Стандартен материал

Размер: px
Започни от страница:

Download "Стандартен материал"

Препис

1 : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Галванизирани стоманени болтове с шестостенна глава и резба по цялата дължина на стеблото, с клас на точност А, с конструкция и основни размери, както са показани схематично на фигура 1. Болтовете са комплектувани със защитени от корозия гайка и шайба. Използване: Галванизираните стоманени болтове са предназначени за изграждане, поддържане и експлоатация на електрическата разпределителна мрежа и съоръжения. Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи: Галванизираните стоманени болтове трябва да отговарят на посочените подолу стандарти или еквивалентно/и, включително на техните валидни изменения, допълнения и поправки: БДС EN ISO 4017:2014 Винтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO 4017:2014) или еквивалентно/и; БДС EN ISO 8981:2013 Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с определени класове на якост. Едра резба и ситна резба (ISO 8981:2013) или еквивалентно/и; БДС EN :2005 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани или еквивалентно/и; БДС EN :2005 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка или еквивалентно/и; БДС EN 10061:2005 Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите или еквивалентно/и; БДС EN ISO 4032:2013 Шестостенни гайки. Изпълнение 1. Класове на точност A и B (ISO 4032:2012) или еквивалентно/и; БДС EN ISO 4042:2018 Свързващи елементи. Системи за галванични покрития (ISO 4042:2018) ; БДС EN ISO 1461:2009 Горещо цинкови покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009) или еквивалентно/и; и БДС EN ISO 887:2003 Шайби кръгли плоски за болтове, винтове и гайки с метрична резба с общо предназначение. Общ план (ISO 887:2000) или еквивалентно/и. Изисквания към документацията: по ред Документ 1 Технически документи, каталози и сертификати на производителя на използваните материали и чертежи с нанесени размери 2 Декларация за съответствие на изпълнението с изискванията на изброените погоре стандартизационни документи 3 Изисквания към начина на транспортиране, съхранение и манипулиране Приложение (или текст) Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите могат да бъдат и само на английски език). Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 14

2 Технически данни 1. Характеристики на работната среда по ред Характеристика Стойност 1.1 Максимална температура на околната среда До +40 С 1.2 Минимална температура на околната среда Не пониска от минус 25 С 1.3 Относителна влажност До 100 % 1.4 Надморска височина До 2000 m 2. Технически характеристики по ред Характеристика 2.1 Конструкция а) Конструкцията на болтовете, гайките и шайбите трябва да бъде от показания подолу вид, съответно на фигура 1, фигура 2, фигура 3, и фигура 4. б) Повърхностите на болтовете, гайките и шайбите трябва да бъдат без конструкционни дефекти, шупли, грапавини и остри ръбове. в) Болтовете с размери от М6 до М16 трябва да бъдат комплектувани с една шестостенна гайка и една подложна шайба. г) Болтовете с размери М20 и М24 трябва да бъдат комплектувани с една шестостенна гайка, една подложна шайба и осигурителна пружинна шайба срещу саморазвиване (федер шайба). 2.2 Размери Съгласно фигура 1, фигура 2, фигура 3, и фигура 4 и т. 3 подолу 2.3 Материали Горещо валцуван а) Съгласно БДС EN или шестостенен стоманен прът еквивалентно/и б) Марка и категория на стоманата S235JR, съгласно БДС EN и БДС EN или еквивалентно/и в) Болтовете трябва да съответстват на механичните и физични характеристики в таблица 3 от БДС EN ISO 8981 или еквивалентно/и и класове на якост съответно: 5.8 за свързващи елементи с размер от М6 до М10; и 6.8 за свързващи елементи с размер от М12 до М24. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 14

3 по ред Характеристика Гайки и шайби а) Гайките трябва да отговарят на изискванията на БДС EN ISO 4032 или еквивалентно/и с клас на якост 8. б) Подложните шайбите трябва да отговарят на изискванията на БДС EN ISO 887 или еквивалентно/и. в) Осигурителните пружинни шайби трябва да отговарят на изискванията на БДС 833 или еквивалентно/и. г) Гайките и шайбите трябва да бъдат защитени от корозия с цинково покритие съгласно БДС EN ISO 4042 или еквивалентно/и. 2.4 Антикорозионна защита а) Болтовете трябва да бъдат защитени от корозия чрез горещо или електрохимично поцинковане с дебелина на покритието съгласно БДС EN ISO 1461, БДС EN ISO 4042 или еквивалентно/и. б) Преди поцинковането повърхностите трябва да бъдат грижливо подготвени чрез механично и химично почистване. в) Цинковото покритие трябва да бъде равномерно непрекъснато и да има добро сцепление със стоманената повърхност. Не се допускат пукнатини, мехури, остатъци от цинкови шлаки, флюс или остри цинкови изпъкналости (израстъци). г) Поцинкованите резби трябва да позволяват свободно навиване на гайките. 2.5 Маркировка Болтовете и гайките трябва да бъдат маркирани наймалко с класа на якост. 2.6 Опаковка а) В дървени каси с брутно тегло до 50 kg б) Върху дървените каси трябва да има етикет, поставен във водозащитен прозрачен плик, със следната информация: наименованието и/или логото на производителя; страна на производство; година на производство; наименование на изделието съответно Болтове МХХ х ХХ ; Гайки МХ ; Плоски шайби Х mm или Пружинни шайби Х mm ; брой; брутно тегло, kg. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 14

4 по ред Характеристика 2.7 Експлоатационна дълготрайност, включително на цинковото покритие min 30 години Фигура 1 Стоманени болтове с шестостенна глава Фигура 2 Стоманени шестостенни гайки Фигура 3 Стоманени подложни шайби Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 14

5 Фигура 4 Стоманени пружинни шайби 3. Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба 3.1. Галванизиран стоманен болт M6 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Да се посочи Размери на болта съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M6 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Болт M6x40, кт с гайка и шайба Размер, d M l 40 mm Стъпка 1 mm с минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,50 mm e min 11,05 mm k 4 ± 0,15 mm s минимална стойност 9,78 mm максимална стойност 10 mm Тегло g/допуск Размери на гайката съгласно фигура 2 погоре: Размер M Стъпка 1 mm c минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,50 mm d w min 8,90 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 14

6 e min 11,05 mm s минимална стойност 9,78 mm максимална стойност 10 mm m минимална стойност 4,90 mm максимална стойност 5,20 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер d 1 6,4 mm d 2 12 mm h 1,6 mm Тегло g/допуск M Галванизиран стоманен болт M8 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Да се посочи Размери на болта съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M8 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Болт M8x40, кт с гайка и шайба Размер, d M l 40 mm Стъпка 1,25 mm с минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,60 mm e min 14,38 mm k 5,3 ± 0,15 mm s минимална стойност 12,73 mm максимална стойност 13,0 mm Тегло g/допуск Размери на гайката съгласно фигура 2 погоре: Размер M8 Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 6 от 14

7 Стъпка 1,25 mm c минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,60 mm d w min 11,60 mm e min 14,38 mm s минимална стойност 12,73 mm максимална стойност 13,0 mm m минимална стойност 6,44 mm максимална стойност 6,80 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер d 1 8,4 mm d 2 16 mm h 1,6 mm Тегло g/допуск M Галванизиран стоманен болт M10 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Да се посочи Размери на болта съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M10 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Болт M10x40, кт с гайка и шайба Размер, d M l 40 mm Стъпка 1,5 mm с минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,60 mm e min 17,77 mm k 6,4 ± 0,18 mm s минимална стойност 15,73 mm максимална стойност 16 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 7 от 14

8 Тегло g/допуск Размери на гайката съгласно фигура 2 погоре: Размер M Стъпка 1,5 mm c минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,60 mm d w min 14,60 mm e min 17,77 mm s минимална стойност 15,73 mm максимална стойност 16 mm m минимална стойност 8,04 mm максимална стойност 8,40 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер M d 1 10,5 mm d 2 20 mm h 2 mm Тегло g/допуск 3.4. Галванизиран стоманен болт M12 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Да се посочи Размери на болта съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M12 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Болт M12x40, кт с гайка и шайба Размер, d M l 40 mm Стъпка 1,75 mm с минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,60 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 8 от 14

9 e min 20,03 mm k 7,5 ± 0,18 mm s минимална стойност 17,73 mm максимална стойност 18,00 mm Тегло g/допуск Размери на гайката съгласно фигура 2 погоре: Размер M Стъпка 1,75 mm c минимална стойност 0,15 mm максимална стойност 0,60 mm d w min 16,60 mm e min 20,03 mm s минимална стойност 17,73 mm максимална стойност 18,00 mm m минимална стойност 10,37 mm максимална стойност 10,80 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер M d 1 13 mm d 2 24 mm h 2,5 mm Тегло g/допуск 3.5. Галванизиран стоманен болт M16 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Да се посочи Размери на болта съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M16 x 40, комплект с гайка и подложна шайба Болт M16x40, кт с гайка и шайба Размер, d M16 Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 9 от 14

10 l 40 mm Стъпка 2 mm с минимална стойност 0,20 mm максимална стойност 0,80 mm e min 26,75 mm k 10,0 ± 0,18 mm s минимална стойност 23,67 mm максимална стойност 24,00 mm Тегло g/допуск Размери на гайката съгласно фигура 2 погоре: Размер M Стъпка 2 mm c минимална стойност 0,20 mm максимална стойност 0,80 mm d w min 22,50 mm e min 26,75 mm s минимална стойност 23,67 mm максимална стойност 24 mm m минимална стойност 14,10 mm максимална стойност 14,80 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер M d 1 17 mm d 2 30 mm h 3 mm Тегло g/допуск Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 10 от 14

11 3.6. Галванизиран стоманен болт M20 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Да се посочи Размери на болта, съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M20 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Болт M20x50, кт с гайка, подл. и фед. шайба Размер, d M l 50 mm Стъпка 2,5 mm с минимална стойност 0,20 mm максимална стойност 0,80 mm e min 33,53 mm k 12,5 ± 0,215 mm s минимална стойност 29,67 mm максимална стойност 30,00 mm Тегло g/допуск Размери на гайката, съгласно фигура 2 погоре: Размер M Стъпка 2,5 mm c минимална стойност 0,20 mm максимална стойност 0,80 mm d w min 27,70 mm e min 32,95 mm s минимална стойност 29,16 mm максимална стойност 30,00mm m минимална стойност 16,90 mm максимална стойност 18,00 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата, съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер M d 1 21 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 11 от 14

12 Да се посочи Галванизиран стоманен болт M20 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Болт M20x50, кт с гайка, подл. и фед. шайба d 2 37 mm h 3 mm Тегло g/допуск Пружинна шайба, съгласно фигура 4 погоре: приложимост към болт с размер М d 1 min 20,2 mm d 2 max 33,6 mm h минимална стойност 8,8 mm максимална стойност 10,4 mm b s Тегло g/допуск 3.7. Галванизиран стоманен болт M24 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Да се посочи Размери на болта, съгласно фигура 1 погоре: Галванизиран стоманен болт M24 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Болт M24x50, кт с гайка, подл. и фед. шайба Размер, d M l 50 mm Стъпка 3,0 mm с минимална стойност 0,20 mm максимална стойност 0,80 mm e min 39,98 mm k 15,0 ± 0,215 mm s минимална стойност 35,38 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 12 от 14

13 Да се посочи Галванизиран стоманен болт M24 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Болт M24x50, кт с гайка, подл. и фед. шайба максимална стойност 36,00 mm Тегло g/допуск Размери на гайката, съгласно фигура 2 погоре: Размер M Стъпка 3,0 mm c минимална стойност 0,20 mm максимална стойност 0,80 mm d w min 33,30 mm e min 39,55 mm s минимална стойност 35,00 mm максимална стойност 36,00 mm m минимална стойност 20,20 mm максимална стойност 21,50 mm Тегло g/допуск Размери на шайбата, съгласно фигура 3 погоре: приложимост към болт с размер M d 1 25 mm d 2 44 mm h 4 mm Тегло g/допуск Пружинна шайба, съгласно фигура 4 погоре: приложимост към болт с размер М d 1 min 24,5 mm d 2 max 40,0 mm h минимална стойност 11,0 mm максимална стойност 13,0 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 13 от 14

14 Да се посочи Галванизиран стоманен болт M24 x 50, комплект с гайка, подложна и пружинна шайба Болт M24x50, кт с гайка, подл. и фед. шайба b s Тегло g/допуск Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 14 от 14

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls And Ceilings Инструменти и материали 4 1 2 11 6 20

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат Арт. 7037.10.10 ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим,

Подробно