ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 52 - МИ /НР

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 52 - МИ /НР"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 52 - МИ /НР г. Днес, г., в часа се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха: Председател Десислава Герова-Тодорова, Зам. Председател Лиляна Мърхова- Присадникова, Секретар: Васвие Мехмедова и членове: Сашо Гешев, Георги Добрев, Виолета Ценова, Ивайла Георгиева, Боряна Дунгарова, Стойко Власев, Петър Белчев и Емилия Лазарова. Заседанието се председателства от Десислава Герова - Председател на комисията, която като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения докладва следния дневен ред: 1.Вземане на решение по Жалба с Вх 20-ЖС/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик за нарушения на чл.183, ал.4 от ИК 2. Вземане на решение по Сигнал с Вх 179/ г. от Началник Районно управление гр.пазарджик за нарушение на чл.8, ал.1 от Закон за събранията, митингите и манифестациите. 3.Вземане на решение за извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 4.Вземане на решение за Публикуване списък на представители на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 5. Вземане на решение за публикуване списък на представители на Коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.6. Вземане на решение за публикуване списък на представители на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 6. Извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 7. Вземане на решение за извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ББЦ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 8.Вземане на решение за публикуване списък на представители на ПП ББЦ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 9. Вземане на решение за извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 1

2 10. Вземане на решение за публикуване списък на представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 11.Вземане на решение за публикуване списък на представители на ПП ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 12. Вземане на решение по Жалба с Вх. 21-ЖС/ г. от Георги Христосков Спасов независим кандидат за кмет на с.цар Асен за неверни данни, изложени от Кирил Димитров Мишев кандидат за кмет на с.цар Асен във жалба Вх. 17-ЖС/ г. 13. Вземане на решение по Жалба с Вх. 22-ЖС/ г. от Илко Савов Савов упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. 14.Вземане на решение за извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 15.Вземане на решение за публикуване списък на представители на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 16. Вземане на решение за извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 17. Вземане на решение за извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП АБВ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 18.Вземане на решение по Жалба с Вх. 23-ЖС/ г., подадена от Антоанета Христова Дачева упълномощен представител на ГЕРБ за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. 19.Вземане на решение за публикуване списък на представители на ПП АБВ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 20.Вземане на решение по уведомление вх. 199/ г. от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Пазарджик Тодор Димитров Попов, подадено от Хари Харалампиев за заличаване на застъпник и обявяване на представител. 21.Вземане на решение по уведомление вх. 200/ г. от Местна коалиция Тодор Попов за Пазарджик, подадено от Христо Тодоров за заличаване на застъпник и обявяване на представител. по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 293 МИ г. Относно: Извършена проверка по Жалба с Вх 20-ЖС/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик за нарушения на чл.183, ал.4 от ИК Постъпила е Жалба с Вх 20-ЖС/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик за нарушения на чл.183, ал.4 от ИК, изразяващи се в поставяна на агитационни материали на цялата ограда на НУ Васил Друмев на кандидата за общински съветник от Местна коалиция Тодор Попов за Пазарджик Илиян Порязов. При извършена проверка от назначени от ОИК Пазарджик представители- Емилия Петрова Лазарова и Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова се установи, че няма разлепени агитационни материали на указаното място. 2

3 С оглед гореизложеното и на осн. чл.87, ал.1, т.1 от ИК ОИК Пазарджик Р Е Ш И: Оставя без уважение Жалба с Вх 20-ЖС/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик за нарушения на чл.183, ал.4 от ИК като неоснователна. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от На основание проведеното гласуване и на основание чл.85, ал.4, предложение първо от по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 294 МИ/ г. Относно: Вземане на решение по Сигнал с Вх 179/ г. от Началник Районно управление гр.пазарджик за нарушение на чл.8, ал.1 от Закон за събранията, митингите и манифестациите. Постъпил е Сигнал с Вх 179/ г. от Началник Районно управление гр.пазарджик за нарушение на чл.8, ал.1 от Закон за събранията, митингите и манифестациите, изразяващо се в провеждане на предизборен митинг на турски език на г. на ул. Васил Априлов 2 между блоковото пространство от кандидата за общински съветник Райко Александров Живков от листата на политическо движение ЕВРОРОМА. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал.1 от Закон за събранията, митингите и манифестациите за свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга. Освен това съгласно чл.181, ал.2 от ИК предизборната агитация се провежда само на български език. ОИК Пазарджик като извърши устна справка в Община Пазарджик установи, че не е постъпвало писмено уведомяване в Община Пазарджик за провеждане на предизборен митинг 3

4 на г. По силата на Чл. 87, ал.1, т.1 от ИК на ОИК е възложено да осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове. Предвид горното и на основание Чл. 87, ал.1, т.1 от ИК във връзка с чл.8, ал.1 от Закон за събранията, митингите и манифестациите, чл.181, ал.2 от ИК и чл. 495, чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Общинска избирателна комисия Пазарджик. При условията на липсващо писмено уведомление, предвидено в закона и на език различен от разрешения в ИК УСТАНОВЯВА нарушение на правилата за провеждане на предизборен митинг на г. от кандидата за общински съветник Райко Александров Живков от листата на политическо движение ЕВРОРОМА. ВЪЗЛАГА на председателя на ОИК да състави акт за установеното нарушение на кандидата за общински съветник Райко Александров Живков от листата на политическо движение ЕВРОРОМА Актът да се изпрати на областния управител на област Пазарджик за издаване на наказателно постановление. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от На основание проведеното гласуване и на основание чл.85, ал.4, предложение първо от по точка 3 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 295 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение с вх. 180 от г.от Юлиян Димитров Гацев, представляващ ПП ГЕРБ в община Пазарджик, относно извършване на замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, 4

5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Секция Имена Длъжност Заличаваме Димитър Любомиров Тодоров Зам.Председател Назначаваме Владимир Николов Панчов Зам.Председател ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Секция Имена Длъжност Заличаваме Христо Спасов Башкехайов член Назначаваме Евгения Николова Панчова член ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Секция Имена Длъжност Заличаваме Галина Николова Георгиева член Назначаваме Нели Георгиева Илиева член Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. по точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 296 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 181 от дата г. от Красимир Георгиев Първанов, представляваща ПП АТАКА за община Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 5

6 ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. Публикува списък на представители на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. по точка 5 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 297 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на Коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 182 от г. от Благо Атанасов Петров, представляващ Коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик пред ОИК- Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват Коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ОИК Пазарджик установи, че предложения списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните 6

7 секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. Публикува списък на представители на Коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. по точка 6 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 298 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение вх. 183/ г. от Марин Янков, упълномощен представител на ПП ДПС за Община Пазарджик, относно извършване на замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, 7

8 ОСВОБОЖДАВА: на СИК Длъжност Три имена 200 член Райна Здравкова Дасова 005 член Емилия Методиева Ивкова 008 член Димитрийка Кирилова Панчова 059 член Теодора Маринова Гуглева НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена 200 член Иванка Костадинова Косева 005 член Васил Георгиев Лазаров 008 член Севда Александрова Маринова 059 член Тома Николаев Кацаров Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. по точка 7 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 8

9 РЕШЕНИЕ 299 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ББЦ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение вх. 184/ г. от Христо Тодоров, упълномощен представител на ПП ББЦ за Община Пазарджик, относно извършване на замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, ОСВОБОЖДАВА: на СИК Длъжност Три имена 164 Зам.председател Лозинка Стефанова Дасова НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена 164 Зам.председател Георги Стоянов Шопов Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. 9

10 по точка 8 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 300 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на ПП ББЦ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 185 от дата г. от Красимир Манолов Темнилов, представляваща ПП ББЦ за община Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват ПП ББЦ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. Публикува списък на представители на ПП ББЦ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 10

11 по точка 9 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 301 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение вх. 186/ г. от Красимир Първанов, упълномощен представител на ПП АТАКА за Община Пазарджик, относно извършване на замяна на ръководен състав и членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, ОСВОБОЖДАВА: на СИК Длъжност Три имена 009 член Ася Димитрова Соколова НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена 009 член Цветанка Йорданова Йорданова Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. 11

12 по точка 10 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 302 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 187 от дата г. от Юлиян Димитров Гацев, представляващ ПП ГЕРБ за община Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. Публикува списък на представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 12

13 по точка 11 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 303 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на ПП ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 188 от дата г. от Марин Янков, представляващ ПП ДПС за община Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват ПП ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. Публикува списък на представители на ПП ДПС в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 13

14 по точка 12 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 304 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с Вх. 21-ЖС/ г. от Георги Христосков Спасов независим кандидат за кмет на с.цар Асен за неверни данни, изложени от Кирил Димитров Мишев кандидат за кмет на с.цар Асен във жалба Вх. 17-ЖС/ г. Постъпила е Жалба с Вх 21- ЖС/ г. от Георги Христосков Спасов независим кандидат за кмет на с.цар Асен за неверни данни, изложени от Кирил Димитров Мишев кандидат за кмет на с.цар Асен във жалба Вх. 17-ЖС/ г. Жалбоподателят твърди, че лицата, които са адресно регистрирани в с.цар Асен, ул. Втора 20 не само живеят на този адрес, но и са родени в селото. Действително през летния сезон работели в гр.съединение, но винаги са живели и гласували в с.цар Асен, поради което не следва да бъдат изключени от избирателния списък. Твърди още, че полицейската проверка не била обективна, тъй като съпругата на мл.инспектор Ноно Пашов, който я е извършил, работи в кафене в селото, държано от кандидата за кмет Кирил Мишев и настоява за повторна проверка по случая. Жалбоподателят прави искане жалбата му да се изпрати по компетентност на Областния управител на Област Пазарджик. ОИК Пазарджик като съобрази, че по жалба Вх. 17-ЖС/ г. са постъпили справки от Община Пазарджик относно адресната регистрация на посочените лица в с.цар Асен, ул. Втора 20, както и докладна записка рег. 1818р-12652/ г. на ОД на МВР РУ гр.пазарджик и че с Решение 261-МИ/НР/ г. ОИК Пазарджик е изпратила по компетентност на Областния управител на област Пазарджик и на Районна прокуратура гр.пазарджик цялата преписка по жалба с Вх. 17-ЖС/ г. от Кирил Димитров Мишев кандидат за кмет на с.цар Асен, общ.пазарджик. Р Е Ш И: Изпраща по компетентност на Областния управител на област Пазарджик и на Районна прокуратура гр.пазарджик жалба с Вх. 21-ЖС/ г. от Георги Христосков Спасов независим кандидат за кмет на с.цар Асен за сведение и прилагане по преписката и евентуално извършване на повторна проверка. 14

15 по точка 13 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 305 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с Вх. 22-ЖС/ г. от Илко Савов Савов упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. Постъпила е Жалба с Вх 22- ЖС/ г. от Илко Савов Савов упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. В жалбата се твърди, че в деня за размисъл кандидатът за кмет на с.черногорово от МК Тодор Попов ЗА Пазарджик Емил Захариев изпълнява предизборното си обещание, а именно незаконно асфалтиране на ул. Двадесет и втора в селото. Твърди, че асфалтирането е в нарушение на ЗМСМА и ЗУТ с цел агитиране на населението. Жалбоподателят твърди, че доколкото му е известно за асфалтирането на тази улица няма изрично решение на Общински съвет Пазарджик. Самият жалбоподател заявява, че единствената форма за агитация, предвидена в ИК е устна и писмена форма, както и чрез доставчици на медийни услуги. В случая липсвала всяка от трите форми на агитация, а било едно незаконно строителство. Моли да бъдат предприети действия по прекратяване на незаконната агитация и незаконното строителство. ОИК Пазарджик като съобрази, че в изложените в жалбата обстоятелства жалбоподателят сам е стигнал до извода, че асфалтирането на улици не е сред предвидените в закона форми за агитация, както и че ОИК Пазарджик не е компетентна да се произнася по въпроси, свързани със законността на строителството и предвид обстоятелството, че жалбата е подадена до ОИК Пазарджик с копия до Районна и Окръжна Прокуратура Пазарджик Р Е Ш И: Изпраща по компетентност Жалба с Вх 22- ЖС/ г. от Илко Савов Савов упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик на РДНСК гр.пазарджик за извършване на съответните проверки относно законността на строителните работи. 15

16 по точка 14 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 306- МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение от Илко Савов, упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик, регистрирано с вх. 189/ г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК- Пазарджик, ОСВОБОЖДАВА: на СИК Длъжност Три имена член Елена Георгиева Милева НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена член Гергана Рангелова Начева 16

17 Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. по точка 15 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 307 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 191 от дата г. от Илко Савов, представляващ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за община Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват БСП в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. 17

18 Публикува списък на представители на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. по точка 16 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 308 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение вх. 190/ г. от Малина Консулова-Златева, упълномощен представител на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за Община Пазарджик, относно извършване на замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, ОСВОБОЖДАВА: на СИК Длъжност Три имена 086 член Костадин Петков Костадинов 062 член Недялка Петрова Нонина 18

19 079 член Милка Неделчева Димова 005 секретар Стоян Георгиев Драганов 035 председател Невена Петрова Кръстева НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена 086 член Иван Александров Рибнишки 062 член Костадин Петков Костадинов 079 член Елена Трендафилова Петрова 005 секретар Цветанка Лазарова Стефанова 035 председател Цветанка Ангелова Костадинова Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. по точка 17 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 309 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП АБВ в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение вх. 192/ г. от Тодор Пройчев, упълномощен представител на ПП АБВ за Община Пазарджик, относно извършване на замяна на ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание 19

20 чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, ОСВОБОЖДАВА: на СИК Длъжност Три имена 068 секретар Мариета Огнянова Чобалигова 006 секретар Стайка Ганчева Должева НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена 068 секретар Юлия Димитрова Попова 006 секретар Иван Борисов Дойчинов Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. по точка 18 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 20

21 РЕШЕНИЕ 310 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с Вх. 23-ЖС/ г., подадена от Антоанета Христова Дачева упълномощен представител на ГЕРБ за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. Постъпила е Жалба с Вх 23- ЖС/ г. от Антоанета Христова Дачева упълномощен представител на ГЕРБ за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. В жалбата се твърди, че в с Тополи дол в деня за размисъл г. се разлепват агитационни материали на кандидата за кмет на Община Пазарджик - Тодор Попов и кандидата за кмет на с.тополи дол Петър Петров по електрически стълбове на второстепенни улици в селото. Моли ОИК Пазарджик да се намеси и да отстрани въпросните агитационни материали и да се наложи съответно наказание на лицата, извършващи агитацията. Във връзка с изложеното в жалбата ОИК Пазарджик намира, че следва да бъде извършена проверка на място. На осн. чл.87, ал.1, т.1 от ИК ОИК Пазарджик Р Е Ш И: Определя комисия в състав Емилия Петрова Лазарова и Сашо Асенов Гешев. Които да извършат проверка по повод Жалба с Вх 23- ЖС/ г. от Антоанета Христова Дачева упълномощен представител на ГЕРБ за Община Пазарджик. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова - Ивайла Николова Георгиева - За 9 Против 2 21

22 по точка 19 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 311 МИ г. ОТНОСНО: Публикуване списък на представители на ПП АБВ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Постъпил е Списък с входящ 197 от дата г. от Тодор Пройчев, представляващ ПП АБВ за община Пазарджик, съдържащ имената на лицата, които ще представляват БСП в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. Публикува списък на представители на ПП АБВ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от 22

23 по точка 20 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 312 МИ/ г. ОТНОСНО: Уведомление вх. 199/ г. от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Пазарджик Тодор Димитров Попов, подадено от Хари Харалампиев за заличаване на застъпник и обявяване на представител. Постъпило е Уведомление вх. 199/ г. от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Пазарджик Тодор Димитров Попов, подадено от Хари Харалампиев за заличаване на застъпник и обявяване на представител. ОИК Пазарджик установи, че предложения списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1, ал.2 и ал.4 и във връзка чл.117, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, както и Решение 2113-МИ/ г. на Централна избирателна комисия. Заличава регистрацията на застъпник на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Пазарджик Тодор Димитров Попов както следва: Георги Атанасов Атанасов. Анулира издаденото удостоверение на застъпника. Публикува списък на представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Община Пазарджик Тодор Димитров Попов в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от 23

24 по точка 21 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 313 МИ/ г. ОТНОСНО: Уведомление вх. 200/ г. от Местна коалиция Тодор Попов за Пазарджик, подадено от Христо Тодоров за заличаване на застъпник и обявяване на представител. Постъпило е Уведомление вх. 200/ г. от Местна коалиция Тодор Попов за Пазарджик, подадено от Христо Тодоров за заличаване на застъпник и обявяване на представител. ОИК Пазарджик установи, че предложения списък отговаря на условията, предвидени в чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс. ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1, ал.2 и ал.4 и във връзка чл.117, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, както и Решение 2113-МИ/ г. на Централна избирателна комисия. Заличава регистрацията на застъпник на Местна коалиция Тодор Попов за Пазарджик както следва: Петко Стоименов Спасов. Анулира издаденото удостоверение на застъпника. Публикува списък на представители на Местна коалиция Тодор Попов за Пазарджик, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от 24

25 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, и протоколът подписан от всички присъстващи: Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова... Зам.председател: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова... Секретар: Васвие Мехмедова... членове: Сашо Гешев... Георги Добрев... Виолета Ценова... Ивайла Георгиева... Боряна Дунгарова... Стойко Власев... Петър Белчев... Емилия Лазарова... 25

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 57 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 57 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 57 - МИ 28.10.2015г. Днес, 28.10.2015 г., в 13.00 часа започна заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 53 - МИ /НР 25.10.2015г. Днес, 25.10.2015 г., в 06.00 часа започна заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 43 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 43 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 43 - МИ /НР 18.10.2015г. Днес, 18.10.2015 г., в 17.30 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 ПВР/НР 29.10.2016г. Днес, 29.10.2016г.,

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 48 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 48 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 48 - МИ /НР 22.10.2015г. Днес, 22.10.2015 г., в 17.00 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 37 НС/27.03.2017г. Днес, 27.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 18 НС/08.03.2017г. Днес, 08.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 3-ЕП Пазарджик, 10.04.2019 г. Днес, 10.04.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 4-ЕП Пазарджик, 14.04.2019 г. Днес, 14.04.2019

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 09.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъства 1 от членовете- Радина Петрова. Заседанието се откри

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, 05.09.2014г. в 12:20 часа. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, 12.09.2014 Днес 12.09.2014 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 ПВР/НР 24.10.2016г. Днес, 24.10.2016

Подробно