СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X"

Препис

1 СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация със специализация "Бизнес комуникации" Бизнес администрация със специализация "Бизнес комуникации" Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ редовно дистанционно НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ обучение обучение АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация Завършили специалност от област на висше образование Бизнес администрация Завършили специалност от област на висше образование Бизнес администрация Завършили специалност от всички области на висше образование извън област на висше образование Завършили специалност от област на висше образование Завършили специалност от всички области на висше образование извън област на висше образование "Администрация и управление" или имащи най-малко една година професионален опит в областта на бизнес управлението и администрацията. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ трудовия стаж "Администрация и управление" или имащи най-малко една година професионален опит в областта на бизнес управлението и администрацията. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ трудовия стаж извън направление "Администрация и управление" Управление на миграционните процеси или специалност от професионални "Администрация и управление" и в други акредитирани висши училища или имащи най-малко една година професионален опит в областта на фирменото управление, администрацията, миграцията, бежанците, сигурността или отбраната. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ трудовия стаж 1

2 Публична администрация Завършили специалност от област на висше образование Публична администрация Завършили специалност от област на висше образование Електронно управление Завършили специалност от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" Електронно управление Завършили специалност от област на висше образование Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" Публична администрация със специализация "Държавна администрация" Регионален бизнес и мениджмънт Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и Регионален бизнес и мениджмънт Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и Развитие на интелигентни градове Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и ИКОНОМИКА Макроикономика Макроикономика Макроикономика и финанси Завършили специалност от област на висше образование Макроикономика и финанси Завършили специалност от област на висше образование Застраховане и социално дело Завършили специалност "Застраховане и социално дело" Застраховане и социално дело Завършили специалност "Застраховане и социално дело" Застраховане и социално дело без специалност "Застраховане и социал- Застраховане и социално дело Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" но дело" без специалност "Застраховане и социално дело" Завършили специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" Завършили специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" без специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" без специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" 2

3 Бизнес психология и социология Завършили специалност от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки". Приемен изпит тест (за икономисти Бизнес психология и социология Дигитална икономика Дигитална икономика Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Предприемачество със специализация "Бизнес предприемачество" Предприемачество със специализация "Бизнес предприемачество" Агробизнес и управление на територията Агробизнес и управление на територията Екоикономика и бизнес Екоикономика и бизнес Бизнес с недвижими имоти. Приемен изпит тест (за икономисти Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление", владеещи един от следните чужди езици: английски, френски, испански, италиански, немски или руски. Изисква се документ за език. На завършилите в УНСС специалност с изучаване или с преподаване на чужд език не се изисква неговото доказване. Приемен изпит тест (за икономисти Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление", владеещи един от следните чужди езици: английски, френски, испански, италиански, немски или руски. Изисква се документ за език. На завършилите в УНСС специалност с изучаване или с преподаване на чужд език не се изисква неговото доказване. Приемен изпит тест (за икономисти Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и Завършили специалност от "Администрация и управление" и Завършили специалност от "Администрация и управление" и Завършили специалност от "Администрация и управление" и Завършили специалност от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" 3

4 Мениджмънт на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост Международно банкиране и финансови пазари Международно банкиране и финансови пазари Международно банкиране и финансови пазари Международно банкиране и финансови пазари Финанси Финанси Финанси Финанси Финанси 4 сем. Публичен финансов мениджмънт Публичен финансов мениджмънт Публичен финансов мениджмънт Публичен финансов мениджмънт Финансов мениджмънт Завършили специалност в област на висше образование без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност Завършили специалност извън професионално направление без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност 4

5 Финансов мениджмънт Завършили специалност "Финанси" в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на Финансов мениджмънт Финансов мениджмънт Финансов мениджмънт 4 сем. Счетоводство Счетоводство Счетоводство Счетоводство Счетоводство със специализация "Финансова отчетност" Счетоводство със специализация "Финансова отчетност" Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" Счетоводство със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" Счетоводство със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" Счетоводство и контрол УНСС без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет без специалност "Финанси" и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност извън професионално направление Завършили специалност "Счетоводство" в УНСС или друга специалност във Финансово-счетоводния факултет и контрол" в УНСС и други акредитирани във Финансово-счетоводния факултет в УНСС без специалност "Счетоводство" и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет без специалности "Счетоводство" и "Счетоводство и контрол" и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС Завършили специалност "Счетоводство" в УНСС или друга специалност във Финансово-счетоводния факултет и контрол" в УНСС и други акредитирани във Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност "Счетоводство" в УНСС или друга специалност във Финансово-счетоводния факултет и контрол" в УНСС и други акредитирани във Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност "Счетоводство" в УНСС или друга специалност във Финансово-счетоводния факултет и контрол" в УНСС и други акредитирани във Финансово-счетоводния факултет и контрол" в УНСС и други акредитирани във Финансово-счетоводния факултет 5

6 Счетоводство и контрол без специалности "Счетоводство" и "Счетоводство и контрол" и без завършили друга специалност Счетоводство и контрол 4 сем. Завършили специалност извън професионално направле- Счетоводство и контрол РЦДО Хасково Счетоводство и контрол РЦДО Хасково Счетоводство и контрол 4 сем. РЦДО Хасково Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език Вътрешен одит с преподаване на английски език Одитинг Одитинг Одитинг Одитинг Финансов контрол и финансово право Финансов контрол и финансово право Финансов контрол и финансово право Финансов контрол и финансово право ние и контрол" в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет без специалности "Счетоводство" и "Счетоводство и контрол" и без завършили друга специалност Завършили специалност извън професионално направление, владеещи английски език. Изисква се документ за ниво В2 или държавен изпит по английски език в УНСС. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти по определена тема на английски език, владеещи английски език. Изисква се документ за ниво В2 или държавен изпит по английски език в УНСС. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти по определена тема на английски език Завършили специалност от Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност от Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" без специалностите във Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" без специалностите във Финансово-счетоводния факултет на УНСС Завършили специалност от Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност от Финансово-счетоводния факултет Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" и специалност "Право" (платено обучение) без специалностите във Финансово-счетоводния факултет на УНСС Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" и завършили специалност "Право" без специалностите във Финансово-счетоводния факултет 6

7 Противодействие на корупцията Икономика на търговията Икономика на търговията Управление на търговски вериги Бизнес логистика Управление на веригата на доставките Управление на веригата на доставките Енергиен бизнес Икономика на транспорта Икономика на транспорта Интелигентни транспортни системи Икономика на отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Корпоративна сигурност" Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Ядрена сигурност" с преподаване на английски език Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Ядрена сигурност" с преподаване на английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономист) или есе без специалност "Икономика на търговията" и други аналогични специалности в областта на търговията без специалност "Икономика на търговията" и други аналогични специалности в областта на търговията без специалности "Стопанска логистика", "Бизнес логистика" или "Логистика" в УНСС или други акредитирани висши училища Завършили специалности "Стопанска логистика", "Бизнес логистика" или "Логистика" в УНСС или други акредитирани висши училища Завършили специалности "Стопанска логистика", "Бизнес логистика" или "Логистика" в УНСС или други акредитирани висши училища, владеещи английски език. Изисква се документ филологическо образование, държавен изпит по английски език във ВУ, езикова гимназия, TOEFEL, SAT или езиков курс с хорариум минимум 360 часа, ниво В1 или по-високо, издаден от езиков център в съответствие с CEFR. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език, владеещи английски език. Изисква се документ филологическо образование, държавен изпит по английски език във ВУ, езикова гимназия, TOEFEL, SAT или езиков курс с хорариум минимум 360 часа, ниво В1 или по-високо, издаден от езиков център в съответствие с CEFR. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език 7

8 Икономика на вътрешния ред Управление на киберсигурността Международен туризъм Международен туризъм Мениджмънт в туризма Туристически бизнес Международни икономически отношения Международни икономически отношения Международни икономически отношения Международни икономически отношения Управление на международни проекти Управление на международни проекти Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на английски език Международен бизнес с преподаване на английски език 4 сем. Дуална магистърска програма между УНСС и Университет по международни науки в Рим (UNINT) Завършили специалност "Международни икономически отношения" в УНСС и други акредитирани висши училища Завършили специалност "Международни икономически отношения" в УНСС и други акредитирани висши училища в УНСС без специалност "Международни икономически отношения" без специалност "Международни икономически отношения" Завършили специалност в област на висше образование Завършили специалност в област на висше образование Завършили специалност от всички области на висше образование извън област на висше образование "Социални, стопански и правни науки". Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език 8

9 Международен бизнес с преподаване на английски език 4 сем. Дуална магистърска програма между УНСС и Университет по международни науки в Рим, за студенти на университета UNINT. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит есе по определена тема на английски език Международни финанси и бизнес Международни финанси и бизнес Международни финанси и бизнес Дигитален маркетинг Дигитален маркетинг с преподаване на английски език Международен мениджмънт Теория и практика на валутната търговия FORE Статистика и иконометрия Статистика и иконометрия Бизнес информатика Бизнес информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" Маркетинг Маркетинг Маркетинг Маркетинг Завършили специалност "Финанси" или специалност "Международни икономически отношения" в УНСС Завършили специалност "Финанси" или специалност "Международни икономически отношения" в УНСС и други акредитирани висши училища без специалности "Финанси" и "Международни икономически отношения". Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти по определена тема на английски език без специалност "Международни икономически отношения" Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" Завършили специалност "Бизнес информатика" в УНСС и други акредитирани висши училища, ако специалността и професионалното направление съвпадат с тези на УНСС Завършили специалност "Бизнес информатика" в УНСС и други акредитирани висши училища или специалност от професионално направление "Приложна информатика, комуникация и иконометрия" в УНСС Завършили специалност от професионални и "Администрация и управление" Завършили специалност "Маркетинг" Завършили специалност "Маркетинг" без специалност "Маркетинг" без специалност "Маркетинг" 9

10 "Рекламен мениджмънт" Завършили специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия "Рекламен мениджмънт" "Рекламен мениджмънт" "Рекламен мениджмънт" "Бранд мениджмънт" "Бранд мениджмънт" "Бранд мениджмънт" икономика", "Икономика на масмедиите" Завършили специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия икономика", "Икономика на масмедиите" без специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия икономика", "Икономика на масмедиите" без специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия икономика", "Икономика на масмедиите" Завършили специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия икономика", "Икономика на масмедиите" Завършили специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия икономика", "Икономика на масмедиите" без специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия икономика", "Икономика на масмедиите" 10

11 "Бранд мениджмънт" без специалности "Маркетинг", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Финансов мениджмънт и маркетинг", "Маркетинг, продажби и е-бизнес", "Бизнес психология и поведенческа икономика", "Графичен дизайн", "Маркетинг (Реклама и ПР)", "Кино и телевизия", "Журналистика", "Бизнес администрация", "Туризъм", "Мениджмънт в туризма, "Икономика на туризма", "Психология", "Маркетинг и комуникации", "Медия Корпоративни стратегии и дигитални трансформации Корпоративни стратегии и дигитални трансформации Корпоративни стратегии и дигитални трансформации ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" 2 сем. Политика и бизнес Политика и бизнес ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ Международни отношения: Международна публична администрация 2 сем. Национална сигурност СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" икономика", "Икономика на масмедиите" Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и Завършили специалност от професионални "Администрация и управление" и, извън професионални "Администрация и управление" и. Приемен изпит тест (за икономисти. Приемен изпит тест (за икономисти.приемен изпит тест (за икономисти.приемен изпит тест (за икономисти Завършили специалност в области на висше образование и "Хуманитарни науки". Приемен изпит тест (за икономисти Завършили специалност в области на висше образование "Социални, стопански и правни науки, "Хуманитарни науки", "Сигурност и отбрана". Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе Завършили специалност в област на висше образование. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе. Приемен изпит тест (за икономисти 11

12 ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И редовно дистанционно СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ обучение обучение АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Регионален бизнес и мениджмънт извън "Администрация и управление" и Развитие на интелигентни градове ИКОНОМИКА Здравословни и безопасни условия на труд Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" Бизнес икономика Бизнес и иновации с преподаване на английски език Финанси и счетоводство с преподаване на английски език Финанси и счетоводство с преподаване на английски език извън "Администрация и управление" и. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе извън "Администрация и управление" и Завършили специалност от "Администрация и управление" и. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия с разширено изучаване на английски език като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти по определена тема на английски език и контрол" в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет, владеещи английски език. Изисква се документ IELTS 6.5; CAE A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или държавен изпит по английски език в УНСС. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест за икономисти или есе по определена тема на английски език Завършили специалност от направление без специалности "Счетоводство" и "Счетоводство и контрол" и друга специалност във Финансово-счетоводния факултет, владеещи английски език. Изисква се документ IELTS 6.5; CAE A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или държавен изпит по английски език в УНСС. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест за икономисти или есе по определена тема на английски език 12

13 Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език, владеещи английски език. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език с хорариум минимум 360 часа, сертификат В2, TOEFL 550; IELTS 6.0. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти по определена тема на английски Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" език Завършили специалност извън и "Администрация и управление" ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР", ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА РЦДО ХАСКОВО ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност" 4 сем. ИКОНОМИКА Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" 4 сем. Счетоводство и контрол 4 сем. МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ Завършили специалност от направление "Администрация и управление" Завършили специалност от направление Завършили специалност от направление - Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в ОКС "магистър" по държавна поръчка (включително 5-годишен срок на обучение) независимо от висшето училище, нямат право да кандидатстват за държавна поръчка. - Приетите студенти по специалности, предлагани в държавна поръчка със срок на обучение, заплащат такса за първи и втори семестър както при държавно субсидирано обучение, а за трети семестър такса като за платена форма по съответната специалност. 13

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I. ПРОГРАМНА СХЕМА И СТАНДАРТ ЗА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СЕМТРИАЛНАТА ВИПУСК 05/06. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ..СТАНДАРТНА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗА УМЕНИЯ КОМ ПЮТРИ ПО ПО ОСНОВНИ ПРАКТИЧКИ ОТ ОТ Практика проект,

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект Информация от сайта на УниБИТ, 01.07.2014 г. http://www.unibit.bg/apply/apply-master/distance-learning-master Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2014/2015 г. През учебната 2014/2015

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Професионална гимназия по "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова а, следобед Музика Предприемачество Седмично разписание за първи срок на учебната 0/09 година *Час за спортни

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1 Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател 11.06.2016 09:00 Зала 102 Икономически теории доц. д-р Христо Памукчиев 11.06.2016 10:00 Зала 101 Английски език IV част Радмила Каишева 11.06.2016 10:00 Зала 103

Подробно

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 ТУРИЗЪМ Аудиторна заетост Код Дисциплина Лекции Упражне

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно