*|MC:SUBJECT|*

Размер: px
Започни от страница:

Download "*|MC:SUBJECT|*"

Препис

1 Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за създаване на стойност, подкрепя малките и средните предприятия (МСП) и производителите при осъществяване на техните проекти за развитие и създава нови пазари за продуктите им чрез открита процедура. Освен това различни специфични цели на AgroLabs ще допринесат за включване на веригите на хранителновкусовата промишленост и създаване на местни клъстери, ще стимулират предприемачеството и иновациите, ще подобрят видимостта и репутацията на традиционни селскостопански и хранителни продукти, ще развият търговията с тях и местния капацитет посредством свободен достъп до транснационалния обмен и ще положат основата за откриване на Маршрута на селскостопански продукти от територията Балкани Средиземно море и интеграция с Клъстери в областта на агропродуктите на равнище ЕС. За постигане на целите за устойчив растеж на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор трябва да се включат всички заинтересовани участници. Във второто издание на бюлетина АгроЛабс Ви представяме организираните до този момент събития: Семинар по проекта АГРОЛАБС в Лимасол, Кипър. Работната среща на тема Медицински и ароматни растения в Кипър перспективи се проведе успешно на 26 септември, сряда, 2018 г. с повече от 140 участници. Тя беше организирана от Кипърския университет по технологиите Проектен партньор 3. Основни констатации/резултати от събитието: - Необходимо е да се идентифицират и да се обърне специално внимание на медицинските и ароматните растения, събрани в селските райони. - Производителите се сблъскват с проблеми, свързани с правилното култивиране и използване на медицинските и ароматните растения. - Кипър има богато биоразнообразие от медицински и ароматни растения и необходимо да бъдат предприети действия за възстановяване и съхранение на медицинските и ароматните растения.

2 Местно събитие АГРОЛАБС във Фиер, Албания. Община Фиер Проектен партньор 6 организира местно събитие на 29 септември 2018 г. в конферентната зала на хотел Фиер. В събитието участваха всички заинтересовани страни, включително научен и технически персонал от общините в област Фиер, представители на местни земеделски производители и техни профсъюзи, МСП от аграрно-хранителната промишленост, лицата, вземащи решения от публични местни и регионални власти, отделни доставчици на услуги и др. Дългосрочната визия на Общината е да създаде първия Албански клъстер за иновации за интелигентно селско стопанство. Първата фаза ще бъде осъществена в рамките на проекта АГРОЛАБС на два етапа, разработване на местен план за действие и създаване на клъстер, включващ всички потенциални ползватели, заинтересовани страни и партньори (централно правителство, местни власти, публични и частни сдружения, университети и др.) Семинар по проекта АГРОЛАБС в Разлог, България. Биологическият факултет на Софийския университет, Катедра по екология и опазване на природната среда Проектен партньор 8 организира работна среща на 8 ноември 2018 г. в конферентната зала на Общинския съвет в Разлог, област Благоевград. По време на работната среща бяха представени резултатите от извършеното регионално проучване в област Благоевград и бяха насърчени дискусиите между целеви групи от заинтересовани лица. В рамките на проучванията се анализира състоянието на осведоменост сред три основни целеви групи: - Първични селскостопански производители; - Преработващи компании и преработватели; - Търговци и разпространители на селскостопански продукти. На събитието присъстваха местни заинтересовани страни, включително представители на местни земеделски

3 производители. Трета среща на партньорите по проекта АГРОЛАБС в Тирана, Албания. Третата среща на партньорите по проекта Агролабс се състоя в Тирана, Албания на 22 и 23 ноември 2018 г. Тя беше организирана от Селскостопанския университет - Тирана, Катедра по агро среда и екология (Проектен партньор 5 в проекта) и представители на всички участващи партньори. По време на срещата партньорите обсъдиха текущото състояние на изпълнението на проекта, напредъка на проекта, резултатите и използването на информационната система MIS. Основната част на 3-та среща беше фокусирана върху: - Обсъждането на текущото и бъдещото състояние на изпълнение на проекта и разходите. - Анализиране на резултатите от проекта, настоящите слабости в проекта и обсъждане на възможни решения. - Представяне на резултатите от диагностични проучвания. Среща на върха по въпросите на иновациите АГРОЛАБС - Срещата на върха по въпросите на иновациите АГРОЛАБС е организирана от община Фиер в контекста на проекта Клъстери за иновации в агро-продуктите (АгроЛабс) по Програмата за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Балкани Средиземно море , г., в конферентен център Дафинат, Мбростар, Фиер, Албания с 110 участници. Срещата на върха по въпросите на иновациите отразява, споделя и обменя познанията и опита от консултациите на заинтересованите страни на регионално равнище. В контекста на Срещата на върха по въпросите на иновациите, се насърчава създаването на мрежи и се обсъждат предизвикателствата в сектора с участниците, като в процеса е получена полезна обратна връзка, която ще се използва за разработване на общи решения и стратегии относно

4 растежа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в региона на Балкани Средиземно море. Предстоящи събития: Местно събитие АГРОЛАБС в Разлог, България; 4-та среща на партньорите по проекта в Разлог, България; Семинар по проекта АгроЛабс в Разлог, България; Два семинара по проект АгроЛабс в Иматия, Гърция; Две семинара по проект АгроЛабс във Фиер, Албания; Местно събитие АгроЛабс в Иматия, Гърция;

5 Copyright 2018, AgroLabs Project, Subsidy contract BMP1/1.2/2158/2017, All rights reserved. Our web address is: Want to change how you receive these s? You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балк

Проектът АГРОЛАБС има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балк Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОПЛОДНИ (МАЛИНИ) И ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г. Цел на проекта Чрез

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО Работна среща Компонент 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи 08 май 2019г. Селскостопанска академия Цели на ННП Целите на ННП са пряко свързани с водещи направления в приоритет

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” TRIGGER

“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP”  TRIGGER МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО TRIGGER B3.32.01 РАБОТЕН ПЛАН РОЛЯ И ПРИНОС НА ПАРТНЬОРИТЕ ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА Структури в регионален и секторен

Подробно

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“ ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА Project CB005.1.23.103 CBC programme "Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey" for the years 2014-2020 The project is co-funded by the European Union through the Interreg- IPA CBC Bulgaria-Turkey

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Евгени Станимиров Мария Станимирова КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КАПАЦИТЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА 2

Евгени Станимиров Мария Станимирова КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КАПАЦИТЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА 2 Евгени Станимиров Мария Станимирова КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КАПАЦИТЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно