ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове на ВСС Димитър Иванов Думбанов Въздържал се Димитър Иванов Думбанов Лозан Панов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Георги Колев Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов

2 Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Милка Итова Димитър Иванов Думбанов Димитър Иванов Думбанов Гласували: Резултати от избор 2. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Ивайловград Членове на ВСС Калоян Симеонов Петров Въздържал се Калоян Симеонов Петров Лозан Панов Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Въздържал се Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Калоян Симеонов Петров Милка Итова Калоян Симеонов Петров Гласували: Резултати от избор 3. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом Членове на ВСС Росен Обретинов Станев Въздържал се Росен Обретинов Станев

3 Лозан Панов Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Росен Обретинов Станев Гласували: Резултати от избор 4. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тутракан Членове на ВСС Павлинка Георгиева Алекова Въздържал се Лозан Панов Милка Итова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова

4 Павлинка Георгиева Алекова Павлинка Георгиева Алекова Гласували: Предложение за спиране производството по дисциплинарно дело 43/2015 г. по описа на ВСС. Лозан Панов Георги Колев Милка Итова Гласували: Проект на решение по предложението на петима членове на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева - съдия в Софийски градски съд.

5 Георги Колев Сотир Цацаров Лозан Панов Въздържал се Въздържал се Въздържал се Въздържал се Гласували: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 6/2015 г. по описа на ВСС. Решение на състава Не налага наказание Милка Итова Георги Колев

6 Сотир Цацаров Гласували: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 42/2015 г. по описа на ВСС. Георги Колев Милка Итова Сотир Цацаров Лозан Панов Въздържал се Гласували: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 22/2015 г. по описа на ВСС. Лозан Панов

7 Милка Итова Въздържал се Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Лидия Христова Стоянова Сотир Цацаров Милка Итова Георги Колев Лозан Панов Гласували:

8 17. Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Теодора Георгиева Нинова Сотир Цацаров Милка Итова Лозан Панов Георги Колев Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Игнат Иванов Георгиев Сотир Цацаров Лозан Панов Милка Итова

9 Георги Колев Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Любомир Василев Крумов Милка Итова Сотир Цацаров Лозан Панов Георги Колев Гласували:

10 17. Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Генади Йорданов Георгиев Милка Итова Сотир Цацаров Георги Колев Лозан Панов Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Мария Господинова Нейкова Георги Колев

11 Милка Итова Лозан Панов Сотир Цацаров Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Любка Димитрова Кабзималска Милка Итова Сотир Цацаров Лозан Панов Георги Колев

12 Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Стефка Станева Мулячка Милка Итова Сотир Цацаров Георги Колев Лозан Панов Гласували: Проект на решение относно освобождаване на магистрати от заеманата длъжност във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Александър Мумджиев Милка Итова

13 Георги Колев Сотир Цацаров Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Светлана Георгиева Бошнакова на длъжност прокурор във Върховна касационна прокуратура. Георги Колев Лозан Панов Милка Итова Сотир Цацаров

14 Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Янка Стоянова Гочева на длъжност прокурор в АП София І вариант Лозан Панов Георги Колев Милка Итова Въздържал се Въздържал се Въздържал се Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Янка Стоянова Гочева на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград. ІІ вариант

15 Лозан Панов Георги Колев Милка Итова Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Албена Йорданова Кузманова на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик. І вариант Милка Итова Лозан Панов Въздържал се Въздържал се

16 Георги Колев Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Албена Йорданова Кузманова на длъжност прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик. ІІ вариант Лозан Панов Милка Итова Георги Колев Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Албена Йорданова Кузманова на длъжност прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик. прегласуване ІІ вариант

17 Георги Колев Милка Итова Лозан Панов Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Албена Кирилова Костова на длъжност прокурор в Апелативна прокуратура София. І вариант Милка Итова Лозан Панов Въздържал се

18 Георги Колев Въздържал се Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Албена Кирилова Костова на длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура. ІІ вариант Георги Колев Лозан Панов Милка Итова Гласували:

19 22. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Любомир Иванов Георгиев на длъжност следовател в НСС. І вариант Георги Колев Милка Итова Лозан Панов Въздържал се Въздържал се Гласували: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за възстановяване, на основание чл. 50 от ЗСВ, на Любомир Иванов Георгиев на длъжност следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. ІІ вариант Милка Итова

20 Лозан Панов Георги Колев Гласували: Проект на решение за възстановяване на харинка Димитрова Тодорова на основание чл. 50 от ЗСВ. Лозан Панов Милка Итова Георги Колев Гласували:

21 24. Проект на решение по молбата на Весела Стоянова Николова за възстановяване на основание чл. 50 от ЗСВ. на длъжност съдия във ВАС І вариант Лозан Панов Георги Колев Милка Итова Въздържал се Въздържал се Въздържал се Гласували: Проект на решение по молбата на Весела Стоянова Николова за възстановяване на основание чл. 50 от ЗСВ. на длъжност съдия в Административен съд София ІІ вариант Милка Итова Лозан Панов Георги Колев

22 Гласували: Проект на решение по молбата на Димана Николова Йосифова за възстановяване на основание чл. 50 от ЗСВ. І вариант - съдия във ВАС Лозан Панов Милка Итова Георги Колев Въздържал се Въздържал се Въздържал се Гласували:

23 25. Проект на решение по молбата на Димана Николова Йосифова за възстановяване на основание чл. 50 от ЗСВ. ІІ вариант съдия в СГС Милка Итова Лозан Панов Георги Колев Гласували: Проект на решение за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт. Лозан Панов Георги Колев

24 Гласували: Лозан Панов Георги Колев Гласували: Проект на решение относно изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието. Вариант по предложение на КПА.

25 11. Проект на решение за отмяна на решение на Висшия съдебен съвет по пр. 10/ г., т. 16.

26 12. Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните съдилища и прокуратури за избор на членове на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. Гласували: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието /отложена от заседание на ВСС г., т. 17. Гласували:

27 16. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждане на конкурс за първоначално назначаване на длъжността прокурор в районните прокуратури, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по пр. 62/ г. Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за поощряване на Йорданка Иванова Костова - съдия във Върховен административен съд.

28 Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за освобождаване на Йорданка Иванова Костова от заеманата длъжност съдия във Върховен административен съд. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за определяне на Емилиян Кирилов Ангелов съдия в Районен съд гр. Шумен, за изпълняващ функциите на административен ръководител председател на Районен съд гр. Шумен.

29 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за назначаване на Васил Банков Чалъков съдия в Административен съд гр. Смолян, на длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Административен съд гр. Смолян. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за придобиване статут на несменяемост на Светомир Витков Бабаков - съдия в Районен съд гр. Асеновград - комплексна оценка.

30 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за придобиване статут на несменяемост на Светомир Витков Бабаков - съдия в Районен съд гр. Асеновград - статут на несменяемост. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Веселин Пламенов Атанасов съдия в Районен съд гр. Пловдив - комплексна оценка.

31 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Веселин Пламенов Атанасов съдия в Районен съд гр. Пловдив - статут на несменяемост. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Дафина Николаева Арабаджиева съдия в Районен съд гр. Пловдив - комплексна оценка.

32 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Дафина Николаева Арабаджиева съдия в Районен съд гр. Пловдив статут на несменяемост. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за придобиване статут на несменяемост на Милен Иванов Бойчев - съдия в Районен съд гр. Русе - комплексна оценка.

33 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за придобиване статут на несменяемост на Милен Иванов Бойчев - съдия в Районен съд гр. Русе - статут на несменяемост. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за периодично атестиране на Кирил Димитров Аджелев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Стара гора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

34 14. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по пр. 10/ г., т. 13. Гласували:

35 15. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по пр. 5/ г. Гласували: Проект на решение по предложението на Асима Костова Вангелова - Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Карлово,за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

36 37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за периодично атестиране на Владимир Добрев Стоянов съдия в Окръжен съд гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за периодично атестиране на Десислава Радославова Стоева съдия в Административен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

37 39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Николай Свиленов Стоянов - съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за периодично атестиране на Борислава Славчева Иванова съдия в Районен съд гр. Лом, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

38 41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за периодично атестиране на Стела Веселинова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Стара гора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за периодично атестиране на Иван Христов Режев - съдия в Районен съд гр. Стара гора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

39 43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за периодично атестиране на Мая Василева Гиздова - съдия в Районен съд гр. Дупница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за периодично атестиране на Вероника Веселинова Станкова - съдия в Районен съд гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

40 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Райна Петрова Мартинова заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски районен съд (към момента на предложението съдия в Софийски районен съд), на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

41 Гласували: Проект на решение по предложението на Румяна Симеонова Митева - Насева съдия в Районен съд гр. Петрич, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Анелия Илиева Харитева - Манолова - съдия в Административен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

42 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за периодично атестиране на Аделина Любенова Тушева съдия в Окръжен съд гр. Монтана, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара гора за периодично атестиране на Дарина Кънчева Крумова - Стоянова - съдия в Районен съд гр. Стара гора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

43 50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за периодично атестиране на Гергана Николаева Божилова съдия в Районен съд гр. Севлиево, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

44 51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Пенко Христов Цанков - съдия в Районен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Троян за периодично атестиране на Даниела Недкова Радева съдия в Районен съд гр. Троян, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

45 53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за периодично атестиране на Нина Донкова Николова - съдия в Районен съд гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 54. Проект на решение по изготвена нова комплексна оценка за периодично атестиране, на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, на Моника Пламенова Добринова съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, след изслушване в заседание на ВСС, проведено на г.

46 55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Чавдар Димитров Димитров - съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Павлина Стойчева Йоргова съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

47 57. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за повишаване на Любомир Илиев Василев - съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

48 58. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за повишаване на Станимира Друмева Друмева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 59. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за повишаване на Янита Димитрова Янкова - съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

49 60. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за повишаване на Георги Димитров Чолаков - съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 61. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за повишаване на Ъшъл Лютфи Ириева - съдия в Районен съд гр. Бяла, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението.

50 62. Проект на решение по предложението на Даниела Динева Драгнева - съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС, за повишаване на място в погорен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 63. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за повишаване на Сибила Енева Симеонова - съдия в Административен съд гр. Русе, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

51 64. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за повишаване на Валентина Иванова Петрова съдия в Районен съд гр. Казанлък, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението.

52 66. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за повишаване на Светлана Костадинова Драгоманска заместник на административния ръководител заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 67. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за повишаване на Надежда Маринова Александрова - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението.

53 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за повишаване на Пенка Колева Костова съдия в Административен съд гр. Кърджали, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за повишаване на Иванка Пенева Иванова съдия в Административен съд гр. Търговище, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

54 70. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за повишаване на Албена Стефанова Панайотова съдия в Административен съд гр. Търговище, с ранг съдия в АС, на място в погорен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 71. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за повишаване на Любомир Иванов Генов съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението.

55 72. Проект на решение по предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за повишаване на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението.

56 73. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Димитрина Илиева Тенева съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението. 74. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Татяна Иванова Маслинкова съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението.

57 75. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Анета Александрова Трайкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. 76. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Николай Колев Стоянов съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението.

58 77. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Николай Христов Ингилизов съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението. 78. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за назначаване на Милена Георгиева Кирова - Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на длъжност заместник на

59 административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за придобиване статут на несменяемост на Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица. Комплексна оценка

60 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за придобиване статут на несменяемост на Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица. статут на несменяемост Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Мария Михайлова Михайлова - Сарян - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

61 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Мариана Панчева Мачева следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Гласували:

62 82. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирана прокуратура за периодично атестиране на Георги Любенов Мойсев - прокурор в Специализирана прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Христо Петров Сурджийски - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

63 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Анна Федева Баракова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Нистор Стаменов Нисторов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

64 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Роза Делчева Найденова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Милена Тунчева

65 Неделчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 88. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр.варна за периодично атестиране на Мирослав Валентинов Георгиев прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

66 89. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр.варна за периодично атестиране на Тони Събчев Томов прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 90. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Румяна Атанасова Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

67 91. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Детелин Кирилов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението. 92. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Петър Николов Джунов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението.

68 93. Проект на решение по предложението на Борис Анастасов Луков и.д. административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Малко Търново, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор в ОП, считано от датата на вземане на решението. Въздържал се Гласували:

69 94. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Весела Димитрова Кърчева - Байчева прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, на място в по-горен ранг прокурор в ОП, считано от датата на вземане на решението. 95. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Борислав Божидаров Дамянов прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, на място в по-горен ранг прокурор в ОП, считано от датата на вземане на решението.

70 96. Проект на решение по молбата на Андрей Иванов Янкулов за възстановяване на длъжност прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ. Въздържал се Гласували: Проект на решение относно информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО. 98. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 99. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и UPS Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. общо гласуване

71 Гласували: Проект на решение за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО Въздържал се Гласували:

72 103. Проект на решение за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО Въздържал се Въздържал се Въздържал се Гласували: Проект на решение за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО 105. Проект на решение за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО 106. Проект на решение за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО ОБЩО ГЛАСУВАНЕ

73 107. Проект на решение относно Актуализиране на Годишния план за дейността по вътрешен одит през 2016 г. на дирекция Вътрешен одит, съгласно забележка към решение на ВСС по протокол 8 от г Проект на решение относно учредяване на Инициативен комитет за честване на 25-годишнината от създаването на ВСС Проект на решение по предложението на главния секретар на ВСС относно определяне на фиксиран размер на допълнителното възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-техническата подготовка и провеждане на конкурсите през 2016 г. по реда на Раздел II и Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ Проект на решение по предложението на председателя на Административен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на активи мебели и друго оборудване за управление на Окръжен съд гр. Шумен, Районен съд гр. Шумен повед АД / г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 януари 2016 г Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2015 г Проект на решение относно дейността на дирекция Вътрешен одит във ВСС. ОБЩО ГЛАСУВАНЕ

74 132. Проект на решение относно финансова обосновка към Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка Въздържал се Гласували: Проект на решение по искането на председателя на Върховен административен съд за увеличаване щатната численост с 1 щ.бр. за длъжност съдебен помощник чрез намаляване щатната численост на Административен съд София-област със свободна длъжност административен секретар. 15. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Перник с 3 /три/ свободни длъжности: съдебен секретар, съдебен деловодител и шофьор Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Стара гора с 2 /две/ свободни длъжности: завеждащ служба-съдебно деловодство, той и съдебен деловодител и съдебен деловодител Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Кюстендил с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност съдебен секретар Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Брезник с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност системен администратор и увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Трън с 0,5 /половин/ щ.бр. за

75 длъжност системен администратор чрез преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ Проект на решение по предложение за оптимизиране щатната численост на съдебната администрация в Районен съд гр. Оряхово Проект на решение по искането на председателя на Апелативен съд гр. Варна за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжност съдебен деловодител Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност съдебен секретар Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Пазарджик за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: съдебен секретар и съдебен деловодител Проект на решение по искането на председателя на Апелативен съд гр. Бургас за даване на съгласие за трансформиране на щатна бройка за длъжност чистач в длъжност съдебен деловодител. ОБЩО ГЛАСУВАНЕ Гласували: Проект на решение относно информация за Система за електронно гласуване за пряк избор на членове на ВСС, разработена по проект Електронно правосъдие проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт, с рег / г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет.

76 Гласували: Проект на решение относно Единна информационна система за противодействие на престъпността и обмен на информация между ведомствените информационни системи и ядрото на ЕИСПП.

77 126. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт за участие в среща на екип по Проект на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за г Проект на решение за командироване на Станислав Христов Стойков прокурор в Софийска районна прокуратура /командирован в Софийска градска прокуратура/, за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода г г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия. ОБЩО ГЛАСУВАНЕ Гласували: Проект на решение за командироване на представители на съдебната власт за участие в 58-та среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която да се проведе на март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

78 Гласували: Проект на решение за определяне на представител, от страна на Висшия съдебен съвет, за участие в среща на 23 март 2016 г. с представители на Европейската комисия за проследяване на напредъка в изпълнението на препоръките от Света от 14 юли 2015 г. оригинално гласуване, предното е за т. 132 Гласували: Проект на решение по сигнал вх / г. от Брайън Конийли управител на Уест Лигъл ООД. отлагане за

79 Гласували: Доклад от главния секретар на Висшия съдебен съвет относно технически и финансови параметри за внедряване на система за онлайн видео излъчване на заседанията на ВСС в интернет, в изпълнение на решение на ВСС по протокол 7/ г., т. 42. Милка Итова Гласували:

80 13. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието корекция Определя Анна Тодорова Трифонова съдия от ОС Стара гора гражданска колегия на мястото на Ралица Герасимова Цветкова съдия в ОС Русе. Милка Итова Гласували: бележка. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл.секретар Д.Тончев

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 01.06.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 56-59. Гласували: 18 18 0 2. Проект на решение по искането на административния

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно