INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

Размер: px
Започни от страница:

Download "INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:"

Препис

1 INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1

2 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително или тактово реле. Притежава шест програмируеми функции и три интервала от време: 0-99 секунди, 0-99 минути и 0-99 часа. ІІ. Индикатори и бутони Time Prog # Prog/Enter Set Restart INTIEL 1. Индикатор "Time" - двуразряден цифров индикатор за показване на времето с показание от Индикатор "Prog #" - цифров индикатор за показване на номера на програмата с показание от 0-5 и мерната единица за време, като: - секунди; І - минути; h - часове 3. Индикатор показва включено състояние на релето. 4. Бутон "Prog/Enter" - влизане в режим програмиране и въвеждане на данните в паметта. 5. Бутон "Set" - избор на програма, времеви обхват и интервал от време в режим програмиране. 6. Бутон "Restart" - стартира избраната програма. ІІІ. Функции и програмиране Програма 1. Единичен цикъл времезакъснение. Стартира при подаване на напрежение към захранването на релето. Забавя подаването на напрежение към товар z за предварително зададено време Т, след което релето се включва, подава напрежение към товара и остава така до отпадане на захранването. Входът за стартиране не се използува. z Т 2

3 натискайте бутон "Set" докато започне да мига цифра 1 натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете номера на програмата. 1 натиснете бутон "Prog/Enter" за да активирате програма 1. натиснете бутон "Restart" за да стартирате програма 1. След стартиране на програмата започва да мига точката на индикатор "Time", който показва оставащото време Програма 2. Задава времезакъснение при подаване на напрежение към товар. Единичен цикъл с времезакъснение. Стартира при подаване на напрежение към захранването на релето. Напрежението към товара се снема след края на времезакъснението Т. Функцията 2 е инверсна на функцията 1. Входът за стартиране не се използува. z Т натискайте бутон "Set" докато започне да мига цифра 2 натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете номера на програмата. 3

4 2 натиснете бутон "Prog/Enter" за да активирате програма 2. натиснете бутон "Restart" за да стартирате програма 2. След стартиране на програмата започва да мига точката на индикатор "Time", който показва оставащото време Програма 3. Използува се за подаване на напрежение z и времезакъснение Т към товар при затваряне на помощен контакт (бутон). Единичен цикъл времезакъснение. Стартира при затваряне на помощния контакт след подаване на захранване към релето. След стартиране на времето състоянието на помощния контакт е без значение. В края на времезакъснението Т напрежението към товара се снема. Ново времезакъснение Т се стартира само след отваряне и повторно затваряне на помощния контакт. z Т натискайте бутон "Set" докато започне да мига цифра 3 натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете номера на програмата. 4

5 3 натиснете бутон "Prog/Enter" за да активирате програма 3. натиснете бутон "Restart" за да стартирате програма 3. Програмата очаква затваряне външен контакт между клеми 23 и 24. След затваряне на контакта започва да мига точката на индикатор "Time", който показва оставащото време Програма 4. Забавя снемането на напрежение z към товар при отваряне на помощен контакт (бутон) след като вече е подадено захранващо напрежение към релето. Единичен цикъл с времезакъснение. Времезакъснението Т стартира когато се отвори помощния контакт. Напрежението към товара се подава при затваряне на помощния контакт и се снема в края на времезакъснението Т. z Т натискайте бутон "Set" докато започне да мига цифра 4 натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете номера на програмата. 5

6 4 натиснете бутон "Prog/Enter" за да активирате програма 4. натиснете бутон "Restart" за да стартирате програма 4. Програмата очаква затваряне външен контакт между клеми 23 и 24. След затваряне на контакта светва индикатор. След отваряне на контакта започва да мига точката на индикатор "Time", който показва оставащото време Програма 5. Периодично задава времезакъснение при подаване и снемане на напрежение към товар за различни, повтарящи се периоди от време. Многократно повтарящ се цикъл на времезакъснение. Цикълът с времезакъснение стартира при подаване на захранващо напрежение към релето. Подаването на напрежение към товара се извършва за настройваемо време Т1 и след това се снема за настройваемо време Т2. Този цикъл се повтаря докато се снеме напрежението към релето. Входът за стартиране не се използува. z Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 натискайте бутон "Set" докато започне да мига цифра 5 натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете номера на програмата. На индикатор "Prog #" започва да мига символ за времето на включено състояние Т1. натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете включено състояние. На 6

7 индикатор "Prog #" започва да мига символ за време обхват натиснете бутон "Prog/Enter"за да въведете избраната стойност. На индикатор "Prog #" започва да мига символ за времето на изключено състояние Т2. натиснете бутон "Prog/Enter" за да въведете изключено състояние. натиснете бутон "Prog/Enter"за да въведете избраната стойност. На 5 натиснете бутон "Prog/Enter" за да активирате програма 5. натиснете бутон "Restart" за да стартирате програма 5. След стартиране на програмата започва да мига точката на индикатор "Time", който показва оставащото време Програма 0. Изключва напрежението z към товара при наличие на захранващо напрежение. z 7

8 натискайте бутон "Set" докато започне да мига цифра 0 натиснете бутон "Prog/Enter" за да активирате програма 0. ІV. Начин на свързване: N ~230V L Z На фигурата е показана примерна схема на свързване, като товара Z е за напрежение ~230V. Когато товара е за напрежение различно от ~230V, мостчето между клеми 8 и 9 не се поставя. Към клеми 23 и 24 се свързва контакт за стартиране, когато се използува Програма 3 или Програма 4. За останалите програми на клеми 23 и 24 не се свързва нищо. VІ. Гаранционни условия Гаранцията на изделието е 24 месеца от деня на продажбата на клиента или от момента на монтажа от специализирана фирма, но не повече от 28 месеца от датата на производство. Включва повредите, възникнали през гаранционния период в резултат на производствени причини или поради дефекти в материалите. Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали в резултат на неквалифициран монтаж на инсталацията, поради вмешателство в конструкцията на изделието, неправилно складиране и транспорт. Производител: INTIEL Тип на изделието: Програмируемо реле за време Производствен номер: Дата на производство: ОТК: 8

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 1 Разлика спрямо предходната

Подробно