РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИ"

Препис

1 РЕГИСТЪР НА СКЛОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 0602-А Р РСС-2/ НА Я "8 000" "8 000" (от действителната), Р Р Р Р Р Р РСС-2/ РСС-2/ РСС-2/ РСС-2/ РСС-2/ РСС-2/ Р Нефт РСС-2/ Р Нефт РСС-2/ Р Нефт РСС-2/ Р Нефт РСС-2/ Р Газьоли РСС-2/ Р Газьоли РСС-2/ 0603-А А А А А А А А А А А А-00 РСС-2/ г. РСС- 1/ г. РСС-2/ г. Page 1 of 1

2 НА Я (от действителната), гр. Ихтиман 200, Пласментноснабдителна база Ихтиман г. 06-СО г. 1 Р РСС-8/ г. РСС-10/ г г г г г. САКСА г. САКСА г. САКСА г. САКСА ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ Е ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ Е ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ Е гр. Ихтиман 200, Пласментноснабдителна база Ихтиман промишлена зона, Петролен терминал промишлена зона, Петролен терминал гр. Русе, бул. Тутракан 71, Депо за светли нефтопродукти, Свободна безмитна зона гр. Русе, бул. Тутракан 71, Депо за светли нефтопродукти, Свободна безмитна зона гр. Русе, бул. Тутракан 71, Депо за светли нефтопродукти, Свободна безмитна зона гр. Русе, бул. Тутракан 71, Депо за светли нефтопродукти, Свободна безмитна зона с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, Газопълначна станция с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, Газопълначна станция с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, Газопълначна станция промишлена зона, Петролен терминал промишлена зона, Петролен терминал промишлена зона, Петролен терминал промишлена зона, Петролен терминал Р РСС-8/ г. Р ,029 1,220 Газьоли РСС-3/ г. Р ,000 4,7 Газьоли РСС-3/ г. Т ,163 11,768 Т ,403 16,681 Т ,666,28 Т ,899 1,30 РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. V ,4 4 Газ пропан-бутан РСС-/ V ,61 7 Газ пропан-бутан РСС-/ V ,61 7 Газ пропан-бутан РСС-/ Р ,849 Р ,229 Р ,7 Р ,216 Page 2 of 1 РСС-6/ РСС-6/ РСС-6/ РСС-6/ 0633-СО г В г В г Р г. 06-Р г Р г Р г РВ РВ РВ В В В В-026 РСС-10/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г.

3 НА Я (от действителната), 0629-В промишлена зона, Петролен терминал Р ,677 РСС-6/ РСС-/ г САКСА 21 промишлена зона, Петролен терминал гр. Нови Искър, кв. Курило, Петролна база "Сакса" Р ,131 Т ,17 1,476 Реактивни горива от керосинов тип РСС-6/ РСС-7/ 0630-В С-021 РСС-/ г. РСС-7/ г г г г г г г г г г г г г. "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ " 23 гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R гр. Русе, ул. "ТЕЦ - ИЗТОК" 71 R п.к. 8104, Производство "ТСНП", парк "ОЗС" P РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-10/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г. Page 3 of 1 06-Р г. 063-Р г Р г Р г Р г Р г Р г А г С С С С-0 РСС-18/ г. РСС-18/ г. РСС-18/ г. РСС-18/ г.

4 НА Я (от действителната), 0646-С г ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г. РСС-18/ г г г г г г г г г г г г г г г. - "ОМВ България" "ОМВ България" "ОМВ България" , Производство "ТСНП", парк "ОЗС" с. Еленино, община Стара Загора 6047, Пласментно- снабдителна база "Стара Загора" 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Петролен терминал ОМВ Видин 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Петролен терминал ОМВ Видин 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Петролен терминал ОМВ Видин ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-11/ г ,6 Газ пропан-бутан РСС-11/ г ,6 Газ пропан-бутан РСС-11/ г. P P P РСС-12/ г. РСС-12/ г. РСС-12/ г. P Нефт РСС-/ г. P Р Р Р ,1 1,7 Р ,927 3,7 Р ,31 3,337 Page 4 of 1 РСС-1/ г. РСС-1/ г. РСС-2/ г. РСС-3/ г. РСС-3/ г. РСС-3/ г С С С С А г. 062-А г. 063-А г. 064-А г. 06-А г. 068-СТ г. 069-А г ВН г ВН г ВН г. РСС-18/ г. РСС-18/ г. РСС-18/ г. РСС-18/ г. РСС-2/ г.

5 НА Я (от действителната), "ОМВ 0663-ВН г. България" 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Р ,079 4,033 РСС-3/ г г. Петролен терминал ОМВ Видин г г г г г. "ОМВ България" "ОМВ България" "ОМВ България" 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Петролен терминал ОМВ Видин 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Петролен терминал ОМВ Видин 22 гр. Видин, Южна промишлена зона, Петролен терминал ОМВ Видин 8104, Производство "ТСНП", парк "ОЗС" 8104, Производство "ТСНП", парк "ОЗС" Р ,461 6,280 Р ,606 21,4 Р ,744,696 Т ,942 4,2 Т ,360 4, Т ,901 4,40 Т ,174 4,37 Т ,2,91 Т ,7,78 Т ,363,8 Т ,177 7,901 РСС-3/ г. РСС-3/ г. РСС-3/ г. Р Нефт РСС-/ г. Р Нефт РСС-/ г ВН г. 066-ВН г ВН г СО СО СО СО СО СО СО СО А г А г г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R Котелни горива РСС-6/ г Р г. РСС-/ г. Page of 1

6 НА Я г. САКСА г г г г. "ДМВ" г. "ДМВ" г. "ДМВ" г. "ДМВ" г. "ДМВ" г. САКСА г. гр. Нови Искър, кв. Курило, Петролна база "Сакса" 8104, Производство "ТСНП", парк "ОЗС" 8104, Производство "ТСНП", парк "ОЗС" 8104, Производство "ТСНП", парк "ОЗС" гр. Мартен, община Русе, "Местност до селото" гр. Мартен, община Русе, "Местност до селото" гр. Мартен, община Русе, "Местност до селото" гр. Мартен, община Русе, "Местност до селото" гр. Мартен, община Русе, "Местност до селото" гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Кременица 1, община Столична, област Софийска (от действителната), Т ,17 1,476 Р Р Р R ,08 R ,2 R ,12 R ,213 R ,280 Т ,46 13,743 Р Реактивни горива от керосинов тип Реактивни горива от керосинов тип Реактивни горива от керосинов тип РСС-7/ г. РСС-8/ г. РСС-8/ г. РСС-8/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-9/ г. РСС-10/ г. РСС- 1/ г С г А г А г А г Р г Р г Р г. 068-Р г Р г С г А г. РСС-3/ г. Регистрацията да се счита от г г. САКСА 21 гр. Нови Искър, област Софийска, кв. Курило, ул. Кременица 1 Т ,17 1,476 Реактивни горива от керосинов тип РСС-3/ г СО г г г. САКСА г. "ДМВ" 28 гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R , ,061 6,826 Котелни горива РСС-2/ г. гр. Нови Искър, област Софийска, кв. Курило, ул. Кременица 1 Т ,398 3,939 Котелни горива РСС-3/ г. R ,171 РСС-3/ г Р г СО г ВР г. РСС-/ г. РСС-9/ г. Page 6 of 1

7 НА Я (от действителната), ВР г. "ДМВ" 28 R ,1 РСС-3/ г. РСС-10/ г г г. "ДМВ" г. "ДМВ" г. "ДМВ" г. "ЗАРА-Е" г. "ЗАРА-Е" г г г г г г г. "ЕКОЕНЕРЖИ" "ЕКОЕНЕРЖИ" 29 Землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Складова база за пропанбутан и течни горива Землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Складова база за пропанбутан и течни горива промишлена зона R ,813 R ,403 R ,481 R ,809 1,01 R ,389 1,01 Р ,949 гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,00 гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R , г. "ЗАРА-Е" г. "ЗАРА-Е" 2 гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 6, Складова база за пропан-бутан и пълначно за бутилки гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 6, Складова база за пропан-бутан и пълначно за бутилки гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Индустриална 61 Петролна база ЗАРА гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Индустриална 61 Петролна база ЗАРА РСС-3/ г. РСС-3/ г. РСС-3/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-/ г. РСС-6/ г. РСС-6/ г. Р Нефт РСС-7/ г. 0 42,00 1, Газ пропан-бутан РСС-8/ г ,00 1, Газ пропан-бутан РСС-8/ г. Р Р ,473 31,730 Р ,880 48,474 Page 7 of 1 РСС-1/ г. РСС-2/ г. РСС-2/ г ВР г ВР г ВР г СТ г СТ г В г Р г Р г A г СН г СН г A г СТ г СТ г. РСС-10/ г. РСС-11/ г. РСС-/ г. РСС-22/ г. РСС-/ г.

8 НА Я (от действителната), гр. Стара Загора, кв. Индустриален, СТ г. "ЗАРА-Е" 2 ул. Индустриална 61 Р ,892 28,110 РСС-2/ г г. Петролна база ЗАРА г. п.к. 8104, Производство "ТСНП", парк "Титул 1000" Р РСС-3/ г А г г. п.к. 8104, ТСНП, парк Втечнени газове, Р-101М авто и ж.п. наливни естакади РСС-4/ г А г "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" "ДМВ" 28 R ,2 R ,277 R ,171 R ,301 R ,301 R ,2 R ,649 R ,2 R ,616 R ,106 R ,207 РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ РСС-/ ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР ВР-028 Page 8 of 1

9 НА Я (от действителната), г. - 1 с. Аспарухово 9260, община Дългопол, област, Пласментноснабдителна база "Аспарухово" Р РСС-6/ г В г. РСС-1/ г г. СТОРИДЖ ОЙЛ Е 31 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски R ,2 РСС-7/ г РВ г г. СТОРИДЖ ОЙЛ Е 31 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски R ,426 РСС-7/ г РВ г г. СТОРИДЖ ОЙЛ Е 31 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски R ,390 РСС-7/ г РВ г г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,829 6,006 Реактивни горива от керосинов тип РСС-8/ г Р г. РСС-/ г г. САКСА 21 гр. Нови Искър, област Софийска, кв. Курило, ул. Кременица 1 Т 3 00,7 3,939 РСС-9/ г СО г г. "ДМВ" 28 R , ,2 12,4 РСС-10/ г ВР г г. "ДМВ" 28 R 09, ,868 11,649 РСС-10/ г ВР г г. СТОРИДЖ ОЙЛ Е 31 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски R ,820 РСС-11/ г РВ г г. - 1 гр. Пловдив 4000, ул. "В. Левски " 121, Пласментно - снабдителна база "Пловдив" Р Газьоли РСС-13/ г РВ г г ,6 Газ пропан-бутан РСС-18/ г С г г ,6 Газ пропан-бутан РСС-18/ г С г г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г С г г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г С г. Page 9 of 1

10 НА Я (от действителната), С г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г г г г г г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г ,1 Газ пропан-бутан РСС-18/ г С г С г С г С г г. R ,437 6,373 РСС-/ г ЕН г. РСС-/ г г. R ,998 РСС-/ г ЕН г. РСС-/ г г г г г г г г г г г. R 13 А ,61 R А ,729 R ,231 РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R Котелни горива РСС-1/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R Котелни горива РСС-1/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R Котелни горива РСС-16/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R , Котелни горива РСС-16/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R , Котелни горива РСС-16/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R Котелни горива РСС-16/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,400 Котелни горива РСС-17/ г ЕН г ЕН г ЕН г Р г Р г Р г Р г Р г Р г Р г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. Page 10 of 1

11 НА Я (от действителната), г Р-0 гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,00 Котелни горива РСС-/ г г. РСС-/ г г А , Производство "ТСНП", парк Р РСС-20/ г г. "ОЗС" г г г г г г г г г г г г г. "БУЛМАРКЕТ ДМ" E "БУЛМАРКЕТ ДМ" E "БУЛМАРКЕТ ДМ" E "БУЛМАРКЕТ ДМ" E "БУЛМАРКЕТ ДМ" E "БУЛМАРКЕТ ДМ" E "БУЛМАРКЕТ ДМ" E гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" 42 гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" 42 гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" 42 гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" 42 гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" 42 гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" 42 гара Бяла, община Бяла, област Русе, ул. "Васил Априлов" , , , , , , ,283 РСС-21/ г. РСС-21/ г. РСС-21/ г. РСС-21/ г. РСС-21/ г. РСС-21/ г. РСС-21/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,061 Котелни горива РСС-23/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,2 Котелни горива РСС-23/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,6 Котелни горива РСС-23/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R ,9 Котелни горива РСС-23/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R Котелни горива РСС-23/ г. гр. Русе, бул. "Тутракан" 100 R , Котелни горива РСС-23/ г P г P г P г P г P г P г P г Р г Р г Р г Р г Р г Р г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г. РСС-/ г г. - 1 с. Аспарухово 9260, община Дългопол, област, Пласментноснабдителна база "Аспарухово" Р РСС-1/ г В г. Page 11 of 1

12 НА Я (от действителната), г. - 1 с. Аспарухово 9260, община Дългопол, област, Пласментноснабдителна база "Аспарухово" Р РСС-1/ г В г г. - 1 с. Аспарухово 9260, община Дългопол, област, Пласментноснабдителна база "Аспарухово" Р РСС-1/ г В г г. - 1 с. Аспарухово 9260, община Дългопол, област, Пласментноснабдителна база "Аспарухово" Р РСС-1/ г В г г. - 1 с. Аспарухово 9260, община Дългопол, област, Пласментноснабдителна база "Аспарухово" Р РСС-1/ г В г г. Р РСС-2/ г А г г. R 10А Котелни горива РСС-3/ г ЕН г. РСС-/ г г. Р Нефт РСС-4/ г А г г. 8104, кв. Крайморие, местност Отманли, парк за суров нефт Р Нефт РСС-/ г A г г. "ДМВ" 28 гр. Мартен, община Русе, "Местност до селото" R ,72 94,42 0,22 Котелни горива РСС-6/ г Р г г. "ДМВ" 28 R 2,039 2,8 1,0 РСС-6/ г ВР г г. "ДМВ" 28 R ,464 2,10 1,179 РСС-6/ г ВР г г. "ДМВ" 28 R 212,96 1,71 1,16 РСС-6/ г ВР г г. "ДМВ" 28 R 3 212,81 1,86 1,162 РСС-6/ г ВР г. Page 12 of 1

13 НА Я (от действителната), г. R ,438 9,667 РСС-7/ г ЕН г. РСС-/ г г. R ,68 8,87 РСС-7/ г ЕН г. РСС-/ г г. п.к. 8104, ТСНП, парк 8х000 и Каталитичен крекинг P Котелни горива РСС-8/ г А г ,993 1, Е ,28 1, Е ,360 2, Е ,6 1, Е ,908 1, Е ,411 1, Е ,18 0, Е ,273 2, Е ,3 1, Е ,009 1, Е ,823 4, Е г. - 1 гр. Ихтиман 200, Пласментноснабдителна база Ихтиман Р РСС-10/ г СО г. Page 13 of 1

14 НА Я (от действителната), гр. Ихтиман 200, Пласментноснабдителна база Ихтиман г СО г. 1 Р РСС-10/ г г г г г г г г г г г г г г г гр. Карнобат 8400, област Бургас, п.к.48, Пласментно- снабдителна база "Карнобат" с. Еленино 6047, община Стара Загора, Пласментно- снабдителна база "Стара Загора" Р Р РСС-1/ г. РСС-2/ г. Р Котелни горива РСС-3/ г. Р Котелни горива РСС-4/ г. Р Р Р Р РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. Р ,41 93 Котелни горива РСС-4/ г. Р ,264 4 Котелни горива РСС-4/ г. Р ,692 3 Котелни горива РСС-4/ г. Р , Р ,292 4 РСС-4/ г. РСС-4/ г. Р ,6 12 Газьоли РСС-4/ г. Page of А г СТ г А г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г РВ г.

15 НА Я (от действителната), РВ г. 3 Р ,006 1 Газьоли РСС-4/ г г г г. 3 3 Р ,266 0 Р ,960 1 РСС-4/ г. РСС-4/ г РВ г РВ г г. 3 Пловдивска, "Хидроочистка" Р ,92 2 Газьоли РСС-4/ г РВ г г. 3 Пловдивска, "Хидроочистка" Р , Газьоли РСС-4/ г РВ г г. 3 Пловдивска, "Хидроочистка" Р ,4 48 Газьоли РСС-4/ г РВ г г. 3 Пловдивска, "Хидроочистка" Р , Газьоли РСС-4/ г РВ г г г г г г г г г гр. Русе, община Русе, бул. "Тутракан" 100, "Складова база за съхранение на гр. Русе, община Русе, бул. "Тутракан" 100, "Складова база за съхранение на гр. Русе, община Русе, бул. "Тутракан" 100, "Складова база за съхранение на гр. Русе, община Русе, бул. "Тутракан" 100, "Складова база за съхранение на гр. Русе, община Русе, бул. "Тутракан" 100, "Складова база за съхранение на гр. Русе, община Русе, бул. "Тутракан" 100, "Складова база за съхранение на с. Еленино, 6047 община Стара Загора, Пласментно-снабдителна база "Стара Загора" , , , , , , Р РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-4/ г. РСС-6/ г. Р Нефт РСС-7/ г. Page 1 of Р г Р г Р г Р г Р г Р г СТ г A г.

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИ

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИ РЕГИСТЪР НА СКЛОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 0602-А-00 0001 Р-17 20 000 202 47 РСС-2/ 0002 0003 0004 000 0006 0007 0008 0009 0010

Подробно

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРА-ЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИСВАНЕ СЪХРАНИТЕЛ РЕГИСТРАЦИОНЕН

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРА-ЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИСВАНЕ СЪХРАНИТЕЛ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ НА Я 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 1 12.03.200 г. "ПЕТРОЛ" АД 1 0001-С-001 R 101 10 000 68 0 48/11.03.200 г. 12.03.200

Подробно

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на ре

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на ре РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за национално значение по ред, дата на регистрация, стр. в регистъра 12/10.10.2005 г. стр. 1 01.07.2019 г. 15/21.04.2007

Подробно

РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР РЕГИСТЪР НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ за периода от 30.04.2019 г. до 30.04.2020 г. РЕГИСТЪР НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ за периода

Подробно

РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР РЕГИСТЪР НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ за периода 30.04.2018 г. - 30.04.2019 г. РЕГИСТЪР НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ за периода

Подробно

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" Пристанища за обществен транспорт с нацио

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция Морска администрация - Варна Пристанища за обществен транспорт с нацио РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на Пристанища /терминали/,

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕШЕНИЕ 2009/712/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 септември 2009 година за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ Пореден номер Име и седалище на фирма Адрес на производствения о

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ Пореден номер Име и седалище на фирма Адрес на производствения о ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ Пореден номер Име и седалище на фирма Адрес на производствения обект Утвърден Стандарт България Уведомително писмо

Подробно

РЕГИСТЪР на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на

РЕГИСТЪР на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на РЕГИСТЪР на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа

Подробно

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто 1 З А П О В Е Д 703 19.08.2019 г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. избори за На основание чл.44, ал.1, т.8,

Подробно

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ Пореден номер Име и седалище на фирма Адрес на производствения о

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ Пореден номер Име и седалище на фирма Адрес на производствения о ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ Пореден номер Име и седалище на фирма Адрес на производствения обект Утвърден Стандарт България Уведомително писмо

Подробно

generated pdf

generated pdf Заповед на кмета на на община Асеновград за местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България четвъртък, 11 април 2019 ОБЩИНА

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С Населено място Адрес 29.04.2017 30.04.2017 01.05.2017 06.05.2017. 07.05.2017 08.05.2017 24.05.2017 Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО

Подробно

№ 85/18

№ 85/18 Програма за отчетите на секция "Праистория" 20 22 февруари 2013 г. ПРОГРАМА ЗА 20 ФЕВРУАРИ, 2013 1.1. на разрешение: 233/03.05.2012 г. доц. д-р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СИРАКОВ - научен със заместник доц. д-р

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о Населено място Адрес 23.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 почивен ден от 10:00ч. до 17:00ч. от

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би Населено място Адрес 06.09.2019 21.09.2019 22.09.2019 23.09.2019 Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 от 10:00ч. до 17:00ч. от 10:00ч. до 14:00ч.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

№ по ред

№ по ред РЕГИОН РУСЕ по ред на удостоверението издадено на... 1. А11-0001 17.07.2003 2. C11-0001 17.07.2003 55 FS, 57 FS 3. А11-0002 24.07.2003 на одобрения тип ФУ от държавния регистър 157,158,159,160,164,172,173,174,178,185,186,

Подробно

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378>

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378> Обособена позиция 6: ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ с обща прогнозна стойност 6802.00 лв. Без ДДС Институт Продукт Технически характеристики Стъклени културални съдове Бехерови чаши от 100 мл Бехерови чаши от 250

Подробно

Донор е мъж на 47 години от Старза Загопра, мозъчна смърт следствие на масивен мозъчен инсулт

Донор е мъж на 47 години от Старза Загопра, мозъчна смърт следствие на масивен мозъчен инсулт Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Звено Пресцентър и връзки с обществеността София-1000, пл.св.неделя 5 тел.9301 107, факс 9811830 Web site: www.mh.government.bg E-mail:

Подробно