.23 книжка 1, с. 27

23 49 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Ще нарисувам различни предмети с този цвят За кого е този дом? Есен в парка, в гората Правя си играчки сам Цял ден вали, вали 11 Вкусни гъбки Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления. Уточнява представите си за различни обекти с еднакъв цвят. Изпълнява изобразителни задачи с графични материали по избор. Умее да апликира животни чрез разнообразно комбиниране на еднакви по вид геометрични форми, но различни по цвят и големина (зайче). Предава характерни за него конструктивни особености и състояния (седи, спи, тича). Има представа на характерните особености и промени на природните обекти и явления през есента. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Обединяват всички рисунки в обща композиция Есен в парка, Есен в гората и други. Познава и назовава видове изобразителни материали за апликиране. Апликира, като комбинира различни по форма, цвят и големина есенни листа за предаване на конструктивните особености на избраните обекти. Развиване на конструктивното мислене и въображение. Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления. Обогатява и разнообразява изразителността на рисунките, като усвоява полагането на бои без изчакване на изсъхването им при рисуване на небе, облаци, дървета и др. Интуитивно използва цветовете като изразно средство. Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли на обектите. Използва познати похвати за моделиране (разточване, овалване, вдлъбване). Декорира по желание чрез налепване, гравиране. книжка 1, с. 33 книжка 1, с. 37 книжка 1, с. 41

24 50 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 11 Елхичка зелена 12 Първи сняг 12 Елхови украшения 13 Зимни игри Снежковци смешковци Коледно ботушче Коледна улица Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Изгражда умения за рисуване на по-едри изображения върху целия лист, като самостоятелно определя конструкцията им. Затвърдява уменията си за работа направо с четка и бои. Изгражда тематична рисунка по общ проект. Има представа на характерните особености на изобразяваните обекти и явления. Затвърдява умения за рисуване с цяла четка (с движения от ляво надясно) и с върха на четката. Начални умения за създаване на декоративна украса от цветни петна, обогатени с графично-декоративни елементи (смесена техника бои и флумастери). Украсява нарисуваната вече елхичка зелена. Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект. Включва повече човешки фигури с предаване на елементарни пози и движения, с бои и флумастери. Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Сравнява различните изразни средства и постепенно вниква в тяхната специфика. Определя любимия си изобразителен материал и създава различни обекти с него (рисуван, моделиран или апликиран снежен човек) разнообразни по конструкция, детайли и настроение. Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса в детски творби от областта на народното творчество и приложно изкуство. Долавя разликата в движенията на ръката за получаване на вълнообразни и начупени линии чрез повторение на контурните им очер тания с различни цветове. Включва коледното ботушче в новогодишната украса. Показва умения за подреждане и изобразяване на пространството. Изобразява различни по конструкция и цвят къщи, блокове, превозни средства. Избира средства за изобразяване и декориране, за предаване на празничност в композицията. книжка 1, с. 47 книжка 2, с. 5 книжка 2, с. 9

25 51 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Ледената принцеса Коледен подарък Балони за празника Имам си шейна 17 Приятели Зима в планината Патенца и пиленца Изгражда в обем обобщени човешки фигури (ледена принцеса от бял или син пластичен материал). Построява устойчива фигура с опростена конусовидна форма. Декорира фигурата чрез гравиране или налепване. Създава образи от различни по форма и големина части (играчки и други предмети, които очакват да им подари Дядо Коледа). Предава характерните им основни и второстепенни части, като използват любимия изобразителен материал. Изобразява обекти чрез крива отворена линия. Начални умения за рисуване с флумастери върху изсъхнали образи, оцветени с разноцветни темперни или акварелни бои. Ориентира се в пространството на листа и създава композиция с по-едри фигури и подробности. Предава характерната конструкция и съотношение между отделните изображения (дете и шейна в зимен пейзаж). Използва живописни материали. Апликира, като комбинира различни по форма, цвят и големина елементи, получени чрез изрязване. Обогатява представите си за човешка фигура и придава най-общо конструктивните ù особености и пропорции. Предава елементарно движение на фигурите. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Затвърдява уменията си за създаване на пейзажна рисунка с различни по големина и конструкция зимни дървета в един два плана. Обогатява рисунката с допълнителни изображения по избор. Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и средата, в която живеят. Създава образи чрез крива затворена линия и кръгла форма с цветни петна, получени направо с четката. Дорисува характерни белези и детайли с флумастери или с върха на четката (човка, очи, крака). книжка 2, с. 13 книжка 2, с. 19 книжка 2, с. 23 книжка 2, с. 27

26 52 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Еднакви и различни Скрита картина Любимото ми животно в зоопарка Високо в небето Рисуване по собствен замисъл Жумичка (криеница) Моделира обемни образи чрез слепване на отделно моделирани части. Предава характерна конструкция и белези на патенца и пиленца чрез овалване, изостряне, извиване, прилепване с пластичен материал по избор. Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Умее да открива образ чрез оцветяване с обозначените цветове на определеното с контур пространство. Разширява представите си за цветовете и уменията да ги разпознава и назовава правилно. Разпознава образи на познати обекти в илюстрации, фотоси, детско творчество. Придава характерни особености и детайли, като използва изобразителни материали по избор (за рисуване, моделиране или апликиране). Подреждат всички творби в обща композиция Нашият зоопарк. Затвърдява уменията си за разточване и слепване на различни по дължина и дебелина продълговати форми като конструктивни елементи на даден обект. Самостоятелно избира образ или сюжет за рисуване с графични или живописни материали. Придава характерни особености и детайли на изобразяваните обекти. Използва по-смело и уверено усвоените технически похвати и изразни средства. Разпознава образи на познати обекти по характерни за тях части и белези. Изгражда цялостно образи по избор, като предава типичните им цветове и конструктивни особености с графични или живописни изобразителни материали. книжка 2, с. 31 книжка 2, с. 37 книжка 2, с. 41

27 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 21 Когато играчките не спят 22 Кой съм аз Ще нарисувам отговора на гатанките Бяла изненада 23 Аз избирам 24 Мартенички Създава тематична рисунка по даден начален образ избран от предложени от учителя играчки изработени от различни материали конструктор, оригами, мека играчка, превозни средства. Изгражда умения за самостоятелно възприемане и анализ на формата, големината, съотношението и цветовете на отделните части на избраната за рисуване играчка. Включва образа в подходяща обстановка или ситуация по личен избор. Умее да моделира познати животни, като предава характерната им конструкция и белези чрез слепване на отделно моделираните части. Създава по-устойчиви фигури без заглаждане. Изобразява конкретни предмети или явления, които са верен отговор на дадени гатанки. Избира средства за изобразяване. Стимулират се изобразително-творческите способности на децата при определяне на материалите, техниките и начините на работа. Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби. Определя комбинирането и мястото им по вид, цвят и композиция. Използва моливи и флумастери. Познава и назовава видове изобразителни материали. Създава образ по избор с любимия си изобразителен материал за рисуване, апликиране, моделиране. Самостоятелно подбира и използва усвоени технически похвати и изразни средства. Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли, като използва различни пластични материали. Обобщава и опростява тялото (конусовидна форма за момичето и цилиндрична форма за момчето). Декорира по желание фигурите чрез гравиране, точкуване, налепване, редуване на червения и белия цвят в тях. книжка 2, с. 45 книжка 2, с. 49 книжка 3, с. 5 53

28 54 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Моята рисунка Гривнички за мама и мен Пролетна вечер Очила за баба За пролетния празник Пролетна картина Моят любим герой от приказка Изгражда умения за рисуване по самостоятелно избрана тема. По лични предпочитания определя материали за работа. Поставя подходящо заглавие. Моделира, като прилага различни похвати за получаване на по-голямо разнообразие във вида и красотата на обекта (гривна). Създава подаръка от ритмично редувани по цвят и големина мъниста, шнурчета, гравиране с налепени елементи и др. Създава рисунка по дадени думи (слънце, луна, звезди и др. по преценка на учителя). Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Свързва познати образи в общ сюжет. Избира средства за изобразяване. Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект. Изобразява фигури на момче и момиче с повече подробности. Включва допълнителни образи по желание. Включва се в подготовката за пролетния празник със самостоятелно създаване на украса от цветя, получени чрез вдлъбване на различни по вид, цвят и големина хартиени готово изрязани форми; върху клончета; врати и прозорци; шапки, диадеми други. Формира увереност в собствени сили. Разпознава и назовава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Определя цялостното цветово решение а рисунките за характеризиране на специфичните особености на сезона. Създава любим герой от приказка. Изгражда умения да долавя и предава в рисунките си характерното за избрания образ. Изгражда рисунките по-едро, в цял лист. книжка 3, с. 9 книжка 3, с. 13 книжка 3, с. 17

29 седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Разноцветни рибки Щъркел дългокрак Аз съм художник Рамка за картина Приказен дом Малката калинка Художествено възприемане, Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли, като използва различни пластични материали. Прилага познати похвати за моделиране овалване, изостряне, прищипване, прилепване. Декорира по желание чрез гравиране, точкуване, налепване, комбиниране. Разпознава познати обекти в достъпни художествени творби, детско творчество. Придава характерни особености и детайли на изобразяваните обекти. Създава образ (на щъркел) чрез съчетаване на крива затворена линия и кръгла форма с прави линии. Показва композиционни умения за подреждане на елементите в пространството. Апликиране, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Развива сръчността на пръстите и усета за хартиена пластика като изразно средство. Използва декоративни елементи и съчетава цветова при украса на детски творби от областта на приложното изкуство. Изпитва радост и задоволство от самостоятелно създадената картина за уют и красота у дома. Създава забавен образ на къща с избрана от децата форма на ръкавичка, гъбка, чадърче, охлювче, къща на едно краче и др. Свободно работи с графични материали. Активизира се детското въображение и конструктивно мислене. Изобразява обекти чрез крива затворена линия. Разширява уменията си за рисуване с върха на четката за получаване на цветно петно. Включва допълнителни образи по избор. книжка 3, с. 23 книжка 3, с. 27 книжка 3, с

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I тично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група IX/1. Български език и литература СР Живея в България Математика РФ Хвърчило от геометрични фигури

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

Разпределение ИИ 4 клас 2019

Разпределение ИИ 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно