FILE EXPLORER FILE EXPLORER Е ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ, КОЯТО В ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ СЕ НАРИЧАШЕ WINDOWS EXPLORER. В ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "FILE EXPLORER FILE EXPLORER Е ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ, КОЯТО В ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ СЕ НАРИЧАШЕ WINDOWS EXPLORER. В ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИ"

Препис

1 FILE EXPLORER FILE EXPLORER Е ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ, КОЯТО В ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ СЕ НАРИЧАШЕ WINDOWS EXPLORER. В ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ СА НАПРАВЕНИ НЯКОИ ПОДОБРЕНИЯ, КОИТО УЛЕСНЯВАТ РАБОТАТА. РАБОТИ СЕ СЪС СЪЩИЯ ТИП ЛЕНТА (RIBBON), КАКТО ВЪВ ВЕРСИИТЕ НА MS OFFICE 7 И НАГОРЕ, Т.Е. ЛЕНТАТА СЕ ПРОМЕНЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МЕНЮТА И РАЗЛИЧНИТЕ МАРКИРАНИ ОБЕКТИ. CUSTOMIZE QUICK ACCESS TOOLBARS В горния ляв ъгъл се намира лентата за бърз достъп Customize Quick Access Toolbars, от която можете да изберете кои команди да се виждат, за да работите по-лесно. Тук има и бутон за създаване на нова папка. След това е лентата с менютата, която се променя в зависимост от това, какво сме маркирали, дали устройство, папка, файл и т.н. ADDRESS BAR 1

2 Вляво на лентата Address bar има 3 бутона BACK, FORWARD И UP. Бутонът UP ви отваря една локацията нагоре (външната папка, спрямо мястото където сме). ЛЕНТАТА RIBBON меню VIEW: настройва изгледа, като командите са разделени по групи. Групата Panes задава как да изглеждат панелите: Navigation pane задава изгледа на левия панел; Preview pane показва съдържанието на файла, който сте маркирали; Details pane ви показва свойствата на файла. Групата Layout задава размера и подредбата на иконите в десния панел големи икони, малки икони, списък, детайлно виждане и т.н. Групата Current View: сортира (Sort by) по зададен признак; групира (Group by) по зададен признак; добавя нови колони (Add Columns) в детайлната справка; разширява колоните (Size all columns to fit) с информация до най-подходящата ширина. Групата Show/Hide: Item check box поставя check box пред маркираните от нас имена; File name extensions прави видимо разширението (типа) на файла; Hidden items показва или скрива файловете и папките, които са маркирани като скрити; Hide selected item скрива маркираните заглавия. В горното изображение са включени File name extensions за всички файлове и Item check box за маркираните файлове. 2

3 КОГАТО Е МАРКИРАН ФАЙЛ МЕНЮТО HOME ИЗГЛЕЖДА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: Групата Clipboard са известните ни команди за копиране и местене, като има и команда за копиране на път до файл или папка (Copy path). Групата Organize копира, мести, преименува и изтрива файлове и папки. Групата New създава нови папки и файлове. Групата Open показва свойствата на файла, отваря файла с избрано от вас приложение или с приложението по подразбиране и т.н. Групата Select маркира всичко (Select all); размаркира (Select none); обръща селекцията (Inverse selection). За маркиране можете да използвате и клавишни комбинации: с помощта на клавиша Ctrl се маркират избрани (раздалечени) имена; с помощта на клавиша Shift се маркира непрекъсната група от имена; с помощта на Ctrl+А се маркира на всичко. 3

4 КОГАТО Е МАРКИРАНО THIS PC ЕКРАНЪТ ИЗГЛЕЖДА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН, КАТО СЕ ПОЯВЯВА И МЕНЮ COMPUTER: КОГАТО Е МАРКИРАНО ДИСКОВО УСТРОЙСТВО ЕКРАНЪТ ИЗГЛЕЖДА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН, КАТО СЕ ПОЯВЯВА И МЕНЮ DRIVE TOOLS (MANAGE): КОГАТО Е МАРКИРАНА ПАПКА ИЛИ ФАЙЛ В МЕНЮТО SHARE ИМАТЕ: бутон за запис върху диск Burn to disk; бутон за архивиране с вградения архиватор Zip; ако сте маркирали архивиран файл се появява и команда Extract. 4

5 РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПАПКА Застанете на мястото (устройства или папка), където искате да създадете вашата папка и изберете една от следните възможности: бутона New folder от Quick Access Tolbars; бутона New folder от лентата Ribbon; с десен бутон кликвате в бялото поле на прозореца и от New изберете Folder. Въведете името на папката, което се състои от 1 до 256 символа и натискате клавиша Enter. 5

6 КОПИРАНЕ И МЕСТЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ 1. Маркирайте обектите които искате да копирате или местите и изберете една от следните възможности: Copy или Cut от групата Clipboard на лентата Ribbon; Copy to или Move to от групата Organize на лентата Ribbon; Изберете от контекстното меню Copy или Cut; Можете да копирате и местите с известните клавишни комбинации Ctrl+C (Copy), Ctrl+X (Cut), Ctrl+V (Paste); Можете да копирате и местите с влачене (така нареченото бързо копиране и местене без използване на Clipboard) когато влачите с натиснат клавиш Ctrl се разбира копиране (Copy), а без натиснати клавиши се разбира местене (Move). 2. След това застанете в папката или устройството на което искате да копирате и задайте командата Paste, като използвате един от описаните по-горе начини. Забележка: В тази версия в групата Clipboard на лентата Ribbon имате и команда Copy path, чрез която може да копираме и пътя до файла. 6

7 ТРИЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ Маркирайте файла или папката, които искате да изтриете и изберете една от следните възможности: бутона Delete от Quick Access Tolbars; бутона Delete от лентата Ribbon; от клавиатурата натискате клавиша Delete; от контекстното меню (десен бутон) върху избрания обект изберете Delete. ИЗТРИТИТЕ ОТ ВАС ОБЕКТИ (САМО АКО СА ОТ ВАШИЯ КОМПЮТЪР, А НЕ ОТ ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА) ОТИВАТ В ЕДНА СПЕЦИАЛНА ПАПКА RECYCLE BIN. АКО ИСКАТЕ ДА ИЗТРИЕТЕ ОБЕКТ ОТ ПАПКАТА RECYCLE BIN, ЩЕ ВИ ИСКА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ЗАЩОТО ОБЕКТА ЩЕ СЕ ИЗТРИЕ ОКОНЧАТЕЛНО. На Desktop RECYCLE BIN изглежда така: Пълна папка Празна папка 7

8 ПАПКА RECYCLE BIN ИМА СЛЕДНИЯ ИЗГЛЕД И ВЪЗМОЖНОСТИ: Командата Empty the Recycle Bin за изтриване съдържанието на папката Recycle Bin; Командата Restore all items връща всички обекти на местата, откъдето са изтрити; Командата Restore this items връща само маркирания от вас обект; Командата Recycle Bin Properties ви показва размера на Recycle Bin, който вие можете да промените. 8

9 ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ Преименуване на папка Маркирайте папката, която искате да преименувате и изберете една от следните възможности: бутона Rename от Quick Access Toolbars; бутона Rename от лентата Ribbon; с десен бутон върху маркираната папка и изберете командата Rename; кликвате 2 пъти бавно върху името. Въведете името на папката, което се състои от 1 до 256 символа и натискате клавиша Enter. Ако въвеждате новото име, докато старото е маркирано замяна т.е. старото име се изтрива и на негово място застава новото. става Ако кликнете с мишката още веднъж в полето с името то става текстово поле с курсор в него, който можете да позиционирате и да добавяте или изтривате текст към старото име. Преименуване на файлове Маркирайте файла които искате да преименувате, като правилата са същите, както описаните по-горе за папки и въведете новото име. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ФАЙЛОВЕТЕ ОСВЕН МЯСТО И ИМЕ ИМАТ И ТИП (РАЗШИРЕНИЕ, EXTENSION), КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТРИВА ИЛИ РАЗВАЛЯ. 9

10 ТИПОВЕ ФАЙЛОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ МНОГО ТИПОВЕ ФАЙЛОВЕ, КАТО НЯКОИ ОТ ПО-ИЗВЕСТНИТЕ СА: doc, docx, txt bmp, gif, jpg, png wav, mp3, mid rar, zip, 7z ехе, com xls, xlsx ppt, pptx текстови файлове графични файлове музикални файлове архивирани файлове изпълними файлове файлове от Excel файлове от PowerPoint Типът на файла показва с коя програма е създаден файла и как трябва да се отвори. Ако промените или изтриете типа на файла се появява долното съобщение, на което обикновено се отговаря No. Ако сте отговорили с Yes и сте изтрили типа на файла Text000u.docx, той изглежда така т.е. няма отпред логото на програмата с която е създаден и типа на файла е непознат за Windows. Ако решите да отворите такъв файл, излиза съобщение в което Windows ви пита с коя програма да отвори този файл. 10

11 Ако нямате инсталирана програма за архивиране на вашия компютър можете да използвате вградения архиватор на Windows 8.1, който работи по същия начин, както архиватора на Windows 7: 1) Кликвате с десен бутон върху па ката или файла, които искате да архивирате; 2) Избирате от контекстното меню Send to; 3) След това избирате Compressed (zipped) folder. 11

ЕКРАНЪТ НА MS WORD 2016 ЛЕНТА RIBBON, РАЗДЕЛИ (TABS), ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ, ЕТАПИ НА ТЕКСТООБРАБОТКАТА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ, МАРКИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, РЕДАК

ЕКРАНЪТ НА MS WORD 2016 ЛЕНТА RIBBON, РАЗДЕЛИ (TABS), ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ, ЕТАПИ НА ТЕКСТООБРАБОТКАТА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ, МАРКИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, РЕДАК ЕКРАНЪТ НА MS WORD 2016 ЛЕНТА RIBBON, РАЗДЕЛИ (TABS), ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ, ЕТАПИ НА ТЕКСТООБРАБОТКАТА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ, МАРКИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ MS Word е програма за обработка на текст. Когато

Подробно

Paint.net

Paint.net Paint.net Урок 1 запознаване с различни разширения и слоеве Какво е разширение на един файл? Както знаете, всеки един файл си има име и разширение. Как изгелжда това: Име Разширение Името е уникално за

Подробно

ЕКРАНЪТ НА MS EXCEL 2016 ЛЕНТА RIBBON, СТРАНИЦИ (TABS), ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ, ФОРМАТИРАНЕ Програмата MS Excel служи за обработка на таблици и извършване

ЕКРАНЪТ НА MS EXCEL 2016 ЛЕНТА RIBBON, СТРАНИЦИ (TABS), ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ, ФОРМАТИРАНЕ Програмата MS Excel служи за обработка на таблици и извършване ЕКРАНЪТ НА MS EXCEL 2016 ЛЕНТА RIBBON, СТРАНИЦИ (TABS), ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ, ФОРМАТИРАНЕ Програмата MS Excel служи за обработка на таблици и извършване на пресмятания, както и за представяне на числова

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE)

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE) 1 M AILINGS MAIL M ERGE Възможността за сливане на документи (Mail Merge) обединява главен документ (съдържание на писмото) със списък на получатели (таблица на Word, Excel или Access), за да генерира

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

Относителни, абсолютни и смесени адреси

Относителни, абсолютни и смесени адреси СПЕЦИАЛНО КОПИРАНЕ. СОРТИРАНЕ И ФИЛТРИРАНЕ. СЕРИИ. ОТНОСИТЕЛНИ, АБСОЛЮТНИ И СМЕСЕНИ АДРЕСИ. ЛОГИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ IF. СПЕЦИАЛНО КОПИРАНЕ Ако използвате командите Copy и Paste, за да копирате от едно място

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Използване на Гугъл Диск

Използване на Гугъл Диск Използване на Гугъл Диск Основни действия, създаване на папки, документи и таблици Какво е Гугъл Диск (или Google Drive)? Google Drive е виртуален облак за съхранение, който може да използвате, за да пренасяте

Подробно

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил или по създаден от вас потребителски стил. По подразбиране

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Слоеве. Показване и скриване на панела. Увеличаване и намаляване на иконите. Преименуване на слой. Избор. Създаване. Показване и скриване

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Запознаване с Microsoft Windows Desktop Search Microsoft Windows Desktop Search е най-бързият начин за търсене на различни типове файлове в компютъра,

Запознаване с Microsoft Windows Desktop Search Microsoft Windows Desktop Search е най-бързият начин за търсене на различни типове файлове в компютъра, Запознаване с Microsoft Windows Desktop Search Microsoft Windows Desktop Search е най-бързият начин за търсене на различни типове файлове в компютъра, като например документи, снимки, видео и музика. Windows

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Microsoft Word - Primer3_1.doc

Microsoft Word - Primer3_1.doc 3.1.) Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy Стартирайте текстовия редактор Galaxy, използвайки опциите : Start > Programs > WARP > Galaxy 3.1.1.

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

1

1 1. Общи MPdemo е аудио плеър използващ BASS библиотеките. Той може да възпроизвежда широк набор от аудио файлове, аудио CD и интернет радио. Има три режима на работа: а) Възпроизвеждане на аудио файлове

Подробно

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева)

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

MS WORD 2016 Н А С Т Р О Й К И Н А С Т Р А Н И Ц А Настройките на страница се правят от меню Layout (оформление на страница), групата команди Page Set

MS WORD 2016 Н А С Т Р О Й К И Н А С Т Р А Н И Ц А Настройките на страница се правят от меню Layout (оформление на страница), групата команди Page Set MS WORD 2016 Н А С Т Р О Й К И Н А С Т Р А Н И Ц А Настройките на страница се правят от меню Layout (оформление на страница), групата команди Page Setup (настройки на страница), като се дефинират: Margins

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Формуляри

Формуляри 1. Основни тагове при изграждане на формуляр (form) - отварящ таг, затварящ таг - таг input, който може да съдържа няколко атрибута, няма затварящ таг и затова наклонената затваряща черта се изписва в

Подробно