140 години от свикването на първия български парламент

Размер: px
Започни от страница:

Download "140 години от свикването на първия български парламент"

Препис

1 140 години от свикването на първия български парламент Учредителното събрание във Велико Търново и приемането Търновската конституция

2 В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. И най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция. Като приема своя Конституция и дава началото на парламентарния живот в страната, България заявява на света, че вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама ще чертае съдбините си.

3 Изграждането на съвременната българска държава започва с Учредителното събрание. То е свикано във Велико Търново на 10 февруари 1879 г.

4 Първият парламентарен звънец

5 Парламентарният звънец, с който през 1879 г. е открито Учредителното събрание, по данни на изследователите е от XV век и е бил използван преди Освобождението в турско духовно училище в Търново. Отличава се с филигранна изработка. В основата на неговата дръжка е гравирана епитафия на персийски език. В превод от фарси текстът гласи: Някой ден, когато съдбата ме покоси и превърне мене, нещастния, от земен в раб Божий, милостиви Господи, дай му сили, здраве на този, който чете тези мои редове и се моли за мене. Съхранява се в Регионалния исторически музей на Велико Търново.

6 Какви са първите депутати? Мнозинството са учители, лекари, адвокати, публицисти Повечето са високо образовани Сред депутатите има активни участници в национално-освободителното движение Повече от половината имат административен опит Избрани пряко от народа Депутати по право Назначени от комисаря на руския император княз Дондуков-Корсаков

7 Откъде идват народните избраници? Княжество България Източна Румелия Македония Одринска Тракия

8 Бащите учредители

9 Народните представители Точният брой на народните представители не е уточнен със сигурност, тъй като в работата на Събранието участват представители от населени с българи територии, които според решенията на Берлинския конгрес остават в рамките на Османската империя, и те в един момент са принудени да се оттеглят. Според някои изследователи във Велико Търново се събират 231 народни представители, според други 229, трети ги изброяват до 234.

10 От тях 96 са избрани пряко от народа. Това става въпреки високите равнища на неграмотност сред населението по това време. На места гласуването за някои кандидати е ставало с бели и черни бобчета или с боб и кукуруз. Но желанието на българските граждани да участват в гласуването е било голямо, а свикването на събранието посрещнато с ентусиазъм. Над 100 стават депутати по право /представители на духовенството, председатели на административни съвети и съдилища, както и на някои обществени организации като Българското книжовно дружество/. Двадесетина души са назначени от княз Дондуков-Корсаков като комисар на руския император.

11 Председателство на Учредителното събрание Председател Екзарх Антим I Подпредседатели Тодор Икономов и Петко Каравелов

12 Екзарх Антим І

13 Председателят на Учредителното събрание Екзарх Антим І Шестдесет и три годишният по това време Екзарх Антим е една от най-уважаваните фигури в българското общество. Роден Атанас Михайлов Чалъков, той приема името Антим, когато едва на 21 години става монах в Хилендарския манастир. Учил е в найреномираните школи в Османската империя и Москва. Той участва в Църковно-народния събор от 1871 г. и постига много в борбата за църковна независимост. Заплаща за политическата си дейност с това, че преди Освобождението е изпратен на заточение в Анкара.

14

15 Оформяне на основните политически крила Консерватори Либерали Колебаещи се

16 Интересно е да се знае, че в събранието има две неголеми идеологически ядра консерватори и либерали, а мнозинството от депутатите не са направили все още своя избор. В този момент личната убедителност и ораторското майсторство на представителите на двете крила са решаващи за това чий дух и възгледи ще надделеят в крайния документ.

17 Дебатите на политическите опоненти и как те са стигнали до нас Дневниците на Учредителното събрание учебник по ораторско майсторство Къде можем да ги прочетем

18 Няма по-достоверен източник за случилото се през 1879 г. в залата на първия български парламент в Търново от ръкописните дневници. Днес те се съхраняват в Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий в София. Дневниците на Учредителното събрание са непълни, защото по онова време не е имало разработена система за стенография на български език. Те са по-скоро репортажи за случилото се, писани в края на работния ден. За да се гарантира, че никой няма да протестира, че думите му са били подменени, в началото на всеки работен ден, депутатите са гласували протокола от предишния. Така са имали възможност да изчистят доста остри думи, които са си разменяли.

19

20 Търновската конституция

21 Съвременният демократичен български конституционализъм има дълбоки и здрави устои, положени още в епохата на националното Възраждане. На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност. Участниците в Учредителното събрание изработват и приемат една модерна за времето си и много либерална Конституция. С дейността си те слагат началото на съвременна свободна България. Затова ние се прекланяме пред делото им и с основание им се възхищаваме. Но нека не забравяме, че те са били живи хора, а не паметници. Както ще видим по-нататък, те понякога проявяват политическа наивност, а понякога, водени от разгорещените страсти в залата, стигат до крайности. Търновската конституция установява демократични начала на обществено-политическия живот, устояли на всички изпитания на времето оттогава и еднакво валидни и необходими днес. Сред тях са народно представителство при всеобщо избирателно право, политически плурализъм и свобода на сдружаването, разделение на властите, парламентарен контрол и министерска отговорност, децентрализация в общинското управление и свобода на печата, мисълта и словото.

22

23 Търновската конституция основни изводи Кой има право да избира? Избиратели са всички български граждани, навършили 21 години с политически и граждански права.

24 Търновската конституция основни изводи Кой има право да бъде избиран? Избираемите трябва да са български граждани, навършили 30 години и за тях има изискване да са грамотни.

25 Търновската конституция основни изводи Колко да са народните представители? За обикновено Народно събрание се приема, че трябва да има по един представител на души от двата пола. За Велико Народно събрание 2 представители за същия брой граждани.

26 Търновската конституция основни изводи Дейност и отговорности на парламента Заседанията са публични Депутатите се ползват с имунитет Прокламира се равноправие на всички граждани Парламентът изработва закони Приема бюджета на държавата Утвърждава държавните заеми Контролира изпълнителната власт чрез въпроси и анкетни комисии Велико народно събрание се свиква при необходимост от изменение на Конституцията Въвежда се разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна

27 Любопитни факти На откриването на Учредителното събрание като специални гости са поканени първия български драматург, духовник и политик, Васил Друмев и великия архитект Колю Фичето По време на Учредителното събрание излиза първия хумористичен вестник след Освобождението Остен на Петко Славейков. По време на заседанията е създаден първият военен духов оркестър на България. Негов диригент е чешкият музикант Йозеф Хохола. Всички музиканти в оркестъра също са чехи.

28 С промените в основния закон, приети на 9 юли 1911 г., е издадена и т.нар. Сребърната конституция, наричана така поради това, че нейната корица е от ковано сребро с позлата. Измененията са насочени към разширяване правата на правителството и на държавния глава, който официално получава титлата цар на българите, като израз на стремежа към национално единение. Мандатът на обикновените народни събрания е намален от пет на четири години. Създават се и четири нови министерства. В чл. 17 се дава право на царя и правителството да водят преговори, включително и тайни преговори с други държави, които са от национално значение.

29 Според Конституцията, приета 6 декември 1947 г., цялата власт произтича от народа и принадлежи на народа. Върховен орган на държавната власт е еднокамарно Народно събрание, което осъществява народния суверенитет, може да изменя конституцията и е единственият законодателен орган, който има право да променя структурата на правителството, да го назначава и да контролира неговата работа.парламентът има четиригодишен мандат и заседава на две сесии в годината.

30 Конституцията на Народна република България е приета на 16 май 1971 г. с референдум и утвърдена с тържествено заседание на Народното събрание на 18 май 1971 г. Характерното за Конституцията, приета през 1971 г., е липсата на подписи под нея, заради приемането й с референдум. Тя въвежда идеологизация на цялостния обществен живот и има характер повече на политическа програма, отколкото на основен закон.

31 На 12 юли 1991 г. 7-то ВНС приема Конституция на Република България. В съвременната българска Конституция са определени държавното устройство, принципите на организация и дейност на държавните органи, основните права, свободи и задължения на гражданите. Тя постановява, че България е република с парламентарно управление, демократична, социална и правова държава, в която цялата власт произтича от народа и е установен принципът за разделение на властите.

32 Българската Конституция определя Народното събрание да изпълнява най-важната от всички функции по осъществяването на държавната власт законодателната дейност. Законите и решенията на парламента са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Водещите начала в съвременната българска Конституция са основни ценности в законотворческия процес на Народното събрание. Конституцията е сигурната основа за европейското бъдеще и успешното развитие на България в интерес на цялото общество и на всеки български гражданин

33

34 Водещите начала в съвременната българска конституция са основни ценности в законотворческия процес на Народното събрание. Сред тях се открояват: върховенството на правата, достойнството и сигурността на личността и дългът да бъде пазено националното и държавното единство на България; утвърждаването на републиката и парламентарното управление като основи на народовластието, изключващи възможността отделна партия, институция или личност да си присвоява народния суверенитет; съчетаването на независимостта на властите и институциите с градивното взаимодействие между тях, гарантирани чрез парламентарния контрол и отчетност.

140 години Търновска

140 години Търновска В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

ДВИЖЕНИЕ f i p l УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯТ ГРАД" Глава първа /Общи положения/ Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона

ДВИЖЕНИЕ f i p l УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД Глава първа /Общи положения/ Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона ДВИЖЕНИЕ f i p l УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯТ ГРАД" Глава първа /Общи положения/ Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона за политическите партии с пълно наименование ДВИЖЕНИЕ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, 10.10.2013г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ " в съответствие с Конституцията

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

УСТАВ

УСТАВ УСТАВ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Казанлък Глава І. Общи положения 1. Младежки общински съвет гр. Казанлък е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

Устав на ПП Новото време" август 2014 г УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НОВОТО ВРЕМЕ" Раздел 1 Общи положения, символи, цели Общи положения Чл. 1. (1) (и

Устав на ПП Новото време август 2014 г УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОВОТО ВРЕМЕ Раздел 1 Общи положения, символи, цели Общи положения Чл. 1. (1) (и Устав на ПП Новото време" УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НОВОТО ВРЕМЕ" Раздел 1 Общи положения, символи, цели Общи положения Чл. 1. (1) (изм. на Национален конгрес 24.08 2014 г.) "Новото време" е политическа

Подробно

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ..ШИТ" У С Т А В I. о с н о в н и ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ" Чл.2. Седалището на партията

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ..ШИТ У С Т А В I. о с н о в н и ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ Чл.2. Седалището на партията ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ..ШИТ" У С Т А В I. о с н о в н и ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ" Чл.2. Седалището на партията е в гр. Самоков, адрес на управление: гр. Самоков,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) в СУ

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Външни релефообразуващи процеси

Външни релефообразуващи процеси ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА СВЕТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? 2. ДЪРЖАВА 3. ОСНОВНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 4. ГРУПИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? Политическата

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПП ГЕРБ МГЕРБ Стр. 1 от 13 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 (1) Младежката организация на ПП ГЕРБ, наричана по-долу МГЕРБ, е създадена съгласно

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно