СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас"

Препис

1

2 I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 8 Английски език Руски език 7. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика 6 Информационни технологии 6 6. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация 5,5 География и икономика ,5,5,5 Психология и логика 5 5,5 Етика и право 5 5,5 Философия 5 5,5 Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ ЕКОЛОГИЯ 6 Биология и здравно образование Физика и астрономия ,5 Химия и опазване на околната среда 5,

3 6. ИЗКУСТВА Музика Изобразително изкуство БИТ И ТЕХНОЛОГИИ Технологии 8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 50 Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗА ЗП , Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) Б ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА. Изобразително изкуство Рисуване, живопис ,5 Моделиране, конструиране История на изкуството, архитектурата, иконография Компютърна графика Английски език. Български език и литература 6 6 Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) ОБЩО ЗА ЗИП ,5 5 8 ОБЩО ЗП + ЗИП В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) Изобразително изкуство ОБЩО ЗП + ЗИП + СИП Физическо възпитание и спортмодул

4 ІІ. График на учебната година. Начало на учебната година 5.09, съгласно чл. 0, ал. от ЗПУО. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за съответната учебна година. ІІІ. Описание на организацията на обучението.. Учебният план е разработен по ред и условия, определени с Наредба 6/ г. на МОН.. Учениците придобиват средно образование след успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 6 от ЗСООМУП.. Разпределение на часовете ЗИП:.. За профилирана подготовка ІХ клас профилиращ предмет. Изобразително изкуство Х клас профилиращ предмет. Изобразително изкуство ХІ клас профилиращ предмет. Изобразително изкуство ХІІ клас три профилиращи предмета. Изобразително изкуство. Английски език. Български език и литература

5

6 І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 8 Английски език Руски език 7. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика 6 Информационни технологии 6 6. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация 5,5 География и икономика ,5,5,5 Психология и логика 5 5,5 Етика и право 5 5,5 Философия 5 5,5 Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ ЕКОЛОГИЯ 6 Биология и здравно образование Физика и астрономия ,5 Химия и опазване на околната среда 5,

7 6. ИЗКУСТВА Музика Изобразително изкуство БИТ И ТЕХНОЛОГИИ Технологии 8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 50 Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗА ЗП , Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) Б ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА. Музика Музикален инструмент или пеене Солфеж и начална хармония ,5 Музикален анализ 6 6 Компютърен нотопис Хорова практика 6 6 Задължително пиано /съпровод Анализ на музика и музикална литература Английски език. Български език и литература 6 6 Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) ОБЩО ЗА ЗИП ,5 5 8 ОБЩО ЗП + ЗИП В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) Музика ОБЩО ЗП + ЗИП + СИП Физическо възпитание и спортмодул

8 ІІ. График на учебната година. Начало на учебната година 5.09, съгласно чл. 0, ал. от ЗПУО. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за съответната учебна година. ІІІ. Описание на организацията на обучението.. Учебният план е разработен по ред и условия, определени с Наредба 6/ г. на МОН.. Учениците придобиват средно образование след успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 6, от ЗСООМУП.. Разпределение на часовете ЗИП:.. За профилирана подготовка ІХ клас профилиращ предмет. Музика Х клас профилиращ предмет. Музика ХІ клас профилиращ предмет. Музика ХІІ клас три профилиращи предмета. Музика. Английски език. Български език и литература

9

10

11 І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП КЛАСОВЕ IX X XI XII ОБЩО УЧЕБНИ СЕДМИЦИ IX - XII УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОКА ЗП. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 7. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език - Английски II чужд език - Руски 7 7. МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА 9 И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика 7 7 Информационни технологии ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 58 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика 5 5 6,5,5 Психология и логика 5 5,5 Етика и право 5 5,5 Философия 5 5,5 Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 68 Биология и здравно образование 7 7 Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда 7 7

12 6 ИЗКУСТВА 7 Музика 6 6 Изобразително изкуство Бит и технологии 8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 78 Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗА ЗП ,5 Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/ Б.. Профилирана подготовка 7. Изобразително изкуство Рисуване, живопис 7 6 Моделиране, конструиране 7 7 Дизайн 6 6 Компютърна графика 6 67 История на изкуството, архитектурата и иконография,5 Изобразително студио Български език и литература Биология и здравно образование 7 96 ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА 556 ПОДГОТОВКА /СИП/ ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

13 ІІ. График на учебната година. Начало на учебната година 5.09, съгласно чл. 0, ал. от ЗПУО. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за съответната учебна година. ІІІ. Описание на организацията на обучението.. Учебният план е разработен по ред и условия, определени с Наредба 6/ г. на МОН.. Учениците придобиват средно образование след успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 6, от ЗСООМУП.. Разпределение на часовете ЗИП:.. За профилирана подготовка ІХ клас профилиращ предмет. Изобразително изкуство Х клас профилиращ предмет. Изобразително изкуство. Български език и литература ХІ клас три профилиращи предмета. Изобразително изкуство. Български език и литература. Биология и здравно образование ХІІ клас три профилиращи предмета. Изобразително изкуство. Български език и литература. Биология и здравно образование

14

15 І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП КЛАСОВЕ IX X XI XII ОБЩО УЧЕБНИ СЕДМИЦИ IX - XII УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОКА ЗП. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 7. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език - Английски II чужд език - Руски 7 7. МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА 9 И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика 7 7 Информационни технологии ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 58 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика 5 5 6,5,5 Психология и логика 5 5,5 Етика и право 5 5,5 Философия 5 5,5 Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 68 Биология и здравно образование 7 7 Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда 7 7

16 6 ИЗКУСТВА 7 Музика 6 6 Изобразително изкуство Бит и технологии 8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 78 Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗА ЗП ,5 Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/ Б.. Профилирана подготовка 7. Музика Музикален инструмент или пеене 7 7 Солфеж и начална хармония 6 7 Музикален анализ 7 Анализ на музиката и музикална литература Хорова практика 5 85,5 Компютърен нотопис 6 67 Задължително пиано / съпровод Български език и литература Биология и здравно образование 7 96 ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА 556 ПОДГОТОВКА /СИП/ ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

17 ІІ. График на учебната година. Начало на учебната година 5.09, съгласно чл. 0, ал. от ЗПУО. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за съответната учебна година. ІІІ. Описание на организацията на обучението.. Учебният план е разработен по ред и условия, определени с Наредба 6/ г. на МОН.. Учениците придобиват средно образование след успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 6, от ЗСООМУП.. Разпределение на часовете ЗИП:.. За профилирана подготовка ІХ клас профилиращ предмет. Музика Х клас профилиращ предмет. Музика. Български език и литература ХІ клас три профилиращи предмета. Музика. Български език и литература. Биология и здравно образование ХІІ клас три профилиращи предмета. Музика. Български език и литература. Биология и здравно образование

18

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011,   yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/ СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 097/600, e-mail: sou_4emi_lom@ yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден:

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно