1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас.

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас."

Препис

1 1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. Момчил Христов 2 Логика на ЕСИ (зад.) Гл.ас. Ж.Георгиев 8 септември, 10,00 ч., 404 ауд. 3 Социология на Доц. П.Кабакчиева, хон.ас. 3 септември, 10,00 ч, 416 каб. идеологиите (зад.) Петя Лазарова 5 Основи на публичната Доц.д-р Александър Маринов 28 септември, 10,00 ч., в каб. администрация 6 Въведение във философията, 2 част Проф. д-р Райчо Пожарлиев/гл.ас.Ст.Асенов 3 септември, 10,00 ч., 54 каб. Ректората 16 Въведение във философията(изб. 7 Социална психология 8 Да играем социология заедно 9 История на философията (факултативен) Доц. Райчо Пожарлиев Проф. Л. Георгиев/гл.ас.Н. Николов Гл.ас. Д. Благоев Гл.ас.Д. Дамянова/ас. И.Атанасов 3 септември, 10,00 ч., 54 каб. Ректората 8 септември, часа, 55-ти кабинет.ректората ч. в каб. 414 Б, бл. 4. Майл: 10 Методология на научното познание(зад.) 11 Социология на културата(зад.) 12 Въведение в социологията-(зад.) 13 Социология на властта(зад.) Доц. Боян Знеполски Проф. Иван Стефанов, Ст.ас. Мила Минева Проф.д-р Лиляна Деянова Доц. Петя Кабакчиева,гл. ас.д-р Е.Доганова , 10,00 ч. 408 ауд. 3 септември, 10,00 ч., 416 каб. 14 История на социологията. Генезис на националните социологически традиции(зад.) 15 Въвъдение в психологията- 17 Работа със социологически текстове 1 Социална теория и прагматизъм Светла Маринова; докт. Ивайло Йоргов 5 септември, 10,00 ч.,400 ауд. Проф.д.пс.н.Ирина Зиновиева 25 август - 11 ч. 49 к-т - Ректорат, южно крило, 3 етаж. Гл.ас. Д. Благоев ІІ ри курс Доц. Д-р Милена Якимова Якимова 8 септември, 10 ч., 400 ауд. 2. Социология на социалните общности 3 Реформиране на социалната политика в Проф. дсн.майя Димитрова Грекова Доц.д-р Мария Димитрова Желязкова , 8,00 ч., 408 ауд.

2 България 4 Икономическа социология: съвременни идеи (зад.) Доц. дсн.таня Чавдарова/докт. Емил Георгиев 6 Основи на SPSS (зад.) Доц. К.Харалампиев/ас.А. Гетова 7 Социология на Гл.ас. В.Вергова младежта 8 Статистически методи в Доц. Д-р К.Харалампиев социологията, част 2 9 Историческа социализма 10 Социология на отклоняващото се поведение Проф. Л.Деянова/ Гл.ас. Проф. В.Златанова ,00 ч. 408 зала 3 септември, 14 ч. 419 ауд. 11 Социология на правото Доц.д-р И.Христов , 10,30 ч. 12 Демография Доц. д-р Е.Димитрова 1 септември, 10 ч. 407 ауд 13 Изследователски методи в Гл.ас. Живко Георгиев 8 септември, 10,00 ч., 404 ауд. 14 Сатистически методи в 15 Качествени методи в 16 Икономическа социология: класическ идеи(зад.) 17 Социологически идеи на Емил Дюркейм Доц. Калоян Харалампиев, хон.ас. А. Гетова Доц. Милена Якимова, хон.ас. В. Димитрова 8 септември 2014, 202 каб. краен срок за предаване на работите - нанасяне на оценки - на 9 септември. Доц. Таня Чавдарова , от 9,00 ч. до 13,00 ч, 408 ауд. Проф.дсн. Елена Михайловса Мейл : 18 Социология на личността 19 Социология на образованието 20 Психология на личността 21 Социология на Централна и Източна Европа 1 Изследване на оценяването в средното и висше образование 3 Практически техники и методи за организация и провеждане на Гл.ас. Виржиния Вергова Проф.П. Бояджиева 29 август, 14 часа, 407 ауд. Гл.ас. Жорж Балев от 10ч в Ректорат - 61 семинар, 3 ет. Южно крило Доц. Светла Колева г., 17.00, 404 ауд. Мейл ІІІ ти курс Доц. К.Харалампиев/ Гл.ас.Д.Благоев ,00 ; 530 зала Ст.Михайлов, Т.Стоянова Мейл :

3 маркетингови изследвания 4 Българските бизнес Доц. М.Иванов 1 септември 9,00 ч., 419 ауд. елити ( ) 5 Социална работа Доц. М.Желязкова 6 Социол. изследвания на престъпност (изб Д-р Г.Петрунов Мейл : 7 Микросоциални Проф.дсн. М.Грекова , 8,00 ч., 408 ауд. общности: Аз и Другият 8 Социология на пола Е.Стойкова/ ас от 10:00 ч ауд. Вероника Димитрова 9 Демоскопия Гл.ас. В.Вергова 10 Електорална Гл.ас. Д.Димитров , 10:00 в каб. социология 12 Историческа социализма 13 Социологически идеи на К.Маркс 14 Софтуерни решения за обработка и логически оглед на данни 15 Приложна социология, част 2 16 Обща, възрастова и педагогическа психология Проф. д-р Л.Деянова / Гл.ас. Проф.дсн. Г.Димитров Ас. А.Гетова Ани Атанасова 17 Педагогика Доц. д-р Владислав Динков Господинов 18 Етика Проф.д-р Нели Игнатова Видева 19 Логика Проф.д-р Александър Любенов Гънгов/ хон. ас. Дарин Дросев 20 Техники за логическа манипулация Логика - за учителска правоспособност" 20 Ключови теми от съвр. културна и соц. теория , 12,00 ч. 419 зала 8 септември, 10,00 ч., Ректората 21 аудитория 11 септември (четвъртък) от 13,30 ч. в каб. 67 на Ректората. 8 септември, 10,00 ч., 516 каб. 9 септември от 10:00 в каб. 231 Проф. д-р Александър Гънгов 9 септември от 10:00 в каб. 231 Доц.д-р Б.Знеполски , 10,00 ч. 408 ауд. 21 SPSS 2ра част Доц. д-р Калоян Харалампиев 22 Макросоциални Проф.дсн. М.Грекова , 8,00 ч., 408 ауд. общности 23 Анализ на съдържанието Гл.ас. д-р Елена Стойкова Доганова от 10:00 ч., 400 ауд. 24 Маркетингови изследвания 25 Социология на познанието Гл.ас. Живко Георгиев Доц. д-р Иван Чалъков 8 септември, 10,00 ч., 404 ауд от 14:00 ч., 404 ауд

4 26 Социология на семейството 27 Методи и техники за изследване на общественото мнение 28 Социология на политиката 29 Социология на неравенството 30 Реформиране на социалната политика в България 31 Европейска социална политика 32 Приложна социология 1 част Доц. д-р Алексей Пампоров Гл.ас. Виржиния Вергова Доц. д-р Светла Страшимирова Доц. д-р Светла Маринова, докт. И.Йоргов Доц. д-р Мария Желязкова Доц. д-р Мария Желязкова 33 Стаж 1 34 Познавателни Доц.д-р К.Харалампиев възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на данни 35 Социол. изследвания на престъпност 36 Социология на социалната стратификация 38. Социология на организациите(зад.) 39. Социология на изкуството 1 Изследване на оценяването в средното и висше образование - Доц. К.Харалампиев/ Гл.ас.Д.Благоев 2 Ключови теми от съвр. културна и соц. теория 3 Историческа социализма 4 Софтуерни решения за обработка и логически 10 септември, 13,00 ч., 407 ауд. "краен срок за предаване на курсовите работи 7 септември, е-mail: 4 септември, 10,00 ч., 305 зала 5 септември, 10,00 ч.,400 ауд ,00 ; 530 зала Д-р Г.Петрунов от ч. 404 зала Доц.д-р Благовест Георгиев Гл.ас. Мила Минева ІV ти курс Доц. д-р К.Харалампиев/ Доц.д-р Б.Знеполски Проф. д-р Л.Деянова/ Гл.ас. Ас. Антоанета Гетова , 9,00 ч. 400 ауд ,00 ; 530 зала , 10,00 ч. 408 ауд 06 септември, 10,30 ч. 530 зала

5 оглед на данни 5 Приложна социология, част 2 6 Социол. изследвания на престъпност Д-р Г.Петрунов 6 септември, 11,00 ч., 530 ауд ,00 ч. 404 зала 7 Социална работа Доц. д-р М.Желязкова , 10,00 ч. 400 ауд. 8 Електорална Гл.ас. Д.Димитров социология 9 Приложение на Бейсовската статистика в социалните науки 10 Социология на организациите 11 Техники на логическа манипулация 12 Комуникативни умения: презентации и дебати Доц. д-р К. Харалампиев Доц.д-р Благовест Георгиев 13 Стаж 2 14 Български стратификационни трансформации 15. Мислене в проекти и проектно управление Стефан Попов 16. Визуални методи в Гл.ас. Мила Минева социологията 17 Изследвания на Доц.д-р Петя Кабакчиева институциите 18 АВИТО проф. д-р Юри Тодоров Тодоров от 10:00 - кабинет 330 мейл : , 9,00 ч. 400 ауд. Доц. д-р А.Гънгов 9 септември от 10:00 в каб. 231 Проф.д-р Донка , ч., 124 каб. Александрова 4 блок , ч.,407 ауд. 3 септември, 10,00 ч., 416 каб. 9 септември, 13 ч. 42 каб

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати ауд./с.з а

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати ауд./с.з а ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з. 07.09.2019 г. 08.09.2019 г. 09.09.2019 г.

Подробно

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание 45 30 15 - - 75 75-120 4 И 2 История на Стария свят І част 45 30 15 - - 105

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати 8.15-13.00 14.15-19.00 Специалност: 31.08.2019 г. 01.09.2019 г. Лек. Математика - І част 02.09.2019 г. ас.д-р Радев 03.09.2019 г. Лек. Математика

Подробно

zimen arch.dokum.

zimen arch.dokum. Курс: първи Архивистика и общество гл. ас.д-р Ив. упр. ауд. 25. Архивистика и общество Обща теория на правото Лек. ауд.403 А/БФ гл. ас. д-р И. Кьосев. Обща теория на правото Упр. - ауд.403 А/ БФ. ас. С.

Подробно

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20 Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА 1. Преструктуриране на собствеността,

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература гл. ас. д-р Мария Димитрова Езикова култура, 1 част / 2 гр. гл. ас. д-р Биляна

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Социалнополитическа философия доц. д-р Мария Стойчева каб. 401, 2 блок Немски, 2-ри

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

ПРОТОКОЛ 61/

ПРОТОКОЛ 61/ ПРОТОКОЛ 61/02.04.2012 Препис-извлечение Протокол 61 Днес, 02.04.2012 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 30 Присъстващи:18 Отсъстващи:7 проф. дмн Георги

Подробно

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019 30.1.2019

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧЕБЕН РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА Летен семестър на учебна 2018

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧЕБЕН РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА Летен семестър на учебна 2018 РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Летен семестър на учебна 2018/2019г. за специалност Рехабилитатор от 18.02.19г. до 24.02.2019г. 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02

Подробно

zimen

zimen ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ * СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ * І КУРС ЗИМЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2013/2014Г. * Пратичеси бълг. ези упр. 1/ 2гр. 82 ауд Пратичеси бълг. ези упр. 3/ 4гр. 82 ауд Пратичеси българси ези ле.. 23 доц.

Подробно

График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще м

График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще м График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще може да видите на сайта на университета, в страницата

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

Microsoft Word - ДППНММ16

Microsoft Word - ДППНММ16 Пневматична пушка 10 м. Момчета 40 изстрела Индивидуално класиране Кл. N: Състезател Отбор С Е Р И И Резултат 1 2 Пламен Емилов Тракия 103.9 100.7 101 100.5 406.1 2 12 Георги Канев Тракия 102.5 100 101.3

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3430/09.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов 1. Приложен макроикономически анализ (част II) доц. М. Ненова, 27

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

Grafik_spisak_ _Vn

Grafik_spisak_ _Vn СПИСЪК И ГРАФИК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЯВЯВАЩИ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА НА МОРЕ НА 25 И 26 ЮНИ 2019 г. ВАРНА МППСМ 1. Антон Митков Митрев 2. Дарин Иванов Моралийски 3.

Подробно