ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина Аз и моето семейство Моят път до детската градина Моите права в та Улицата има своите правила 2 Моите права 3 4 Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва собствените си преживявания и осъзнава различните чувства. Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. Осъзнава различните чувства и емоции. Разбира необходимото различно поведение и спазване на правила на място за отдих, на място за развлечение и др. Показва в природен календар метеорологично време и сравнява промените в сезона. Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. Взаимодейства с възрастни, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат. Умее да изразява подходящо чувствата си, да заявява своите нужди и желания, да споделя проблеми и да търси помощ. Разбира предназначението на обществени сгради в близката. Показва познаване на правила за движение по улицата Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с връстници. Обяснява адекватни норми на поведение. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата. Прилага в инсценирани ситуации правилата за поведение и движение по улицата. Взаимодейства с възрастни и връстници и спазва правилата за общуване. Изразява своето право на избор и инициатива сред другите. Прави самооценка на поведението и разбира последиците от нарушаването на правилата в отношенията. Притежава базови представи за правата на детето. Проследяване на постиженията на децата. Познавателна книжка 1, с. 8 Познавателна книжка 1, с. 9 Познавателна книжка 1, с. 8 Познавателна книжка 1, с. 9 Познавателна книжка 1, с. 14 Познавателна книжка 1, с. 15 Познавателна книжка 1, с. 14 Познавателна книжка 1, с. 15

2 5 Плодове и зеленчуци 5 Помагам у дома 5 Плодородна есен 5 У дома 6 Моите приятели 6 Животните през есента 6 Приятелство 6 Животните през есента Има конкретни представи за есенни плодове и зеленчуци. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията от близкото обкръжение. Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. Има конкретна представа за сезонни плодове и зеленчуци. Разбира потребностите на растенията през сезона есен. Взаимодейства с възрастни, като отчита настроението им. Изразява своето право на избор и инициатива при дейности у дома. Описва и обяснява различните роли в семейството и правата и отговорностите, свързани с тях. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници. Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия. Има положително отношение към сътрудничество с другите в съвместни дейности. Познава основни жизнени потребности на животни от близката. Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. Има конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към деца с различия. Взаимодейства с връстници, като отчита настроението им и причините, които го пораждат. Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава. Разбира необходимостта от правила при. Има представа за промените в поведението на някои животни през есента. Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. Познавателна книжка 1, с. 24 Познавателна книжка 1, с. 25 Познавателна книжка 1, с. 24 Познавателна книжка 1, с. 25 Познавателна книжка 1, с. 30 Познавателна книжка 1, с. 31 Познавателна книжка 1, с. 30 Познавателна книжка 1, с. 31

3 7 Есен 7 Великите българи 7 Златна есен 7 Народни будители 8 Полезни храни 8 Аз съм здрав 8 8 Здравословни храни Грижи за здравето 9 Моят ден 9 Какъв ще стана 9 Дневен режим 9 Професии Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните лято и зима. Има представа за многообразието от растителни видове кестен, дъб. Познава правила за опазване на околната. Показва готовност за включване в честването на значими празници. Определя националността си. Разбира потребностите на растенията в сезона. Показва в природен календар метеорологичното време и описва промените в природата през есента. Описва познати климатични промени. Свързва празника със съответните личности Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и др. Изразява национална гордост и отдава почит. Познава правилата за здравословно хранене. Има представа за полезни и вредни храни. Познава правила за собствена защита на здравето. Демонстрира основни хигиенни навици. Познава правилата за здравословно хранене. Обяснява значението на храната като източник на енергия за ежедневното консумиране, порастването и развитието. Има представа за полезни и вредни храни. Познава правила за собствена защита на здравето. Сравнява състояние на здраве и болест. Разбира значението на хигиенните навици за здравето. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня. Познава правила за собствена защита на здравето. Има представа за професии от близкото му обкръжение медицина, услуги. Описва познати професии. Проявява умения за спазване на здравословен дневен режим. Разбира и спазва хигиенни правила. Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората строителство, сигурност, обществен транспорт. Описва професии и отношения между тях. Познавателна книжка 1, с. 40 Природен календар Познавателна книжка 1, с. 41 Познавателна книжка 1, с. 40 Познавателна книжка 1, с. 41 Познавателна книжка 1, с. 46 Познавателна книжка 1, с. 47 Познавателна книжка 1, с. 46 Познавателна книжка 1, с. 47 Познавателна книжка 1, с. 54 Познавателна книжка 1, с. 55 Познавателна книжка 1, с. 54 Познавателна книжка 1, с. 55

4 10 Обичам да играя 10 Природни бедствия 10 Играем заедно 10 Природни бедствия 11 Вълшебните думи 11 Аз спортувам 11 Аз съм учтив 11 Обичам да спортувам Има конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Спазва правила на общуване в малки групи от връстници. Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи. Познава някои правила за безопасност при буря, наводнение, пожар, снеговалеж. Изграждане на адекватна представа за близката обкръжаваща. Има конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към деца и възрастни с различия. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причините, които го създават. Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава. Познава и обяснява някои правила за безопасност при пожар, наводнение, силен снеговалеж, поледица. Описва природозащитни инициативи на възрастни. Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници. Придобиване на култура на поведение и социални умения за общуване. Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и материали за спортни игри. Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели. Показва положително отношение към двигателната дейност. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и причините, които го пораждат. Осъзнава различните чувства. Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. Може да обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и. Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения за спортни игри. Избира игрови действия съобразно особеностите на съоръженията. Показва положително отношение към развиване на двигателните качества сила и издръжливост. Познавателна книжка 1, с. 62 Познавателна книжка 1, с. 63 Познавателна книжка 1, с. 60 Познавателна книжка 1, с. 61 Табло Познавателна книжка 1, с. 70 Познавателна книжка 1, с. 71 Познавателна книжка 1, с. 70 Познавателна книжка 1, с. 71

5 Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в два сезона есен, зима. Има представа за промените, които настъпват в природата през зимата. Познава типични признаци на времето град, дъжд, сняг, мъгла. Познава някои правила за безопасност при поледица, снеговалеж. Разбира потребностите на растенията през зимата. Описва значението на водата и почвата за развитието на растения та. Показва в природен календар метеорологично време и сравнява промените в природата през зимата. Описва познати климатични промени. Познава и описва типични признаци на времето слана, роса, мъгла, скреж. Показва в природен календар метеорологично време и сравнява промени в сезона. Обяснява предназначение на игрови средства и материали за игри в снега. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници. Има положително отношение към общуване с другите в съвместни дейности. Има представа за норми и правила за опазване на чистота в близката. Има представа от начините за разделно събиране на отпадъци. Обяснява предназначението на игрови средства и съоръжения за игри в снега. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници. Развива базови умения за общуване в процеса на игровата дейност в мултикултурна. Обяснява природозащитна дейност на хората и грижи за чиста природна. Има представа от начините за разделно събиране на отпадъци. Умее да поддържа чистота в близката и разбира нейното значение. 12 Бяла зима 12 Природни явления 12 Зима е Чудеса в природата 13 На пързалката 13 Чиста е нашата улица 13 Зимни игри 13 Чисто и безопасно Познавателна книжка 1, с. 76 Познавателна книжка 1, с. 77 Познавателна книжка 1, с. 76 Познавателна книжка 1, с. 77 Познавателна книжка 1, с. 84 Познавателна книжка 1, с. 85 Познавателна книжка 1, с. 84 Познавателна книжка 1, с. 85

6 14 Коледни вълнения 14 Внимание! Улица 14 Бъдни вечер 14 Улично движение 15 Моето родно място 15 Зимуващи птици 15 Моят роден край 15 Грижа за зимуващите птици Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на фолклорни празници Бъдни вечер, Коледа. Свързва традиционни ритуали със съответни празници Отнася се толерантно към прояви на културни различия. Показва познаване на правила за движение по улицата. Пресъздава в ситуативни игри правилата за движение и поведение на улицата. Свързва традиционните ритуали със съответния празник. Спазва основните елементи от протокола на поведение при фолк лорен празник Бъдни вечер. Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията. Познава и спазва правилата за движение по улицата. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата и в превозно средство. Разбира предназначението на обществени сгради в близката. Описва родното селище. Посочва природни и исторически забележителности в родното място. Описва начин на хранене на познати животни птици. Посочва грижите, които трябва да се полагат за птиците през зимата. Има представи за обекти и забележителности в родното място. Запознаване с някои традиции в родното място. Ориентира се в различието между гражданин на Република България и жител на.... Има представа за промените в поведението на зимуващи птици. Познава и обяснява потребностите на зимуващите птици и посочва грижите, които трябва да се полагат за тях. Познавателна книжка 2, с. 8 Познавателна книжка 2, с. 9 Познавателна книжка 2, с. 8 Познавателна книжка 2, с. 9 Познавателна книжка 2, с. 16 Познавателна книжка 2, с. 17 Познавателна книжка 2, с. 16 Познавателна книжка 2, с. 17

7 16 Аз празнувам 16 Има и такива растения 16 Зимни празници Има и такива растения София нашата столица 17 Ако се загубя 17 Нашата столица 17 Телефон 112 Свързва традиционни ритуали със съответните празници. Има представа за празници и обичаи, традиционни за други културни общности. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Има представа за многообразието от растителни видове слънчоглед, кактус, еделвайс, водна лилия. Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им. Назовава лични, фолклорни празници, местни обичаи и традиции. Свързва традиционни ритуали със съответните празници. Отнася се толерантно към прояви на културни различия. Има представа за многообразието от растителни видове роза, коприва, мимоза. Обяснява грижи за чиста природна. Описва значението на водата и почвата за живота на растенията. Разбира предназначението на някои обществени сгради в столицата. Разпознава известни забележителности на столицата. Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица. Има представа за професии от близкото обкръжение полицейски служител. Разпознава и разбира предназначението на обществени сгради в столицата. Познава и назовава известни забележителности на столицата. Разбира и демонстрира адекватни норми на поведение спрямо поз нати и непознати за него лица. Умее да търси помощ, когато има нужда. Разпознава местните органи за ред и сигурност и има представа за тяхната дейност, свързана със спазването на правата на децата. Познавателна книжка 2, с. 22 Познавателна книжка 2, с. 23 Познавателна книжка 2, с. 22 Познавателна книжка 2, с. 23 Познавателна книжка 2, с. 30 Познавателна книжка 2, с. 31 Познавателна книжка 2, с. 30 Познавателна книжка 2, с. 31

8 Описва домашни животни и начини на хранене. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение. Има конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Спазва правила на общуване в групи от връстници. Осъзнава различните чувства. Придобива социални умения за общуване и култура на поведение. Познава основни жизнени потребности на някои животни птицечовка, мравояд, паун. Има представа за многообразието на животинските видове. Разбира и описва природозащитни инициативи за опазване на животните. Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. Изразява своето право на избор и инициатива сред другите. 18 Домашни животни 18 Аз съм учтив Има и такива животни Еднакви и различни 19 Ден и нощ 19 Воден свят 19 Денонощие 19 Влечуги 20 България моята родина 20 Въздух и вода Разпознава Слънцето, Луната и звездите. Опознава ярки и емоционално привлекателни обекти. Описва познати животни от близката. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животните. Има представа за промените в природата през деня и нощта. Описва животни, за които е характерна появата им през нощта. Описва животни от близката влечуги. Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. Има представа от многообразието на животинските видове. Разбира и описва природозащитни инициативи на хората за опазване на животните. Знае името на страната ни, определя националността си, разпознава националния флаг. Запознава се с националните. Посочва известни паметници, свързани с историята на България паметник на Шипка, паметник на Христо Ботев, паметник 1300 години България в Шумен, паметник на Цар Освободител. Описва значението на някои свойства на водата и въздуха за живота на хората. Разбира нуждата от опазването на чистотата на въздуха и водата. Познавателна книжка 2, с. 38 Познавателна книжка 2, с. 39 Познавателна книжка 2, с. 38 Познавателна книжка 2, с. 39 Познавателна книжка 2, с. 46 Познавателна книжка 2, с. 47 Познавателна книжка 2, с. 46 Познавателна книжка 2, с. 47 Познавателна книжка 2, с. 52 Познавателна книжка 2, с. 53

9 20 Моята родина 20 Кръговрат на водата 21 Игра на двора 21 Васил Левски 21 Игри без край Апостола на свободата Домашни любимци 22 Нашата планета 22 Грижи за домашните любимци 22 Космос Разпознава националния флаг и химн и реагира, като изразява национална гордост. Описва обекти и забележителности в Република България. Определя националната си идентичност. Ориентира се в различието между гражданин на Република България и жител на.... Описва значението на водата за живота на хората. Има представа от кръговрата на водата в природата. Обяснява дейностите на човека за чиста природна. Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за игри. Придобива социални умения за общуване в игрова дейност. Показва готовност да се включва в подготовката и честването на значими официални празници. Има конкретна представа за делото на Васил Левски. Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за игри навън. Изразява своето право на избор и инициатива сред другите. Свързва конкретните чествания със съответната личност Васил Левски. Изразява национална гордост и отдава почит. Описва познати животни и начини на хранене. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение. Разпознава Слънцето, Луната и звездите. Опознава ярки и емоционално привлекателни обекти. Описва познати животни от близкото обкръжение домашни любимци. Обяснява грижите, които трябва да се полагат за домашните любимци. Разпознава и описва Слънцето, Луната и звездите. Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията. Познавателна книжка 2, с. 52 Познавателна книжка 2, с. 53 Познавателна книжка 2, с. 60 Познавателна книжка 2, с. 61 Познавателна книжка 2, с. 60 Познавателна книжка 2, с. 61 Познавателна книжка 2, с. 66 Познавателна книжка 2, с. 67 Познавателна книжка 2, с. 66 Познавателна книжка 2, с. 67

10 23 Български символи 23 Диви животни Българските символи и традиции Живот на полюсите 24 Баба Марта България празнува Легенда за мартеницата 3 март национален празник Сравнява предмети, които са част от фолклорната и празнична. Има представа за национални и традиции. Описва познати животни и начин на хранене. Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животните. Назовава фолклорни празници, местни обичаи и традиции. Ориентира се в символиката и ритуалността на популярни български празници. Познава основни жизнени потребности на животни от отдалечени местности полюси. Има представа за многообразието на животинските видове. Разбира и описва природозащитни инициативи за опазване на животните. Поздравява по повод на конкретен празник Баба Марта. Има представа за националните традиции, свързани с празника. Разпознава националния флаг и определя националността си. Разбира и спазва основните моменти от протокола на поведение при честване на националния празник. Разбира, че националният празник е общ за всички граждани на страната. Свързва традиционни ритуали със съответния празник Баба Марта. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична, и използва поздрави за употребата им. Усвоява знания за празници, обичаи и традиции на различни културни общности у дома. Свързва конкретния празник със съответните събития Трети март. Разбира и спазва основните елементи от протокола при честване на националния празник. Уважава и цени националните символи и ритуали. Изразява национална гордост и отдава почит. Познавателна книжка 2, с. 76 Познавателна книжка 2, с. 77 Познавателна книжка 2, с. 76 Познавателна книжка 2, с. 77 Познавателна книжка 2, с. 82 Познавателна книжка 2, с. 83 Познавателна книжка 2, с. 82 Познавателна книжка 2, с. 83

11 25 За мама 25 В парка Зеленото богатство на земята Празникът на мама 26 При лекаря 26 Пролет 26 Кой се грижи за нашето здраве? 26 Пролет е... Разпознава празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката за празника на мама. Изразява и показва привързаност и обич към майката. Има представа за многообразието от растителни видове кестен, бреза. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Разбира потребностите на растенията през различните сезони. Има представа за многообразието на растителните видове. Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата. Разпознава празнична и показва умения да се включи в подготовката на празника. Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на лични празници. Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията. Има представа за професии от близкото му обкръжение лекар, медицинска сестра. Показва познаване на правила на поведение на обществени места. Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните зима, пролет. Има представа от многообразието на растителни видове през пролет та. Има представа за професии от областта на медицината. Разбира необходимото поведение и спазване на правила на обществени места. Сравнява състояние на здраве и болест. Разбира потребностите на растенията през пролетта. Показва в природен календар метеорологично време и сравнява промените в природата през пролетта. Описва познати климатични промени. Познавателна книжка 3, с. 8 Познавателна книжка 3, с. 9 Познавателна книжка 3, с. 8 Познавателна книжка 3, с. 9 Познавателна книжка 3, с. 14 Познавателна книжка 3, с. 15 Познавателна книжка 3, с. 14 Познавателна книжка 3, с. 15

12 Назовава познати животни и техните малки. Има представа от многообразието на животински видове. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение. Обяснява природозащитна дейност на човека и грижите за чиста природна. Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни. Свързва животните и техните природни семейства ято, стадо, рояк. Разбира и описва природозащитни инициативи за опазване на животните. Описва познати животни. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение. Познава и назовава билките лайка, бял равнец, жълт кантарион. Познава правила за собствена защита на здравето. Има представа за промените в поведението на прелетните птици. Разбира и описва природозащитни инициативи за опазване на птиците. Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията билки. Разбира и обяснява ползата от билките за здравето на човека. Има представа от многообразието на растителните видове. Посочва известни природни забележителности на България и родното място. Работи продуктивно в партньорство и екипност Игра сред природата Животните и малките им Опазваме природата Животински семейства 28 Отново у дома 28 Билки 28 Прелетни птици 28 Природа и здраве Проект Красива България Грижа за цветята у дома Показва познаване на правила на поведение при игри и разходки в парка, планината. Работи продуктивно в партньорство и екипност. Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги полива. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията от близкото обкръжение. Познавателна книжка 3, с. 24 Познавателна книжка 3, с. 25 Познавателна книжка 3, с. 24 Познавателна книжка 3, с. 25 Познавателна книжка 3, с. 30 Познавателна книжка 3, с. 31 Познавателна книжка 3, с. 30 Познавателна книжка 3, с. 31 Познавателна книжка 3, с. 38 Познавателна книжка 3, с. 39

13 29 29 Проект Аз съм българче Грижа за растенията 30 Моите книжки От зрънцето до житния клас Аз ще бъда ученик 30 Зърнени храни 31 Великден 31 Децата по света Изразява национална гордост. Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. Определя националната си идентичност. Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите. Разбира и назовава някои условия за развитие на растенията у дома. Описва значението на водата и почвата за живота на растенията. Обяснява и описва грижите, които трябва да се полагат за растения та от близкото обкръжение. Има представа за професии от близкото му обкръжение. Разбира функциите и предназначението на книгите. Има представа от многообразието на растителни видове зърнени растения. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Има конкретна представа за социалната роля ученик. Има представа за училището класна стая, обзавеждане, учебни пособия, необходими на ученика. Разбира и назовава някои условия за развитие на растенията зърнени. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Назовава основни жизнени фактори за развитие на растенията. Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на фолклорни и лични празници Лазаровден, Цветница, Великден. Поздравява по повод конкретен празник Великден. Свързва традиционни ритуали със съответните празници. Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия. Открива прилики и разлики с другите хора. Познавателна книжка 3, с. 38 Познавателна книжка 3, с. 39 Познавателна книжка 3, с. 46 Познавателна книжка 3, с. 47 Познавателна книжка 3, с. 44 Познавателна книжка 3, с. 45 Познавателна книжка 3, с. 54 Познавателна книжка 3, с. 55

14 31 Пролетни празници 31 Децата на Европа 32 На екскурзия 32 Природен календар 32 В планината Природен календар Празник на буквите 33 Рожден ден Свързва конкретни празници с основните елементи от протокола на поведение при честване на лични и фолклорни празници Лазаровден, Цветница, Великден. Сравнява предмети, които са част от фолклорната. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията. Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. Има конкретни представи за проява на доверие към другите. Разпознава обществени сгради и паметници в европейски градове. Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение. Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните. Описва природозащитни инициативи по опазване на природата. Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници. Обяснява природозащитна дейност на човека и грижите за чиста природа. Показва в природен календар метеорологично време и сравнява промените в сезоните. Разбира и спазва елементи от протокола при честване на 24 май. Разбира, че националните празници са общи за всички граждани на страната. Разбира и спазва основните елементи от протокола при честване на лични празници. Поздравява по повод конкретен празник рожден ден. Познавателна книжка 3, с. 54 Познавателна книжка 3, с. 55 Табло Познавателна книжка 3, с. 60 Познавателна книжка 3, с. 61 Познавателна книжка 3, с. 60 Познавателна книжка 3, с. 61 Познавателна книжка 3, с. 68 Познавателна книжка 3, с. 69

15 Ден на славянската писменост Парад на Българската армия Празник на детето 34 Лятото идва 34 Ден на детето 34 Ваканция Свързва конкретния празник със съответните личности Кирил и Методий. Изразява национална гордост и отдава почит към делото на св. св.кирил и Методий. Свързва конкретния празник и чествания със съответната дата шести май. Изразява национална гордост. Уважава и цени национални символи и ритуали. Разпознава празнична и показва готовност и умения да се включи в честването на празника 1 юни. Отнася се толерантно към прояви на културни различия. Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени през сезоните пролет, лято. Познава правила за опазване на природната. Разпознава празнична и показва умения за включване в празника. Проявява толерантност към деца с различия. Отнася се толерантно към изяви на културни различия. Разбира необходимото различно поведение и спазване на правила на място за отдих, на място за развлечение и др. Изразява своето право на избор и инициатива сред другите. Проследяване на постиженията на децата. Познавателна книжка 3, с. 68 Познавателна книжка 3, с. 69 Познавателна книжка 3, с. 76 Познавателна книжка 3, с. 77 Познавателна книжка 3, с. 76 Познавателна книжка 3, с. 77

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Околен свят съобразно възможностите за реализация на темите и постигане на очакван

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Околен свят съобразно възможностите за реализация на темите и постигане на очакван Примерно разпределение образователното съдържание по правление Околен свят съобразно възможностите за реализация темите и постигане очакваните резултати IX/1. СОО, IX/2. СОО, X/5. СОО, 1. Вече порасх СПНО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО

Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Гражданското образование е насочено към

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 12.01. Стадион Септемвриград или площад Септември МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БАБУГЕРСКИТЕ МАСКИ И ИГРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03 Уч. сед м. 1 2 дата 19.09. Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще 26.09. Права, задълженя отговорност 3 03.10. 4 10.10. 5 17.10. 6 24.10. 7 Урочна еднца за Компетентност

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg УТВЪРДИЛ: Директор: Пепа Пенчева ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Slide 1

Slide 1 16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ОБЩУВАНЕТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ: МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Подробно

Прфесионална гимназия по механоелектротехника “Ген

Прфесионална гимназия по механоелектротехника “Ген СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: soudabnik.com Приложение

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари 01.01.2013 г. Земен -площада Новогодишна наздравица Община, НЧ Р.Хаджиева 0886177098

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно