Microsoft Word - LCD Monitor - E & M Series.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - LCD Monitor - E & M Series.doc"

Препис

1 LCD Монитор Кратко ръководство на потребителя E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD

2 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА Компактдиск BenQ LCD монитор Захранващ кабел Стойка за монитор D-Sub видео кабел Ръководство на потребителя DVI-D видео кабел (Опция за модели с DVI вход, продава се отделно) 1

3 HDMI кабел (Опция за модели с HDMI вход, продава се отделно) ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ (Тази илюстрация може да е различна в зависимост от модела) Аудио кабел Webcam 2.0M (Само за M2200HD и M2400HD моделите) USB кабел (Само за M2200HD и M2400HD моделите) 2

4 1. Тонколони 2. Конектор за захранващия кабел 3. Line in конектор 4. HDMI конектор 5. DVI-D конектор 6. D-Sub конектор 7. USB порт 8. Ключалка 9. USB порт (само за M2200HD модела) 10. USB порт х2 11. Конектор за слушалки 12. USB порт Подравнете стойката с рамото и натиснете докато щракнат на мястото си. Модел Е900HDA, E2200HDA E900HD E2200HD, E2400HD M2200HD M2400HD Конектори D-Sub, Line in, конектор за слушалки D-Sub, DVI-D, Line in, конектор за слушалки D-Sub, DVI-D, HDMI, Line in, конектор за слушалки D-Sub, DVI-D, HDMI, Line in, конектор за слушалки, USB порт х4 D-Sub, DVI-D, HDMI, Line in, конектор за слушалки, USB порт х3 Дръпнете стойката и рамото, за да се уверите, че са здраво захванати. Вдигнете монитора и го поставете изправен върху равна повърхност. Регулирайте наклона на екрана за максимален комфорт при работа. СГЛОБЯВАНЕ НА ХАРДУЕРА 1. Прикрепете стойката към монитора. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. С едната ръка притиснете монитора, а с другата издърпайте рамото на стойката нагоре. 3

5 2. Свържете видео кабела и затегнете винтовете. Свързване на D-Sub кабела Свържете единия край на D-Sub кабела (този без феритен филтър) към видео конектора на монитора. Свържете другия край на кабела (този с феритен филтър) към видео порта на комютъра и затегнете винтовете. Свързване на HDMI кабела Свържете единия край на HDMI кабела към видео конектора на монитора. Свържете другия край на кабела към видео порта на комютъра. Свързване на DVI-D кабела Свържете единия край на DVI-D кабела (този без феритен филтър) към видео конектора на монитора. Свържете другия край на кабела (този с феритен филтър) към видео порта на комютъра и затегнете винтовете. DVI-D кабел има само при моделите E900HD, M2200HD, E2200HD, M2400HD и E2400HD. HDMI кабел има само при моделите M2200HD, E2200HD, M2400HD и E2400HD. 3. Свържете аудио кабела (опция). 4

6 4. Свържете USB устройствата. (Само за моделите M2200HD и M2400HD) 7. Захванете кабелите със щипката. Стиснете щипката навътре, за да я извадите. 5. Свържете уеб камерата към монитора. (За моделите M2200HD и M2400HD) Пъхнете USB конектора на камерата към горния USB порт на монитора. Позиционирайте кабелите и поставете щипката, за да ги закрепите. 6. Свържете захранващия кабел. Свържете единия край на кабела към конектора на монитора. Все още не свързвайте другия край на кабела към електрически контакт. 5

7 8. Включете монитора. Включете захранващия кабел в изправен електрически контакт. Включете монитора от бутона. Разглобяване на стойката 1. Изключете монитора и компютъра и извадете видео и захранващия кабел. 2. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. 3. Натиснете заключващите крачета, за да разглобите стойката от рамото й. ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА Инсталиране на монитора към нов компютър Ако инсталирате монитора към нов компютър, към който никога преди не е инсталиран драйвър за монитор, направете следното: 1. След като сте свързали монитора, при стартирането си Windows автоматично ще види новия монитор и ще се покаже Found New Hardware Wizard. Следвайте инструкциите на екрана докато се покаже опцията Install Hardware Device Drivers. 2. Поставете BenQ LCD Monitor CD-ROM диска с драйвърите в CD-ROM устройството на компютъра. 3. Маркирайте опцията Search for a suitable driver for my device и щракнете върху Next. 4. Маркирайте опцията CD-ROM drives (махнете отметките от всички останали опции) и щракнете върху Next. 5. Проверете дали компютърът е избрал правилния модел монитор и щракнете върху Next. 6. Щракнете върху Finish. 7. Рестартирайте компютъра. Инсталиране на монитора към компютър с драйвър за монитор Ако инсталирате монитора към компютър, към който вече има инсталиран драйвър за друг монитор, направете следното: Windows Vista 1. Отворете Display Settings. Щракнете с десния бутон на мишката върху десктопа и изберете Personalize. Изберете Display Settings от прозореца Personalize appearance and sounds. Появява се прозорецът Display Settings. 2. Щракнете върху бутона Advanced Settings. Появява се прозорецът Generic PnP Monitor Properties. 3. Щракнете върху страница Monitor и бутон Properties. 4. Щракнете върху Continue в прозореца User Account Control. 5. Щракнете върху страница Driver и бутон Update Driver. 6

8 6. Поставете BenQ LCD Monitor CD-ROM диска с драйвърите в CD-ROM устройството на компютъра. 7. В прозореца Update Driver Software изберете опция Browse my computer for driver software. 8. Щракнете върху Browse и изберете директория d:\benq_lcd\driver\ (където вместо d е буквата, с която е обозначено вашето CD-ROM устройство). 9. Изберете папката с името на вашия модел монитор и щракнете върху Next. Драйвърът за вашия монитор се инсталира. 10. Щракнете върху Close. При Windows Vista не се налага да рестартирате компютъра. Windows ХР 1. Отворете Display Properties. Щракнете с десния бутон на мишката върху десктопа и изберете Properties. 2. Щракнете върху страница Settings и бутон Advanced. Появява се прозорецът Advanced Display Properties. 3. Щракнете върху страница Monitor и от списъка изберете Plug and Play Monitor. 4. Щракнете върху бутон Properties. Появява се прозорецът Monitor Properties. Ако като производител е посочен BenQ, а моделът съответства на вашия монитор, то драйвърът е инсталиран и няма нужда да правите нищо повече. В противен случай, следвайте тези инструкции: 5. Щракнете върху страница Driver и бутон Update Driver. Появява се Hardware Update Wizard. 6. Поставете BenQ LCD Monitor CD-ROM диска с драйвърите в CD-ROM устройството на компютъра. 7. Изберете опция Install from a list or specific location и щракнете върху Next. 8. Изберете опция Search for the best driver in these locations и опция Search removable media и щракнете върху Next. Изчакайте компютъра да намери драйвър. 9. Изберете от списъка (с едно натискане на мишката) модела на монитора и щракнете върху Next. Драйвърът за вашия монитор се инсталира. 10. Щракнете върху Finish. Връщате се на прозореца Monitor Properties 11. Щракнете върху Close, ОК и OK, за да затворите прозореца. При Windows ХР не се налага да рестартирате компютъра. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМЕРАТА (QEye) Мониторът има 2.0 МР уеб камера. С нея можете да правите снимки, да заснемате видео и да провеждате онлайн чат. Преди да използвате камерата, трябва да инсталирате две програми (Magic-i Visual Effects и WebCam Companion 2) от придръжаващия камерата диск със софтуер. Използване на WebCam Companion 2 WebCam Companion 2 има следните четири модула: 7

9 Capture: Позволява правене на снимки и заснемане на видео клипове с камерата. Monitor: Засича всяко видимо за камерата движение и автоматично го записва. Edit: Позволява преглед и редакция на заснети снимки или видео клипове. Chat: Дава бърз достъп до програми за изпращане на съобщения, които поддържат видео чат. Settings WebCam Settings За задаване на настройки за снимане, като формат на файла, резолюция, аудио и видео устройства и др. За преглед и промяна на настройките на камерата. Основен екран Основният екран на всеки модул съдържа следните икони и менюта: Икона Име Описание Home Връщане към екрана Home за избиране на други модули. Full Screen Показва текущия видео клип или преглед на живо на цял екран. За изход, натиснете <Esc> клавиша или щракнете върху бутон Close. Disconnect Изключва камерата. Показва текущия модул. За да превключите друг модул, щракнете върху стрелката, за да се покаже падащият списък. Connect Свързва камерата. Прикачва избраните файлове към електронно писмо. Slide Show Стартира автоматичен преглед на избраните изображения. Print Отпечатва избраното изображение. Правене на снимки и заснемане на видео клипове 1. Стартирайте WebCam Companion 2 като щракнете върху Start > All Programs > ArcSoft WebCam Companion 2 папката > WebCam Companion Щракнете върху модул Capture на екрана Home. 3. В екрана за преглед Capture, можете да правите следните неща: Capture: За правене на снимки. Burst: За правене на много снимки в бърза последователност. В Settings можете да зададете броя снимки, които да бъдат правени с всяко избиране на Burst функцията. Record Video: За заснемане на видео клип. 8

10 Наблюдение Monitor модулът засича всяко видимо за камерата движение и автоматично го записва. Едновременно с това се изпраща e- mail или текстово съобщение. Можете да зададете снимките да се качват автоматично на FTP сайт. 1. Стартирайте WebCam Companion Изберете модул Monitor от Home екрана. 3. Щракнете върху Monitor Settings на екран Monitor, за да прегледате и промените настройките. 4. Когато зададете настройки, щракнете върху Start Monitor, за да започне наблюдението. При засичане на движение, записването започва автоматично. 5. Щракнете върху Stop Monitor, за да спрете наблюдението. 6. Щракнете върху Record Video в страница Capture. 7. По подразбиране видео файловете се записват в папка WebCam Media под Documents. Видео чат За да провеждате онлайн чат, изберете Chat модула от екрана Home, след което инсталирайте чат програмата. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Използване на Magic-i Visual Effects Magic-i Visual Effects се стартира автоматично с Capture и Chat модулите на WebCam Companion 2. Можете да използвате WebCam Companion 2 с Magic-i Visual Effects, за да направите снимките си и видео чата забавни. Основни характеристики Face Tracking : Тази функция улавя лицето и поставя фокуса върху него. Да за я активирате, поставете отметка в полето Face Tracking. PTZ : Тази функция дава достъп до функциите Pan и Zoom. Effect : Тази функция подсигурява забавни видео ефекти. Щракнете върху стрелката до всяка категория ефекти, за да видите всички ефекти, а след това изберете желания ефект. Frame : Тази функция добавя рамка към лицето на екрана. Щракнете върху стрелката до всяка категория рамки, за да видите всички рамки, а след това изберете желаната рамка. Theme : Тази функция подчертава темата, която искате да поставите. Когато лицето ви се движи, програмата автоматично го следи и коригира размера на рамката около него. Enhance : Тази функция прави видео изображението по-ярко. Auto Enhance: Тази функция автоматично регулира качеството на изображението. Default: Тази функция връща зададените по подразбиране настройки за яркост и контраст. Avatar : Тази функция ви позволява да си изберете аватар. Аватарът следва всяко ваше движение докато провеждате онлайн чат. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО Най-лесният начин да получите оптимално изображение от аналогов (D-Sub) вход е да използвате AUTO функцията. Натиснете бутона AUTO, за да оптимизирате изображението на екрана. Когато свържете монитора с цифров (DVI) кабел, AUTO функцията не е активна, защото мониторът автоматично показва най-доброто изображение. 9

11 ВНИМАНИЕ: Уверете се, че графичната карта на компютъра е на native резолюцията на монитора, когато използвате AUTO функцията. Ако искате, винаги можете ръчно да настроите геометричните настройки на монитора: 1. Стартирайте тестовата програма auto.exe от диска. Можете да използвате и всяко друго изображение например работния плот на операционната система, но ви препоръчваме използването на auto.exe, която показва тестов модел. 2. Натиснете AUTO бутона на монитора. 3. Натиснете MENU, за да покажете екранното меню. 4. Използвайте стрелките или, за да изберете DISPLAY и натиснете ENTER. 5. Ако забележите вертикален шум, натиснете стрелките или, за да изберете Pixel Clock и натиснете ENTER. След това натиснете стрелките или, за да настроите монитора докато шумът изчезне. 6. Ако забележите хоризонтален шум, натиснете стрелките или, за да изберете Phase и натиснете ENTER. След това натиснете стрелките или, за да настроите монитора докато шумът изчезне. Панел за настройка на монитора 1. AUTO за автоматично задаване на оптималните настройки за монитора. 2. MENU за показване/скриване на менюто и връщане към предишно меню. 3. / Volume за увеличаване на стойност. Този бутон е горещ клавиш за звука. 4. /Mode за намаляване на стойност. Този бутон е горещ клавиш за Mode. 5. ENTER за влизане в подменюта и избор на елементи. При моделите с DVI вход, бутонът служи като горещ клавиш за Input. 6. Бутон за Вкл./Изкл. 10

12 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 1. Използвайте продукта само при електричество с напрежение като посоченото на етикета. 2. Винаги изключвайте монитора от контакта преди да го почиствате. За почистване използвайте мека и невлакнеста кърпа. Не използвайте течности, спрей или препарати за почистване на стъкло. 3. Не покривайте вентилационните отвори на монитора. 4. Не поставяйте монитора в близост до топлинни източници, ако няма осигурена подходяща вентилация. 5. Не пъхайте предмети в продукта и не го поливайте с течности. 6. Не се опитвайте сами да поправяте продукта. 11

BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G22

BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G22 BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr SAT INTEGRAL SP1219/1229 HD NORMA/PYXIS Cателитен HD приемник Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA Преден и заден панел Преден панел 2 1 1. USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в.act формат

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Устройства Ръководство за потребителя

Устройства Ръководство за потребителя Устройства Ръководство за потребителя Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows и Windows Vista са или търговски марки, или запазени търговски марки на Microsoft Corporation

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

NWZ-E _GB_QSG_BG.indd

NWZ-E _GB_QSG_BG.indd Упътване за бързо включване Как да инсталирате софтуера Как да използвате плейъра NWZ-E353/E354/E355 Ръководства зa експлоатация В допълнение към упътването за бързо включване, към този модел е приложено

Подробно

Мултимедия Ръководство за потребителя

Мултимедия Ръководство за потребителя Мултимедия Ръководство за потребителя 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Бележка за продукта Това ръководство

Подробно

Устройства Ръководство за потребителя

Устройства Ръководство за потребителя Устройства Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани в САЩ търговски марки на Microsoft Corporation. Декларация за продукта

Подробно

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с характеристиките на продукта, както и опциите и начините

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно