ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/"

Препис

1

2

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752, община Хисаря, област Пловдив Ползвател Маси в Имот с регистрирано правно основание Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Площ дка Площ дка Дължим о рентно плащане в лв. Собственик ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ГЕНЧО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ВЪЛКО ПЕТРОВ ВЪЛКОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Войно Божков Войнов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Божко Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ НАЙДЕН ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЛИЧЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Лулчо Атанасов Лулчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Кръстьо Митов Стойнов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Хриско Стоянов Кривошиев и др. ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Рашков Генчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Георги Петров Стоянов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЛИЧЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЛАТИНА ТОДОРОВА ЦЪЦАРОВА ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Рашков Генчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Георги Нончев Георгиев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Иван Атанасов Курдов и др. ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Иван Атанасов Курдов и др. ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ НЕНКА ДОБРЕВА ВАНГЕЛОВА ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Гюрга Иванова Димова ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Христев Димов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ТАНЯ ИЛИЕВА ЗАЙКОВА ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Атанас Генов Петров ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ МАРИЯ ПАНЧЕВА СПАСОВА ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Христев Димов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Гюрга Иванова Димова ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Божко Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Войно Божков Войнов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Дончо Рангелов Григоров ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Цвятко Димов Петков ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Атанас Димитров Матев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Стоян Георгиев Кривошиев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Найден Митов Стойнов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Илия Гилев Георгиев

4 ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Христо Гилев Георгиев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Нончо Гилев Георгиев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Рашков Генчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Иванов Тараманов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Георги Тодоров Петков ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Стоил Найденов Минчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Иван Стефанов Янев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Найден Митов Стойнов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Гена Дилева Нончева ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ "С.И.Г." ООД ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ "С.И.Г." ООД ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Нончо Господинов Гачев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Гюрга Иванова Димова ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Христев Димов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ СТОЯНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ГЕНЧО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Стоянов Николов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Стоянов Николов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Марин Георгиев Курдов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ СТОЯНОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Никола Рашков Генчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Божко Иванов Дунчев ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Костадин Петров Цоковски ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Дончо Рангелов Григоров ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ и др. ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ВЪЛКО ПЕТРОВ ВЪЛКОВ ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ Петър Стоянов Николов ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ НАЙДЕН НОНЧЕВ ЦОКОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР Петко Кирев Янев ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ГЕНОВ ХРИСТОВ ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Димитър Щерев Атанасов и др. ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР РАДКА МАНОЛОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР Георги Нончев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР Гочо Господинов Гочев и др. ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР Божко Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР Стоян Личев Петров ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Спас Тодоров Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски

5 ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ДОБРИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Спас Тодоров Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР Божко Маринов Стойков ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР Дончо Рангелов Григоров ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Нончо Господинов Гачев ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Господин Тодоров Авджийски ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР Дончо Рангелов Григоров ЕТ "ПЕТЪР Войно Божков Войнов ЕТ "ПЕТЪР СЪБИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ДОБРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ТАНЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР Нончо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР Кръстьо Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР Георги Филипов Янев ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕНЧО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ

6 ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕНО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Петър Стоянов Николов ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Цоко Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Тодор Георгиев Микралийски и др. ЕТ "ПЕТЪР Божко Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Димитър Щерев Атанасов и др. ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Христев Ташков ЕТ "ПЕТЪР Георги Петров Стоянов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР Стамен Лилов Тосков ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР АТАНАС ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ ЕТ "ПЕТЪР Атанас Христов Атанасов ЕТ "ПЕТЪР Христо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Георги Господинов Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Тараманов ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР СТОИЛ ИВАНОВ СТОИЛОВ ЕТ "ПЕТЪР СТАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА ЕТ "ПЕТЪР Петър Стоянов Николов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР Петър Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Янко Кирев Янков ЕТ "ПЕТЪР Ивана Стоянова Николова ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ЕТ "ПЕТЪР Дело Иванов Каскатийски и др. ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕНА ЦВЯТКОВА ГЕОРГИЕВА ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ЕТ "ПЕТЪР ДИМО ЦВЯТКОВ ДИМОВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Васил Георгиев Василев ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ и др. ЕТ "ПЕТЪР Нончо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Христа Христева Иванова ЕТ "ПЕТЪР Георги Господинов Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев

7 ЕТ "ПЕТЪР ВЪТКА НАЙДЕНОВА ЛАЗАРОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Николов Караджов ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР ЕВГЕНИЙ АНКОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ЦВЯТКОВА ГЪРМИДОЛОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР СТАНКА ИВАНОВА БОЖКОВА ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ПЕНА ЛУЛЧЕВА НОНЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР Божко Маринов Стойков ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР Господин Тодоров Авджийски ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Стойков Тодоров ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Видол Тодоров Тафров ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР Нончо Господинов Гачев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО ГЕНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР "С.И.Г." ООД ЕТ "ПЕТЪР "С.И.Г." ООД ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Янко Кирев Янков ЕТ "ПЕТЪР Петър Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Божко Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Костадин Петров Цоковски ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Христо Грозев Вълков ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Войно Божков Войнов ЕТ "ПЕТЪР АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР Стамен Лилов Тосков ЕТ "ПЕТЪР НАЙДЕН ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Дончо Рангелов Григоров ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЕТ "ПЕТЪР ВЕЛИКА ЛУЛЧЕВА ВЛАДОВА и др. ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Гена Дилева Нончева ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Павел Димитров Футаков ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ЦВЯТКОВА ГЪРМИДОЛОВА

8 ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Тараманов ЕТ "ПЕТЪР ИВАНКА ПЕТКОВА БАЙРЯКОВА ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Тодоров Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТА ГЕОРГИЕВА ГИЛЕВА ЕТ "ПЕТЪР Ангел Петров Стоянов ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Спас Тодоров Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Димитър Павлов Футаков ЕТ "ПЕТЪР Илия Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Дело Иванов Каскатийски и др. ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Найден Христев Панчев ЕТ "ПЕТЪР ЛАТИНА ТОДОРОВА ЦЪЦАРОВА ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Цоко Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ЦВЯТКОВА ГЪРМИДОЛОВА ЕТ "ПЕТЪР Атанас Димитров Матев ЕТ "ПЕТЪР Янко Кирев Янков ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Христо Грозев Вълков ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР Тодор Георгиев Микралийски и др. ЕТ "ПЕТЪР Дончо Рангелов Григоров ЕТ "ПЕТЪР Гена Дилева Нончева ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ЯНКОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР ВЕЛИКА ЛУЛЧЕВА ВЛАДОВА и др. ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР ТАНЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА ЕТ "ПЕТЪР СТАНЬО НЕНКОВ ТОНОВ ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР "ЕЛЕНА ПРОПЪРТИС" ЕООД ЕТ "ПЕТЪР НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА МИТЕВА ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Павел Димитров Футаков

9 ЕТ "ПЕТЪР Христо Личев Алексиев ЕТ "ПЕТЪР ДИМО ЦВЯТКОВ ДИМОВ ЕТ "ПЕТЪР НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕВГЕНИЙ АНКОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР Илия Панчев Тодоров ЕТ "ПЕТЪР АНДОН ГИЛЕВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Нончо Господинов Гачев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР НАЙДЕН НОНЧЕВ ЦОКОВ ЕТ "ПЕТЪР РАДКА МАНОЛОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР ВЪЛКО ПЕТРОВ ВЪЛКОВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР ЙОВКА ДЕЧЕВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР ГЕНО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Петър Стоянов Николов ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Личев Алексиев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ЙОВКА ДЕЧЕВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ и др. ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР Пена Божкова Маркова и др. ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА ЛУЛЧЕВА КАВРЪКОВА и др. ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ и др. ЕТ "ПЕТЪР Войно Божков Войнов ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Личев Алексиев ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР ЕВГЕНИЙ АНКОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Атанас Христов Атанасов ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ ЕТ "ПЕТЪР Кръстьо Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Гена Дилева Нончева ЕТ "ПЕТЪР Христо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Илия Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ

10 ЕТ "ПЕТЪР ДОБРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Марин Георгиев Курдов ЕТ "ПЕТЪР Илия Панчев Тодоров ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЦОКО НАЙДЕНОВ ЦОКОВ ЕТ "ПЕТЪР АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР Ангел Петров Стоянов ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР Божко Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Димитър Щерев Атанасов и др. ЕТ "ПЕТЪР Тодор Вълков Петков ЕТ "ПЕТЪР Васил Георгиев Василев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Тодоров Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Пена Божкова Маркова и др. ЕТ "ПЕТЪР Петко Вълков Петков ЕТ "ПЕТЪР ВЪЛКО ПЕТРОВ ВЪЛКОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Тодор Георгиев Микралийски и др. ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР Никола Рашков Генчев ЕТ "ПЕТЪР Стоян Даймянов Маджев ЕТ "ПЕТЪР Господин Тодоров Авджийски ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Атанас Димитров Матев ЕТ "ПЕТЪР Божко Иванов Дунчев ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ и др. ЕТ "ПЕТЪР ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ЦВЯТКОВА ГЪРМИДОЛОВА ЕТ "ПЕТЪР Никола Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕНЧО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Христо Личев Алексиев ЕТ "ПЕТЪР СТАНКА ГЕОРГИЕВА КИТАНОВА ЕТ "ПЕТЪР Кръстьо Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР ЕВГЕНИЙ АНКОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР Ивана Христова Рафаилова ЕТ "ПЕТЪР Дело Иванов Каскатийски и др. ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов

11 ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР Илия Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР Божко Маринов Стойков ЕТ "ПЕТЪР Нончо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР Христо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Недельо Кирев Янев ЕТ "ПЕТЪР Господин Тодоров Авджийски ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР ГЕНО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР ЙОВКА ДЕЧЕВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР ГЕНА ЦВЯТКОВА ГЕОРГИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Ганчо Иванов Ганчев ЕТ "ПЕТЪР Лулчо Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕНО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР КОЙНА АТАНАСОВА ЛУЛЧЕВА- ГЕОРГИЕВА и др. ЕТ "ПЕТЪР Георги Нончев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР НЕНКА ДОБРЕВА ВАНГЕЛОВА ЕТ "ПЕТЪР Христо Личев Алексиев ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Лулчо Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР Дело Тодоров Гемеджийски ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Видол Тодоров Тафров ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ЯНКОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР ИВАНКА ПЕТКОВА БАЙРЯКОВА ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО ГЕНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР Нончо Господинов Гачев ЕТ "ПЕТЪР Гочо Господинов Гочев и др. ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ТОДОР ДИМИТРОВ АВДЖИЙСКИ ЕТ "ПЕТЪР СТОИЛА СТОИЛОВА МИЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР Васил Георгиев Василев ЕТ "ПЕТЪР СТАНЬО НЕНКОВ ТОНОВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ЯНКОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ

12 ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Найден Христев Панчев ЕТ "ПЕТЪР ЗДРАВКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА ЕТ "ПЕТЪР "БЕЛОВИЦА" ЕООД ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Вангел Николов Янев ЕТ "ПЕТЪР Тодор Христев Ташков ЕТ "ПЕТЪР Петко Кирев Янев ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Господинов Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Добри Петков Добрев и др. ЕТ "ПЕТЪР СТАНЬО НЕНКОВ ТОНОВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Павел Димитров Футаков ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР Янко Кирев Янков ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР Гена Дилева Нончева ЕТ "ПЕТЪР СЪБИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ и др. ЕТ "ПЕТЪР ЗЛАТКА ГЕНОВА МИРЗОВА ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР СТАНКА ГЕОРГИЕВА КИТАНОВА и др. ЕТ "ПЕТЪР Стоян Даймянов Маджев ЕТ "ПЕТЪР Янко Кирев Янков ЕТ "ПЕТЪР СТОИЛ ИВАНОВ СТОИЛОВ ЕТ "ПЕТЪР ВЕЛИЧКА АНДОНОВА НИКОЛОВА и др. ЕТ "ПЕТЪР Петко Кирев Янев ЕТ "ПЕТЪР ГЕНО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Цоко Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР Петър Стоянов Николов ЕТ "ПЕТЪР ЛУЛЧО ГЕНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР Цоко Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР Тодор Вълков Петков ЕТ "ПЕТЪР Тодор Георгиев Микралийски и др. ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Дело Иванов Каскатийски и др. ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Петко Вълков Петков ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Гочо Господинов Гочев и др. ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Атанас Димитров Матев ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ТАШЕВ ЕТ "ПЕТЪР КОЙНА АТАНАСОВА ЛУЛЧЕВА- ГЕОРГИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев

13 ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Петко Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ "ПЕТЪР НАЙДЕН НОНЧЕВ ЦОКОВ ЕТ "ПЕТЪР Атанас Христов Атанасов ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Манол Вангелов Янев и др. ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ и др. ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР Атанас Генов Петров ЕТ "ПЕТЪР Атанас Димитров Матев ЕТ "ПЕТЪР ПЕНА ЛУЛЧЕВА НОНЧЕВА ЕТ "ПЕТЪР МАРИЯ ЦВЯТКОВА ГЪРМИДОЛОВА ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР Войно Божков Войнов ЕТ "ПЕТЪР Гюрга Иванова Димова ЕТ "ПЕТЪР Стоян Личев Петров ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР Никола Христев Димов ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЛИЧЕВ ЕТ "ПЕТЪР СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ ЕТ "ПЕТЪР Нончо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Христо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Илия Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Нончо Гилев Георгиев ЕТ "ПЕТЪР Филип Георгиев Илиев ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Курдов и др. ЕТ "ПЕТЪР Филип Георгиев Илиев ЕТ "ПЕТЪР НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ЯНКОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Найден Димитров Начев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Божко Маринов Стойков ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ и др. ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР ГЕНО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ЕТ "ПЕТЪР ВЪТКА НАЙДЕНОВА ЛАЗАРОВА ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Найден Димитров Начев ЕТ "ПЕТЪР Петър Стоянов Николов ЕТ "ПЕТЪР Вангел Николов Янев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Христо Иванов Каскатийски ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ СТОЯНОВ ЕТ "ПЕТЪР Вангел Николов Янев ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Нончо Господинов Гачев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов

14 ЕТ "ПЕТЪР Стоил Найденов Минчев ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Филипов Янев и др. ЕТ "ПЕТЪР Пена Божкова Маркова и др. ЕТ "ПЕТЪР Иван Стефанов Янев ЕТ "ПЕТЪР Найден Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Кръстьо Митов Стойнов ЕТ "ПЕТЪР Влад Димитров Владов ЕТ "ПЕТЪР Божко Маринов Стойков ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР Георги Господинов Георгиев ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Господин Тодоров Авджийски ЕТ "ПЕТЪР ХРИСТА ГЕОРГИЕВА ГИЛЕВА ЕТ "ПЕТЪР ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ "ПЕТЪР Вангел Николов Янев ЕТ "ПЕТЪР Тодор Вълков Петков ЕТ "ПЕТЪР ИВАНКА ПЕТКОВА БАЙРЯКОВА ЕТ "ПЕТЪР НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР Илия Панчев Тодоров ЕТ "ПЕТЪР ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ "ПЕТЪР Георги Тодоров Петков ЕТ "ПЕТЪР "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "ПЕТЪР Иван Атанасов Лулчев ЕТ "ПЕТЪР ИВАН ЯНКОВ ТОДОРОВ ЕТ "ПЕТЪР НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ "ПЕТЪР ГЕНА ЦВЯТКОВА ГЕОРГИЕВА ЕТ "ПЕТЪР Тодор Димов Микарлийски ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Божко Маринов Стойков ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Никола Рашков Генчев ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ РАИФ КАДИРОВ УШЕВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ЦОНА АНКОВА ИВАНОВА ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Петко Иванов Каскатийски ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Дело Иванов Каскатийски и др. ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ и др. ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Янко Кирев Янков

15 ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Христо Иванов Каскатийски ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Никола Рашков Генчев ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Стоян Георгиев Кривошиев ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ГЕНА ЦВЯТКОВА ГЕОРГИЕВА ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Тодор Димов Микарлийски ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Тодор Георгиев Микралийски и др. ЕТ"ДЕС 93 - ДЕСИСЛАВ Георги Тодоров Петков ОБЩО за ползвателя (дка) НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Филипов Янев и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ СТОИЛА СТОИЛОВА МИЧЕВА и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Войно Божков Войнов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Иван Атанасов Курдов и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Господинов Георгиев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Иван Атанасов Георгиев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ СТАНКА ИВАНОВА БОЖКОВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Иванов Каскатийски НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Дончо Рангелов Григоров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ "ВЕНЖОР АГРО" ООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Атанас Христов Атанасов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Тодор Вълков Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Гюрга Иванова Димова НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Никола Христев Димов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕВГЕНИЙ АНКОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЦОКО НАЙДЕНОВ ЦОКОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ РУСА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ "ЕЛЕНА ПРОПЪРТИС" ЕООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Найден Митов Стойнов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ХРИСТА ГЕОРГИЕВА ГИЛЕВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Марин Георгиев Курдов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Костадин Пенчев Келешев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Атанас Христов Атанасов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Тодоров Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Марин Георгиев Курдов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Петко Вълков Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Тодоров Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Гена Дилева Нончева НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Никола Иванов Ганчев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Грозев Вълков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Грозев Вълков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА

16 НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Димитър Щерев Атанасов и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ДОНКА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ГЕНЧО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕВГЕНИЙ АНКОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ГЕНА ЦВЯТКОВА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Тодор Димов Микарлийски НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ "ВЕНЖОР АГРО" ООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Атанас Генов Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Ганчо Христев Ташков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Павел Димитров Футаков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Ангел Петров Стоянов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Грозев Вълков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Димитър Павлов Футаков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Ганчо Тодоров Ганчев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Спас Тодоров Ганчев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ СЪБО ГЕОРГИЕВ МИТОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Иван Атанасов Георгиев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Тодоров Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ АТАНАСА НАЙДЕНОВА ПАНЧЕВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Стоян Личев Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Ганчо Стойков Тодоров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Тодор Вълков Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Марин Георгиев Курдов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Тодоров Петков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Стоян Личев Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Личев Алексиев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Ганчо Христев Ташков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Божко Маринов Стойков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Найден Митов Стойнов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Димитър Щерев Атанасов и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Грозев Вълков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ "ВЕНЖОР АГРО" ООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Стоил Найденов Минчев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Атанас Генов Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Атанас Генов Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Гюрга Иванова Димова НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Никола Христев Димов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Господинов Георгиев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ДАЙМЯН НИКОЛОВ ДАЙМЯНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Недельо Кирев Янев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Недельо Кирев Янев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Недельо Кирев Янев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Недельо Кирев Янев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Стоян Личев Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Костадин Личев Петров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Георги Тодоров Петков

17 НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Грозев Вълков НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Петко Иванов Каскатийски НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Дело Иванов Каскатийски и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Дончо Рангелов Григоров НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ "ВЕНЖОР АГРО" ООД НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Иван Николов Караджов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Иван Николов Караджов НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Недельо Кирев Янев НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ДОНКА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Петко Иванов Каскатийски НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Дело Иванов Каскатийски и др. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ ЕТ ПЕТЪР ГЕНОВ НЕДЯЛКО ИВАНОВ КИРЕВ Христо Иванов Каскатийски ОБЩО за ползвателя (дка) НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Гена Дилева Нончева НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Петко Иванов Каскатийски НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ПЕТЪР ГЕНОВ ХРИСТЕВ НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ЗЛАТКА ГЕНОВА МИРЗОВА НИКОЛИНА ДАМЯНОВА СЪБИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ и др. НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Войно Божков Войнов НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Христо Иванов Каскатийски НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Георги Нончев Георгиев НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Иван Атанасов Курдов и др. НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Найден Митов Стойнов НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Стоил Найденов Минчев НИКОЛИНА ДАМЯНОВА ПАНЧО ИЛИЕВ ПАНЧЕВ НИКОЛИНА ДАМЯНОВА НАЙДЕН ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Войно Божков Войнов НИКОЛИНА ДАМЯНОВА НАЙДЕН ВЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ НИКОЛИНА ДАМЯНОВА Стоил Найденов Минчев ОБЩО за ползвателя (дка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4141-35/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.пролом, ЕКАТТЕ 58616,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-1/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Церетелево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7788-7/03.10.2016г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Васил

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4141-5/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на гр.баня, ЕКАТТЕ 02720, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-3/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3197/10.04.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землище с. Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, община Калояново,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/.0.0г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 06, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7788-18/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Соколица, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4134/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 375 Гр.

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7787-8/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465,

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-20/12.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-246/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а г о р а З А П О В Е Д N о РД - 07 093/ 23.02.2015

Подробно

RD / g

RD / g РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните Областна дирекция Земеделие -Стара Загора З А П О В Е Д N о РД - 07 028/30.01.2015 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Microsoft Word - Zap Dalbok dol-PML-2015

Microsoft Word - Zap Dalbok dol-PML-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-203/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-37 / 13.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Microsoft Word - Zap-Ablanica-OZ-2015

Microsoft Word - Zap-Ablanica-OZ-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-234 / 21.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-344/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-26/2.09.20г. Окончателен регистър по реда на чл., във връзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 20/20 година за землището на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-278/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на зе ме дели ет о и хр аните Област на дирекция Земе де лие г р. Пазарджик З А П О В Е Д РД-06-28

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на зе ме дели ет о и хр аните Област на дирекция Земе де лие г р. Пазарджик З А П О В Е Д РД-06-28 1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на зе ме дели ет о и хр аните Област на дирекция Земе де лие г р. Пазарджик З А П О В Е Д РД-06-287/30.09.2015 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-309/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245,

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-338/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно