СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Метач Без образование Касиер Средно Английски, Руски Координатор, дейности Средно,Висше Немски Ms office; Word; Excel; Портиер Средно Project Модел Средно Турски, Английски Работник, поддържане на железен път и съоръжения Средно,Основно Ръководител, техническа поддръжка Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Сервитьор техника,висше / Електротехника и енергетика (електротехника) Средно Английски Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама,висше / Търговия на едро и дребно Руски Ms office; Word; Excel Машинен оператор, плетене Средно,Без образование,начално,основно Сервитьор Средно Английски Готвач Средно Английски Шофьор, лекотоварен автомобил Средно Рецепционист Средно Английски Камериер/камериерка Средно Английски Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Шивач Средно,Без образование,начално,основно Заварчик Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра Технически сътрудник квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с Средно,Средно (техническо) Английски MS office Продавач-консултант Средно Представител, бизнес услуги Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 5 (Финанси),Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1796 Представител, бизнес услуги Професионален колеж / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 5 (Финанси),Професионален колеж / Счетоводство и данъчно 1793 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане -, счетоводни продукти Специалист, управление на човешките ресурси Средно MS Office Инженер, проектант Висше / Електротехника и енергетика (електротехника) Ms office; Word; Excel; Машинен оператор Средно Project, светотехнически Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски Ms office; Word; Excel; Водач, мотокар Средно Internet Водач, електрокар Средно 1 Страница 1 oт 9

2 1773 Специалист, труд и работна заплата Висше / Икономически науки (икономика) Ms office; Word; Excel; Трудотерапевт Internet Висше / Социална работа с деца и младежи,висше / Науки за MS office Социален асистент образованието (педагогика),средно,висше / Социална работа и Средно,Основно Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика Руски, Английски MS office 1 (Библиотекознание, Библиография) 1742 Инженер, проектант Висше / Строителство (хидротехническо строителство, Ms office; Word; Excel; 1 хидромелиративно строителство, В и К) Project и CAD софтуер 1772 Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно Разработчик, интерактивно съдържание Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска Английски, Немски HTML; Wordpress, Office 1 филология, Приложна лингвистика - Английски език и Немски език) Общ работник Средно,Основно Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 45 (готвач) 1566 Оператор, център за обаждания Висше Руски, Английски, Чужди Word, Excel, Power Point Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски MS SQL Server; Postgre; 1 технологии, Софтуерно инжeнерство, ) C++; C#; Net; Net Core; ASP; 1677 Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски Продавач, хранителни продукти Средно Носач-товарач, стоки Средно Продавач, хранителни продукти Средно Продавач-консултант Средно Руски, Английски, Немски Касиер Професионален колеж,висше Малтийски, Английски, Руски Ms office; Word; Excel; 3 Power Point 1691 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Висше Френски, Английски, Немски MS office Програмист, уеб сайтове Висше Английски Опит с.net Framework; 1 WEB API/ SignalIR; RDBMS, 1560 Общ работник, строителство на сгради Основно Сервизен техник Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Пакетировач средства (ДВГ, КММ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и Средно Огняр Професионална квалификация (Работа с газови котелни инсталации Касиер и съоръжения под налягяне),средно Средно складова програма Чистач/ Хигиенист Средно Метач Без образование Служител, запитвания Средно Немски Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски MS Office Барман Средно Общ работник Средно Готвач Средно Продавач, бизнес услуги Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни Английски - 1 икономически отношения; търговия; бизнес информационни

3 1669 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Организатор дейности средства (автотранспортна техника, ДВГ),Професионална Висше,Средно Офис пакет 1 Страница 2 oт 9

4 1612 Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно Английски ОС Windows Linix Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Английски Операционни сиситем MS, 1 Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Бази данни, C/C++, 1709 Общ работник, строителство на сгради Основно Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Английски ОС Windows Linix Ръководител звено, изследване и развитие Висше / Физика,Висше / Науки за земята (Физика, геофизика, работа с наличен софтуер 1 метеорология) 1787 Статист Средно Английски, Турски MS office Оператор, контактен център Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше Excel, Internet, Zendesk 1 Румънски, Английски Word, 1544 Готвач / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) Средно / Хранителни технологии (готвач),професионална Английски Microsoft Office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап квалификация (готвач) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Заварчик (Информатика;компютърни науки; математика и информатика) Средно (квалификация "Заварчик"),Средно / Машиностроене, Психолог, училищен металообработване и металургия (квалификация "Заварчик") Висше / Психология (Магистър - психология) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Internet и електронна поща 1 (Музика) 1863 Учител, практическо обучение Висше / Компютърни науки (учител) MS office Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Спорт (Лека атлетика) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Internet и електронна поща 1 (Изобразително изкуство) 1809 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по MS Office 1 изобразително изкуство) 1759 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Internet и електронна поща Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература (Учител по български език и MS Office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап литература) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (георграфия),висше / Науки за земята (учител по География) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап балет) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (пиано) Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПУНУП) MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо Учител, детска градина възпитание ) Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПНУП) Windous Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Английски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Музикална 1 педагогика) 1827 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Чистач/ Хигиенист Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, ресурсен (Учител по математика и информационни технологии) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална 1

5 педагогика) 1722 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология - учител) Портиер Средно 1 Страница 3 oт 9

6 1659 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети работа с компютър Учител, музика в детска градина (Математика) Висше / Подготовка на начални учители (ПУП или ПНУП със Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап специалност "музика"),висше / Подготовка на детски учители (ПУП Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Учител по Физика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Изобразително изкуство) Висше / Философия и етика (учител по Философия) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети ( учител по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап музика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по MS Office Логопед музика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална MS Office Помощник-директор, административно-стопанската дейност педагогика; логопедия) Висше / Икономически науки,висше (Техническо MS Office Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) образование),висше / Подготовка на учители по общообразователни Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и Машинист, пътно-строителни машини въздухоплавателни средства Професионална квалификация (водач на челен кофачен Старши специалист товарач),средно Средно Охранител Средно Водач, мотокар Професионална квалификация (водач на мотокар),средно Техник, компютърни системи Висше / Компютърни науки (Информатика) Немски, Английски MS office, Адмнистриране Помощник-възпитател Средно на Windows server (DNS, Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Чистач/ Хигиенист Основно,Средно Работник, кухня Без образование Водач, мотокар Средно,Основно Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПУНУП) Ms office; Word; Excel; Помощник-възпитател Средно,Висше / Подготовка на начални учители Английски Power Point Продавач, Интернет търговия Средно,Висше Английски графични приложения Монтажник, дограма Средно (техническо),средно Специалист, тестване софтуер Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, Norwegian отлични компютърни 1 автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, умения без значение от 1850 Продавач-консултант Средно Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно,Основно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Науки за земята (георграфия и история),висше / Подготовка Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап на учители по общообразователни предмети (история и Висше / Науки за земята (георграфия и история),висше / Подготовка 1 на учители по общообразователни предмети (история и

7 1862 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Компютърни науки (Информатика) MS office Помощник-възпитател Средно MS office 2 Страница 4 oт 9

8 1832 Касиер Средно Руски, Английски Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Word, Excel, Internet, Деловодител Средно / Икономически науки,висше / Икономически науки Интернет и ел. поща Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) MS office Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS office и електронен 1 (история и цивилизация ) дневник 1840 Завеждащ, административна служба Средно / Счетоводство и данъчно облагане (оперативен MS office 1 счетоводител),висше / Финанси, банково и застрахователно дело 1851 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Италиански Чистач/ Хигиенист Средно,Основно Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор) Помощник-възпитател Средно Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап педагогика) Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология) Психолог, училищен Висше / Психология Word, Excel, Internet, Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Подготовка на начални учители (НУП+английски език) Английски Internet и електронна поща Общ работник, строителство на сгради Средно,Основно Общ работник Средно,Основно Чистач/ Хигиенист Средно Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) Шофьор, товарен автомобил Средно Работник, строителството Средно,Основно Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Основно,Средно,Средно / Електротехника и енергетика Заварчик Средно (заварчик),основно (заварчик),средно / Машиностроене, 10 металообработване и металургия (заварчик) 1269 Техник, инвеститорски контрол Средно / Строителство (Строителство и архитектура; Пътно умения за работа с 2 строителство; Водоснабдяване и канализация) Microsoft Office, Билдинг 1266 Инженер, инвеститорски контрол Висше / Строителство (Строителство, пътно строителство, ВиК, MS Office, Билдинг 3 Хидроинженер) Менаджер 1208 Администратор, хотел Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време Немски, Английски Ms office, Clock Evolution 2 (туризъм),висше / Пътувания, туризъм и свободното време 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно Мияч, превозни средства (ръчно) Средно Машинен оператор, преса за гладене Средно,Основно 2 8Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (-английски език) работа с MS офис и 1 10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (-руски език) елекронен дневник работа с MS офис и 1 9Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература елекронен дневник работа с MS офис и 1 11 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика елекронен дневник работа с MS офис и 1 12 Чистач/ Хигиенист Средно елекронен дневник 7 35 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология) Английски Word,Exel 2 Страница 5 oт 9

9 33 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети по диплома 1 (учител по математика и информатика) 34 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,Основно 1 21 Продавач-консултант Основно 1 20 Продавач-консултант Основно Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно Английски Отлични познания за MS 2 и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, Linux, Android, MS SQL 1595 Хост (хостеса) Средно Руски, Немски, Английски Инженер, водоснабдяване и канализация Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / Английски MS office; AutoCad 1 Строителство (ВИК инженер) 1632 Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и Английски Отлични познания в 1 компютърна графика) работата по изготвяне на 1654 Животновъд Основно Комплектовач Средно Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, Отчетник, счетоводство ситничар,пекар) Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Ms Office Машинен оператор, шиене Администрация и управление (икономист) Средно,Основно Общ работник, строителство на сгради Основно Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) Английски счетоводни продукти Метеоролог Висше / Физика (Приложна геофизика),висше (Физика, геофизика, работа с наличен софтуер Касиер метеорология) Висше,Средно Английски, Руски складов софтуер VERSUS, Касиер Средно,Висше Руски, Английски Windows, Word, Excel, складов софтуер VERSUS, Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника Windows, Excel, Internet Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника),висше / 1 Електротехника и енергетика (Хладилна техника) 1564 Специалист, качество Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер Excel 1 Английски, Руски, Литовски Word, 1522 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика "Техническо законодателство и управление на качеството") Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / MS office Касиер Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, Касиер Средно,Висше Английски Руски, Английски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Excel, Internet 1519 Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office, MS Windows, 2 и мрежи) Outlook Express 1513 Инженер, разпределение на електроенергия Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Инспектор, технически стандарти и мрежи) Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. MS office Икономически анализатор снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Английски MS office Инженер, разпределение на електроенергия Икономически науки (мениджмънт) Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office 1

10 и мрежи) 1523 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, 6 електротехник) 1543 Монтьор, електрооборудване Средно / Електротехника и енергетика (ел. специалност) Изпълнител Основно Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Английски Ms Windows; Ms Office; Ms 1 техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и Outlook Страница 6 oт 9

11 ДБТ - Вълчи дол 34 Кредитен специалист, банка Средно 1 55 Сортировач, предварителна сортировка Основно 1 51 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 32 Готвач Средно Английски Монтажник Средно 3 33 Сервитьор Средно Немски Лепач Средно 1 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (учител) 1 49 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски продукти и програми 1 50 Учител, практическо обучение Висше (учител по практика, с правоспособност инструктор МПС) 1 52 Шофьор, автобус 2 48 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски 1 56 Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбичк Средно (технически умения) 1 53 Работник, кухня Средно 1 31 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски 1 29 Техник, релейна защита и автоматика Средно (средно техническо; електротехника и електроника) Английски MS office 3 57 Лепач Основно 2 55 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Науки за образованието (Педагогика) 1 28 Апаратчик, химически процеси Средно (средно специално химическо или техническо) MS office 3 52 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 1 54 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика 1 59 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Математика 1 53 Чистач/ Хигиенист Средно 1 57 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители 1 58 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Икономически науки (Математика) Работа с компютър 1 50 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 3 44 Помощник-готвач Основно 8 48 Камериер/камериерка Основно Сервитьор Средно 5 45 Машинен оператор, миячна машина Основно 2 33 Електрозаварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4 17 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) (Валиден паспорт за заварчик) Висше / Подготовка на начални учители (Учител в начален етап.) Работа с компютър 1 Страница 7 oт 9

12 49 Камериер/камериерка Основно 9 13 Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа 1 ДБТ - Долни Чифлик 47 Сътрудник, охрана Сервитьор Основно Камериер/камериерка Основно Работник, кухня Средно Педагог Висше Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) Логопед Висше (логопед) Работник, кухня Основно,Средно 1 38 Работник, озеленяване Основно 5 26 Медицинска сестра Професионален колеж / Медицина 1 26 Камериер/камериерка 1 42 Помощник, кухня (без домашен) Основно Мияч, съдове (ръчно) Без образование Социален работник Висше (соц.пидагогика) Windfis,Micrsoffice 1 39 Чистач/ Хигиенист Основно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word Рехабилитатор (математика) Средно Камериер/камериерка, хотел Основно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Спорт Word Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) Word Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английски език) Word Работник, животновъд Начално Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга Руски Word, Excel,Internet Камериер/камериерка хуманитарна специалност) Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Чистач/ Хигиенист Основно Етикетировач (ръчно) Средно Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на Руски, Английски работа със сценарийни 1 медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) компютърни системи 375 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word 1 (Физика) Страница 8 oт 9

13 350 Работник, озеленяване Професионална квалификация / Градинарство (паркове и градини) 1 ДБТ - Провадия 258 Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Английски 10 Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) 257 Камериер/камериерка Средно Английски Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Английски Сервитьор Средно Английски Обслужващ работник, промишлено производство Основно Медицинска сестра за социални дейности Висше / Здравни грижи 2 28 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПРЕДУЧИЛИЩНА 1 34 Продавач-консултант ПЕДАГОГИКА) Средно Умения за работа с Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски компютър МС офис 1 33 Камериер/камериерка Основно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (бълг.език) 24 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно Обслужващ работник, промишлено производство Основно Техник, механик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Машинен оператор, оцветяване на стъкло (техническо) Средно,Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, Електромонтьор пластмаси и стъкло Висше / Електротехника и енергетика,средно / Електроника, Пакетировач автоматика, комуникационна и компютърна техника Основно Работник, археологически разкопки Начално Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Английски 1 (английски език) 279 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Чужди езици и филологии (английски език),висше / 1 Подготовка на учители по общообразователни предмети (английски 280 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Математика и информатика),висше / Математика 32 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Английски 1 (английски език)

14 Страница 9 oт 9

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно